2012. július 22., vasárnap

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Isten szeretete leragyog majd mindazokra, akik arra kérik Atyámat, hogy állítsa meg az Antikrisztust abban, hogy szörnyű szenvedést okozzon az emberiségnek
2012. július 21., szombat, 15:15
Drága szeretett leányom, közületek, Követőim, azoknak, akik az előtettek álló idők miatt aggódnak, tudniuk kell, hogy minden hatalom Örök Atyám Kezében nyugszik.
Az Ő egyetlen kívánsága, hogy minden gyermekét megmentse a Fenevad karmaiból.
Sajnos a Fenevadat, a Sátánt, a nem hívők figyelmen kívül hagyják, mintha a képzelet szüleménye lenne.
Ő, és démonaiból álló hadserege mindenhol ott vannak, sugalmazván Isten gyermekeinek, hogy a nap minden pillanatában vétkezzenek gondolataikban, tevékenységeik során és cselekedeteikben.
Atyám nemcsak minden egyes gyermekének a lelkét akarja megmenteni, hanem az Antikrisztus üldöztetésétől is meg akarja védeni őket.
A hatalom a megpróbáltatások elhárítására, gyengítésére és enyhítésére a ti kezetekben nyugszik, Követőim.
Imáitok sokat enyhíthetnek ebből a szenvedésből, amelyet a Sátán hadserege tervez az elkövetkezendő években.
Azok, akik visszatérnek az Úr útjára, a Legmagasságosabb Isten útjára, megkapják majd azokat a kegyelmeket, hogy segítsenek megállítani azt a csúf és gonosz tervet, amit ez a gonosz csoport készít elő testvéreik ellen
Isten Szeretete leragyog majd mindazokra, akik arra kérik Atyámat, hogy állítsa meg az Antikrisztust abban, hogy szörnyű szenvedést okozzon az emberiségnek.
Nektek erőteljesen kell imádkoznotok, hogy ő, a Hamis Prófétával együtt gyorsan félre legyen majd állítva.
Ti, Követőim, különleges Keresztes Imahadjárat Litániákat fogtok kapni, hogy ezek leépítsék és meggyengítsék az ő hatalmát.
Ezeket a Nagyfigyelmeztetés után naponta kell mondanotok, és ideális módon, az Eukarisztia Imádásakor (Szentségimádás alatt).
Ezeknek a litániáknak az a céljuk, hogy elpusztítsák az Antikrisztust és hadseregét, ez egy hatalmas erő lesz, és ha elegendő lélek csatlakozik ezekben az imákban, akkor ők eszközként fognak szolgálni az Antikrisztus és a Hamis Próféta által kivitelezett tervek széthullásában.
Rövidesen megkapjátok majd az első litániát.
Legyetek erősek és bízzatok az irántatok lévő Szeretetemben, mert az Én vágyam nem az, hogy szenvedni lássalak benneteket.
Az Én vágyam az egész emberiség egyesítése az Új Béke Korszakában, amely a jövőben fog bekövetkezni.
Ez minden, amire összpontosítanotok kell. Minden szenvedés el lesz törölve és felejtve, amikor ez az Új Korszak kibontakozik.
Legyetek türelmesek. Bízzatok Bennem, és tudjátok, hogy Örök Atyám szeretete minden gyermeke iránt leküzdhetetlen és túlhaladja a felfogóképességeteket.
Szeressetek és bízzatok az Ő nagy Szeretetében, és tudnotok kell, hogy az Én Isteni Irgalmasságom hatalma olyan erős, hogy amikor az egész emberiséget beborítja, akkor milliárdok fognak megtérni.
Amikor a Szentlélek ereje áthullámzik Isten legtöbb gyermekének a lelkén, az Antikrisztusnak ez elviselhetetlen teher lesz.
Ő nehéznek fogja találni, hogy áthatoljon Isten hadseregének fegyverzetén.
Ezért a reményt soha nem szabad feladnotok. A lelkekért folytatott csatát meg lehet rövidíteni és enyhíteni, ha elegendő lélek megtér, és ha azt teszik, amire utasítom őket.
Szeretlek mindnyájatokat, és remélem, hogy mindig bíztok Bennem.
Jézusotok