2019. március 6., szerda

Ausztráliában felszámolnák a gyónási titkot és a katolikus kórházak autonómiáját

„Nagyon szomorú hír fogadott ma reggel minket itt Ausztráliában. Törvényjavaslatot dolgoztak ki, amelyben a papokat köteleznék arra, hogy a gyónási titoktartást megszegjék” - írta nekünk a mai nap folyamán Zavarkó Zoltán, Ausztráliában, annak Victoria államában élő olvasónk. És ez még nem minden: „Tanya Plibersek liberális politikus az abortusz ingyenes es kötelező elvégzését akarja ráerőszakolni az államilag finanszírozott - köztük az egyházi fenntartású - kórházakra" azzal, hogy amennyiben nem tesznek eleget a törvényben előírtaknak, nem kapnak állami támogatást. "És mindezt mikor máskor jelentenék be, mint Hamvazószerdán" - tette hozzá olvasónk.
Ausztrália Victoria államában olyan jogszabály meghozatalát kezdeményezték a törvényalkotók, amely a Katolikus Egyház egyik szentségét, a a gyónást támadja. A kontinensnyi ország délnyugati csücskénél található államban ugyanis – a papi gyermekmolesztálás felszámolásának indokával – széles konszenzussal arra készülnek a képviselők, hogy a gyónási titok jogszabályi védelmét a köztörvényes bűncselekmények esetében megszüntetik.
Ha ez így lesz, akkor a gyóntató papnak kötelessége lesz jelentenie a hatóságok felé, ha a gyónásban bűncselekményról szerez tudomást.
Térkép
Ezzel párhuzamosan Ausztrália szövetségi Parlamentjében a jelenleg ellenzékben lévő Labour párt képviselője bejelentette, hogy amennyiben pártja hatalomra kerül, az egész országban kötelezővé fogja tenni az ingyenesen elvégezhető abortuszt – ahol az adott állam jogszabályai megengedik, egészen a születésig. Pontosan úgy, ahogyan New Yorkban.
A Katolikus Egyházat mindkét javaslat tökéletesen lehetetlen helyzetbe hozza.
A gyónási titok az egyházi szabályok alapján szent és sérthetetlen, annak feltörése egy, a hitéhez és Egyházához hű pap számára elképzelhetetlen. Ráadásul, ha mégis megtenné, azzal önmagától beálló, azonnali kiközösítés alá esne, ami számára a papi szolgálat végét is jelentené. Ezért aztán valószínűsíthető, hogy amennyiben Victoria államban a javaslatot jóváhagyják, a papság az új jogszabályt egy emberként fogja opponálni.
Következésképpen az is elképzelhető, hogy  lesz majd olyan pap, akinek ezért börtönbe kell mennie.
Victoria állam nem az első, amelyben ilyen, a vallásszabadságot súlyosan sértő törvényt fogadhatnak el. Korábban Ausztrália központi államában (Australian Capital Territory), a canberrai törvényhozásban hoztak ilyen jogszabályt, 2018. június 7-én. Ez a törvény 2019. március 31-től, e hónap végétől hatályos. Hasonló törvényeket további államokban is kezdeményeztek, sőt, a gyermekbántalmazásokat vizsgáló királyi bizottság általános elvi javaslatot is megfogalmazott a gyónási titok „felfüggesztéséről” gyermekmolesztálási ügyek esetén, amit az Ausztrál Püspöki Konferencia természetesen elutasított.
És, hogy mekkora az esély, hogy a javaslatot a victoriai törvényhozás elfogadja? Olvasónk szerint nagy, ugyanis – ahogy korábban Canberrában – úgy most Victoriában is teljes a konszenzus a kormánypárti és az ellenzéki képviselők között.
Az abortuszt általánosan, a szövetség minden tagállamának minden kórházában lehetővé tevő szándék már korántsem enyire egyöntetű. Azt inkább a liberális politikai erők forszírozzák. Ráadásul Ausztráliában még mindig van két olyan állam, Dél Wales és Dél Ausztrália, ahol az abortusz – leszámítva az anya életveszélyét – illegális.
Amennyiben azonban az Australian Labour Party (ALP), amely jelenleg  a második legerősebb párt a kétkamarás nemzeti parlament alsó házában, megnyeri a választásokat idén májusban, a Katolikus Egyház által fenntartott kórházak komoly bajba kerülhetnek. Azokat ugyanis az állam finanszírozza, így – ha az ALP tényleg betartja ígéretét – elvesztik a finanszírozásukat, amennyiben nem hajlandóak abortuszt végezni a kórházaikban.
Márpedig a legártatlanabb és a legvédtelenebb emberi lény, a magzat megölésére a kórházak fenntartásáért felelős püspökök, illetve az azokban dolgozó orvosok sem lesznek hajlandóak. A “ne ölj” parancsát hithű katolikus ember komolyan veszi.
Az pedig már csak a hab a tortán, hogy a gyónási titok megsértéséhez hasonlóan az abortusz is önmagától beálló kiközösítést eredményez az egyházi jog szerint.
Elképzelhető tehát, hogy az ausztrál püspököknek hasonló keménységgel kell majd fellépni, mint amerikai kollégáiknak 2012-ben. Akkor az Obama kormány törvénnyel kényszerítette volna a katolikus kórházakat, hogy az intézményeikben tegyenek elérhetővé minden fogamzásgátló szert, beleértve az abortívakat is. Mivel azonban az amerikai püspöki kar megfenyegette Obamát, hogy ha megszavazzák a törvényt, másnap bezárják az összes katolikus kórházat, az elnök kénytelen volt visszalépni (minden hatodik kórházi ágy katolikus az Egyesült Államokban; az intézmények bezárása 100 milliárd dollárjába került volna Obamának).
A katolikus kórházak működésének ellehetetlenítésére akkor van tehát esély, ha a baloldal megnyeri a választásokat májusban.
Azonban sajnos az, hogy a gyónási titok védelme az állami jogrendszerben fokozatosan felszámolásra kerül, a jelenlegi trendek ismeretében valószínűleg nem lesz elkerülhető.

Puskás Balázs