2020. május 4., hétfő

Menedékhelyek

A Menedékhelyek.
Miért van rájuk szükség?
Mert a Nagyfigyelmeztetés után, megjelenik az Antikrisztus. Ő a legvérszomjasabb ragadozó lesz, aki valaha létezett a földön. A keresztényeket üldözni fogja és megöli, főleg azokat akik nem fogadták el az ő bélyegét. Ezért kell létre hozni Menedékhelyeket és Istennek felajánlani. Egy Menedékhely felajánlása. 2013, február 10-i kinyilatkoztatás.
Ördögűző ima, amit egy felszentelt pap kell,hogy a helyszínen elmondjon.: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Nevében. Ámen.
A mi segítségünk az Úrban van, aki az Eget és a Földet alkotta . Égi Atyánk, Te vagy a Föld teremtője és minden dolognak ami rajta van. Te vagy minden dolog forrása és minden jóságé is. Te megáldottad mindazokat, akik bizalommal fordultak hozzád. A Te Nevedben, Jézus Krisztus Nevében, a Szentlélek Nevében, az Egy Szent és Katolikus és Apostoli Anyaszentegyház ,lelki megerősítése és engedélyezése által: elűzöm az ördögöt ebből a tulajdonból, ebből a házból, és minden gonosz hatást és hatalmat! Megparancsolom a Szentháromság nevében hogy minden gonosz lélek takarodjon innen és megtiltom hogy valaha is visszatérjen, hogy minden összeesküvés, cselszövés, átok, csalás, elnyomás legyen megsemmisítse és minden gonosz cselszövésre való terv derüljön ki, legyen leleplezve és megsemmisítve. Isten és a Szentháromság Dicsőségéért, Isten népének üdvösségéért, különösen akik itt élnek vagy ide látogatnak. A Szentháromság nevében felajánlom ezt a tulajdont Jézus Legszentebb Szívének és Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, az Istenanya Nevének. Hívom az összes Angyali karokat és az Arkangyalokat, mostantól kezdve, védelmezzék ezt a tulajdont, és mindazokat akik ide jönnek, vagy itt élnek , minden gonosztól és minden kártól. A Szentlélek Hatalma és az Angyali karok jelöljék meg itt ezt a helyet, hogy bárki aki hívást  kap erre a Menedékhelyre,  meg tudjon találni minden útvonalat, amely erre a helyre vezet. És bárki aki hívatlan ha megpróbálna beszivárogni erre a Menedékhelyre, a Mindenható Isten hívása és akarata nélkül, legyen képtelen arra hogy megszentségtelenítse ezt a helyet. Mindenki aki ide jön a mi Urunk és a Szűzanya hívására hogy lelki és fizikai védelmet találjon minden veszély ellen, legyen nyílt és igaz minden szó amit itt kimondanak és Isten Áldása legyen rajta. Hatalommal teljesítsék be a Missziót ami ki van számunkra jelölve , dicső lelkülettel, bizalommal , alázattal, okos lelkülettel, bátorsággal, lelki erővel. Kérjük ehhez a segítséget s mi Urunk Jézus Krisztus, Nevében , aki él és uralkodik az Atyával és a Szentlélekkel egyetemben mind örökkön örökké . Ámen.
Érkezés hátizsákkal. Sokan kérdezték hogy mit hozzanak magukkal.
Közlünk egy listát amit Jézus mondott: áldott sót, szentelt vizet, ima könyvet , Rózsafüzért , Skapulárét, kis Bibliát , szentelt keresztet,mise könyvet, akinek van relikviákat,Áldott gyertyát,Medálokat:Szent Mihály , Szent Benedek, Csodás Érem. Meleg ruha, takaró , kis sátor, étel víz szappan mosószer gyufa ceruza papír géz, ragtapasz, fertőtlenítő szer, WC papír,hálózsák, bicikli akinek messze kell menni. Jézus meg szaporítja amink van úgy hogy semmibe nem lesz hiány . Honnan tudjuk mikor kell indulni? Ez a Nagyfigyelmeztétes után lesz amikor sok gond lesz a világban . Mi látni fogjuk a jeleket:
  3 jel lesz:
1./az éhínség amikor a világban az emberek egymást gyilkolják az élelemért .
2./ Egyházszakadás.
3/ a sátán bélyege kötelezővé válik. Akkor kérjétek Jézust hogy Őrangyalunk által vezessen egy fizikai jel által a Menedékhelyre amelyik a legközelebb van. Ez egy hasonló jel lesz mint a zsidók vándorlásakor a pusztában: Éjjel tűzoszlop és nappal felhő. A Menedékhelyeket az Angyalok őrzik akik láthatóak lesznek számunkra. Ők megvédelek minket minden veszélytől meg a nukleáris támadástól is. A Menedékhelyek nagy kiterjedésűek lesznek. Mi megismerjük hogy ki van velünk mert azoknak a homlokán látni fogjuk a keresztet. Akinek nincs kereszt az nem tartozik hozzám. Minden hűséges már meg van jelölve de még lesznek, akik később kapják meg, a Nagyfigyelmeztetés során. A Menedékhelyek lesznek mindenhol a világban. Minden jelenési hely, Kolostorok, Templomok , ahol több éven át Örökimádást tartottak és a Szent Helyek. Sok lélek fog meghívást kapni.Minden helyen lesz egy vízforrás és egy fényes kereszt, aki iszik a vízből és föltekint a keresztre minden betegségéből meggyógyul és félszegségéből is. Az Angyalok szednek mannát számunkra . A gonosz nem tudja megtalálni a helyet sem látni sem kitapogatni nem tudja semmilyen műszerrel.