2015. október 12., hétfő

Egy afrikai püspök a családszinódusról

Emmanuel Ade Badejo, a nigériai Oyo püspöke a This Day újság vasárnapi számában leírta néhány gondolatát a jelenleg Vatikánban zajló családszinódusról.
Képtalálat a következőre: „Emmanuel Ade Badejo”
Hasonlóságot lát a törökön aratott Lepantói tengeri győzelem, és az egyházat most érő pogány fenyegetettség között. A lepantói győzelmet a 16. századbanban, amely a keresztény civilizációt megmentette az akkori török hódítóktól, a rózsafüzérnek tulajdonították, amelyet akkor sokan imádkoztak a pápa ajánlására. Szent V. Piusz pápa ennek a győzelemnek az emlékére vezette be az Egyházban a Szűzanya iránti hála kifejezéseként október 7-ére Rózsafüzér Királynőjének az ünnepét.
Ma egy olyan harc kellős közepén vagyunk - írja a püspök - amelyben a homoszexualitást, a születésszabályozást, az elváltak és újraházasodottak szentáldozáshoz való engedését, és a nők diákunussá szentelésének engedélyezését akarják kikényszeríteni olyan csoportok, amelyek „teljesen ellentétben állnak az egyházzal”. Nézőpontjukat rá akarják erőltetni a családszinódusra is.
„Látva a nyugati államokban az élethez való jog ellen zajló évek óta húzódó nyomást és az egyházellenes és homoszexuális életstílus erőltetését, amely nyilvánvaló ellentétben van Afrika házassághoz és családhoz való hozzáállásával, elmondható, hogy a szinóduson egy ütközet folyik, amit meg kell nyerni.”
Nem véletlen szerinte, hogy a szinódus üléseinek az idejére esett a Rózsafüzér királynőjének az ünnepe. Az sem véletlen, hogy a szinódus Assisi Szent Ferenc ünepén kezdődött. És talán az sem véletlen, hogy azon a vasárnapon az evangéliumban Jézus a házasság felbonthatatlanságáról szólt.
Nincs ok a kétségbeesésre, mert a szinódust a hit cselekvéseként kell felfogni. Ha aggasztó híreket is terjesztenek a Vatikánban zajló püspöki szinódusról, a hívők nem kell, hogy aggodalmaskodjanak, mert „az Egyház története, amely átélt már jó és rossz időket, alkalom arra, hogy bizalmunkat az Úrba vessük. Az egyháztörténelem eseményei Isten népét egyszerűen arra kell, hogy késztessék, hogy jobban imádkozzon a felülről jövő segítségért, és hogy Jézusban bízzon, aki azt mondja: ,ne engedjétek, hogy szívetek összezavarodjon! Higgyetek Istenben, és bennem is higgyetek!’ (Jn 14,1) A rózsafüzér a családról szóló szinódus ideális imádsága. Máriának és családjának annak idején Heródes hatalmával és agressziójával kellett megküzdenie. Az egyenlőtlen küzdelemben, amely a király és az egyszerű szentcsalád között zajlott, Isten győzött.”
A hívőknek ezért október hónapjában a rózsafüzér imádkozása által a Szentlelket kell lehívniuk. Ez bitosan jó hatással lesz a szinódusra.
Forrás: http://www.katholisches.info/2015/10/12/bischof-badejo-die-bischofssynode-die-schlacht-von-lepanto-und-der-rosenkranz/
http://engesztelok.hu/irasok-tanulmanyok/998-egy-afrikai-puspok-a-csaladszinodusrol

Metodista és episzkopális lelkészek áldották meg a Planned Parenthood abortuszklinikát

Thea: Szomorú szívvel tudósítok az alábbi eseményről, mivel azonban a téma nagyon is kapcsolódik az idők jeleihez, úgy éreztem nem mehetek el mellette szó nélkül. Napok óta tologatom a fájlt a gépemen, hiszen mennyivel jobb lenne arról írni vagy hallani, hogy magukat kereszténynek nevező emberek az Életet követik és terjesztik. Maga a hír azt gondolom, hogy nem igényel kommentárt, imákat azonban annál inkább, főleg azért, hogy az esetleges érintettek értesülhessenek Isten feltétel nélküli kegyelméről és ne az ítéletet, hanem a Megváltó megbocsátást lássák és találják meg, illetve, hogy erre még azelőtt sor kerüljön, hogy az alább említésre kerülő intézményt felkeresnék.
A Bill Gates és társai által finanszírozott Planned Parenthood abortuszklinika hálózat eddig sem volt a szívem csücske, de a céggel kapcsolatban nemrég kirobbant botrány miatt úgy érzem, kötelességem hangot is adni ennek. Aki esetleg nem tudja, miről van szó, az alábbi linken (vagy a Google-ban rákeresve a ’Planned Parenthood botrány’ kifejezésre) utána olvashat: http://csaladhalo.hu…
religious_coalition_810_500_55_s_c1
Különböző felekezetek több mint egy tucat vallási vezetője gyűlt össze néhány napja, hogy megáldjanak egy Clevelandi abortuszklinikát.
A megmozdulást Laura Young, metodista lelkésznő, a Vallási Szövetség a Nemzési szabadságért (RCRC, Religious Coalition for Reproductive Choice) nevű szervezet Ohiói ágának igazgatója kezdeményezte.
„Áldd meg ezt az épületet,” imádkozott Tracey Lind, a Clevelandi Trinity Episzkopális katedrális lelkésznője, az abortuszklinika előtt.
„Álljanak falai erősen az ellene zúdított szégyennel szemben. Legyen a remény bástyája azoknak, akiknek szüksége van szolgálataira.”
A Washingtoni központú RCRC szervezet országos igazgatója, Harry Knox lelkész, szintén részt vett a Clevelandi demonstrációban és a következőket nyilatkozta:
„Azért állok itt lelkésztársaimmal, hogy kifejezzem hálámat Istennek az abortuszszolgáltatókért.”
A homoszexuális „házasságban” élő Knox az azonos neműek házassága mellett indított kezdeményezésekben is aktív szerepet vállalt Georgia és Florida államokban.
A demonstráló csoport a transzparensein keresztül azt üzente, hogy az abortusz támogatása egyben a hit és a család támogatása is.
Molly Marvar, az egyik résztvevő, azt mondta a Clevelandi intézményben szerzett tapasztalatairól, hogy „abortusza egy nagyszerű, gondoskodással átitatott tapasztalat és kiváltság volt.”
„Meghatározó pillanat volt számomra. Fontos, hogy felszólaljak az abortuszommal kapcsolatban, és ezzel segíthessek más nőknek.”
A Think Progress, magyarul „gondolkozz progresszívan” nevű magazinnak nyilatkozva elmondta, hogy „ezen a klinikán tisztelik az életet.”
„Az abortusz melletti döntés egy nagyon, nagyon lelki döntés.”
Laura Young pedig a következőket tette hozzá:
„Az abortuszon átesett nőket támadás éri a vallás részéről, így a hitközségnek erkölcsi kötelessége begyógyítani ezeket a lelki sebeket.”
Young, aki „a progresszív teológiai gondolkodás követőjének és feministának” tartja magát, azt mondta, hogy amennyiben a demonstráció és az „áldás” sikeres lesz, csoportja más államok klinikáit is megáldja majd.
Úgy gondolja, hogy az abortusz ellenzői egy „félreértelmezett hitet” követnek, amikor békésen elmagyarázzák az abortuszra érkező nőknek, hogy van más megoldás is. Szerinte az életet védők „gyűlöletet és ítéletet” zúdítanak az abortuszt választó nőkre. „Ez szerető viselkedés?” – teszi fel a szónoki kérdést.
Természetesen sok hívő másként gondolja, köztük Jason Kappanadze, a Holy Trinity ortodox gyülekezet papja is.
„Az egyház soha sem ítélkezik az emberek felett, csak a tettet ítéli el. Ugyanakkor elmondjuk az igazságot az embereknek és segítünk nekik megítélni, hogy mi lenne az Istennek tetsző és a szeretetet szem előtt tartó út.
Milyen messzire tévedtünk a helyzet igazságos megítélésétől, ha valaki gyűlölködésnek tartja egy élet megmentésére tett kísérletet, az élet kioltását pedig szeretetteljesnek?”
„Az Isten által, az Ő szerető akaratában teremtett emberi lények létébe beleszólni tökéletes példája az emberi arroganciának, ami megmutatja, hogy mennyire elvesztettük alapvető erkölcsi érzékünket és nem értjük az élet lényegét.”
Forrás: lifesitenews.com