2017. január 30., hétfő

A NORVÉG TEMPLOMI ESKÜVŐKÖN NINCS TÖBBÉ MENYASSZONY ÉS VŐLEGÉNY

A norvég evangélikus egyház Trondheimben tartott zsinata hétfőn olyan eljárásról  döntött, amelynek értelmében lehetővé válik homoszexuális párok egyházi esketése.
A zsinat 112 résztvevője közül 89-en szavaztak a javaslat mellett. A gyűlés egy évvel korábban hagyta jóvá a homoszexuálisok templomi házasságkötését. Az új liturgia számára a hagyományos szöveget kissé módosítani kellett, így abban
többé nem szerepel a "menyasszony és vőlegény" fordulat.
Emellett a korábbihoz képest más szöveghelyeket is idéznek a Bibliából.

Az anyakönyvvezető hivatalában már 2009 óta mondhatják ki a boldogító igent Norvégiában a meleg párok. A templomi esküvőt illetően azonban Norvégia a többi Skandináv államhoz képest lemaradásban volt, hiszen Dániában ezt 2012-től, Svédországban pedig már 2009-től lehetővé tették.

"Ezen a napon válik valóra egy ima és egy álom. Nem szabad egyetlen párt sem elutasítani"- jelentette ki a homoszexuális Gard Sandaker-Nilsen, aki résztvett a zsinaton. Ole Kristian Kvarme oslói püspök, aki az új szabályozást támogatta ugyanakkor elismerte, hogy a döntés gondot is jelent majd.

A melegházasságok elleni tiltakozásul Oyvind Bard Benestad lelkész
azonnali visszavonulását jelentette be
a norvég evangélikus egyháztól.

MTI

Esu Immánuel ("Jézus") valós személy

A leghatásosabb módja az emberek meggyözésének Isten létezése felöl az, ha bemutatom a sötét oldalt! Ez az elv vezérelt az elmúlt években a blog írása közben, s mára szerencsére eljutottunk oda, hogy sokak számára már egyáltalán nem okoz problémát elfogadni, hogy Jahve valóban létezik, s ezen "világ"(bolygó) Ura az idök kezdetétöl fogva, amióta csak léteznek itt emberi civilizációk, s hogy "Öreg Istenként" például már a hunok ösei is öt imádták. Sokak számára viszont továbbra is problémát jelenthet hinni "Jézusban" (Esu Immanuelben), annak ellenére, hogy valójában már a legösibb vallási szövegeinkben is emlegetve van mint olyan, akinek a nagyon távoli jövöben Isten a kezébe adja a "világ" (bolygónk) irányítását.
Nemcsak a bibliai Ószövetségben, hanem például már Énok könyvében is, melyet sokan az emberiség egyik legösibb vallási szövegének tartanak. A teremtöink - rendkívül fejlett pszi-látnoki képességeiknek köszönhetöen - már a jelenlegi emberi civilizáció legkorábbi szakaszaiban is elöre látták annak sorsát, s próféciákba foglalva ez lejegyzésre is került az emberi történelem legkülönbözöbb szakaszaiban. Esu Immanuel (a Fiú/az Emberfia) eljövetele sok-sok ezer évvel ezelött, már az özönvíz elötti idökben elöre eldöntött dolog volt "odafent a mennyben", s a Fiú/Emberfia elsö, kétezer évvel ezelötti eljövetele is már - akkor ösinek számító - próféciák beteljesedését jelentette:
Az Ígéreteknek be kell teljesülni! A Messiás Júdából származik majd és Betlehemben, Dávid városában kell megszületnie. Két feltétel van mindössze, de hogyan valósulhatnak ezek meg? Hogyan kerül Betlehembe József és Mária, aki Názáret városában lakik? Emberi erővel ezeket a körülményeket lehetetlen megoldani, de ha Isten mozgatja az eseményeket, minden másképp alakul. Összeveszejti Augusztusz császárt, aki hatalmát szeretné gyakorolni az adózó lakosságon, és a függetlenségre vágyó Heródes királyt, aminek az lesz a vége, hogy Augusztusz pecsétes parancsban mondja ki a népszámlálást. Így teljesedik be a prófécia:
Mikeás 5 - A Messiás születése, országlása, gyözedelme
5:2 De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, aki uralkodó az Izráelen; akinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.
S úgy néz ki, jelenkorban Jahve éppúgy ezt teszi, valójában most is ö manipulálja igazából a háttérhatalom legfelsöbb szintjein a "hatalmasok fejét" , hogy beteljesedhessenek a végsö idei próféciák (lásd. a Mi várható 2017-ben és azon túl + a bibliai próféciák felidézése c. írást)
Az ószövetségi Ézsaiás könyvében szintén több helyen található jövendölés a Messisás eljöveteléröl: egy fiú lesz az, akit Immánuelnek hívnak.
"Jézus" valódi neve Esu Immánuel (Jesua Immánuel) volt.
Ézsaiás 7 - Immánuel
14 Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek,
15 Ki vajat és mézet eszik, míg megtanulja a gonoszt megvetni, és a jót választani;
szül fiat = Jézust (Esu/Jesua Immánuelt)
Ézsaiás 9 - a Messiás dicsö országlása, feddö szózat Izrael ellen
6 Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!
7 Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek Urának buzgó szerelme mívelendi ezt!
egy gyermek = Jézus (Esu/Jesua Immánuel)
"Ez a gyermek a Messiás. Nem kell senkinek félnie tőle. Bárki odamehet hozzá, Ő szolidaritást vállal velünk. Nem mogorva testőrök őrzik. Nem adót szed, nem tapossák katonái a búzamezőket, nem életeket olt ki, nem veszi el más kenyerét. Nem elvesz. Adni jött. A gyengék társa. A nagyok trónja előtt reszket az ember. De nem így a bölcső előtt. Hív: „Gyere! Ne félj!" A sok nép mégsem hozsannázik neki. Csak az angyalok vannak meghatva. Nem tudják visszafogni csodálkozásukat és meghatódottságukat."
A több mint 500 évvel Krisztus születése elött íródott Dániel könyvében található végsö idei próféciákban egy "emberfia" van emlegetve, akinek Jahve a kezébe adja a hatalmat az "idök végén", s országa örökkévaló lesz:
Dániel 7
12 A többi állatoktól is elvéteték az ő hatalmok; de ideig-óráig tartó élet adaték nékik.
13 Látám éjszakai látásokban, és ímé az égnek felhőiben mint valami emberfia jőve; és méne az öreg korúhoz, és eleibe vivék őt.
14 És ada néki hatalmat, dicsőséget és országot, és minden nép, nemzet és nyelv néki szolgála; az ő hatalma örökkévaló hatalom, amely el nem múlik, és az ő országa meg nem rontatik.
emberfia = Jézus (Esu/Jesua Immánuel)
Énok könyve
Énok 46
2. És megkérdeztem az angyalt – aki velem volt és minden titkot megmutatott nekem –, az Emberfiát illetően, hogy ki ő, honnan származik, és miért jár az Idők Előtti mellett?
3. És válaszul ezt mondta nekem: Ez az Emberfia, akié az igazságosság, és akiben az igazságosság lakozik. Ő az, aki feltárja a rejtett kincseket; mert a Szellemek Ura kiválasztotta őt, és győzelemre rendeltetett a Szellemek Ura előtt, örök igazságosságban.
4. És az Emberfia, akit láttál, kiveti majd a királyokat és a hatalmasakat kényelmes székeikből [és az erőseket trónjaikból]. Megszünteti az erősek uralmát, és fogait töri a bűnösöknek.
Emberfia (Énok könyvében és Dániel 7-ben) = Jézus (Esu/Jesua Immánuel)
Énok 62
7. Az Emberfia a kezdetektől rejtve volt, és a Magasságos serege jelenlétében őrizte őt, és hatalmának jelenlétében, de felfedte választottainak.
"Az Emberfia a kezdetektől rejtve volt" (Énok könyvében)
UGYANAZT JELENTI MINT
"...akinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van." (Mikeás 5:2-ben az Ószövetségben)
Énok 69
Az Emberfia a trónon
26. És hatalmas öröm volt közöttük, áldást mondtak és dicsértek és magasztaltak, mert ama Emberfiának nevét feltárták előttük.
27. És a dicsőségének trónján ült, és az ítélet egészen neki adatott (Jn. 5:22), és azt cselekedte, hogy a bűnösök elpusztuljanak és eltöröltessenek a föld színéről, és azok is, akik tévútra vitték a világot.
28. Láncokkal köttetnek meg, és a pusztításuk gyűjtőhelyén lesznek fogvatartva, és minden művük eltűnik a föld színéről.
29. És attól fogva nem lesz majd romlás; mert eljött az Emberfia, és dicsőségének trónjára ült, és minden gonoszság eltávozik színe elől, és ennek az Emberfiának szava kiárad majd, és erős lesz a Szellemek Urának színe előtt.
Hamvas Béla írja Scientia sacra c. könyvében :
Sokan azt mondják, hogy Henóch az emberiség legrégibb könyve, nála csak Hermés Trismegistos és a Véda régibb és tulajdonképpen nem is az özönvíz utáni időből, hanem még azelőttről származik. És soha senki sem vonta késégbe, hogy azt a művet, amelyet Henóch apokalypsise alatt ismerünk, az emberiség egyik örök könyvének kell tartani.
http://www.pokolraveluk.com/content/index.php?option=com_content&view=article&id=208:2017-01-30-15-37-46&catid=24:2014-05-28-19-12-56&Itemid=61

Isten szemével

2017.01.08.
1.
Kép: Egy nagy tűzből sok szikra pattan ki, különböző távolságra kerülnek a tűztől, egyesek teljesen kihűlnek
Jézus: Drága kislányom, a tűz maga a Mennyei Atya. Minden ember a teremtéskor belőle pattan ki. Vannak olyanok, akik a közelében maradnak, vagy ha el is távolodnak, elkezdenek közelíteni felé. De sajnos, a teremtmények többsége elveszti a tüze hőfokát, amit kapott, kihúny benne az Istenszeretet és a hit.

2.
Kép + Érzés: Mivel először senki sem képes magától keresni az Istent, így előbb, külső segítség szükséges, hogy majd magától fellobbanjon benne az Isten keresésére való hajlam és vágy
Jézus: Nem egyformán reagál minden felebarátod a te segítségedre. Ez nem attól függ, hogy mekkora energiát fektetsz a térítésébe, hanem attól, hogy a kegyelem előtt mennyire tudja kinyitni a szívét.

3.
Arról volt szó, hogy ismerjük-e Istent
Jézus: Minél engedelmesebb, odaadóbb, áldozatosabb egy teremtmény, annál többet mutat meg neki önmagából a Teremtő.

4.
Kép: Egy egyén éteri testben
Jézus: Gyermekeim, akik átlépnek a Mi világunkba, nemcsak érzik és hallják egymást, látják is. Minden embernek van egy külső ismertetőjegye, ami a többi lelket segíti abban, hogy felismerje. Valami ilyesmit mutattam Én neked, alkalmazkodván az emberi képzelőerődhöz.

5.
Kép: Sárgás rózsaszínes ruha
Jézus: Ez egy Mennyei ruha volt, amivel azt akartam érzékeltetni, hogy ott a Mennyben az üdvözültek boldogságban élnek, és ragyogó dicsőségben. A boldogságot a rózsaszín, a dicsőséget a sárga szimbolizálja. Az összeolvad.

6.
Kép: Az ember lelke egy olyan szoba, ahol nagy a rendetlenség, ebben a szobában kell rendet rakni, ehhez segítenek az Úr parancsai
Jézus: Egy olyan ember lelkét, akiben a káosz uralkodik, egy rendetlen szobával hasonlítottam össze. A káosz elsősorban azt jelenti, hogy helytelen az értékrendje. Első helyen áll a szórakozás, a pihenés, az élvezetek hajszolása, csak utána következik a munka, a család, majd egy hosszú szünet, és a legvégén van a lelkére gondolás. Az ilyen emberben akkor lesz belső rend, ha első helyre teszi Istent és lelke ápolását, a második helyre a családot és felebarátait, a harmadik helyre a munkát, és a negyedik helyre a szórakozást, pihenést. Erre kell törekedni minden embernek.

7.
Érzés: A Tízparancsolat, az erények gyakorlása a földi életben egy ugródeszka, ami majd ránk vár
Jézus: A földi életetekhez mércét állítok nektek, hogy lássátok, mi a jó és rossz, elétek tartom Isteni parancsaimat, mint segítséget, amely bevezet titeket a Mennyországba. Ott aztán új mércéket kaptok, új tanításokat, a tökéletességig. Ott állandó változásban, mozgásban, tevékenységben, tanulásban töltitek az időt.

8.
Kép: Életünk olyan, mintha egy királyi palotából kerültünk volna ki száműzetésbe, és csak a szeretet útja és gyakorlása tud minket visszajuttatni a palotába.
Jézus: Az életetek körforgás, Isten gazdagságából indultok el, haladtok utatokon itt a Földön, és ha vissza akartok térni Istenhez, ha haza akartok találni, akkor két út között választhattok. A szeretetlenség, vagy a szeretet útja között. Csak az talál haza az örök életbe, aki a szeretetet, alázatot, engedelmességet, tisztaságot gyakorolja.

9.
Hang: Milyen egyszerű az élet
Érzés: Akkor, ha Istent követjük
Jézus: Annak egyszerű az élet, aki képes betartani az első parancsot: „Uradat Istenedet imádd, és csak neki szolgálj, és szeresd felebarátodat”. A többi parancs mind ebben benne foglaltatik.

10.
Hang: Fölötte állni minden bűnnek
Jézus: Csak egy valaki tudott fölötte állni minden bűnnek, aki az áteredő bűntől mentes volt, Szűzanyátok. Feladatotok, hogy törekedjetek arra, hogy legyőzzétek a kísértéseket, és így, fölötte fogtok állni minden bűnnek. Egyedül képtelenek lennétek erre, ha jön a kísértés, hívjatok, és Én segítek.

11.
Kép + Érzés: Lelkünk sosem áll egy helyben, hanem halad előre, vagy vissza a fejlődés útján
Jézus: A lelki élet fejlődése tele van változásokkal. Ártatlan kicsiny gyermekkor még tiszta, de már ott vannak a rossz hajlamok benne. Az értelem fejlődésével eldől, hogy milyen irányba változik az ember. Ebben szerepet játszik a nevelés, a környezet, és az öröklött tulajdonságok. Minden erővel arra kell törekednetek, hogy a tágas, könnyű út helyett az életszentség útját válasszátok, amely keskeny, és rögös. Ezen nem egyenletes a haladás. Vannak visszaesések, botlások, elbukások, de meg kell tanulni felállni, és továbbmenni. Ebben segít titeket az Őrangyalotok. Nem kell megijednetek, ha kevesebb vigasztalást kaptok, lelki és szellemi örömöket, mert ez nem visszafejlődést jelent, hanem az önállóságotokat akarom fejleszteni, hogy dicséretek, elismerések, ajándékok nélkül is haladjatok az életszentség felé. Ezek nélkül is tudjatok áldozatokat hozni.

12.
Érzés: A lelki fejlődésben van egy pont, ahonnan nincs visszatérés, amely úgy a pozitív, úgy a negatív irányra érvényes
Jézus: Jól látod gyermekem, hogy van egy pont, ahonnan már nincs visszatérés. Ha valaki eljutott a megátalkodottságba, annyira megszokta a bűnt, hogy már képtelen felállni belőle, és nem akar Isten felé elindulni. Viszont, aki a lelki fejlődésnek abba a szakaszába érkezett, hogy még a bocsánatos bűnöktől is retteg, az már képtelen halálos bűnbe esni.

13.
Hang: Felvállalni Isten szavait
Jézus: Választottjaimnak kötelessége felvállalni az Én szavaimat, az irányításomat, kéréseimet, törvényeimet, és ezt a környezete felé sugároznia kell.

14.
Hang: Még makacsabbul ragaszkodik a cellájához
Jézus: Akit megkötözött a gonosz lélek, azt bármennyire is meg akarod győzni magadnak/Nekem, még jobban ragaszkodik a helyzetéhez.

15.
Kép: Különböző tükrök, amelyeket fény ér. A homorú tükör összegyűjti, az egyenes tükör átengedi, a domború pedig szétszórja
Jézus: Vannak olyan gyermekeim, akik összegyűjtik, és magukba zárják az én Jézusi szeretetemet. Ezek a homorú tükrök. Vannak olyanok, akik szeretetemet nem önző módon tartják meg, hanem szétszórják a környezetükben, másokat is részesítenek belőle, ezek a domború tükrök. És vannak olyanok, akik érzéketlenül átengedik magukon a szeretetemet, se saját maguk, se mások nem részesülhetnek belőle.

16.
A szenvedésről, kellemetlenségekről volt szó.
Hang: Gyógymódok ezek
Jézus: Ne szomorkodjatok, ha lelki bántalmak érnek, mert minden esetben hasznotokra fordítom, csiszolom, alakítom, gyógyítom vele lelketeket.

17.
Kép: A Mennyei Atya az Élet könyvébe ír
Jézus: Atyám életetek minden pillanatát figyelemmel kíséri, és lejegyez az Élet könyvébe minden cselekedetet. A jócselekedeteket arannyal írja be, a rosszakat pedig feketével. Ha valaki mély bűnbánatot tart, és meggyónja a rosszat, akkor kitörli a fekete írást. Irgalma végtelenül nagy az emberekhez.

18.
Hang: Megszültelek… létrehoztalak a semmiből
Jézus: Ahhoz, hogy életre hívjalak, mégpedig az örök életre, semmi eszköz nem kellett Nekem, a semmiből hoztalak létre, egyetlen gondolatommal.

19.
Hang: Az arcod ez… az öltözéked ez
Jézus: Mindenkinek adtam egy arcot, vagyis jellemet, karaktert, és felöltöztettem erényekbe. A karaktere és az erényei, lelki tulajdonságai fejlődnek, alakulnak, és egyre jobban hasonlít az arcuk Rám, a Teremtőjükre. Ezektől csak azok térnek el, akik elfordulnak Tőlem.

20.
Érzés: A szentek életét figyelve, az egyén életszentsége a fontos, nem az számít, hogy hány csoda történt általa, a csoda úgyis az Úr műve
Jézus: A választottaimon keresztül mindig Én nyilvánulok meg. Nincs értelme összehasonlítani a kegyelmeket, hogy melyiken keresztül történt több csoda, mert egyáltalán nem tőlük függ. A szent nagyságát nem a csodák mennyisége határozza meg.

21.
Arról volt szó, hogy Isten a csend, Isten a csendben van
Hang: A csend uralkodója mindennek
Jézus: Csak olyan gyermekeimben tudok uralkodni, aki gyakran megteremti magában a csendet.

22.
Hang: Az első vérvonalat…
Jézus: Az első vérvonalat, az ősszülőket okolhatod az áteredő bűnből származó bűnös hajlamokért. Ezek a hajlamok teszik lehetővé, hogy a gonosz kísérteni tud.
23.
Arról volt szó, hogyan tudjuk akaratunkat belehelyezni az Úr akaratába
Jézus: Ehhez kell a kifogyhatatlan türelem, akkor is szeretni, ha terhedre van az illető, mert álmos vagy, vagy fáradt vagy. Azon kívül, nem szabad éreztetned, hogy nem megfelelő időben jött a testvéred, hanem mindent félretéve, csak vele kell foglalkozni, hogy érezze, őt szereted a legjobban az emberek közül.


Szövegközi kép 1

2017.01.14.

1.

Az írásokról, Jézus üzeneteiről volt szó
Kép: Piros, majd sárga bazsarózsaszerű virágok.

Jézus: Drága kislányom, a piros rózsa szirmaival szeretetemet hintem az olvasókra, a sárga rózsa szirmaival az Én dicsőségemet szórom rájuk.

2.

Hang: Nem tudom türtőztetni Magam.

Jézus: Nem tudom türtőztetni Magam, amikor látom a 6. parancs ellen elkövetett bűnök sokaságát: házasságtöréseket, paráználkodásokat, és a fajtalankodásokat. Nehéz uralkodni szívemen, mert ilyenkor lecsapnék rájuk. Mégis irgalmam győz.

3.

Hang: A kereszt felfogása ez.

Jézus: Teremtményeim számára a kereszt értelmének felfogása rendkívül nehéz. Fölösleges rossznak tartják. Pedig a szenvedés érdemszerző ajándék saját lelkük és mások lelkének számára.

4.

Hang: Felhozni hibáitokat ellenetek.

Jézus: A külön ítéletkor nem szeretném felhozni hibáitokat ellenetek, ezért gyakoroljatok gyakran bűnbánatot.

5.

Hang: Ne merj szembe állni Velem, Isteneddel
Kép: Irgalmas Jézus.

Jézus: Gyermekeim akkor állnak Velem szembe, ha lázadnak ellenem. Ha a soruk nem megy jól, Engem hibáztatnak. Ez nagyon nagy bűn, mert gőgössé tesz, és a pokolba taszít.

6.

Kép: Hidat tartok magasra.

Jézus: A földi életet az örök élettel egy híd köti össze. Erre a hídra azok léphetnek fel, akik lemondtak a világi dolgokról, és szakítottak a bűnnel. Azért emeled magasra a hidat, hogy a földi magatartásforma fontosságát bemutasd.

7.

Érzés: A földi életünk minősége nagyban befolyásolja a túlvilági létünk, életünk minőségét, a világok egymásra épülnek.

Jézus: Jól érzed kislányom, nagyon sok múlik azon, hogyan élitek le ezt a nyúlfarknyi, rövid életet. Ez dönti majd el, hogy a túlvilágon hová juttok.

8.

Hang: Mi különbség van közöttünk?
Kép: Egy nap, a szerteágazó sugaraira fel vannak függesztve kis pontok, amelyek a nap felé haladnak különböző sebességgel.

Jézus: Az ember sorsa körforgás, Istenből, a Fényből indul ki, és élete végén ugyanebbe a fénybe érkezik vissza. De, különbség van a lelkek között. Az egyik jócselekedetei, áldozatai, és tisztasága miatt gyorsabban jut el Istenhez, a másik az úton csetlik-botlik, és nagyon hosszú idő kell ahhoz, hogy elérje a fényt.

9.

Kép: Egy jármű, melynek speciális alkatrészei vannak, jól halad előre. Egy idő után a jó alkatrészeket kezdik lecserélni másik, nem teljesen megfelelő alkatrészekkel, de azt hiszik, hogy azok ugyanolyan jó funkciót látnak el. A jármű nemcsak hogy lassul, hanem egy idő után megáll.
Érzés: A lelki életünkre is igaz ez, nem mindegy, hogy mivel tápláljuk lelkünket.
Jézus: Nem mindegy kislányom, hogy egyenes, vagy kanyargós úton éred el az életszentséget. Egy ideig gyorsan és egyenesen haladsz, majd változtatsz, pl: új barátra találsz, vagy megszokott olvasmányaid helyett mást veszel a kezedbe, vagy imaéleteden valamiképpen változtatsz, pl: elhagyod a rózsafüzéreket, és helyette csak szívimát alkalmazol. Elég, ha annyi változást teszel, hogy egy hétköznapon kihagyod a szentmisét. Vagy ima alatt nem térdelsz le, ahogy szoktál. Ezek a kicsiny változások kanyargóssá teszik az utadat, ami a Menny felé vezet. Így is üdvözülsz, de lassabban.

10.

Hang: Nincs bocsánatkérés, nincs megbocsátás.

Hang: De te akkor is bocsáss meg, amikor nem kérnek tőled bocsánatot.

Jézus: Csak az szokott megbocsátani, akitől bocsánatot kérnek. Ez nem csak az embereknél áll fenn, hanem Nálam is. Bűnbánat és bocsánatkérés nélkül nem bocsátok meg. Elvárom tőled kislányom, és minden jó Kereszténytől, hogy olyanoknak is bocsáss meg, akik nem kérnek tőled bocsánatot. Ez nagyon nehéz, de majd Én segítek neked.

11.

Hang: Álmot bocsátok a világra.

Jézus: A Nagyfigyelmeztetéskor pár percre álmot bocsátok az emberiségre, kicsikre és nagyokra egyaránt. Minden megáll, semmi gondolatuk nem lesz, de ez az álom nem tétlenség, hanem a Szentlélek megmutatja nekik bűneiket, és mély bűnbánat keletkezik bennük. Mikor felébrednek, hisznek, és meg akarnak szabadulni bűneiktől.

12.

Érzés: Erő van bennünk. Ha rosszul használjuk, mérgezünk vele, kárt okozunk másoknak, ha jól használjuk, jóra használjuk, de mindez a szabad akaratunktól függ.

Jézus: Valaki megkapja a tanítás kegyelmét, fordíthatja mások kárára, mert félrevezető információkat osztogat. De ha ugyanezzel a kegyelemmel pozitív dolgokat épít bele hallgatósága lelkébe, és közelebb viszi őket Istenhez, akkor az erejét jól használja. Sok ilyen példa van még az életben. Pl: ha valaki túlzásba viszi az őszinteséget, tapintatlanságba torkolhat, és lelki sebeket okozhat. De ha arra használja, hogy másoknak hibáira vonatkozólag szeretettel felvilágosítást adjon, akkor segítséget ad neki fejlődéséhez.

13.

Kép: Az emberi lélek, mint egy csatatér, a jó és a rossz harca folyik ott.

Jézus: Minden ember fölött, amíg csak él, harc dúl, köztem és a sátán között. A lelkében Én a jóra intem őt, ellenségem pedig ellenkezőre csábítja. Ezért, mindenki, lelke mélyén hordozza a jót és a rosszat. Hogy melyiket választja, azt a lelkiismerete dönti el.

14.

Hang: Szeretetre épül az ember.

Hang: Minden szeretetcselekedeted fontos.

Jézus: Mivel Isten saját képére teremtette az embert, beleépítette lelkébe a legfontosabb tulajdonságot, a szeretetet. Van egy bűn, a jóra való restség, amely arra ösztönzi az embert, hogy a jó sugallatokat elhessegesse. Pedig, minden szeretetcselekedet fel lesz jegyezve az életetek könyvébe. A legkisebb cselekedettől kezdve (1-2 jó szó, mosoly, együtt érző tekintet), a legnagyobb áldozatos cselekedetig (szenvedések felajánlása, vértanúság) mind-mind nagyon fontos, és meghatározza a túlvilági életetek minőségét.

15.

Hang: Az Én vállamon nyugszik ez.

Kép: Fény felvillanása.

Jézus: Temérdek bűn hemzseg az emberek szívében, és ez az Én vállamon nyugszik. Ma is hordozom keresztemet, de a lelkemben. A ragyogó fény melyet láttál, az Én dicsőségemet fejezi ki a bűn, az örök halál felett.

16.

A kicsinységünkről gondolkodtam, a szeretetünkről, amit Isten iránt tudunk adni.

Érzés: Nem a nagyság a lényeg, hanem a szeretetünk minősége, amit adni tudunk.

Jézus: Ti gyermekeim, emberi gyarlóságaitok és kicsinységeitek miatt képtelenek vagytok utolérni az Én Isteni szeretetemet. De a Szentlélek feltölti szíveteket ennek az erénynek a mélységeivel, azon kívül az Oltáriszentséggel nemcsak testemet és véremet veszitek magatokhoz, hanem lelki tulajdonságaimat is, pl a szeretetemet. Így, a ti kicsiny szeretetetek óriásivá tud nőni, a Mi Isteni segítségünkkel. Jól gondolod gyermekem, nem is az a fontos, hogy milyen nagyon tudsz szeretni, hanem az, hogy az akaratod milyen szeretetszolgálatokra késztet. Különösen hangzik, de a szeretet nálatok tulajdonképpen nem érzelem kérdése, hanem az akaraté. Ez akkor látszik leginkább, amikor valaki mély lelki sebeket okozott neked, és mégis képes vagy jót tenni vele, segíteni neki. Pedig nem lángol a szíved érte.

17.

Hang: A csütörtök bélyegét.

Jézus: Az értékes csütörtöki virrasztás bélyegét hordozza magában minden gyermekem, aki ezen a napon feláldozza estéjét és éjszakáját, aki nemcsak egy órát képes virrasztani Velem, (apostolaim még ennyit sem tettek meg), hanem több órát, éjfélig, vagy 3 óráig. Hatalmas ajándékban lesz részük a Mennyben.

18.

Hang: Mennyei főváros ez.

Jézus: Engesztelő és virrasztó közösségeitek lehívják az egész Mennyországot, és valóságos jelenlétünkben imádkoznak. Mivel ott lakozik közöttük és bennük a Szentháromság, nem más ez, mint Mennyei főváros.

19.

Hang: Rakd.

Kép: Egy valaki egy füzetbe vagy dossziéba mutat, hogy írjam ezt a szót: „rakd”.

Jézus: Vizsgáld meg a lelkedet, és rakd helyére azt, ami szerinted még hiányos.

20.

A távolbalátásról volt szó.

Jézus: Valaki nem látja a fától az erdőt, lekötik a hétköznapi csipp-csupp dolgok, a távoli célt, az üdvösséget nem látja, és nem is törődik vele.

21.

Hang: Az élet… bölcsesség.

Jézus: Az ember földi életében jó és a rossz között hányódik. A sorsa tele van választási lehetőségekkel. Aki megkapta a Szentlélektől a bölcsesség ajándékát, az a döntéseknél a lelkének hasznosat választja.

22.

Érzés: Egy bilincset, amely minket fogva tart, először nagyon nehéz elvágni. Legközelebb, amikor ugyanezzel a gonddal kell megbirkózni, már könnyebben megy.

Jézus: A bűntől való elszakadásban nagyon nagy szerepe van az akaratnak, és a kitartásnak. Ha először nem sikerül, ne légy szomorú, próbáld meg többször, és mivel látom igyekezetedet, be fogok segíteni, és megszabadulhatsz bilincseidtől. Sokan az első próbálkozás után kedvüket szegik. Ezért nincs eredmény.
23.

A bűnök elkövetéséről volt szó.

Kép: Először sötét foltok jelennek meg a lelkünkön, majd kövületek, ha nem szabadulunk meg a bűnöktől megbánás és szentgyónás által
Kép: A gonosz megbilincsel minket, magához köt, és úgy rángat minket, ahogy neki tetszik.

Jézus: Ha ugyanazt a bűnt többször követitek el, a bűnre való hajlam megerősödik, és súlyosabbá válik a bűn. Ha közben nem mentek gyónni, megkötözötté váltok, és egyre több bűn sorakozik utána. A lelkiismeretetek elalszik, és a halálos bűnbe is belesodródhattok. Ez a célja ellenségemnek. Ezzel elszakít tőlem.

24.

A bűnök következtében az ember durvasága kifejeződik az ember tekintetében, arcvonásaiban, mozgásában, modorában, beszédében.
Jézus: Most, amíg a Földön éltek, a súlyos bűnök szemeteken, arcotokon, beszédstílusotokon meglátszanak. De majd az utolsó napon, feltámadás után, nemcsak láthatóak a kis változások, hanem a kárhozottak lelke csúf és undorító lesz.

25.

Kép + Érzés: Ha valaki megsért, annak hiány van a szeretetében. A megbocsátással, megértéssel ezt a hiányt pótoljuk. Amekkora hiányt pótolunk a mi szeretetünkkel, akkorát lépünk előre az életszentség útján, akkora mértékben mi is növekszünk.

Jézus: Nagyon fontos a megbocsátás. Ugyanis, megbántódnak szeretete feléd csökken, de a megbocsátó szeretet után, amit tőled viszonzásul kap, az elveszített szeretet pótlódik, és közben a te lelked egy nagyot lép előre. Énnekem, Jézusodnak, különösen nagy örömöt okoz, ha megbocsátotok egymásnak. Ezért, aki így cselekszik, azt bőségesen megjutalmazom.


2017.01.22.

1.

Kép: Egy szétterített legyező.

Kép: Kék fény.

Jézus: Mint ahogy a legyező a nagy melegben enyhíti forróságodat, úgy fogom enyhíteni a szorongattatások idején gondjaidat, fájdalmaidat, és félelmeidet.

2.

Amikor valakivel beszélgetünk, többször előfordul, hogy megfordul a fejében, vajon igazat mond-e vagy sem.

Hang: Nem vagy olyan helyzetben, hogy fölmérjed a helyzetet.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: Felebarátaid gondolataiba csak Én láthatok bele egészen a mélységekig. Csak Én ismerem egészen a körülményeket, amelyek indítják azokra a szavakra, melyeket hozzád intéznek. Te csak azt látod, amit hallasz tőle. Ezért nem tudod pontosan felmérni a helyzetet.

3.

Hang: Jobb adni, mint kapni.

Érzés: Vannak helyzetek, amikor az ember nem fogadja el azt, amit adnak neki, de ez sérti a szeretetet, mert a szeretethez nemcsak az adás tartozik hozzá, hanem az elfogadás is.

Jézus: Ha kaptok egymástól valamit, legyen az akár ajándék, jó tanács, vagy valami megnyilatkozása a szeretetének, azt mindenképpen el kell fogadni. Ellenkező esetben fájdalmat okoztok neki.

4.

Hang: A szíved keménységétől függ ez.

Jézus: Szíved keménységétől függ, hogy mennyire tudsz megbocsátani rosszakaróidnak.

5.
Hang: Előre nem tervezett dolgok ezek.

Jézus: Az ember, mikor megkezdi a napját, azt hiszi, békés, nyugodt napja lesz. De váratlanul közbejönnek kellemetlenségek, amelyek nem voltak betervezve. Pl: Egy plusz munka, amire nem számított, vagy társának egy váratlan ötlete, amit meg akar valósítani vele.

6.

Hang: Elsikló percek ezek.

Jézus: A földi életben nemcsak nehézségek és bosszúságok vannak, hanem örömök is. De ezek az örömök gyorsan tovatűnnek, nem olyan tartósak, mint a szellemi örömök, melyeket Én adok nektek.

7.

Hang: Tágas hely van nálam.

Jézus: Ó gyermekem, végtelen szeretetemben mindenkit üdvözíteni akarok. A Menny végtelenül tágas, mindenkit be tudnék fogadni, de sokan nem kérnek belőle. Ez Engem nagyon elszomorít.
8.

Hang: Sok elveszett lélek/élet van.

Jézus: Édesanyám és Én fájdalmas szívvel és könnyhullatások között állunk a pokol bejáratánál, és azt tapasztaljuk, hogy szinte minden pillanatban egy lélek kárhozatba hull. Hiába akarunk segíteni, már késő. Drága engesztelőim, minden szentmise átváltoztatásánál könyörögjetek egy-két szóval a pokol szélén álló lelkekért, mert ha imádkoztok értük, ezeket az imákat kegyelemmé alakítom, és rájuk szórom ezekre a szegény lelkekre. Ettől bűnbánatra ébrednek, megragadom őket, és boldogan viszem a tisztítóhelyre.

9.

Hang: Rejtőzködő Istened vagyok.
Hang: Mint egy gyógyír a számodra.

Jézus: Az Oltáriszentségben a kenyér és bor színébe rejtem magam, megalázkodom, mert a legegyszerűbb, élettelen anyagba költözöm, hogy ne féljetek Tőlem. Rejtőzködő Isten vagyok. Az Oltáriszentség nemcsak táplál és tisztít, hanem gyógyítja lelketeket. Gyakran áldozzatok, ameddig lehet.

10.

Hang: Élő sejtem ez.

Jézus: Bármerre nézek a Földön, sok, halott lelkű teremtményt látok. Az Én követőim, buzgó engesztelőim élő sejtek Egyházamban, ők alkotják az Új Világ népességét.

11.

Hang: Célszerűen vetsz, és célszerűen aratsz.

Jézus: Közmondásotok azt mondja: „Ki mint vet, úgy arat”. A világban elmerülő, Nekem hátat fordító teremtményeim csak élik az életüket, egy távlati cél nélkül. Csak földi céljaik vannak. Az Én drága engesztelőim a közeli célokon kívül kitűzik maguk elé a legfontosabb célt, az örök élet elnyerését. A közeli célokat úgy állítják fel, hogy azok elérésével elérjék legfontosabb céljukat, a Mennyországot.

12.

Hang: mindent meg kell tenni, amit tudsz.

Jézus: Ki kell aknázni a lehetőségeket, amelyek az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit gyakoroltatják. Azt kell tenned, amiben képességeid, akaratod előre visznek téged.

13.

Hang: Öltözzél…

Hang: Amilyen mértékben öltöztetsz, olyan mértékben fogsz te is felöltözni
Jézus: Aki csak saját lelkével törődik, az nagyon szegényesen fog előttem a külön ítéleten megjelenni. Aki sok-sok lelket felöltöztet erényekkel, az ő maga is erényekkel megrakodva, ékes öltözékben fog megjelenni bírói székem előtt.

14.

Kép: Egy szemből kék fény áradt.

Jézus: Édesanyám, békét sugárzó szemeivel tekintett a világba.

15.

Kép: Egy ember keresztet kap, csak a segítőtársak gyűlnek köré.

Jézus: Ha valaki bajba kerül, csak az őszinte, őt igazán szerető felebarátai maradnak meg körülötte. Aki kíváncsiságból, vagy valami önző érdekből vették körül azelőtt, azok most elhagyják. A bajban lehet megismerni, hogy ki a jó barát.

16.

Kép: Egy nap felé különálló arany gömböcskék is, és csomóba gyűlt arany gömböcskék is közelednek. Egyes különálló gömbök a csomóhoz csatlakoznak, mások pedig leválnak közülük. Vannak fekete gömbök is, melyek közül vannak, amelyek szintén csoportba rendeződnek, azok is együtt haladnak, mint az arany gömbök, csak a fordított irányba. A feketék közül is vannak csatlakozók, és leválók.

Jézus: Megmutattam neked, hogy milyen hatalmas vonzereje van a közösségnek. Akár negatív, akár pozitív közösségről beszélünk. Az aranyló csomók az Én forrón szeretett engesztelő közösségeimet jelentik. Ha egységben vannak egymással, támogatják egymást, és közelebb segítik Istenhez. Sok önálló sárga pontocskák is haladnak a Nap felé, ezek a magányos követőim, ők kissé lassabban érnek célba. Ellenségem által befolyásolt és vezetett közösségek a fekete csomók. Ők visszalökik egymást a fejlődésben. Sajnos az engesztelőcsoportokban mindig vannak leváló egyének, akik lemaradnak, nem tudnak kibontakozni.

17.

A Szentírást és a Valtorta írásokat olvasva:
Jézus azt a pénzt osztotta ki a szegények között, amit a gazdagabbak, tehetősebbek adtak össze.

Érzés: Ami életünkben hasonlóan, a mi felajánlott imáinkat, áldozatainkat összegyűjtve, kegyelemmé alakítva osztja ki a lelki szegények között
Hang: Csak azt tudom felhasználni, amit adtok.

Kép: Jézus torinoi leples arca.

Jézus: Ha tudnátok gyermekeim, hogy mit művelek imáitokkal, áldozataitokkal, és szenvedéseitek felajánlásával, éjt nappallá téve ilyesmivel foglalkoznátok. Ajándékaitokat kegyelemmé alakítom, átnyújtom Atyámnak, és Ő a szívébe rejti. Majd körülnéz a világban, és a legszegényebbeknek, lemaradóknak, hitetleneknek, közömbösöknek, és megátalkodottaknak kiosztja. Ha soha nem küldenétek ilyen ajándékokat, sokkal kevesebb kegyelmet kapnának ezek a szegény teremtményeim, jóval kevesebb üdvözülhetne.

18.

Hang: Az én apukám fönn van.

Kép: Egy fiú, pipiskedve egy szekrény teteje felé nyújtja karját.

Jézus: A felfelé nyújtózkodó kisfiú a gyermeklelkű felnőtteket képviseli, akik kicsiknek érzik magukat, és Isten felé kívánkoznak.

19.

Hang: Az Úr irgalmáért fáradozz!

Kép: Irgalmas Jézus.

Jézus: Ez a mondat azt jelenti, hogy gondolj a körülötted élő, sok közömbös, hitetlen, és megátalkodott bűnösökre, és minden nap kérj számukra irgalmat, mert csak az menekül meg közülük, akiért imádkoznak.

20.

Hang: Tisztogatás veszélye áll fenn.

Jézus: Egy kicsit tekints ki a világra, észre fogod venni, hogy Atyám keze lecsap azokra az országokra, akik szembeszállnak az Ő parancsaival. Pl: elfogadják, és törvényesítik az abortuszt. Lecsap ott is, ahol reformokat akarnak megvalósítani Egyházamban.

21.

Hang: Megváltás kegyelméből születtél.

Jézus: Minden ember azért született, hogy végül elnyerje az üdvösséget. Én mindenkit üdvözíteni akarok. Azért váltottam meg a világot, hogy azok az emberek, akik sorban a világra jönnek, részesüljenek az Én megváltásomban.

22.

Hang: Hogy méltóztassál észrevenni engemet.

Jézus: Az Őrangyalod kér, hogy jobban figyelj Rá, és vedd már észre azt a sok jót, segítséget, őrködést, vezetést, amit nyújt neked fogantatásodtól idáig.

23.

Hang: Boldogságod keresztje ez.

Jézus: A keresztedet, mely legnehezebb az összes közül, felajánlod Nekem, Én bearanyozom, és megnövelem vele üdvösséged fokát a Mennyben. Így válik a kereszted boldogsággá.

24.

Kértek tőlem valamit.

Hang: Addig, míg tökéletes szándékod nem lesz.

Jézus: Nagyon fontos, hogy a jócselekedetekre mindig készen állj. Ne
halogasd. Ezek a cselekedetek akkor lesznek tökéletesek, ha nem napolod

el őket, hanem minél hamarabb örömet szerzel velük.

2017.01.29.
1.

Isten nagyságáról, és az Ő befogadásáról volt szó.

Kép(1): Valaki a tengerparton áll egy pohárral a kezében, és merít a vízből.

Érzés: Nem tudjuk az egészet kimerni, a lényege a fontos. De ugyanakkor a tengernek is van több rétege, a víz minősége más a felszínen, és más a mélységekben.

Kép(2): Egy nagy tűz, a belseje piros, kívül sárgába húz.

Érzés: A belseje sokkal melegebb, mint kívül.

Jézus: „Mi, a testbe zárt lelkünkkel, a Három Személyű egy Istent nem tudjuk teljesen megismerni és befogadni, csak a lényegét, mint ahogy a tengerből merítő ember, akinek a poharában is víz van, és a hatalmas tenger is víz”. Így gondolkodtok ti, míg itt éltek a Földön. Az Isten szeretetének a mélységét és égető tüzét szintén nem tudjátok érzékelni, csak a szélén, ahol még gyengébb a hatása. Majd ha a Mennyben lesztek, többet fogtok fel Istenből, de még ott sem mindent. Amúgy, lelkenként különböző Isten befogadásának a mélysége. Az egyik üdvözült többet kap belőle, a másik kevesebbet, és mégis egyformán boldogok.

2.

Kép: Mi olyanok vagyunk, mint egy növény, amely úgy növekszik, hogy felveszi, és a szervezetébe beleépíti az anyagokat, amelyek körbeveszik, akár jó, akár rossz, a szabad akarattól függően.

Kép: Egy növény, melyet csúnya dolgokkal öntenek le, de minden lepörög róla.

Jézus: Mint ahogy a növény a környezetéből veszi fel a fejlődéséhez szükséges tápanyagot, ti is a környezetetekből fejlődtök. Gondolj a szülői, az iskolai hatásokra, a barátok, a munkatársak befolyására, ezek között vannak jó és rossz hatások. Attól függ, hová fejlődik az ember, hogy milyen hatások alá került, és mit szívott magába. Vannak olyanok, akikről minden szemét, amit próbálnak rázúdítani, lehullik, és csak a jót veszik magukba.

3.

Hang: Letört a koronája.

Jézus: Ellenségemnek megtörtem erejét, a sok kínszenvedés, és az Én kínhalálom, megváltásom nem volt hiábavaló. Segítenek koronáját letörni drága követőim, a vértanúk, a szent életű gyermekeim, és az engesztelők. Terve nem fog sikerülni, mert hamarosan elérkezik dicsőségem második eljövetele, hozom az Új Világot, mellyel megszűnik a bűn, és pokolba kerül örökre a sátán. Imádkozzatok a megátalkodottakért, akik még a hálójában vergődnek.

4.

Hang: Uram, te látod szíveink csúcsát.

Jézus: „Uram, te nemcsak a szívünk közepébe látsz bele, ahol ott vagy Te, az egész Szentháromság, a Szűzanyával együtt, hanem látod a szívünk alsó csúcsát, ahová ellenségeinket és rosszakaróinkat tesszük. Igen, Én, a ti Jézusotok nagyra értékelem, ha nem hagyjátok ki szívetekből azokat a gyermekeimet, akik sokat bosszantanak, és bántanak.

5.

Érzés: Ha az utolsót is odaadjuk a javainkból másnak, az Úr ad helyette másikat.

Jézus: Pontosan úgy van, ahogy érzed. Amikor csak nagyon kevés van valamiből, és azt odaadod szeretetből, a sokszorosát kapod vissza érte.

6.

Kép: Olyanok vagyunk, mint a lámpások, melyek a bennük lévő fényt átengedik. Amelyek tiszták, azoknak fénye fényes, és messzire ér. Amelyek sötétek, azok csak tompa fényt tudnak kibocsátani magukból, és nem ér messzire.

Jézus: Csak az tud messzire világítani testvéreinek, aki tele van erényekkel, és önmaga is tiszta. Aki nem tud példát mutatni cselekedeteivel, hiába beszél, fénye tompa.

7.

Hang: Fejszét.

Kép: Egy fa gyökere, amely kiemelkedik a földből.

Jézus: A bűnöket gyökerestől kell kivágni magatokból. Ha egy gyökeret is benn hagytok, abból új bűnök fakadhatnak.

8.

Hang: Szüntelenül… gyermek.

Jézus: Aki szüntelenül, ártatlan gyermek módjára gondolkodik, az jó úton jár. Gyermekeké a Mennyek országa.

9.

Hang: Nincs semmi megírva.

Jézus: Ne higgyetek az előre elrendeltségben. Ez helytelen tan. Az igaz, hogy Isten tudja a jövő minden percét, de ti választjátok meg az utat szabad akaratotokkal. Nem írom meg előre, hogy mit tegyetek, a választás a tiétek. De bárhogy is választotok, tudom, hogy fogjátok végezni.

10.

Hang: Beleavatkozni Isteni erővel.

Kép: Nagy káosz van a Földön, egy nagy erő érkezik a Földre az Égből.

Jézus: Drága Teremtésem, nem hagylak magadra a megpróbáltatások és káosz idején. Bízz Bennem, mert Angyalaimmal és Szentjeimmel hamarosan elérkezek a Földre, rendet teszek, és megalapozom számotokra az Új világot. Csak Isteni erővel lehet beleavatkozni a bajokba, amelyek majd érnek benneteket.
11.

A láthatatlan világról volt szó.

Hang: Minél megfoghatatlanabb vagy, annál jobb.

Jézus: Minél megfoghatatlanabb vagy ellenségem számára, annál jobb, mert nem talál olyan gyengeségeket, amelynél fogva meg tudna kísérteni.

12.

Hang: A megszokás kérdése ez.

Jézus: Gyermek vallásos nevelése megszokásokon alapszik. Ha egész kicsi kortól kezdve tanítják imádkozni, szentmisére járni, akkor először ifjúkorban megszokásból teszi ezeket. De ha igazi megtérésben van része, szent szeretet és öröm irányítja ezeket a cselekedeteit.

13.

Hang: Soha nem fáradok bele, hogy jót cselekedjek.

Jézus: Mivel annyira szeretlek benneteket, soha nem fáradtam bele keresztutamba, de abba sem fáradok bele, hogy ma, 2000 évvel később, szüntelenül jót cselekedjek veletek.

14.

Érzés: Amikor erős stressz ér egy embert, nagy nyomást gyakorolnak rá, mint pl vallatáskor, mindent bevall, még azt is, amit nem ő követett el. De akit az Úr megerősített, az erős marad.

Jézus: Ahhoz, hogy valaki képes legyen vallatáskor, a kínzások alatt kitartani nézetei mellett, ahhoz az Én Isteni erőm kell. Szentlelkem megadja neki a kitartás, az állhatatosság, és a bátorság lelkét.

15.

Hang: Neked a jelent kell kihasználnod.

Jézus: A cselekedeteknél nem a múltat és a jövőt nézem nálatok, hanem a mai napot, és a mostani percet. Mindent tegyél meg ma, mert hátha holnap már nem lesz alkalmad rá.

16.

Hang: Az élet vize ez.

Jézus: Amikor hullik a könnyed, mert mélyen együtt érzel szenvedéseimmel, akkor a könnyek ajándékát élvezed. Amikor nagy szellemi örömökben részesítelek, kiemelten nagy ajándékot kapsz. Ilyenkor az Élet Vizével táplállak téged. Ennek forrása az Én szent szívem.

17.

Kép: Egy lehajló piros tulipán.

Kép: Egy lehajló fehér virág, mely a szinte a földet érinti szirmaival.

Jézus: A piros tulipán a vallását gyakorló, buzgó, szentségekhez járuló, vasárnapi templomba járókat képviseli. Van bennük alázat és hódolat Isten iránt. A fehér virág, amely még mélyebbre hajol, úgy, hogy szirmai a földet súrolják, ők az engesztelőket és a választottakat fejezik ki. Bennük még nagyobb az alázat, a tisztaság, és az áldozatkészség.