2019. január 10., csütörtök

A Hittani Kongregáció előző prefektusa kiállt Walter Brandmüller bíboros mellett.

Brandmüller bíboros: "Képmutatók" a szexuális visszaélések miatt az Egyházat ért támadások

"Képmutatónak" tartja a szexuális visszaélésekre hivatkozó Egyház elleni támadásokat a német Walter Brandmüller bíboros. A bíboros szerint ugyanis az Egyházban történt szexuális visszaélések semmiben sem különböznek azoktól, amelyek a teljes társadalomban előfordulnak. Brandmüller szerint a valódi botrány az, hogy az Egyház tagjai ezen a téren nem különböznek a társadalmi átlagtól.
Az egyháztörténész bíboros a Deutschen Presse-Agentur (DPA) hírügynökségnek január 4-én adott nyilatkozatában azt is hangsúlyozta, hogy a tények meghamisításának tartja annak elhallgatását, hogy az Egyházban történt szexuális visszaélések mintegy 80%-a nem kisgyermekek, hanem már nemi érettséget elért kamasz fiúk ellen irányult, és hogy "statisztikailag bizonyított" a kapcsolat a visszaélések és a homoszexualitás között.
Brandmüller bíboros január 5-én ünnepelte a 90. születésnapját.

(Forrás: katholisch.de)


"Képmutatónak" nevezte a szexuális visszaélésekre hivatkozó Egyház elleni támadásokat egy január 4-ei interjújában a német Walter Brandmüller bíboros. A 90 éves egyháztörténész bíboros szavai - ahogy ez várható volt - erős kritikákat váltottak ki vele szemben a szekuláris és a "progresszív" egyházi sajtóban.
A LifeSiteNews katolikus híroldal megkeresésére Gerhard Müller bíboros, az Egyházban a szexuális visszaélések kivizsgálásáért is felelős Hittani Kongregáció előző prefektusa, közleményben kommentálta a bíborostársát ért kritikákat, védelmébe véve Brandmüller álláspontját.
Müller bíboros nem először ad már hangot a Brandmüller bíboroséval lényegében megegyező véleményének. Nemrég egy homíliájában, majd egy televíziós interjújában is kifejtette, hogy egykori bennfenntesként mit is gondol a visszaélési ügyekről, és azok nyilvános kommentárjairól.
Az alábbiakban Müller bíborosnak a LifeSiteNews-hoz eljuttatott, és január 7-én megjelent közleményét tesszük közzé, magyar nyelven, teljes terjedelmében.
***
Amikor egy pap a szexuális visszaélés bűnét követi el egy serdülőkorúval szemben, az ideológusok habozás nélkül vádolják meg általánosságban a papokat vagy "az" Egyházat, - mint mondják - teológiai tájékozatlanságból. Ez az egyetlen olyan eset, ahol még mindig megengedett félvállról általánosítani, vagy akár még a kollektív bűnösség elvét is lelkesen hangoztatni. Ha egy iszlamista terrorcselekményt követ el, pontosan ugyanezek az emberek azok - az ostoba előítéleteikkel a cölibátussal és az Egyház lesajnált erkölcsi tanításával szemben -, akik felmentik az iszlámot minden bűnrészesség alól, és akik - helyesen - védelmükbe veszik a békés muszlim többséget.
Ahogy nem tehetők felelőssé "a" külföldiek egy adott egyén bűntettéért, ugyanúgy nem vádolhatók "a" papok általánosságban egy olyan személy bűnéért, aki velük egy hivatásba tartozik. Hogy lehet az, hogy ezek az ideológusok nem jutnak el arra az egyszerű felismerésre, hogy egy egyén bűneit nem lehet általánosítva a bűnöző családjára, hivatására, nemzetére, vagy vallási közösségére kivetíteni?
Ha azokat a szexuális visszaéléseket vizsgáljuk, amelyeket katolikus papok követtek el kiskorúakkal szemben, nem mehetünk el amellett a tény mellett, hogy az áldozatok több, mint 80 százaléka férfinemű. Semmit nem tesz jóvá sem a tények eltagadása, sem az a burkolt gyanúsítgatás, hogy "a" homoszexuálisok - bárkiket is értsünk ezalatt - tehetők felelőssé minden szexuális visszaélésért; ugyanúgy, ahogy nonszensz kollektíve "a" papokat tenni felelőssé ezekért.
Semmi közük nincs [a visszaéléseknek] a cölibátushoz vagy az Egyház hatalmi struktúráihoz. Sokkal inkább jellemzőjük, hogy a tettesek homoszexuális bűnöket követtek el. Nem létezik "homoszexuális" külön embertípusként, csak emberek léteznek azonos neműek iránti vonzalmakkal - függetlenül a homoszexuális cselekedetek erkölcsi megítélésétől.
A homoszexuális szervezetek és ideológiák nem képviselik azokat az embereket, akik keresztény hitben élve, a kérdésben az Egyház erkölcsi tanítását vallják. Egy érintett férfi, Daniel Mattson személyes tanúságtétele, és az ő "Miért nem nevezem magamat melegnek?" című nagyszerű könyve messze felülmúlnak minden homoszexuális propagandát, a "progresszív" katolikusok álszent szólamaival együtt. Minden igaz és becsületes embertől ellenállást érdemel azonban az az arrogancia, amivel ők mint homofób alsóbbrendűeket, megvetésben részesítenek mindenkit, aki nem követi a homofil ideológiát.
A szexuális visszaélés a szexuális ösztön erkölcstelen kiélésén alapul. A férfi és női szexualitás eredendően jó, mivel a Teremtő építette be azt az ember testi mivoltába, és mert az az embert a férfi és nő közötti házasságra készíti elő. A visszaélést ezzel a szexualitással a Tízparancsolat hatodik parancsolata elleni bűnnek nevezzük.
Amikor egy felnőtt vagy egy elöljáró használ ki szexuálisan olyasvalakit, akit a gondjaira bíztak, a "hatalom" (amellyel szintén visszaélést követ el) csupán eszköze, és nem oka a gaztettének. Ez valóban kétszeres visszaélés, de nem keverhetjük össze a bűncselekmény okát a megvalósulásának eszközeivel és lehetőségével azért, hogy az elkövető nagyonis személyes bűnösségét a körülményekre, "a" társadalomra, vagy "az" Egyházra terheljük.
Egy pap azért kapja a lelki hatalmat, "hogy épülésre legyen, ne romlásra" (vö. 2Kor 10,8). Az elkövető szexuális örömszerzésre irányuló akarata az oka annak, hogy egy rábízott személy testi és érzelmi épsége sérül. Klerikalizmusról vagy egyházi struktúrákról mint okról zagyválni inzultus annak a rengeteg szexuális visszaélésnek az áldozataival szemben, amelyek elkövetőinek semmi köze sincs az Egyházhoz és a papsághoz. Ők ugyanúgy olyan emberek áldozatai, akik őket a saját rendetlen szexuális örömszerzésükre használják fel.
Önmagában erkölcstelenül jár el az, aki az elkövetők helyett a cölibátust, a katolikus erkölcsi tanítást, vagy az Egyház szentségi alapítását nevezi ki felelősnek ezekért az Isten és ember elleni súlyos bűnökért. Azért teszik ezt, hogy minden papot és szerzetest - akik önként választották ezt az evangéliumok szerinti életet, és akik minden nap magukból a legjobbat adják a lelkipásztori szolgálatuk során - potenciális molesztálóként mutassanak be, és hogy így állandó gyanakvásnak és nyilvános kirekesztésnek tegyék ki őket. Ahogy nem a cölibátus az oka a saját megsértésének és megtagadásának, ugyanúgy nem a házasság a felelős az ellene elkövetett bűnökért. Ugyanez igaz a szülők tiszteletére vonatkozó parancsra is, ami nem vádolható meg azzal, hogy saját maga lenne az oka az ő bűnös semmibe vételének.


https://katolikusvalasz.blog.hu/2019/01/10/muller_biboros_az_egyhaz_es_papjai_elleni_vadakrol_ez_az_egyetlen_ahol_meg_mindig_megengedett_altala

2019. január 4., péntek

Reformcunamit ígér 2019-re a német püspöki konferencia elnöke. " A terveket az istentelen háromság dolgozta ki, melyek szerint minden, ami Igaz, száműzetik.


KATOLIKUS VÁLASZ

Marx bíboros: 2019 tele lesz "nyugtalansággal és ellenállással" az Egyházban, az egyházi hagyományok tervezett megváltoztatásai miatt.

20181003t1239-20950-cns-pope-synod-begins.jpg
Az újévi szentmiséjének homíliájában az Egyház sok évszázados hagyományainak megváltoztatására hívott fel a német püspöki konferencia elnöke, Reinhard Marx bíboros, München és Freising érseke. A bíboros ezt különösen a papi cölibátus gyakorlata kapcsán hangsúlyozta, miután a német püspöki kar épp konferenciát készül tartani ennek megvitatására.
A müncheni Miasszonyunk Katedrálisban elmondott beszédében - amelyet az érsekség honlapja tett közzé - Marx bíboros azt mondta: "azoknak a kudarcoknak a fényében", amelyeket az Egyházban történt szexuális visszaélések jeleznek, változtatni kell az egyházi hagyományokon, válaszul a megváltozott, modern időkre.
Úgy hiszem, ideje mélyen elköteleznünk magunkat amellett, hogy megnyitjuk az utat az Egyház megújulása és reformja előtt. A társadalom fejlődése és a történelmi igények nyilvánvalóvá tették a megújulás feladatát és sürgető szükségét.
- mondta a bíboros.
Marx bíboros szerint a jelenlegi intézkedések a szexuális visszaélések kezelésére nem elegendőek, ha ugyanakkor az Egyház a tanításában nem alkalmazkodik az új kor igényeihez. "Igen, fejlesztésről, továbblépésről, megelőzésről, és független vizsgálatokról van szó - de még ennél is többre van szükség." - mondta.
Meggyőződésem, hogy a II. Vatikáni Zsinat nagyszerű újító lendülete nincs igazán kiaknázva és mélyen megértve. Tovább kell dolgoznunk ezen. Szükség van az Egyház tanításainak további átdolgozására.
- hangsúlyozta Marx bíboros.
Tavasszal ismét találkozót tart a német püspöki konferencia állandó tanácsa, amelyen a cölibátus gyakorlatának nyílt megvitatására is sor kerül majd. Több püspök nyilatkozata szerint a megbeszélést közvetlen válasznak szánják a német egyházban történt szexuális visszaélésekre.
Az igazság nem végleges. Egyre mélyebben felismerhetjük azt az Egyház közös útján.
- jelentette ki Marx bíboros a homíliájában.
Mint mondta, ő maga is változtatni kíván a dolgokhoz való hozzáállásán, mivel szerinte "papként és püspökként ez a kötelessége". Hozzátette: a katolikusoknak "hátra kell hagyniuk az olyan kategóriákat, mint a bal és a jobb, a liberális és a konzervatív, és egy konkrét korban az Evangélium útjára kell koncentrálniuk".
Forduljatok egy új gondolkodásmód felé! Fontos megkockáztatni ezt az új gondolkodást az év végén és az új év elején - a múlt retorikájához való visszatérés helyett.
- biztatta híveit a német püspöki kar elnöke.
Természetesen egy nagyszerű hagyomány talaján állunk. Ez azonban nem egy teljes hagyomány. [Inkább] egy út a jövőbe.
- tette hozzá.
Konklúzióként Marx bíboros azt mondta: az egyházi hagyományok tervezett megváltoztatásai miatt 2019 tele lesz "nyugtalansággal és ellenállással" az Egyházban, "azonban szükség lesz erre az új gondolkodásra".
Részlet Gerhard Müller bíboros, a Hittani Kongregáció előző prefektusának 2018. június 26-ai interjújából:
"A német püspökök egy csoportja, élükön a konferencia elnökével, úgy tekintenek magukra, mint a katolikus egyház fejlődési irányának meghatározóira, akik a modernitás felé haladnak. Ők Európa szekularizálódását és keresztényietlenedését visszafordíthatatlan fejleményeknek tartják. Emiatt az Új Evangelizáció - II. János Pál és XVI. Benedek programja - szerintük a történelem objektív fejlődése elleni küzdelem, ami Don Quixote szélmalomharcára hasonlít. Az Egyház számára egy zugot keresnek, ahol békében átvészelhet. Ezért a hit minden olyan tanítását, ami a "fősodor", vagyis a társadalmi közmegegyezés ellen van, szerintük meg kell reformálni.
Egyik következménye ennek, hogy szentáldozást követelnek még azoknak is, akik nem vallják a katolikus hitet, és azoknak a katolikusoknak is, akik nincsenek a megszentelő kegyelem állapotában. A programjukban ezek szerepelnek még: a homoszexuális párok megáldása, interkommúnió a protestánsokkal, a szentségi házasság felbonthatatlanságának relativizálása, a viri probati bevezetése és vele a papi cölibátus felszámolása, a házasság előtti és rajta kívüli szexuális kapcsolatok jóváhagyása. Ezek az ő céljaik, és azért, hogy elérjék őket, hajlandóak elfogadni a püspöki konferencia megosztottá válását is.
Azokat a híveket, akik komolyan veszik a katolikus tanítást, konzervatívnak bélyegzik és kiszorítják az Egyházból, és a liberális és katolikusellenes média lejáratókampányának teszik ki őket.
Sok püspök számára a kinyilatkoztatás és a katolikus hitvallás igazsága csupán egy az egyházon belüli hatalmi játszmák tényezőinek. Egyesek közülük privát egyezségekre hivatkoznak Ferenc pápával, és úgy gondolják, hogy az ő kijelentései és az interjúi olyan újságírókkal és közszereplőkkel, akik messze nem katolikusok, igazolást adnak még a hit kimondott és tévedhetetlen igazságainak (a dogmáknak) a "kilúgozására" is. Mindent egybevetve, a protestantizálás kirívó folyamatával állunk szemben."

A terveket az istentelen háromság dolgozta ki, melyek szerint minden, ami Igaz, száműzetik.

Nyomtatóbarát változat
2013. október 15. kedd, 15:45
Drága szeretett leányom, az a Vágyam, hogy papjaim, minden Keresztény felekezetben kezdjék el a Legszentebb Szentségeket megőrzését. Azok, akik a Katolikus Egyházhoz tartoznak, elsőként fogják megtapasztalni a Szentségek elpusztítását és megszentségtelenítését. Azok, akik hűségesek Hozzám, Jézus Krisztushoz, gondosan felkészülnek erre a szörnyű pusztára, amelybe Egyházam lesz taszítva. Nektek most fel kell készülnötök, mert a hűségeteknek köszönhetően lesz, hogy Isten minden gyermeke képes lesz fogadni a Szentségeket az ő szent állapotukban.
Az összes többi Keresztény Egyházaknak a következőt mondom: Emlékezzetek azon Ígéretemre, hogy visszajövök Második Eljövetelem Nagy és Dicsőséges Napján. Továbbá tudnotok kell, hogy az azt megelőző években, szörnyű megpróbáltatással kell szembenézniük mindazoknak, akik Engem követnek. Azokat, akiknek sikerül felekezeteiken belül új hatalmi pozícióba kerülniük, a hamis próféta fogja vezetni, és mindegyik az ő szavait fogja a szájába venni, és utánozni fogja cselekedeteit.
Jaj, azoknak, akik a hamis próféta oldalára állnak, mert ő Keresztelő Szent János ellentéte, ő lesz az Antikrisztus előfutára, aki mindnyájatok fölött fog uralkodni.
Meg foglak védeni benneteket, mert hamarosan Én leszek a ti egyetlen vezetőtök. Egyedül csak Bennem bízhattok, Aki az Igazságot fogja mondani nektek, amikor meginogtok az eretnekség miatt, melyet úgy fognak majd bemutatni nektek, mint a modern Keresztény teológia új formáját. Milyen ravasz a Sátán! Mert ő nem fog sokkolni soha benneteket, ehelyett – azok által, akik őt szolgálják – Legszentebb Szavamnak egy új kiforgatott, feje tetejére állított értelmezéshez fog vonzani benneteket.
A terveket az istentelen háromság dolgozta ki, melyek szerint minden, ami Igaz, száműzetik. Mindez csábító befolyással lesz a szekuláris világra, amikor az emberi kapzsiságot és a vágyat, hogy figyelmen kívül hagyják a bűnt, minden Keresztény Egyház be fogja mutatni a híveinek. Ez a nap kőbe volt vésve, és ez lesz a végső sértés, amelyet Isten megenged, mielőtt elküld Engem, az Ő egyetlen Fiát, hogy összegyűjtse mindazokat, akik hűségesek maradnak Isten Szavához. Amikor a hazugságokat bemutatják nektek, azok úgy fognak tűnni, mintha jó dolgok lennének. Az alázat jelvénye minden egyházban közös lesz, mivel ezt azok fogják közületek felvenni, akik majd becsapnak benneteket.
Minden Rám vonatkozó tulajdonság: a szegények iránti Szeretetem, a gyengék és az alázatosak iránti Szeretetem; rosszallássom a kapzsiság, a fösvénység és a bujasággal szemben részei lesznek azoknak az érveknek, amelyeket arra fognak felhasználni, hogy ezeket az új tanokat elfogadtassák veletek– az új egy világvallást, hogy felkészítsék a világot az Antikrisztus uralmára.
Mint egy szerető Isten adom nektek ezeket a figyelmeztetéseket, hogy megmentselek benneteket. Szenteljetek most Nekem figyelmet. Csak egyetlen dolgot kérek: Maradjatok hűek Szent Szavamhoz. Szent Igémhez, mely a Biblián keresztül adatott nektek. Ez sohasem változik. De Isten ellenségei el fogják ferdíteni annak jelentését. Amikor ez majd megtörténik, utasítsátok el azokat, akik azt fogják mondani nektek, hogy Isten jóváhagyná ezeket a változtatásokat. Semmi sem lehet ilyen távol az Igazságtól.
Jézusotok.

Valahol Ausztriában, 2019. január 3-án


2019. január 3., csütörtök

A francia bíboros pincérnőt játszott egy középkori templomban

A francia Lyon Saint-Bonaventure középkori templomát a "szegények" éttermévé alakította november 18-án Philippe Barbarin bíboros. Sőt, ő volt a fő színész is.

Kötényt viselve, Barbarin személyesen szolgálta ki a 750 vendéget, miközben sok tv kamera előtt volt az "imázsa" végett, ami az elmúlt években igencsak romlani kezdett.

A templom meggyalázása hasonló volt ahhoz a műsorhoz, amit Ferenc pápa csinált 2017 októberében Bolognában.

A "szegényeket" megsegíteni pedig így kell: "Azért mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, a hogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utczákon, hogy az emberektől dícséretet nyerjenek." (Máté 6,2)

https://gloria.tv/article/9qggcNpKzqhR4ZAcwaEg2pKta

2019. január 2., szerda

Égi Édesanyánk üzenete 2019. január 2-án Medjugorjéból

A Szűzanya üzenete 2019. január 2-án Mirjana Soldo látnok által
Drága gyermekeim, sajnos nagyon sok közöttetek, gyermekeim között a harc, a gyűlölet, az önérdek és az önzés. Gyermekeim, oly könnyen elfelejtitek Fiamat, az Ő igéjét, az Ő szeretetét. Sok lélekben kialszik a hit, a szívek pedig a világ anyagi javaihoz ragaszkodnak. De az én édesanyai szívem tudja, hogy vannak még, akik hisznek és szeretnek, akik azt keresik, hogy minél közelebb kerüljenek Fiamhoz, akik fáradhatatlanul keresik Fiamat – és így engem is. Ők alázatosak és szelídek, akik fájdalmaikat és szenvedéseiket csendben, reménnyel, de mindenekfelett hittel hordozzák. Ők szeretetem apostolai.
Gyermekeim, szeretetem apostolai, arra tanítalak benneteket, hogy Fiam nemcsak szüntelen imát kér, hanem cselekedeteket és érzelmeket is, hogy higgyetek, imádkozzatok, hogy személyes imátok által növekedjetek a hitben, növekedjetek a szeretetben. Szeretni egymást, ez az, amit Ő kér, ez az örök életre vezető út. Gyermekeim, ne felejtsétek el, hogy Fiam  világosságot hozott ebbe a világba, azoknak hozta el, akik akarták azt látni és befogadni. Ti legyetek ezek, mert ez az igazság, a béke és a szeretet fénye.
Édesanyaként arra vezetlek benneteket, hogy imádjátok Fiamat; hogy velem együtt szeressétek Fiamat; hogy gondolataitok, szavaitok és cselekedeteik Fiam felé irányuljanak, az Ő nevében történjenek. Akkor teljessé lesz a szívem. Köszönöm nektek.
https://marytv.tv/mirjanas-apparition/