2013. december 31., kedd

Bízd Újra Életed Krisztusra!

Bízzuk Újra Életünket Krisztusra !
"Oly sok mindenért szeretnék, Uram, Neked hálát adni, megköszönve,
hogy soha nem engeded el a kezem.

Köszönöm Neked az egész teremtett világot,
melyet mindannyiunk javára alkottál.
Hálát adok, hogy a világ ezernyi jelében felismerhetlek Téged.

Hála Neked, Uram, Egyszülött Fiadért, Jézus Krisztusért,
Aki elhozta és a szívünkbe írta az örömöt,
és Aki azt akarja, hogy megosszuk másokkal is boldogságunkat
a szeretet közösségében.

Hála Neked, Uram, hazánkért, és hála Anyaszentegyházunkért,
melynek tagja lehetek!
Segítsd meg hívő magyar népedet!

Hála Neked, Uram, az emberekért,
a jókedvűekért és a szomorú arcú testvérekért is,
hála azokért is, aki nem is tudják, hogy őket is szeretem,
és talán nem is sejtik, hogy most őértük is imádkozom.

Köszönök, Istenem, mindent, amit Tőled kaptam,
köszönöm a bánatot és a gyötrődést is,
mert ezek még jobban Hozzád kapcsolnak.

Uram, köszönöm ünnepeimet, s mindent, aminek örülhetünk,
de köszönöm, Uram, az egyszerű hétköznapokat is,
a jeleket, a hangokat, melyek irányítják életemet,
és amelyek végül is Hozzád vezetnek.

Szeretnék hálát adni a munkámért és a küldetésemért,
rám fordított figyelmedért
és végtelen nagy türelmedért is,
azért, hogy mindig vársz rám, s örökké szeretsz.

Kérlek, Uram, légy velem ezután is, fogd a kezem, vezess a jó úton,
adj bátorságot az élet terheihez, s adj vidám és nyílt szívet.
Amen."Adjon Isten füvet, fát,
Teli pincét, kamarát.
Sok örömet e házba,
Boldogságot hazánkba!


Este harangszóra, gilingalangóla,
Azt hirdeti, itt az évnek, itt a fordulója.
Azért friss egészséget,
Bort, búzát, békességet.
Aggyon Isten bőven,
Az újesztendőben.
Bort, búzát és békességet, sötétségben fényességet!
Új esztendő újat hozzon,régi jótól meg ne fosszon.
Ki barát volt, az maradjon, ki elindult, az haladjon.
****
Új esztendő, vígságszerző most kezd újulni,
Újulása víg örömet most kezd hirdetni,
Újulása víg örömet most kezd hirdetni.

Hirdeti már a messiást, el fog az jönni,
Legyetek a nagy Istennek igaz hívei,
Legyetek a nagy Istennek igaz hívei.

Új napokkal, bor - búzával látogass minket,
Így szentelünk mi is neked víg esztendőket,
Így szentelünk mi is neked víg esztendőket.

Elmúlt tőlünk az ó idő, melyben bánkódtunk,
Bánat miatt siralomra gyakran jutottunk,
Bánat miatt siralomra gyakran jutottunk.

Jutott hozzánk az új idő, melyben vigadjunk,
Vigadással úr Jézusnak glóriát mondjunk,
Vigadással úr Jézusnak glóriát mondjunk.


Angyal szál az égből, ruhája hófehér


Csillagokon lépdel, míg a földre le ér.
Jobbjában az új év, még fátyol borítja,
De az ó esztendőnek készen már a sírja.
Angyal édes angyal, lebbentsd föl a fátylat,
Hogy az új esztendőben ne érjen sok bánat.
Hozz reánk örömet, áldást, békességet,
Hogy melegebben süssön a nap a házunk felett.

Kijózanodás - lefejezték és leköpték a betlehemi Jézust Szentendrén

Ismeretlenek ismét meggyalázták a szentendrei evangélikus templom előtt felállított betlehemet szilveszter éjjel. A tettesek lefejezték és leköpdösték a kisded Jézus jászolban fekvő szobrát.
Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője azt mondta, hogy a szilveszter éjjeli esetről még senki sem tett bejelentést, ám ugyanennek a betlehemnek a december 29-ére virradóra történt megrongálása miatt már nyomoznak.
Akkor egy szentendrei lelkész értesítette a rendőrséget arról, hogy a betlehem öt figuráját összetörték. A helyi rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen, rongálás miatt indított eljárást az ügyben - közölte a szóvivő.
Néhány héttel ezelőtt egy régi köztéri feszületet öntöttek le festékkel szintén Szentendrén...
(hir24)

Biblia a botránkozásokról.

Mát. 18,6 Aki pedig megbotránkoztat [bűnre, elpártolásra, elégedetlenségre csábít, tőrbe ejt, botlásba visz csak] egyet [is] e kicsinyek közül, akik énbennem hisznek, jobb annak [jobban járna], hogy malomkövet [(onikosz) - szamár- (tudniillik. olyan nagy, hogy egy szamár kell a forgatásához)] kössenek a nyakára, és [azzal együtt] a tenger mélységébe vessék. [a tenger fenekére süllyesztenék] 248
Mát. 18,7 Jaj a világnak [(koszmosz): a teremtett világ (azaz: az angyalok és emberek együtt.) univerzum] a botránkozások [a kelepcék; a botrányok (a botlásba vivő alkalmak); a bűn csapdái miatt] miatt! Mert szükség [kikerülhetetlen], hogy botránkozások essenek [történjenek, hogy kelepcék támadjanak, hogy botrányok jöjjenek]; de [mégis] jaj annak az embernek, aki által a botránkozás esik [aki által keletkeznek a kelepcék; és jön a botrány] [Más fordítás: Sajnálom a világban élő embereket amiatt, ami bűnbe viszi őket! Elkerülhetetlen ugyan, hogy egyesek bűnbe essenek, de rossz lesz annak, aki bűnbe viszi az embereket; Mert szükségszerű ugyan, hogy jöjjenek csábítások a bűnre, mégis jaj annak az embernek, aki által jönnek].249

A világ ünnepli az emberek imádják... Vajon Krisztust ki szemléli...? Hol van itt az Isten...? Kit dicsőítenek itten...?

Ferenc pápát az év legjobban öltözött emberének választották


Az amerikai Esquire magazin Ferenc pápát nevezte meg 2013 legjobban öltözött férfijának.
A döntés meglepetést okozott az olvasók körében, hiszen az eddigi díjazottak vagy színészek, vagy valamilyen a társasági életben kitűnt férfiak voltak. A lap elismeri, hogy választása szokatlan, azonban a címet amiatt a szerénység miatt ítélték a pápának, amely a katolikus egyházfő öltözékéből is sugárzik. Ferenc pápa többnyire egyszerű, díszítés nélküli fehér ruhában jár, és egyszerű fekete lábbelit visel.

„Az öltözék szerénysége a látható jele annak a teológiai és materiális figyelemnek, amellyel a pápa a szegények felé fordul” – mondta Ann Pellegrini, a New York University docense a magazinnak. E figyelem másik jele az a közvetlenség, amellyel Ferenc pápa az egyszerű emberek felé fordul: lazán hajlandó odaállni a fiatalok mellé egy selfie (mobiltelefonnal önmagunkról készített pillanatkép, melyet a közösségi oldalon megosztanak – a szerk.) kedvéért, folyamatosan használja a Twittert, ahol rengeteg követője van, és születésnapját is egyszerűen, többek között hajléktalanokkal ünnepelte.
Ferenc pápát 2013-ban az amerikai Time magazin és a brit The Times az év emberének választotta.

Magyar Kurír

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Amikor megkísérelitek átírni Isten Igéjét, akkor istenkáromlással vétkeztek

2013. december 30. hétfő, 20:06
Drága szeretett leányom, amikor megkérdőjelezitek Hatalmamat, akkor megtagadjátok az Igazságot. Amikor kétségbe vonjátok Szavamat, mely kőbe lett vésve, akkor ti nem fogadjátok el az Igazságot. Amikor megkísérelitek átírni Isten Igéjét, akkor istenkáromlással vétkeztek.
A világ arra volt figyelmeztetve, hogy soha senki – sem felszentelt szolga, sem kiválasztott lélek, sem próféta – nem adhat hozzá, vagy vehet el Isten Szavából, mely Atyám Könyvében meg van határozva. Mégis, pontosan ez fog megtörténni, amikor azok, akik azt állítják, hogy földi Egyházam kiválasztott vezetői, megváltoztatják az Igazságot. Ez a nap már nagyon közel van. Ez az a nap, amellyel kapcsolatosan figyelmeztetve voltatok. Mert az, aki meg merészeli változtatni az Igét, ezzel a cselekedetével azt mondja, hogy ő Isten fölött áll. Azok, akik tetteikkel és cselekedeteikkel azt állítják, hogy ők Isten fölött állnak, soha nem lehetnek az Én képviselőim.
Mivel az ember hite oly gyenge és mivel alig ismerik az Újszövetséget, sokakat meg fognak téveszteni, elfogadtatván velük Igazságként az eretnekséget. Ez lesz az ő bukásuk.
Beavatkozásom a Szentlélek zápora által lesz, hogy megvilágosítsa azokat, akik továbbra is hűségesek maradnak Hozzám. Most a próbatétel a következő lesz. Ha ti valóban hisztek az Én Létezésemben, Küldetésemben, Keresztre feszítésemben, Feltámadásomban és az Üdvösségre tett Ígéretemben, akkor ti sohasem fogjátok kétségbe vonni Szent Igémet, amelyet a Bibliában adtam nektek. Ha ti egy percre is azt hiszitek, hogy Én az Evangéliumoknak, Isten Tízparancsolatának, és mindenekelőtt annak, amit tanítottam nektek bármilyen új értelmezési formáját megáldanám, csupán azért, hogy az megfeleljen a modern társadalomnak, akkor ti nagyon tévedtek.
Az a nap, amikor a vezető, aki azt állítja, hogy földi Egyházamat vezeti, azt mondja, hogy bizonyos bűnök már nem számítanak bűnnek, a vég kezdetének a napja lesz. Mert ez lesz az a nap, amelyre figyelnetek kell. Ez lesz az a nap, amikor Egyházam belép a sötétség korszakába. Azon a napon nem szabad abba a kísértésbe esnetek, hogy megtagadjatok Engem – hogy megtagadjátok az Igazságot. A hazugságok sohasem helyettesíthetik az Igazságot.
Jézusotok