2013. december 31., kedd

Bízd Újra Életed Krisztusra!

Bízzuk Újra Életünket Krisztusra !
"Oly sok mindenért szeretnék, Uram, Neked hálát adni, megköszönve,
hogy soha nem engeded el a kezem.

Köszönöm Neked az egész teremtett világot,
melyet mindannyiunk javára alkottál.
Hálát adok, hogy a világ ezernyi jelében felismerhetlek Téged.

Hála Neked, Uram, Egyszülött Fiadért, Jézus Krisztusért,
Aki elhozta és a szívünkbe írta az örömöt,
és Aki azt akarja, hogy megosszuk másokkal is boldogságunkat
a szeretet közösségében.

Hála Neked, Uram, hazánkért, és hála Anyaszentegyházunkért,
melynek tagja lehetek!
Segítsd meg hívő magyar népedet!

Hála Neked, Uram, az emberekért,
a jókedvűekért és a szomorú arcú testvérekért is,
hála azokért is, aki nem is tudják, hogy őket is szeretem,
és talán nem is sejtik, hogy most őértük is imádkozom.

Köszönök, Istenem, mindent, amit Tőled kaptam,
köszönöm a bánatot és a gyötrődést is,
mert ezek még jobban Hozzád kapcsolnak.

Uram, köszönöm ünnepeimet, s mindent, aminek örülhetünk,
de köszönöm, Uram, az egyszerű hétköznapokat is,
a jeleket, a hangokat, melyek irányítják életemet,
és amelyek végül is Hozzád vezetnek.

Szeretnék hálát adni a munkámért és a küldetésemért,
rám fordított figyelmedért
és végtelen nagy türelmedért is,
azért, hogy mindig vársz rám, s örökké szeretsz.

Kérlek, Uram, légy velem ezután is, fogd a kezem, vezess a jó úton,
adj bátorságot az élet terheihez, s adj vidám és nyílt szívet.
Amen."Adjon Isten füvet, fát,
Teli pincét, kamarát.
Sok örömet e házba,
Boldogságot hazánkba!


Este harangszóra, gilingalangóla,
Azt hirdeti, itt az évnek, itt a fordulója.
Azért friss egészséget,
Bort, búzát, békességet.
Aggyon Isten bőven,
Az újesztendőben.
Bort, búzát és békességet, sötétségben fényességet!
Új esztendő újat hozzon,régi jótól meg ne fosszon.
Ki barát volt, az maradjon, ki elindult, az haladjon.
****
Új esztendő, vígságszerző most kezd újulni,
Újulása víg örömet most kezd hirdetni,
Újulása víg örömet most kezd hirdetni.

Hirdeti már a messiást, el fog az jönni,
Legyetek a nagy Istennek igaz hívei,
Legyetek a nagy Istennek igaz hívei.

Új napokkal, bor - búzával látogass minket,
Így szentelünk mi is neked víg esztendőket,
Így szentelünk mi is neked víg esztendőket.

Elmúlt tőlünk az ó idő, melyben bánkódtunk,
Bánat miatt siralomra gyakran jutottunk,
Bánat miatt siralomra gyakran jutottunk.

Jutott hozzánk az új idő, melyben vigadjunk,
Vigadással úr Jézusnak glóriát mondjunk,
Vigadással úr Jézusnak glóriát mondjunk.


Angyal szál az égből, ruhája hófehér


Csillagokon lépdel, míg a földre le ér.
Jobbjában az új év, még fátyol borítja,
De az ó esztendőnek készen már a sírja.
Angyal édes angyal, lebbentsd föl a fátylat,
Hogy az új esztendőben ne érjen sok bánat.
Hozz reánk örömet, áldást, békességet,
Hogy melegebben süssön a nap a házunk felett.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése