1997. szeptember 7., vasárnap

'Íme Én újjá alkotok mindent' Jel.21,6. ' egy, az Egyházhoz közel álló személy látomásai napjainkban és egy pap magyarázatai'III

63. Üzenet.
Szeptember 6.
Az Ember:
" Az Istenanya megjelenik egy széles köpenyben, amelynek fénylik a belseje, szegélyét pedig Angyalok fogják."
A Szent Angyalok:
" Légy üdvözölve Szűz Mária, Te a Szép Szeretet Anyja. Kegyelemmel Vagy teljes. Kitárod köpenyedet gyermekeidnek, akik a Te Fiad Nevét hívják segítségül, hogy őket a lelki és testi veszélyektől megóvja."
Az Istenanya:
" Sok jelenési helyen figyelmeztetlek titeket bűnbánatra és imádságra. Figyelmeztetem az Én pap fiaimat szerető odaadásra. Ők felelősek az Én Fiam bárányaiért. Imádkozzatok sokat a papokért, mert őnekik szükségük van a ti támogatásotokra. Imádkozzatok jó papi hivatásokért. Szükségetek van papokra, akik bátran elvezetnek titeket az Én Szent Fiamhoz. Én vagyok a papok Édesanyja és Kísérőjük. Föléjük terítem szeretetem köpenyét, hogy érezzék Szívem dobbanását. A skapuláré is az Én anyai köpenyem. Viseljétek azt lelketek és testetek védelmére. Az ima és az elmélkedés nagy erőt jelentenek a gonosz lelkek támadásai ellen. Ne féljetek! Nehéz napok törnek az emberiségre és az Egyházra. Változások fognak megrázni rövidesen sok országot. A mai büntetések ellenére nem hiszik, hogy a jövendölések beteljesednek. A nagy nap az ÚRÉ! A kegyelem elutasítójának azt fogja mondani: " Éheztem, és nem adtatok nekem enni. Szomjaztam, és nem adtatok nekem inni. Mezítelen voltam, és nem öltöztettetek föl. Fogságban voltam, és nem látogattatok meg."