2011. október 19., szerda

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Visszatérésemet megmentésetekre a föld minden sarkában érezni fogják


2011. október 17., hétfő, 21:30
Drága szeretett leányom, az idők körülötted megváltoznak. A világban felfordulás van a sötétség szelleme miatt. Ti körül vagytok véve mindazokkal a bizonyítékokkal, melyeket a gonosz bűne okoz az emberiségnek. A sötétség eme szellemében fog Isteni jelenlétem ragyogni, amikor azért jövök, hogy még egyszer megmentsem az emberiséget.
Ti, drága gyermekeim, akik ismeritek az igazságot, meg kell mondanotok a többieknek (is), hogy milyen szerencsések, hogy ezt a csodálatos ajándékot meg fogják kapni. Szeretetem le fog sújtani a földre, oly módon, hogy ti alázattal a földre fogtok borulni és térden állva fogtok sírni szomorúságotokban azért a sérelemért, melynek elkövetésével Örök Atyámat megbántottátok.
Ennek az Irgalmasságnak a nagy cselekedete, Isten, a legmagasságosabb által lesz most bemutatva nektek. Örüljetek, mert most fény kerül a világba, mely megindítja a lelkeket és Isten, az Atya karjaiba vonzza őket.
Azért jövök vissza, hogy azt az életet adjam nektek, melyre azért van szükségetek, hogy képessé tegyen benneteket, hogy imádattal és dicsérettel nyissátok fel szemeiteket Isten, az Atya dicsősége előtt és hogy megköszönjétek neki azt az igazságosságot, melyet most a drága, de eltévedt gyermekeinek fog megmutatni.
Én, Jézus Krisztus, most azt készítem elő, hogy lehetővé tegyem számotokra, hogy tanúi lehessetek Irgalmasságom igazságának, melyet mindenhol, minden lélek látni fog, beleértve a legmegátalkodottabb bűnösöket és a hitetleneket is.
Az Én létezésem és Isten, az Atya létezésének bizonyítéka, teljes mennyei dicsőségben lesz kinyilatkoztatva minden férfi, nő és gyermek előtt.
Az Én jelenlétem oly módon lesz kinyilatkoztatva, hogy azt senki sem fogja és nem is tudja majd letagadni semmibe venni. Mert az ég meg fog nyílni, a csillag össze fog ütközni, azért, hogy visszatérésem a megmenekülésetekre a világ minden sarkában érezhető legyen.
Ó, mennyire fognak örvendezni gyermekeim, amikor Isteni jelenlétem tanúi lesznek. Sőt, még azok is, akik a sötétségben vannak, érezni fogják, hogy Szeretetem meg fogja érinteni, és újra lángra fogja gyújtani hideg lelküket.
Készüljetek. Várjátok dicsőséges visszatérésemet. Imádkozzatok azokért, akiknek félelem van a szívükben. Ne féljetek Tőlem. Ezt a nagy Eseményt várjátok szeretettel és alázattal szívetekben.
Szeretlek benneteket gyermekeim. Ezt fogja bebizonyítani Irgalmasságom eme nagy eseménye.

Jézus Krisztus
Az emberiség Királya

A Szeretetláng üzenete, ígéretei a böjtökkel kapcsolatban

Az Úr Jézus és a Szűzanya szavai 1980. augusztus 15-én Erzsébet asszonynak, melyben felváltva közölték vele a kegyelmi kiáradás hatásos eszközeit:
.
Úr Jézus: „A világegyház nagy veszélyben van, és ezen változtatni a ti földi erőtökkel nem tudtok! Már csak a Szentháromság segíthet a küzdő Egyházon, a Szűzanya, az összes angyalok és szentek, és az általatok kiszabadított lelkek együttes közbenjárása!”
A Szűzanya közlése szó szerint:
„A papok, ha a hétfői böjtöt megtartják, minden szentmiséjükben, amit azon a héten bemutatnak, az átváltoztatás pillanatában tömegesen szabadítják ki a lelkeket a tisztítóhelyről!
Az Istennek szentelt személyek és világiak, akik a hétfői böjtöt megtartják, azon a héten minden szentáldozásukkor az Úr szent Testének vétele pillanatában tömegesen szabadítják ki a lelkeket a tisztítóhelyről!”
„Aki a böjtöt rendszeresen megtartja, annak elegendő este hat óráig megtartania! Egy öt-tizedes rózsafüzért imádkozzon el. Ebben az esetben a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért, még azon a napon!”
És ez volt Jézus kérése, (Lelki napló I/24) amit csak Erzsébet nénitől kért még 1962-ben 12 héten keresztül, hogy a Szeretetláng megérintse a papokat is, akiket a terjesztésére kiválasztott:
Az Úr Jézus megszólalt lelkem mélyén:
„Karmelita kislányom, add át magad teljesen Nekem, mert csak így tudsz Értem áldozatot hozni. Nagy dolgot kérek tőled. Hallgass meg, ne félj! Légy nagyon alázatos és kicsinyke, mert csak így leszel alkalmas kérésem teljesítésére.”
Ezek itt már az Úr Jézus által kért rendkívüli közlések:
„Minden csütörtökön és pénteken kenyéren és vízen böjtölj, és ezt ajánld fel a tizenkét papi lélekért. Mind a két napon négy-négy órát tölts el szent színem előtt, és különösen engesztelj az Engem ért sok bántalomért. A pénteki napon tizenkét órától három óráig imádd szent Testemet és szent Véremet, mely kiontatott az egész világ bűneiért. A pénteki böjtöt úgy tartsd meg, hogy szent Testem keresztről való levétele idejéig – ez egy különös kegyelmekkel járó áldozatvállalás. Tedd meg ezt, leánykám /és úgy esdekelt felém/! Vállald ezt magadra tizenkét héten át, azért a tizenkét papi lélekért, akik legalkalmasabbak lesznek terveim keresztülvitelére. A tizenkét papi lélek, akiket különös kegyelmeimmel akarok méltóvá tenni. /És újra kért: Tedd meg, leánykám!/
Így te is Szívem kedveltje leszel. Meg fogod tudni, ki lesz az, aki a tizenkét papi lélekhez eljuttatja kérésemet. Nekik is ugyanezt kell tenni, amit tőled kértem: az engesztelést és kínszenvedésemben való elmélyülést. Leányom, a tizenkét papi lélek az országban a legkiválóbb.”

http://metropolita.hu/2011/10/18/igeretek-a-bojtokkel-kapcsolatban/
"Mert ez a kijelentés… biztosan bekövetkezik”
(Habakuk 2:3)
Az akadályok nem rombolhatják le a jövőképedet, de a hozzáállásod igen.

Tizenhat hónapi hajmeresztő odisszea után Pál apostol így ír a  római börtöncellából: „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek!(Filippi 4:4).
Pál tudott két dolgot, amit neked is tudnod kell:
1) Nincs vége, amíg Isten azt nem mondja, hogy vége.
Nem a körülmények vagy az emberek mondják ki az utolsó szót, hanem Isten! Ő „… hitünk szerzője        és       beteljesítője…” (ld. Zsidók 12:2). Istennel a feladás nem alternatíva. Ha feladod az ő engedélye nélkül, az olyan, mint a katonaságnál az engedély nélküli távolmaradás. Továbbá, ha feladod a küldetésed, akkor elveszted Isten védelmét és gondoskodását.
2) Semmi sem győzhet le a beleegyezésed nélkül.
Nem irányíthatod, hogy mi történik veled, de hogy mit mondasz, és mit teszel, az rajtad múlik. Neked csupán ennyivel kell törődnöd, a többire Isten ügyel.
·         Nem tudod befolyásod alatt tartani az utadat meghatározó akadályokat, nehézségeket és zaklatásokat, de azt te döntöd el, hogy frusztrációval, kétségbeeséssel és elutasítással válaszolsz-e, vagy nem (ld. 2Korinthus 4:8-9).
·         Nem mindig kerülheted el, hogy az élet kiüssön, de azt te döntöd el, hogy a földön maradsz-e vagy sem. Ha nem vagy hajlandó a földön maradni, azzal elveszed a lehetőséget az ellenségedtől, hogy szabotálja a sorsodat.
Van Istentől kapott álmod? Ne add fel, és „biztosan bekövetkezik”.
Nincs semmilyen álmod? Kérj Istentől!
Már beteljesült az álmod? Kérj Istentől újat, mielőtt elveszted az életörömöd, és nem marad semmilyen életcélod.
Olyan kis dolgokról álmodsz, melyek nem kerülnek erőfeszítésbe?  Kérj Istentől nagyobb álmokat, és figyeld, hogyan fog növekedni a hited!