2012. május 21., hétfő

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Szűz Mária: A gonosz azokat támadja a legjobban, akik szeretik Istent
2012. május 20., vasárnap, 12:15
Gyermekem, ahogy Isten egyre több gyermeke átöleli ezeket az üzeneteket, úgy egyre több ember el is utasítja azokat.
Mindazok, akik Fiamhoz a legközelebb állnak, meg lesznek kísértve a gonosz által, hogy hátat fordítsanak Neki.
Ők fognak a legtöbbet szenvedni, és a kétségek bezárják elméjüket az igazság előtt.
A gonosz azokat támadja a legjobban, akik szeretik Istent.
Amikor megvakítja őket az igazságra, akkor ő győzött.
Azok, akik tisztelnek Engem, az Isten Anyját, ugyanúgy célpontok lesznek, miközben a gonosz félre akarja tolni őket az Igazság Könyvétől.
A gonosz sohasem adja fel. Ő oly szörnyű kínokat okoz azoknak a szerető lelkeknek, hogy ezért ők meg akarják tagadni Isten Igéjét.
Könyörgöm mindazokhoz, akik szeretik Fiamat, hogy hallják meg hívásomat. Nektek meg kell hallanotok, amikor a Fiam hozzátok beszél.
Ne szalasszátok el az esélyt, hogy segítsetek testvéreiteknek az örök élet elnyerésében, melyet megígértek nekik.
Ne engedjétek, hogy a csaló által ültetett kétségek megakadályozzák több millió lélek megmentését.
Ez az a vad ellenzék, amely a mai naptól fogva támadni fog benneteket.
Nektek hívnotok kell Engem, Édesanyátokat, hogy segítsek nektek, és az igaz ösvényen vezesselek benneteket.
Szerető Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja


Imádkozzatok, hogy megkülönböztethessétek a hamis prófétákat azoktól, akik nem az Én Nevemben beszélnek
2012. május 20., vasárnap, 18:10
Drága szeretett leányom, mondd el Isten gyermekeinek, hogy ma éppúgy elutasítják prófétáimat a világban, mint annak idején.
Ma átölelik és elfogadják azokat, akik azt állítják, hogy az Én Nevemben jönnek, de mégsem kapnak Istentől üzeneteket.
Azok, akik Szent Szavamat hirdetik, és Atyám Nevében prófétálnak, a legnagyobb elutasítást fogják elszenvedni.
A papok és a klérus meg fogják támadni jelenlegi prófétáimat, mert a sátán Szent Szavamra megvakítja őket.
Tudassátok minden emberrel, akik megpróbálják megállítani Isten igaz prófétáit, hogy súlyos bűnt fognak elkövetni Isten szemében.
Szent Szolgáim, és azok, akik Tanításaim igazságait hirdetik, meg lesznek bűntetve, ha ebben a Szent Misszióban szándékosan kárt fognak tenni.
Azoknak, akik nem hisznek Szent Szavamban, amely a világnak adatik ebben az időben, azt mondom: Nektek csendben kell maradnotok.
Mert ha nem teszitek, és lemondtok Rólam, akkor felelősségre lesztek vonva, sírni és könyörögni fogtok, hogy bocsássak meg nektek.
Akkorra az általatok okozott kár érezhető lesz, mivel addig a lelkek el fognak veszni.
Sohase utasítsátok el Szent Szavamat, amelyet az igaz próféták által adok nektek!
Öleljétek át és fogadjátok el azt, mert sok munkára van szükség, hogy az emberiség Új Királyságomra felkészülhessen.
Emlékezzetek erre!
Amikor az ember megtagadja Szavamat, akkor már várható, hogy a sátán körbe járja a Földet.
Amikor Isten hűséges szolgái visszautasítanak Engem, akkor az olyan, mintha egy karddal döfnének át Engem.
Ez, az összes közül a legfájdalmasabb elutasítás.
Jöjjetek Hozzám mindnyájan. Ha nem hisztek, akkor imádkozzatok, hogy hamarosan megmutassák nektek az igazságot.
Ha bármilyen kétségetek lenne, forduljatok Hozzám, és kérjetek Engem, hogy nyissam meg a szíveteket.
Engedjétek, hogy eltöltselek benneteket kegyelmeimmel, hogy a lelkek összegyűjtésében – a világ minden részéről – még időben tudjatok Nekem segíteni.
Ne higgyétek, hogy a Második Eljövetel be tudna, vagy be is következne prófétáim segítsége nélkül, akiket azért küldtek, hogy felkészítsenek benneteket, hogy méltók legyetek Királyságomba belépni.
Imádkozzatok, hogy meg tudjátok különböztetni az igaz prófétákat azoktól, akik nem az Én Szent Nevemben beszélnek.
Jaj, azoknak, akik szétszaggatják prófétáimat, mert nekik felelniük kell a bántalmazásokért, amelyeket Atyám, a Legmagasságosabb Isten ellen követtek el.
Menjetek, és nyissátok ki szemeteket!
Lássátok meg, amikor Én az igazságot kinyilvánítom nektek.
Ne fordítsátok el a fejeteket!
Ne csukjátok be a szemeteket!
Itt az ideje, hogy kiválasszanak benneteket.
Kövessetek Engem, és segítsetek Nekem elvezetni gyermekeimet az Örök Életre.
Elfordulván Tőlem megtagadjátok a lelkektől azt az esélyt, hogy megmentsék magukat az Én szememben.
Jézusotok