2019. április 25., csütörtök

Égi Édesanyánk üzenete 2019. április 25-én Medjugorjéból

Medjugorje, 2019. április 25.
Drága gyermekek! Ez kegyelmi idő, az irgalom ideje mindnyájatok számára. Gyermekeim, ne engedjétek, hogy a gyűlölet és békétlenség szele uralkodjon rajtatok és körülöttetek. Gyermekeim, ti arra vagytok meghívva, hogy szeretet és imádság legyetek. Az ördög békétlenséget és rendetlenséget akar, de ti gyermekeim legyetek Jézus feltámadásának öröme, aki mindnyájatokért meghalt és feltámadt. Ő legyőzte a halált, hogy nektek életet adjon, örök életet. Ezért gyermekeim, tegyetek tanúságot, és legyetek büszkék arra, hogy Őbenne feltámadtatok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Óceáni műanyagszemétből épülhet újjá a Notre-Dame teteje


Holland tervezők szerint óceáni műanyagszemétből kellene a Notre-Dame leégett részét pótolni - osztotta meg a hírt a Facebook oldalán az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye.
Mint írják:
Noha már közel egymilliárd eurót adakoztak magánszemélyek és cégek a Notre-Dame felújítására, az amszterdami Studio Drift egy ennél sokkal olcsóbb, és nem mellesleg a többhektárnyi erdő kivágásánál fenntarthatóbb ötlettel állt elő: szerintük óceánokból összegyűjtött és újrahasznosított műanyag hulladékból kellene pótolni a leégett részeket.
Azzal, hogy a tetőt és a ledőlt huszártornyot újrahasznosított műanyagból építenék meg, a Notre-Dame nem csak a katolicizmusnak lenne a szimbóluma, hanem egy felelősebb jövőnek is. Arról nem is beszélve, a jövőben kevésbé kéne így hasonló tűzesettől tartani. Szerintük így a felújításra összegyűlt pénzt az óceánok tisztítására lehetne fordítani.
A II. Vatikáni Zsinat vonatkozó konstitúciója, a Sacrosanctum concilium ennek kapcsán így fogalmaz (123-124. pont):
Korunkban is biztosítani kell az Egyházban minden nép és földrész művészeti szabadságát -- csak szolgálják megfelelő tisztelettel és kellő megbecsüléssel az Isten házát és a szent szertartásokat --, hogy napjaink művészete, a maga remekléseivel csatlakozhassék ahhoz a kórushoz, amelyben elmúlt évszázadok kiváló művészei zengték a katolikus hit magasztalását. [...]
A püspököknek szigorúan távol kell tartaniuk a templomoktól ... az olyan műalkotásokat, ... melyek a józan vallásos érzést sértik akár azzal, hogy a formákat elcsúfítják, akár azzal, hogy művészi szempontból nem kielégítőek, középszerűek vagy utánzatok.
https://katolikusvalasz.blog.hu/2019/04/25/oceani_muanyagszemetbol_epulhet_ujja_a_notre-dame_teteje


Kapcsolódó cikkeink:

- Műemlékvédelmi Citrom-díjat kapott a váci irgalmasrendi kápolna "felújítása"
- Újabb ünnepelt szentélyrombolás - ezúttal Vácott
- Szentélyrombolás a győri székesegyházban: Első rész - Második rész.

Minden kilencedik keresztény veszélyben van.

A vasárnapi Srí Lanka-i robbantássorozat sajnos nem az egyetlen olyan eset volt a világban, amely a keresztény hívek megfélemlítésére és megsemmisítésére irányult. A kereszténység napjainkban is a világ legüldözöttebb vallása, ezt bizonyítja az Open Doors civilszervezet által közzétett jelentés is.
Az Open Doors által közzétett adatok alapján sajnos azt látszik, hogy az üldözésnek még napjainkban is számos formája van. Keresztényüldözésnek nevezhetjük azt, ha valakit – azon oknál fogva, hogy Krisztussal azonosul – megfosztanak vagyonától, bebörtönöznek, kínzásnak vetnek alá, megerőszakolnak, vagy akár meg is ölnek.
Az Open Doors infografikája számokban is megmutatja, hogy hány embert érint keresztény hite miatt üldöztetés:
Infografika: vasarnap.hu
A tavalyi évhez képest is nőtt azoknak a száma, akik üldözésnek vannak kitéve. Míg 2018-ban 215 millió főre becsülték számukat, 2019-ben mindez – a keresztényüldözés terjedése miatt – már 245 millió emberre, vagyis
minden kilencedik keresztényre igaz.
Talán meglepő, de a keresztények számára – az Open Doors felmérése szerint – Észak-Korea a legveszélyesebb ország a világon. A kommunista diktatúra ugyanis az ateizmus talaján állva minden keresztény hívőre „veszélyes elemként” tekint a társadalomban. A jelentés szerint, akiről kiderül, hogy keresztény hívő, vagy elhurcolják a munkatáborokba, vagy a helyszínen megölik egész családjával együtt.
Észak-Korea után azonban a keresztények a muszlim-többségű országokban, Afganisztánban, Szomáliában, Líbiában, Pakisztánban, Szudánban, Yemenben és Iránban vannak a legnagyobb veszélyben. Az itt élő keresztények közül azok helyzete a legrosszabb, akik muszlim családban nőttek fel. A tíz legveszélyesebb ország közt van még a félig muszlim, félig keresztény Eritrea, illetve a hinduk által dominált India is.
Bár a legradikálisabb iszlám szervezetet, az ISIS-t nemrég a Közel-Keleten sikerült területi szempontból legyőzni, a szervezet harcosainak egy része Fekete-Afrika országaiba menekült. Ráadásul az itt található radikális szervezetekre – például a nigériai Boko Haramra is – egyre nagyobb befolyást gyakorol az ISIS ideológiája. Ebből kifolyólag fennáll annak veszélye, hogy az iszlám radikalizmus a szubszaharai országokban erősödni fog a közeljövőben.
Érdekes kérdés még az, hogy a keresztényüldözésben érintett országok kormányai – akár aktivitásuk, akár passzivitásuk révén – mennyiben járulnak hozzá ahhoz, hogy a keresztényeket üldözhessék.
Észak-Koreában például maga az állam a keresztényüldözés eredője, Indiában viszont az állam azáltal követ el mulasztást, hogy nem képes megfelelően szankcionálni a keresztények elleni támadásokat.
Az Open Doors jelentése arra is felhívta a figyelmet, hogy a legnagyobb veszélyben a keresztény nők vannak, mivel ők a vallásuk mellett a nemük miatt is hátrányos megkülönböztetésben részesülhetnek. És sajnos nagyon gyakran elő is fordul az, hogy a kisebbségben élő keresztény közösségek megsemmisítését éppen a nőkön keresztül próbálják megvalósítani.