2012. május 2., szerda

Sánta János: Tudás és szeretet

Szépen hangzik a modern ember vágya, tudjunk minél többet. Tudás-alapú társadalomról beszélünk. Ez helyénvaló, de a tudás szeretet nélkül szárazzá, hűvössé, egymás idegenjeivé teszi az embereket. Aki tud valamit, az nem azonosul vele, hanem távolról néz rá. Meredeken hangzik, de igaz; leginkább az ördög tud mindent, hiszen látja Istent, és ismeri az ember erős és gyenge pontjait is. Szóval mindent tud, de semmit sem szeret.
Istenben az a csodálatos, hogy egyszerre tud és szeret. Három személlyé válik, az Atya a Fiúra a Szentlélekben néz, és viszont, de mégis, a szétesés legkisebb veszélye nélkül, mert a szeretet összetartja őket. Ilyennek kellene lenni nekünk is, és akkor belátnánk, a tudás nem száraz adathalmaz, hanem élő kapcsolat egymással. Amennyiben kívülről nézek valamit és valakit, annyiban ismerem, amennyiben azonosulok vele, annyiban szeretem.

Szűzanya üzenete 2012. május 2-án Medjugorje-ból

2012. május 2.
<< Drága gyermekek! Édesanyai szeretettel kérlek benneteket, adjátok  kezeteket nekem, engedjétek, hogy vezesselek titeket. Édesanyaként  szeretnélek megmenteni benneteket a békétlenségtől, a kétségbeeséstől és az  örök száműzetéstől. Fiam kereszthalálával megmutatta mennyire szeret  titeket. Értetek és bűneitekért feláldozta magát. Ne utasítsátok el az Ő  áldozatát és ne okozzatok neki újra szenvedést bűneitekkel. Ne zárjátok be  magatok előtt a mennyország ajtaját. Gyermekeim, ne vesztegessétek az  időt.  Semmi sem fontosabb a Fiamban való egységnél. Segíteni fogok nektek,  mert a Mennyei Atya küld, hogy együtt mutassuk meg a kegyelem és az  üdvösség útját azoknak, akik nem ismerik Őt. Ne legyetek kemény szívűek!  Bízzatok bennem, és imádjátok Fiamat. Gyermekeim, nem élhettek pásztorok  nélkül. Minden nap imádkozzatok értük. Köszönöm nektek. >>

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Halljátok meg hívásomat, és készüljetek Szentlelkem kiáradására

2012. május 1., kedd, 20:00
Drága szeretett leányom, a mindannyiatok iránt érzett szeretetem azt jelenti, hogy Szentlelkem most még egyszer kiárad az emberiségre, kecsegtetvén őket, hogy megnyissák a szívüket.
A lelkek érezni fogják a Szentlélek erejét, amely hamarosan elárasztja az elméjüket, testüket és a lelküket.
Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy Isten minden gyermeke felébredjen az igazságra.
Néhányan most másképpen fogják látni a világot.
Aztán elkezdenek majd mindent megkérdőjelezni. Többé már nem lesznek hajlandók, hogy továbbra is a mesterek rabszolgái maradjanak, akiknek egyetlen céljuk, hogy ellenőrizzék őket a haszonszerzés céljából.
Senki sem lesz képes figyelmen kívül hagyni a Szentlélek vonzóerejét.
A Mennyországban mindenki várja, hogy a megvilágosodás pillanata egy új hajnalt és egy új kezdetet hozzon létre.
A hazugságok, amelyekkel szembesítenek benneteket, egy mesteri tervet rejtenek, amely egy világszövetség által született, hogy szándékosan ellenőrizzenek minden országot.
Azáltal, hogy országotokat a nagyoktól teszik függővé, hogy táplálhassátok családotokat, rabszolgák lesztek. Már most mindent elvesznek tőletek, amit birtokoltok, de ti ezzel szemben vakok vagytok.
Most a Szentlélek ajándéka által milliók fognak átlátni a csalás álarcán, és ellenszegülni ennek a gonosz, a szabadkőműves által irányított csoportnak.
Ez az ajándék majd megadja nektek azt a fegyverzetet, amelyre szükségetek van, hogy ezt a hadsereget kizökkentse elpusztításotok pályájáról.
Halljátok meg Hívásomat, és készüljetek fel Szentlelkem kiáradására.
Szeretett Jézusotok