2020. május 31., vasárnap

Mijo Barada üzenete , mindazoknak, akik készülnek a Szentlélek kiáradására

Kedvesek, szeretnénk továbbítani Mijo üzenetét /forrása a Mijo Team FB oldala/, melyet a napokban kapott, amíg imádkozott egy imacsoporttal.
"
Mindazoknak szól, akik imádkoznak és készülnek a Szentlélek kiáradásra.

Áldott Pünkösdöt kívánunk nektek!
Nyugodjatok meg szeretteim – (Fordító megjegyzése: szó szerinti fordítás „Lazítsatok szeretteim”)
Nyugodjatok meg szeretteim, a Lélek áldását adom nektek, nyugodjatok meg szeretteim, mert kegyelmem harmata ereszkedik le rátok.
Nyugodjatok meg szeretteim, hogy meghalljátok, azt amit eddig nem hallottatok és lássátok, amit eddig nem láthattatok, mert ebben az időben gyógyítom lelki füleiteket és szemeiteket, hogy Lélekben járjatok. Legyetek azok az emberek, akiken keresztül szeretetem folyama (vízesése) az örökkévalóságból jelenvalóvá válik ezekben a terhes időkben.
Nyugodjatok meg szeretteim, hogy az ég hárfái és citerái legyetek, ceruzák a Mindenható kezében, amelyekkel szeretetem evangéliumának új oldalait írom.
Nyugodjatok meg szeretteim, Lelkem által akarlak formálni benneteket, hogy az én örök, egyedi műveim legyetek, tabernákulumok, az Én testem, felismerhetőek, szentek, egyediek.
Nyugodjatok meg szeretteim, teljesen adjátok át magatokat nekem és az életetek új szépséget kap, új mélységet, a hit új felismerését.
Nyugodjatok meg szeretteim, kegyelmem folyamai a teljesség legnagyobb mértékében áradnak ki rátok, és áldást áldásra fogtok kapni, teljességet teljességre, és ti magatok is csodálkozni fogtok, mennyire lehet nőni az én Lelkemben.
Nyugodjatok meg szeretteim és az én prófétai szavam és a prófétai olaj mind jobban fog az ajkaitokon folyni és ti enyéim lesztek azok, akik egyedien beszélnek, szentül, mennyeien.
Nyugodjatok meg szeretteim, határozottan járjatok az úton, ami megnyílik előttetek, amely ismeretlen égi magasságokba vezet, legyetek kitartóak szeretteim és látni fogjátok dicsőségemet, mind jobban fogjátok hallani az égi dalokat, a szentek és angyalok közelsége mindinkább valóságos része lesz napjaitoknak.
Nyugodjatok meg szeretteim és éljetek az Én nevemben és Édesanyám nevében és az én pecsétem lesztek, a csókom, áldásom itt és az örökkévalóságban. Ámen.

2020. május 29., péntek

A németek megindulnak Róma ellen


A limburgi Georg Bätzing püspök, a befolyásos német püspöki konferencia elnöke egy római szinódust követel a jelenlegi német szinodalitás/öngyilkosság "eredményeiről".

Azt mondta a katolikus ellenes Publik-Forum.de lapnak (május 29), hogy a "papnők" továbbra is legitimek, pedig ezt a vitát II. János Pál Ordinatio Sacerdotalis apostoli levele 26 éve lezárta.

"Az egyház köreiben" többen is "papnőket" akarnak - mondta Bätzing, pedig a német egyház köreiben inkább egy ijesztő üresség található.

Kiemelte, hogy a "papnők" elleni érveket "többé nem fogadják el". De ez így értelmetlen. Az érvek kritériuma az igazság, nem Bätzing véleménye.

Ugyanakkor Bätzing be akar engedni más felekezetből jött keresztényeket is az eucharisztiába, a katolikusokat pedig a protestáns úrvacsorára is akarja küldeni. De így elavulttá teszi a papnőket, mivel a protestánsoknak nem kellenek papok.

Nem meglepő módon Bätzing a házasságtörőket és homoszexuálisokat is meg akarja áldani: "Sokan szenvednek attól, hogy az egyház nem ismeri el kapcsolatukat".

A szenvedés valóban a bűnből ered. Bätzing bűn áldása nem változtatna ezen.

https://gloria.tv/post/r21zcze3Aq2p1VjgRCs8p8Het

Jezsuiták száma drámaian csökkent a második vatikáni zsinat óta


Az egyház legnagyobb tizenkét rendje közül a jezsuiták voltak azok, akik a tagjaik több mint felét elvesztették a történelmi legmagasabb létszámhoz képest - írja a Catholic-Hierarchy.org.

1966-ban 36,038 taggal bővelkedtek, ez a létszám 17,908-ra csökkent 2011-re. Ez 57%-os csökkenést jelent a történelmi legmagasabb létszámhoz képest.

A ferencesek és az Oblati Mariae Immaculatae 2016-ban érték el a negatív mérföldkövet. Mindkettő 52%-kal csökkent.

A redemptoristák (47%-os csökkenés) és a lazaristák (43%-os csökkenés) is közel állnak e pont eléréséhez.

A tizenkét legnagyobb rend közül csak egy, az Isteni Ige Társasága létszáma gyarapodott az utóbbi években: 6,131 fő 2009-ben).

Csak papi létszám tekintetében két rend érte el a legnagyobb számát 2016-ban: az Isteni Ige Társasága 4,231 pappal és a Sarutlan Kármelita Rendtartomány 2,937 pappal.

A bencéseknek volt a legjobb éve a tizenkét rend közül, 2019-ben 6-tal több papjuk lett, valamint 184 taggal gyarapodtak.

Mind a tizenkettőt egybevéve a rekordszám 1966-ban volt; 160,926 fő összesen. Majd a második vatikáni zsinat után ez elkezdett zuhanni.

Ha a jelenlegi trend folytatódik, akkor a jezsuitákat a szalézi rend fogja megelőzni a legnagyobb vallásos rend szempontjából.

https://gloria.tv/post/pGF2CAcv6koz4tvH2G1joB8G2

2020. május 28., csütörtök

Énoch által kapott üzenet 2020. május 17-én , 22-én s 27-én


A szürke nyájam, az 5G-s technológia, a mikrochip  a fenevad jele arra készteti az eretnekeket és hírnökeiket, hogy az ördög erejévé váljanak, hogy irányítsák, rabszolgává tegyék és irányítsák ennek a csodálatos emberiségnek hatalmas tömegét!
2020. május 17., 1:40 P.M.

Jézus, a jó pásztor segélyhívása nyájához.
Üzenet Enochnak.

Béke legyen veled és szeretett
nyájammal.

Szürke nyájam, az 5G technológia, valamint a mikro-chip vagy a fenevad jele, a gonosz hatalma lesz, amelyet Antikrisztus és hírnökei felhasználnak e bűnös emberiség túlnyomó többségének irányítására, rabszolgaságára és uralmára. Ne vásárolj 5G-es technológiát, mert célja az életed ellenőrzése lesz. Ez a technológia kémkedni fog akkor is, ha ki van kapcsolva, megsemmisíti az adatvédelmet; akaratoddal manipulálják a Szörnyeteg Jelének beültetését. Horus szemével vagy a látnok szemével fog jönni. Ez a gonosz technológia fel fogja készíteni az embereket egy mikro-chip beültetés fogadására. Emberek milliói csapdába esnek ezzel a technológiával, aminek célja az, hogy irányítsák  az embereket, akik azt használják. Az összes bejövő és kimenő kommunikációt az Új Világrend Kormánya felügyeli és ellenőrzi.

Nyájam, ezen a világon minden embernek van kész vonalkódja, kódolva és elmentve egy "Beast" nevű nagy számítógép memóriájába. Az 5G technológia a "Big Brother" technológia, amelyet műholdas csatolással csatlakoztatnak a Szörnyeteg memóriájához. Az új Világrendet, amelyet hamarosan felállítanak a világon, Antikrisztus vezeti, és ez a technológia az ő rendelkezésére áll, hogy ellenőrzést és uralmat gyakoroljon az emberiség felett tőlem távol.
Szürke juhaim, figyelmeztetlek, egy Luciferin vagy Luciferase nevű oltásról is, mivel ez az elit által finanszírozott és a Nemzetközi Szervezetek által támogatott oltás koronavírus és pandémiák elleni oltásként az emberiség ellenőrzésére szolgál. Maga az oltás neve az ellenfél nevére utal, és tudd, hogy ez csak az ellenfelemtől származhat ami halál és  pusztítás. Ne hidd el ezt a megtévesztést, ne felejtsd el, hogy a gonosz szolgáit nem érdekli az emberiség egészsége vagy jóléte; arra törekszenek, hogy megsemmisítsék a világ népességét, hogy az Antikrisztus idején uralkodjanak és rabszolgává tegyék a meglévő lakosságot.

Ismét mondom neked, nyájam, ne félj; Ha Istenbe veted hitedet és bízol benne, akkor semmi nem történik veled. A menny nem enged elveszni; kövesd az utasításokat, és használd az ég gyógymódjait, és védelem alatt állsz. Vérem hatalma, Anyám rózsafüzére, lelki páncélzatot szerez, Mihályunk ördögűzése, Szent Szavam olvasása, ezek az erődök, valamint az arkangyalok, angyalok és áldott lelkek közbenjárása a  pajzsod és védelmed lesz,  ez határozottan és magabiztosan tartja a hited; szabad és győztes minden szellemi ösvényen és csatában.
Bejelentem nektek, szeretett juhoknak, hogy közel van a figyelmeztetésem napja. Az örökkévalóságban megkapod azokat az ajándékokat és karizmákat, amelyekre szükséged van a szabadságodért folytatott utolsó harc előtt. Tehát ne félj; a bejelentésem után nem leszel ugyanaz; máris olyan lelki lény vagy, aki fel van szerelve Isten összes páncéljával, így félelem nélkül harcolhat a gonosz erőivel.

Békét hagyok veled, békémet adom nektek. Tarts bűnbánatot és térj meg, mert Isten országa közel van.

Mestered, Jézus, a Jó Pásztor.

Adj juhokat a nyájamból, hogy megismerjék az egész emberiségnek szóló üzeneteimet.

SZERETETT TESTVÉREK ÉN RAFAEL ARKANGYAL VAGYOK, „ISTEN ORVOSSÁGÁNAK” IS HÍVNAK; A LEGMAGASSÁGOSABB KEGYELMÉBŐL ÉS IRGALMÁBÓL CSATLAKOZOM HOZZÁTOK A
MEGTISZTULÁS SIVATAGÁN VALÓ ÁTKELÉSETEK ALATT!

2020 MÁJUS 22.

SZENT RAFAEL ARKANGYAL FELHÍVÁSA ISTEN
NÉPÉHEZ. ÜZENET ENOCH-NAK

Isten népe a Legmagasságosabb békéje legyen veletek.

Kedves testvérek én Rafael arkangyal vagyok, akit „ Isten orvosságának” is hívnak; a Legmagasságosabb kegyelméből és Irgalmából csatlakozom hozzátok a megtisztulás sivatagán való átkelésetek alatt. Én azon sok arkangyal egyike vagyok, aki Isten trónjához közel hódol és dicsőít. Az egyik küldetés, amit rám bíztak, hogy segítsek nektek, védelmezzelek titeket és Isten orvosságával gyógyítsalak titeket, így részesülhettek gyógyulásban az Égből. Én vagyok az Ég vezető orvosi tisztje és én utasítom testvéreimet, az angyalokat és arkangyalokat, - akik olyanok mint én -, akik felelősek
Isten népének meggyógyításában.
Az Égi doktorok készen állunk a segítségnyújtásra, ellátni és elhozni nektek az Égi orvosságokat, amik ebben a világban lévő összes betegséget meggyógyítják majd. Ezen időkben melyekben éltek annyi nyugtalanság és sötétség van, ahol betegségek, vírusok és járványok gyötörnek titeket, ezért ne habozzatok hozzám jönni. Először is helyezzétek hiteteket és bizalmatokat a Legmagasságosabb Istenbe és kérjétek Őt az én alázatos közbenjárásom által, így segíthetek nektek. Az Atyám és a ti Atyátok a Végtelen Irgalmasság és elküld engem együtt az égi orvosi fivéreimmel, a megmentőiteket, ha kéritek Őt.
Testvérek ez a sötétség ideje és a gonosz küldöttei azáltaluk létrehozott vírusokkal és járványokkal megbetegítenek titeket. Isten népe elleni támadás megkezdődött; így ne habozzatok engem hívni, mert szükségetek van Rám, így Isten irgalmából kigyógyulhattok a betegségeitekből. Egy erőteljes imát adok nektek, amit ha hittel végezzetek és ezzel kiáltsatok hozzám. Kérjétek az Atyaistent az én alázatos közbenjárásom által, így elnyerhetitek a testetek vagy lelketek gyógyulását, amire szükségetek van. Ne felejtsétek el, hogy Én Isten orvosa vagyok és állok szolgálatotokra.
ERŐTELJES IMA SZENT RAFAEL ARKANGYALHOZ A GYÓGYULÁS MEGKAPÁSÁÉRT
(ORVOSSÁG ISTEN NÉPÉNEK GYÓGYULÁSÁÉRT)

Áldott Rafael arkangyal „ Isten orvossága”, jöjj segítségemre az arkangyalok és az égi orvosi angyaloktársaságával, mert én betegnek érzem magam testemben és lelkemben. Elétek jövök erőteljes égi orvosok, így ha az Isten akarata akkor a ti szent közbenjárásotok által részesülök testem szükséges gyógyulásában és a lelkem szükséges védelmében. Ó áldott Rafaelarkangyal, aki Tóbiást vezetted és megvédted és meggyógyítottad Tóbiás vakságát, jöjj ápolj engem és add meg nekem az Égi orvosságot, hogy meggyógyuljak a szellemi vakságomból és a betegségből, ami testemet sújtja. Dicsőséges Rafael arkangyal jöjj a segítségemre és hozd el nekem az Égi orvosságot, ami meggyógyítja fizikai és szellemi betegségemet. Minden Isten dicsőségére váljék. Ámen

Hiszekegy és 1 Miatyánk.
A Legmagasságosabb békéje legyen minden jóakaratú emberrel.

Fivéretek és szolgátok Rafael arkangyal, Isten orvosa.Szent Mihály hívása Isten népéhez.

Testvérek, a gonosz szolgái megmutatták magukat ,gyümölcseikről ismerik meg őket!

2020. MÁJUS 27. 10:45

Szent Mihály hívása Isten népéhez. Üzenet Enochnak

Ki olyan, mint Isten? Senki sem olyan, mint az Isten!

Isten népe, a legfőbb béke legyen veletek!

Atyám leszármazottai , a visszaszámlálás megkezdődött, az isteni igazságosság idejéhez hiányzó napok, hónapok és évek rövidebbek lesznek. Nagyon kevés van hátra a 12 órás határérték eléréséig, amikor az Isten Szent Igében leírt összes esemény bekövetkezik.
Ez hamarosan megtörténik, és nincs visszaút. A nagy próbák Isten népéhez még nem jönnek;Egyesüljünk a hitben és bízzunk Istenben, abban,  aki a Leghatalmasabb szárnyaival borít be , és hűséges népének  pajzsa és páncélja  lesz. (Zsoltár 91, 4).

Testvérek, a gonosz szolgái elkezdték megmutatni magukat, gyümölcseik alapján ismerhetik meg őket. Kedves megjelenésük, emberbarátként mutatják be magukat az emberiség számára, de a valóság más; farkasok, amelyek juhnak álcázzák magukat, és gonoszság van a szívükben az emberiség számára. A törvény és a rend visszaállításáról van szó a föld minden sarkában. Készülj fel, mert közel  királyod és dicsőséges Megváltód eljövetele. Csak azok, akik kiállják a próbákat, lesznek  vele és élnek vele az új teremtésben. 
Jaj azoknak, akik nem tudtak felébredni szellemi letargiájukból, mert elveszítik magukat az isteni igazságosság útján!
Ébredj fel bűnös és langyos emberiség, mert az igazságosság angyala közeledik, és igazságosság kardjával jön, hogy  az emberiségre tegye le azt! A rend és a törvény helyreállításáról van szó a föld minden részén.
Készülj fel, mert közel áll a királyod és Megváltód dicső eljövetele.
Csak azok, akik átjutnak a próbákon,  lesznek vele és élnek  az új teremtésében.
 
Isten népe,  a fájdalmakat mindenhol hamarosan meghallják, az emberiség , a teremtés hamarosan bejut a Nagy nyomorúság idejébe. Az ég nagyon szomorú, amikor látja, hogy több millió lelket veszít el a hit hiánya, és az Istentől való elidegenedés és a hitetlenség miatt. A ezekben az utolsó időkben  az emberiség merev nyakú , és csak az isteni igazságosság átvonulásakor fog felébredni. A mennyből jövő tűz és a föld  nyugalom nélküli remegése hamarosan elkezdődik. A tervezett háborúk hamarosan kitörnek, és a vírusok és a járványok száma növekszik. Emberi lények milliói eltűnnek ezeknek az eseményeknek a nyomán, csak néhányuk marad megtisztulva, hogy így holnap Isten népévé válnak.
A béke és a nyugalom napjai véget érnek,  a szomorúság és a kétségbeesés el fogja fogni az emberiséget.
 Ó, halandók, nem tudjátok, mi fog jönni! Ha tudnád, egyesülnél Istennel; imádkoznál, böjtölnél és bűnbánatot tartanál. Ó, a hiúság hiúsága, amely az emberek hiábavaló dicsőségét kíséri, a te napod véget ér! Minden hamarosan teljes egészében elkészül, és az emberiség visszatér a kezdetekhez, és minden más lesz . A szeretet, a béke és a harmónia uralkodni fog; Nem lesz több szomorúság, mert a bűn már nem létezik; Csak az öröm és a teljesség, Isten társaságában, az a díj, amely a hűséges embereket várja.

  A Legmagasságosabb békéje legyen veletek, Isten szeretett gyermekei!

A testvéred és szolgád, Mihály Arkangyal.

Tedd ismerté  üzeneteimet az egész emberiség számára, Atyám leszármazottainak.

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

2020. május 27., szerda

Az osztrák püspökök a homoszexuálisok hivatalos "áldásán" dolgoznak


A salzburgi Franz Lackner érsek, az osztrák püspöki liturgikus bizottság vezetője azzal bízta meg Ewald Volgger liturgistát, hogy írjon egy "áldást az azonos nemű kapcsolatokra".

Volgger elmondta a Linz egyházmegyei Kirchenzeitung.at (április 28) lapnak, hogy az egyháznak "minél előbb" ki kéne találni egy hivatalos homoszexuális "áldást".

Azt kérte, hogy hamisítsák meg a Katolikus Egyház Katekizmusát azzal, hogy eltörlik azt a tényszerű kijelentést, hogy a homoszexualitás egy betegség, mivel csak így lehet a homoszexuálisok "hivatalos liturgiája" az "egyházi doktrína" része.

Volgger szerint "nagy számban" vannak püspökök, akik "újra akarják értékelni" a (bűnös) azonos neműek kapcsolatait, pl. azzal, hogy elhagyják a bibliai tanokat.

Ausztriában gyakoriak a katolikus templomokban rendezett meleg esküvők.

Szent Pál kimondta, hogy a püspökként nem lehet "ellenőrzést gyakorolni a hitetek fölött" (2 Kor 1:24).

https://gloria.tv/post/eCG3f7HfuUiT3UEyEBY7xyNUg

2020. május 25., hétfő

Égi Édesanyánk üzenete 2020. május 25-én Medjugorjéból

Medjugorjei üzenet 2020 május 25.

“Drága gyermekek! Imádkozzatok velem mindnyájatok új életéért. Gyermekeim, a szívetekben tudjátok, hogy mit kell megváltoztatnotok: térjetek vissza Istenhez és parancsaihoz, hogy a Szentlélek megváltoztathassa életeteket és ennek a földnek a színét, amelynek Lélekben való megújulásra van szüksége. Gyermekeim, legyetek imádság mindazokért, akik nem imádkoznak, legyetek öröm mindazok számára, akik nem látnak kiutat, legyetek a világosság hordozói ennek a békétlen világnak sötétségében. Imádkozzatok és kérjétek a szentek segítségét és oltalmát, hogy ti is tudjatok vágyakozni a mennyre és a mennyei valóságokra. Veletek vagyok, oltalmazlak és megáldalak mindnyájatokat édesanyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Már, már komikus , végül is tragikus túlkapások az Egyházban a járvány idején.. Az aposztázia idejét éljük.Ahogyan kellene. Istennek kijáró imádat és tisztelet.Magyarázat a nyelvre-áldoztatáshoz
(forrás: www.aktion-alte-messe.de – Nr. 15/07)
A hagyományos rítus nem ismeri a kézbe áldoztatást.
Az egész rítus középpontjában a leölt áldozati Bárány bemutatása áll (lásd: ApCsel 5,6), a mi Urunk Jézus Krisztus, aki ebben a szentségben Testével és Lelkével, Istenségével és emberségével, Húsával és Vérével van jelen.
A rítus erre az igazságra való tekintettel egészen át van itatva az imádat szellemével, ami többek között abban is megnyilvánul, hogy a laikusok Urunk Teste iránti tiszteletből a konszekrált ostyát nem érinthetik – ezért áldoztatja őket a pap a nyelvükre, miközben egy ministráns álluk alá egy kis arany tányért (a kommunio-paténát) tart. Ezzel fogja fel az esetleg leeső ostyadarabkákat. E pirinyó részecskék iránti aggodalmat az az egyházi tanítás magyarázza meg, amely szerint „a kenyér színe alatt és e szín minden részecskéjében az egész és csorbítatlan Krisztus van jelen”. (Trienti Szent Zsinat)

      Ezért tarja a celebráló a hagyományos rítusban hüvelyk- és mutatóujját az átváltoztatástól az áldoztatás utáni kézmosásig összeszorítva, hogy azok a kis részecskék se veszhessenek el, amelyek e két ujjára esetleg rátapadtak.
Aquinói Szent Tamás három okot nevezett meg arra, miért egyedül a papnak szabad az Úr Testét érintenie: 1. mert ő pappá szentelése által magától Istentől kapta a hatalmat és a megbízatást, hogy a szent átváltoztatást elvégezze; 2. mert ő lett kinevezve Isten és a nép közötti közvetítőnek (Zsid 5,1); és 3. mert a pap kezei a szent olajjal lettek felkenve, hogy megérinthesse ezt a szentséget.
Még a misekönyv zsinatutáni kiadása is csak a nyelvre áldoztatást és a kommunio-patena használatát ismeri a kezdetektől fogva. Ezért áll a misekönyv általános bevezetőjének 117-es pontjában például ez: „Az áldozó a kommunio-paténát a szája alatt tartja.”

      A római Istentiszteleti Kongregáció útmutatója, amely 1985 áprilisában még külön is kihangsúlyozta a következőket, ezzel tökéletes összhangban így szól: „Figyelni kell arra, hogy a konszekrált ostyának egyetlen kis részecskéje se vesszen el.” (1972.05.02. Nr. 89/71: Notitiae, 1972, 227) Ezt az utasítást legjobban a paténa használata mellett a nyelvre áldozás követi.
A nyelvre-áldozás nem mond ellen a higiéniának, mert a gyakorlatban könnyen kivitelezhető, anélkül, hogy a pap a hívek ajkát vagy nyelvét megérintené. Ennek megkönnyítésére a szentáldozásnál a szájat ki kell nyitni, és a nyelvet az alsó ajakra kell helyezni, miközben a fejet kissé hátrahajtva kell tartani.

Berlin: muszlimok először imádkoznak evangélikus templomban

Az evangélikus Márta templom a médiahírek szerint megnyitotta kapuját a muzulmánok előtt.Berlinben a múlt héten pénteken egy evangélikus templom a szomszédos Assalam mecset muzulmánjainak rendelkezésére bocsátotta a templom épületét, hogy ott elvégezhessék pénteki imájukat. A koronavírus kapcsán bevezetett korlátozások miatt jelenleg csak 50 hívő vehet részt egyszerre a közös imán.

Múlt pénteken hírforrások szerint az evangélikus Márta templom megnyitotta kapuit a muzulmánok előtt. Ez volt a legelső alkalom, hogy a muszlimok engedélyt kaptak Berlinben egy keresztény templomban imádkozni.

Monika Matthias, a Márta templom gyülekezetének lelkésznője a Reuters hírügynökség szerint maga is részt vett a muzulmán pénteki imán és a következőket nyilatkozta a hírügynökségnek: “Részt vettem az imán, németül prédikáltam. Az ima alatt csak ‘Amen’-t tudtam mondani. Jó, hogy így tanulhatunk más vallásokról.”

forrás: www.kath.net/print/71763

2020. május 24., vasárnap

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Én végtelenül bölcs vagyok

2020. 05. 01, Péntek
Jézus:
„A sátán ravasz és nagyon intelligens szellemi lény. Őskígyónak is nevezik, mert jelleme a kígyó tulajdonságaihoz hasonlít. Ő mindent előre tervez és gonoszsága nem ismer határokat. Isten elleni fellázadása óta a bűn eltorzította őt és követőit, így démonok lettek. A sátán ellenem fordította az embert, mint legkedvesebb teremtményemet. Tudja, hogy az ember közel áll Hozzám, mert benne alkottam meg a képmásomat. A sátán angyali mivolta miatt ismert Engem, de nem tökéletesen, mert onnantól kezdve, hogy a gőg eluralkodott rajta, ismerete Rólam homályba veszett. Hasonlóan történt az emberrel is – akinek akarata és értelme meggyengült, elhomályosult –, csak az a különbség, hogy az ember még változtathat a döntésén egészen a halála pillanatáig.

Gyermekeim, a bűn eltorzít titeket nemcsak belsőleg, hanem külsőleg is. A bűn miatt szenvedésben, betegségben és halálban van részetek. A széles út a legkönnyebb út, ahol a lélek szabadon élvezi a bűn minden formáját. Ezen az úton a szabadság csak látszólagos, mert a bűn megkötözöttséghez és rabsághoz vezet. Ott az öröm elvész, mint ahogyan a remény is. Oly széles a bűn útja, és oly keskeny, göröngyös az üdvösséghez vezető út. Aki a Mennybe akar jutni, csak kegyelmem ereje által üdvözülhet. A szavak nem elegendőek. Kitartó akarat és a szeretet igaz tettei szükségesek ahhoz, hogy érdem szerint elnyerjétek az örök boldogságot. Követőimtől igaz hűséget kívánok: gondolatban, vágyban, szavakban és tettekben is. A világban kevés az igazán hűséges lélek. Bizony mondom nektek, hogy Előttem a hűség a legmérvadóbb a szeretet erénye mellett. Olyan hűséget várok az enyéimtől, miként hű angyalaimtól is. Aki Engem követni akar hűséget kell fogadnia Felém, miként a mennyasszony hűséget ígér a vőlegénynek. Angyalaim mindenben hűek Hozzám, még törvényeimben is. A szentek a hűség erénye által tartottak ki mindvégig Mellettem. Elmélkedjetek a hűség erényén, mert egy keresztény ember életében mérvadó erényt jelent!

Gyermekeim, a sátán szorgalmas és sikeresen valósítja meg terveit. De nem számol azzal, hogy Én végtelenül bölcs vagyok. Ő a bölcsesség hiányában él, ezért bukik el újra és újra. Bölcsességemet soha nem tudja kiismerni. Csak, aki szeret Engem, az ismerheti meg a bölcsesség erényét és annak titkát. Salamon éber szívet kért Tőlem, és megadtam neki, mert nem hosszú életet vagy gazdagságot kért magának, nem is ellenségei életét kérte, hanem bölcsességért könyörgött, hogy szem előtt tarthassa az igazságot. Nagyon kevesen kéritek Tőlem ezt az erényt pedig igen jelentős, ha az életeteket értelmesen akarjátok leélni. Bizony mondom nektek, hogy a bölcsesség megtisztítja az elméteket és erkölcsös gondolkodásra, tettekre ösztönöz titeket. Tanuljatok Tőlem és a bölcs szentektől, akik még a sátán eszén is túl tudtak járni!”
Mária MagdolnaMagyarországnak olyan fegyvere van, amellyel még az ellenség sem bír el

2020. 05. 02, Szombat
Láttam a Szűzanyát, aki Isten színe előtt mély áhítattal imádkozott hazánkért. Édesanyám imája oly tökéletes, hogy az szavakkal le nem írható. Láttam az angyalok sokaságát, akik egy lobogó, győzelmi zászlót mutattak fel. A zászló közepén a magyar Szent Korona képe volt. Az Úr Jézus megjelent és így szólt:
„Magyarország elsősorban Édesanyám közbenjárásának köszönheti, hogy a koronavírus itt enyhébben fejtette ki hatását, mint más országokban. A magyar nép így is tisztul, de nem pusztul. Másrészt figyelembe veszem a magyarok imáját és felszentelt szolgáim szándékait a Szentmisék bemutatása során. Magyarországnak olyan fegyvere van, amellyel még az ellenség sem bír el. Ez a fegyver nem más, mint Édesanyám palástja. A világ fokozatosan figyel fel hazátokra, mert ilyen példát még nem láttak. Angyalaim győzelmi zászlót lobogtattak, mert Magyarországnak páratlan dicsőségben van része. Pio atya próféciája fokozatosan bontakozik ki a szemetek láttára. De még sok magyarnak meg kell térnie, mert a hazugság, a gyűlölet és az irigység megvakítja az értelmüket és nem látják az igazságot. Megengedem, hogy Magyarország kivegye részét a megpróbáltatásokból, de csak annyit kaptok, ami a javatokra szolgál. Az Eucharisztia iránti vágyakozást örömmel szemlélem, különösen azt, hogy imáitokba foglaljátok azt a kérést is, hogy a szentmiséket személyesen látogathassátok. Hamarosan imáitok meghallgatást nyer, és teljesülni fog szívetek vágya. Minden adott lehetőségért adjatok hálát. Imádkozzatok a magyar püspökökért, akiknek vállán nagy felelősség nyugszik a nyáj miatt!”
Mária Magdolna

Visszatérő bűnök

2020. 05. 05, Kedd
Vannak visszatérő bűnök, amelyek mindig kísértenek minket. Az Úr a bűnök elleni küzdelemről így tanított:
„Gyermekeim, minden kísértés próbatételt jelent. Amikor szabadulni akartok a bűneitektől, akkor nem elég azt mondanotok Nekem: „Urunk, szabadíts meg a bűneinktől!” Ez önmagában nem elég. A bűn ellentéte az erény. Amilyen bűn kísért titeket, olyan erénnyel kell védekeznetek. Kérjétek Tőlem, hogy a bűnök elleni küzdelemben növeljem bennetek azokat az erényeket, amelyre leginkább szükségetek van! Minden erényben fejlődnötök és tisztulnotok kell, mert bizony nem vagytok tökéletesek az erények gyakorlásában. A szentek igen erényes életet éltek, mert vágyakoztak Utánam és törekedtek arra, hogy ne bántsanak meg Engem. Kegyelmem ereje átjárta őket, és így az erényeikben is fejlődni tudtak. Kegyelmem nélkül senki sem élhet szent életet a földön. Kegyelmem ingyenes, de csak akkor tud kibontakozni bennetek, ha ti is szabadon beleegyeztek. Az erények gyakorlása elengedhetetlen az életszentség útján. A sátán jól ismeri a gyengeségeiteket és azokkal a bűnökkel kísért titeket, amelyekkel érzékeli, hogy könnyedén beleegyeztek. Engem is próbált a bűnre kísérteni, de nem tudott, mert valóságos Isten és valóságos ember vagyok, aki bűntelen. Ha sikerül az egyik visszatérő bűnt legyőznötök, akkor a sátán új gyenge pontot keres rajtatok. Soha ne gondoljátok magatokról, hogy olyan erősek vagytok, hogy most már a sátán sem bír el veletek! Aki így gondolkozik, az hamarabb elbukik, mint gondolná. Aki Engem követ, annak szembe kell néznie a szüntelen támadással, amit az ördögök indítanak ellene. Igen, a szüntelen harc a feltétele annak, hogy követni tudjatok Engem. Sokan határozzák el magukat, hogy követni fognak, de a végén csak kevesen maradnak, akik hűek voltak a Nekem tett ígéretükhöz. A bűnöket csak kegyelmemmel és az erények helyes gyakorlásával győzhetitek le.”
Mária MagdolnaMérleg

2020. 05. 07, Csütörtök
Jézus:
„Azoknak, akik a bűn természetes elfogadására buzdítják az embereket, súlyos ítéletben lesz részük. A sátán oly ravasz, hogy a bűnt jónak tűnteti fel. Csak egy törvényhez igazodhattok, amelyet Én alkottam. Amik az Én törvényeimen kívül esnek, tévedéshez és romláshoz vezetnek. Az emberek azt hiszik, hogy a Szentírás történetei csupán mesék. Minden, ami ott le van írva megtörtént. Minden titok fel fog tárulni előttetek a maga idejében. A törvényt nem eltöröltem, hanem beteljesítettem. A Tízparancsolat élő törvény, ami érvényes mind a földön élőkre és mind a holtakra. Ez az a mérleg, amelyre az életetek rá van helyezve, mint a súly, ami eldönti, hogy melyik oldalon is álltok valójában. Mindazok, akik meghalnak, látják e mérleget maguk előtt és azt, hogy tetteikkel mit érdemelnek ki.”
Mária MagdolnaBizonytalanság időszaka

2020. 05. 09, Szombat
Láttam, hogy az Egyházban a papok és hívek a bizonytalanság időszakát élik. A koronavírus, mint járvány nyomasztó állapotot indított el. Ez az emberek magatartásában is megmutatkozik, pl. ha megnyílnak a templomok, akkor valóban elmehetnek-e a Szentmisére vállalva a kockázatot, hogy a járvány nem szűnt meg teljesen. Láttam, hogy a püspökök és papok is bizonytalanok a döntéseikben. Félnek, hogy tömegével mehetnek az emberek a templomokba, hiszen már jó ideje nem vehettek részt személyesen a Szentmisén. Minden döntésnek, körülménynek meg van az előnye, de ugyanakkor a hátránya is. Az állam minden óvintézkedést meg tesz annak érdekében, hogy minél jobban csökkenjen a fertőzöttek és halottak száma. Az Egyház az államhoz hasonlóan betartja a szabályokat, és a híveket is erre buzdítja. Az Egyházat is elérte ugyanakkor a válság, hiszen az adományok csökkentek, azonban a templomok, plébániák fenntartási költségei nem változtak. Az Úr szomorú tekintettel így szólt:
„Egyházamra is kihatott a világ bizonytalanságának állapota, melyet a járvány okozott. A koronavírus elterjedése előtt is voltak nagyobb katasztrófák, és a halálozások száma is folyamatosan nőtt, ezeknek az eseményeknek mégsem volt olyan hatása, hogy az emberek élete korlátozva legyen. Gyermekeim, az eddigi események megrázták a világot, de az élet megszokott rendjét nem állították le úgy, mint a koronavírus járványa. Bizony mondom nektek, mindig voltak az elmúlt években, évtizedekben súlyos vírusok, halált okozó járványok az egyes országokban és az emberiség akkor sem állt meg, hogy elgondolkozzon a szenvedések és betegségek okán. Így megengedtem, hogy a koronavírus, mint járvány ne csak egy országot érjen, hanem több nemzetet is. Én, az Úr úgy látom, hogy az emberiségnek ez sem volt elegendő ahhoz, hogy felébredjen és változtasson az életén. Miközben sokan az egészségügyi szabályok betartására törekedtek, semmit sem törődtek a lelkük állapotával pedig most kellene igazán megtérniük és bűnbánatot tartaniuk. Fontos a testi egészség, de ha a lélek beteg, akkor a test sem tud gyógyulni! A koronavírus az első hullám, ami a tisztulás kezdetét jelenti. A többi hullám csak ezután következik. A válság bizonytalanságot okozott a világban és Egyházamban is.

Gyermekeim, most olyan bizonytalanságban vagytok, mint apostolaim a halálom után. Ők elrejtőztek félelmükben és nem tudták, hogy mit tegyenek. Várakoztak, és közben bizonytalanok lettek. Feltámadásom után nekik is megjelentem és a szemükre vetettem hitetlenségüket és keményszívűségüket, mert nem hittek azoknak, akik láttak Engem (Mk 16, 14). Most hasonló állapotot éltek át, mert nem tudjátok, hogy mi a helyes döntés. A templomok megnyíltak, de nem mindenhol. Akiknek lehetősége van a szentségekben részesülni, ne feledkezzenek meg azokról, akiknek ez nem adatott meg. Imádkozzatok értük, hogy továbbra is erősek maradjanak a hitben, reményben és szeretetben! Ha csak magatokra gondoltok, akkor messze vagytok attól a szeretettől, melyet Én tanítottam nektek. Egyházam közösség is, és Én Egyházam minden tagját számon tartom, legyenek jelen akár otthonukban, a templomokban, a kórházakban vagy az idős otthonokban. Nekem minden gyermekem számít független attól, hogy ki milyen körülmények között éli a mindennapjait.”
Mária MagdolnaMagyarországot az egész világ figyelemmel kíséri

2020. 05. 10, Vasárnap
Mennyei Édesanyám az Úr színe előtt imádkozott az angyalok jelenlétében. Láttam Édesanyám arcán a mély hálát, mert az Úr meghallgatta a kérését és mindazok imáját, akik a járvány megállításáért imádkoztak. Az angyalok kezében egy-egy rózsa volt, amit Magyarország (térképe) köré elhelyeztek, miközben azt mondták:
„Isten kegyelme veletek van mindannak ellenére, hogy a magyarok szíve még távol van Tőle. Hazátok számtalan égi segítséget kapott, de vajon a magyarok felfigyelnek-e arra, hogy ez természetfeletti, mert értelmes érvekkel nem magyarázható. Sokan tanácstalanul figyelik Magyarországot, mert nem értik, hogy ez az ország hogyan tudta ily módon átvészelni a koronavírus első hullámát.”
Láttam az orvosokat és még számtalan szakembert, akik meglepődtek Magyarország helyzetén a járvány ideje alatt. Ők ugyanis értelmükkel kiszámították, hogy a járványnak nagyobb mértékben kellett volna elterjednie és a fertőzöttek, halottak többszörös számára gondoltak.
Jézus: „Gyermekeim, Magyarország jó kezekben van. A tisztulást ti sem kerülhetitek el, de jól átvészelhetitek a szenvedést, megpróbáltatást. Ám ne örüljetek sokáig, mert az ellenség továbbra is megtalálja a módját annak, hogy hogyan árthasson hazátoknak. A mostani helyzetetek felbosszantja az ellenségeiteket, mert Magyarország miatt terveik füstbe mehetnek. Igen, elég egy ország, ami ellenszegül az ő irányításuknak, és akkor terveik nem valósulhatnak meg úgy, ahogyan és amikor akarják. Ne feledjétek, hogy a világ szeme rajtatok van! Minden, ami veletek történik, annak híre eljut mindenhova a világban. Sok nemzet nem tudja megérteni, hogy kinek köszönhető hazátok különleges védelme. Édesanyám oltalmat akar nyújtani mindenkinek, de csak azoknak adhatja, akik elfogadják és tisztelik az ő személyét. Édesanyám tudja, hogy ki a sátán és hogy gonoszsága mennyire veszélyes az emberek lelkére nézve. Ő is megvívta harcát a sátánnal, és az Istenben való szilárd hite által legyőzte. Alázatosságában még a győzelmet sem magának tulajdonította - holott szabad akarata jelentős volt a harc során -, hanem egyedül Istennek, akinek kegyelme vele volt. Szánom mindazokat a nemzeteket, akik eltaszítják maguktól szeretett Édesanyám tiszteletét és oltalmát! A sátán ezeket a nemzeteket tudja a legjobban kisajátítani magának. Édesanyámon keresztül van a legrövidebb út Hozzám, aki őt megkerüli, annak útja hosszabb és göröngyösebb, mint gondolná. Imádkozzatok orvosaitokért, az ápolókért, hogy hivatásukban felismerjék az Én jelenlétemet és gondviselésemet a betegek gyógyulása során!”
Mária Magdolna


Az engesztelés több, mint imádság és közösség

2020. 05. 17, Vasárnap
Jézus: „Gyermekeim, Magyarország küldetése az engesztelés a világ bűneiért. Igen kevesen vannak azok a magyar engesztelők, akik tiszta szívvel vállalják az engesztelés minden formáját. Az engesztelés több, mint imádság és közösség! Az engesztelés egy 180 fokos fordulatot jelent. Aki eddig a bűnnek élt, annak a Nekem való felajánlástól kezdve életszentségre kell törekednie egészen a halála pillanatáig. Sok megpróbáltatásban lesz része hazátoknak, mert a magyarok még nem teljesítették be azt a küldetést, amelyet reájuk bíztam. Regőczi István fiam egész életét Nekem szentelte. Követte a példámat, és jó pásztora volt gyermekeimnek. Az ő küldetése nem ért véget a földön, mert az Égben továbbra is közbenjár értetek és mindazokért, akik a segítségét kérik. Üzenetem nemcsak az engesztelőkhöz szól, hanem az egész magyar néphez és a magyar Egyházhoz is.

A szentmisén ismét személyesen részt vehettek, és gyónhattok, áldozhattok. Ez öröm mindenki számára, de gondoljatok arra is, hogy az elmúlt nehéz időszakban vajon növekedett-e a hit és több lett-e a hívő ember, mint a hitetlen? A bűnösök megtértek-e vagy nem? Most még nagyobb erővel, buzgósággal kell imádkoznotok a bűnösökért, mint eddig valaha. Attól, hogy az élet rendje visszatér lassan a megszokott ritmusához, nektek továbbra is ébernek kell lennetek. Imádkozzatok a magyar papokért és püspökökért, hogy jó pásztorként vezessék nyájamat! Imádkozzatok értük, mert ez a válság őket is mélyen megrendítette. A válság hol előnyt jelentett, hol pedig hátrányt a lelki életben. Ez vonatkozik a hívő emberekre is. Én Szentséges Szívemet mindig kitárom előttetek bárhol is legyetek. Jöjjetek és látogassatok Engem! Íme, eljött az idő és a lehetőség, hogy újra egyesüljetek Velem nem csak lelkileg, hanem szentségileg is.”
Mária Magdolna

Jó és rossz emlékek

2020. 05. 20, Szerda
Álmomban különös lények, démonok szállták meg az egész világot. Mindenhol jelen voltak, amerre csak a szem ellátott. Láttam, hogy a világban sok volt a szenvedés, a halál és a betegség. Nagyon keveseknek adatott meg az a kegyelem, hogy lássák a szellemi világot. Arra is emlékszem, hogy a démonok erejét a bűn mellett a rossz emlékek is növelték. Egy hang azt mondta nekem, hogy a démonok ereje a jó emlékektől meggyengül. A rossz emlékeken való rágódás, gyötrődés és a sérelmeink körül való keringés a sátán malmára hajtja a vizet, míg szép emlékeinkre való visszaemlékezés Isten iránti hálára, bizalomra indítanak minket.
Jézus: „Gyermekem, megmutattam neked, hogy az ima és a szentségek mellett a jó és szép emlékek segítenek legyőzni a bukott angyalokat. Nem is tudod, hogy a démonok erejét mi minden táplálja. A bűn igen szerteágazó, miként a fának az ágai is. Ők az ember rossz érzelmeit, gondolatait is magukba szívják, így elveszik tőletek a lelketek éltető erejét, ami kihat a testetekre is. A démonok ott szeretnek jelen lenni, ahol félelem, gyűlölet, hazugság, tisztátalanság, gyilkosság, lopás, irigység és egyéb bűnök uralkodnak. Érted gyermekem? A bűn ad erőt nekik, míg a szeretet gyengíti őket. Akiknek jó emlékeik vannak, és sokszor maguk elé idézik, azokban a hála is növekszik Felém, mert minden jó Tőlem ered. Ezek az emlékek legyőzik a rossz emlékeket, amelyek megkeserítik az ember életét. Minden jó emlék mögött a SZERETET MÉLY TAPASZTALATA van jelen, ezért hagy örök nyomot a szívetekben és elmétekben. A szeretet pedig Én vagyok. Akik hisznek Bennem, azok minden jót Nekem köszönnek. Akik nem hisznek Bennem, azok sokszor önmaguknak tulajdonítják azokat, és ezzel távolabb kerülnek Tőlem.”
Mária MagdolnaSzeretetem mindent elvisel, csak a lélek elvesztését nem

2020. 05. 21, Csütörtök
Jézus:
„Gyermekeim, Egyházam szentjei és boldogjai az Én kegyelmem által lettek példaértékű személyekké, akiket ti ismertek.  Bizony mondom nektek, hogy a szentségi élet sokkal mélyebb, mint ahogyan elképzelitek. A szentek minden gondolatának, szavának, cselekedetének középpontjában Én voltam jelen. Ők a lelküket-testüket egészen Felém irányították. Az emberek között éltek, de magányosak voltak. Ezt a magányt egyedül csak Én tudtam betölteni és semmi más.


A Tízparancsolatot olyannak tekintették, mint ÉLETÜK IRÁNYTŰJÉT. Törvényeimben nem szabályokat, akadályokat láttak, hanem a szabadságukat, amit a szeretet gyakorlása adott számukra. Én, az Úr azért adok minden korban szenteket, boldogokat és vértanúkat az embereknek, hogy tudatosuljon bennük, hogy az Én Országom létezik és lehetséges oda bejutni, de csakis a kegyelmem segítségével. Másrészt általuk az emberek figyelmét Önmagamra irányítom, hiszen minden csoda mögött Én vagyok. Az Eucharisztia a világ legnagyobb csodája, kegyelme. A Mennyország boldogsága a Szentháromságban van jelen.


Gyermekeim, üzeneteimben gyakran tanításokat is adok nektek. Az életszentségre akarlak nevelni titeket. Az üdvösséghez vezető út keskeny, és tele van olyan próbatételekkel, amelyek nehezebbnél nehezebbekké válnak az út során. Könnyek között mondom nektek, hogy jóval többen fordulnak vissza, mint ahányan eljutnak az út végéhez. Szeretetem mindent elvisel, kivéve azt, amikor egy lelket örökre elveszítek. Ebben az időszakban a hűségesek közül is sokan elhagytak Engem. Most újult erővel kell Egyházamnak a járvány okozta helyzetet megfelelően kezelnie és megoldania. Közeleg a Pünkösd, melynek ünnepe nem lesz olyan, mint korábban. Imádkozzatok a papokért, hogy megújult lélekkel és erővel vezessenek Hozzám titeket, különösen a bűnösöket!”

Mária MagdolnaÉn vagyok az egyetlen biztonságotok

2020. 05. 22, Péntek
Jézus:
„Gyermekeim, már semmi nem olyan, mint régen. Egy olyan folyamat indult el a koronavírus által, amit nem lehet visszafordítani bármennyire is szeretnétek. A válság leghangsúlyosabb kérdése: az ember lelki-testi biztonsága, ami az élet minden területét érinti. Az események fel fognak gyorsulni olyannyira, hogy nem lehet nyomon követni őket. A kegyelmi időt megkaptátok, most azonban más fog következni. Vajon elmélkedtetek-e azon, hogy egy-egy intézkedés - legyen állami vagy egyházi - milyen hamar megvalósult nemcsak a városokban, hanem vidéken is? Bizony mondom nektek, hogy az életetek bármikor és bármely esemény miatt megváltozhat rövid idő leforgása alatt. Sokan az anyagi biztonságban hisznek, mások a tudományban bíznak vagy önmagukban. Ők nem tudják, hogy Én vagyok az egyetlen, valódi biztonságuk. A nyilvános Szentmisék látogathatók (különösen a 65 év alattiak), de a félelem megmaradt. Nagy fájdalommal nézem, hogy az emberekben nem az istenfélelem növekedett, hanem az a félelem, mellyel az életüket féltik. Ez a félelem a károtokra van, az istenfélelem pedig annál inkább a javatokra szolgál. Akik meg tehetnék, de mégsem mennek a katolikus templomokba, melyekben Én személyesen jelen vagyok, azok számtalan kegyelmet elutasítanak maguktól. A papok még nincsenek felkészülve arra, ami az elkövetkező időszakban várható. Nem tudhatjátok, hogy jobbra fordul a helyzetetek vagy rosszabbra. Most még nagyobb küzdelem vár rátok, mint amire számítotok.”
Mária Magdolna


Aki sokat kapott, attól sokat követelnek

2020. 05. 24, Vasárnap
Mélyen elmélkedtem a hivatásokkal kapcsolatban. Ezek a kérdések merültek fel bennem: Vajon melyik az a hivatás, ahol manapság meg lehet maradni erkölcsös, becsületes, hívő embernek? Vajon a hivatással járó felelősség mekkora nyomást helyez a vállunkra? Amikor Isten színe előtt megállunk, akkor igen számon leszünk kérve a Tízparancsolat betartásáról, az életünkről és különösen a hivatásunkról. Korunkban a legfontosabb hivatások ezek: orvos, bíró, gyógyszerész, tanár, ügyvéd, pszichológus, igazgató, bankár, politikus, művész, zenész, mérnök stb. Ezek a hivatások gyakran biztos támpontot jelentenek az életben pl. anyagi, szociális területen. Elmélkedésemet ez a Szentírási részlet ihlette:
„Az a szolga, aki ismeri ura akaratát, de nem áll készen, hogy akarata szerint járjon el, sok verést kap. Aki azonban nem ismeri, s így tesz olyat, amiért büntetést érdemel, csak kevés verést kap. Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól annál többet kívánnak.” (Lk 12, 47-48)
Az Úr azt mondta nekem:
„Mindenben keresd az egyszerűséget. Légy olyan, mint az egyszerű keresztény ember, aki kívülről se nem gazdag, se nem szegény, de lelkileg annál gazdagabb. A világban most a bűn uralkodik, míg az erkölcs a háttérbe szorul. Minden ember talentumokat kap Tőlem, és a fejlett készségeket, képességeket az erkölcsön belül kellene kibontakoztatniuk. Törvényeim irányt mutatnak, nem pedig korlátokat. Én egyedül csak a bűnt tiltom. A világ a bűn szabad gyakorlását diktálja, Én pedig a szeretet törvényére buzdítalak titeket.
Gyermekem, a bűn mindenhol jelen van, még a különböző tudományágakban is. Vannak, akik hatalmas tudásra vágynak, és eljutnak arra, hogy semmit sem tudnak, sőt csak kevesebbet. Akik még ezt sem akarják felismerni, tovább rontják az életüket. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, önmagát azonban elveszíti, és romlásba dönti? Aki felismeri, hogy hivatásában már nem tud erkölcsös maradni és inkább lemond róla, minthogy továbbra is Ellenem vétkezzen, annak jutalma nagy lesz az égben. Ám nagylelkűségemben már a földön is számtalan kegyelemmel elhalmozom, melyek között a legfontosabb a felismerés és a bölcsességre való eljutás.
Gyermekem, a legnagyobb szentek a remeték voltak. Ők a világtól távol éltek, és életüket Nekem szentelték. A bukott angyalok nagyobb ellenfelet láttak bennük, mint egy egész város lakosságában. A szentségi életben magas fokra tudtak jutni, melyet az aszkézis, ima és teljes önátadással értek el. Én nem a hivatások ellen szólok, hiszen az embereknek szüksége van pl. orvosokra és egyéb szakemberekre. Én a bűn ellen szólok, mely alól senki nem kaphat felmentést, bármilyen érvekre hivatkozzon is.”
Mária Magdolna.............

2020. május 23., szombat

Schneider: A koronavírus egy büntetés a kézbe áldozás miatt


Az egyház történelmében először a nyilvános mise világszerte tiltott volt - mondta Athanasius Schneider püspök az élőben közvetített Római Életfórumon (május 22).

Szerinte a koronavírus csak „ürügy” a keresztények jogainak megsértésére. Ez magával hozta a "katakombák hangulatát", amikor a papok hűséges híveikkel titokban tartják a misét.

Schneider számára hihetetlen, hogy a püspökök átalakultak „merev köztisztviselőkké” azzal, hogy megtiltották a nyilvános imádatot, még a kormány előtt.

A jelenlegi helyzetet úgy lehet értelmezni, mint „az isteni büntetés az eucharisztia ötven évnyi meggyalázása és trivializációja után” a kézbe áldozástól (1969) a radikális mise rítus reformig (1969/1970) - mondta Schneider.

A következő érveket hozza fel a kézbe áldozás ellen:
• a szentostyák morzsáit széttapossák a papok és a hívők
• a szentostyákat ellopják
• a kézbe áldozás olyan, mintha simán étkeznénk
• a kézbe áldozás sok hívő számára átváltoztatja Krisztus testét "szent kenyérré" vagy valamilyen "szimbólummá"

Ezért "az Úr beavatkozott és szinte elvette minden hívőtől a szentmisét".

https://gloria.tv/post/bYKcKsqN6Ety4NcX3emZUdJC6

2020. május 20., szerda

Isten szemével

2020.05.05.
1.
Arról volt szó, hogy amikor korlátozott az időnk az imádkozásra, hogyan imádkozzunk a hazáért és egyéb szándékokra.
Jézus: Drága kislányom, a hazáért úgy is lehet imádkozni, hogy a különböző rózsafüzérek elé imaszándékként odateszed. Így, nem terheled túl magad egy új imával. Soha nem a mennyiség számít, hanem hogy minden nap imádkozz a különböző szándékokra.
2.
Olvastam: Baij Mária Cecília: Jézus benső élete: Jézus tökéletes uralmat és hatalmat kapott a Mennyei Atyától a földön is, de Jézus csak a feltámadás után gyakorolta ezt. Ehelyett a Mennyei Atya tetszését és akaratát teljesítette. Sokan csak azért is a saját maguk urai akarnak lenni.
A kérdés az volt, Jézus hogyan gyakorolta a csodatevő hatalmát.
Jézus: Fogantatásomtól kezdve magzati koromon és gyermekkoromon át, és végig ifjúkoromban, egészen a halálomig nem használtam fel azt a hatalmat és uralmat itt a földön, amit Atyámtól kaptam. Ezt azért tettem, hogy jobban hasonlíthassak rátok. A gyógyításokat, szabadításokat, feltámasztásokat nem hatalmamnál fogva tettem, hanem mindig Atyám Isteni beavatkozásával. Minden ilyen tettem előtt tekintetemet Atyámra függesztettem, és kértem a segítségét. Noha Isten is voltam, nemcsak ember, nem uralkodni jöttem a földre, hanem szolgálni. Ezzel is példát mutattam nektek. Teremtményeim összehasonlíthatatlanul kisebbek és tökéletlenebbek Nálam, mégis sokan közülük uralmuk alá akarják hajtani a többieket. A hatalomvágy hajtja őket.
3.
Olvastam: Baij Mária Cecília: Jézus benső élete: Jézus magzat korában az anyaméhben kérte a Mennyei Atyát, hogy bár lesznek olyanok, akik nem reagálnak azokra a kegyelemekre, amelyek Jézus érdemei, majd Isten irgalmassága által áradnak, az Atya ennek ellenére enyhítse a kijáró büntetést.
Érzés: Így mi sem a földön, sem a tisztítótűzben szenvedő lelkek nem szenvedik el a teljes büntetést, amit valóban érdemlünk, mert Jézus sok kegyelmet leesdett  az Égből a földi élete és a megváltó cselekedete által. Így, amikor eljön a káosz ideje a földön, az sem a teljes megérdemelt büntetés.
Jézus: Mennyei Atya nemcsak igazságos, hanem végtelenül irgalmas is hozzátok. Az Én kínszenvedéseimre való tekintettel kisebb elégtételt, büntetést ró rátok, mint amekkorát megérdemeltek. Így van ez a megpróbáltatások idején, a végső időkben is. Mindenféle büntetésből kevesebbet kaptok, mint ami kijárna nektek, mert Én, a Megváltó már megfizettem bűneitek árát. Noha megígértem a Szentírásban, hogy a purgatórium tüzében az utolsó garasig meg kell fizetnetek minden rosszért, de Atyám ezeket a büntetéseket is a kedvemért valamiképpen enyhíti.
4.
Olvastam: Baij Mária Cecília: Jézus benső élete: Szűzanya magzatkorában nem élt át fájdalmat édesanyja méhében, Jézustól eltérően.
Jézus: Mivel Édesanyám ember, Én pedig Isten-ember vagyok, Atyám nem ruházta fel őt azzal az isteni tulajdonsággal, hogy érzékelni tudja a magzati élet nehézségeit. Úgy élte le magzati életét, mint ti, teljesen tudatlanul.
5.
Arról volt szó, hogy az ember mikor és hogyan érzékeli az elkövetett bűnt.
Jézus: Ti emberek később életetek útján különbözőek vagytok. Aki Istenben él és a hite elmélyült egészen, azt érzékenyen érinti, ha elesik. Elsősorban az bántja, hogy tövist szúrt az Én Szentséges Szívembe. De az is izgatja, hogy embertársát megbántotta. Az is fáj neki, hogy lelkén folt esett. Viszont, aki Nélkülem él, az észre se veszi, ha valamit rosszul tett. Hacsak nem valami égbekiáltó bűnről volt szó, pl: gyilkosság, káromkodás, akkor nem veszi bűnnek, még hibának se, amit elkövet. Pl: rendetlen kapcsolatban él, abortuszt követ el, rágalmaz, ítélkezik stb. Az ilyen azért nem érzékeny a bűnre, mert elaltatta a lelkiismeretét.
6.
Arról volt szó, amikor valaki nem bízik meg bennünk, így nem tudunk rajta segíteni.
Jézus: Ne ütközz meg rajta kislányom, ha nem mindenki bízik benned, és inkább másokhoz fordul segítségért. Aki nem tudja kinyitni a szívét előtted, azon bizony nem tudsz segíteni.
7.
Arról volt szó, hogy a hátunk mögött kell hagyni a családban előforduló bűnöket.
Jézus: Lelked hasznára válik, ha eltörölsz minden rossz emléket családod életéből, a régi hibákat és bűnöket. Nem kell a múltat vizsgálgatni, nem kell hátra nézni, és nem kell a jövőt se firtatni. A jelennek élj, mint a gyermek. Így megmarad a belső békéd.
8.
Hang: Tudod, elhalasztottam ezt ezen okból.
Érzés: Ezt a Mennyei Atya mondta.
Mennyei Atya: A Nagyfigyelmeztetés lett volna az az esemény, amelyet jónak láttam elhalasztani. Sokféle okom volt rá.
9.
Kép: Fentről nézem a képet. A kép felső része fekete, a mélyben egy hatalmas fény, ott jegyzetel valaki. Láttam a kezét, a papírt, és a tollat is a kezében.
Jézus: Lent a fényben az utolsó idők prófétáinak szimbóluma. Akik az Én igaz szavaimat jegyzetelik le. Fölötte a feketeség az Istentől eltávolodott, hitetlen, bűnös embert jelképezi.
10.
Hang: Átjönnétek… azonnal.
Hang: Azokkal a vallási hittételekkel.
Kép: Egy pap a szószékhez megy, de az előbb még egy másik szószéknél volt.
Érzés: A pap különböző egyházak tudományát hirdette a különböző szószékeknél.
Jézus: Azokkal a vallási hittételekkel, melyeket Én fektettem le az ősegyháznak, hogy is tudnátok bekapcsolódni a megtervezett világegyházba? Pap fiaim hol ezt, hol azt hirdetnék, hogy alkalmazkodjanak a vegyes új egyházhoz.
11.
Hang: Újrakezdem ezt.
Kép: Pirosas arany fény.
Hang: Beléd ültetni ezt.
Jézus: Ezzel a pirosas arany fénnyel újra beléd ültetem az Én dicsőséges kínszenvedésemet és feltámadásomat.
12.
Kép: Kavicsok a földön, sárga kupac is van közöttük.
Jézus: A sok kavics a földön a világ fiait jelentik, a közömbös és hitetlen gyermekeimet. A sárga kavicskupac az engesztelőket, az Én hűséges választottjaimat fejezik ki.
13.
Hang: Vegyed kezedbe ezt a dolgot.
Jézus: Úgy fogadd ezeket az online szentmiséket, mint az Én vigasztaló ajándékomat. Ajánld fel a lelkek megmentéséért, hogy nem tudsz házamba jönni.
14.
Hang: Elviselhetőbb számomra ez.
Jézus: Elviselhetőbb Számomra a hitetlen ember, mint a farizeus lelkületű.
15.
Hang: Nem szűnő fájdalommal jár ez.
Jézus idéz valakit: „Sokkal nagyobb nem szűnő fájdalom az, ha egy hozzánk közelálló barát vagy családtag bánt meg, mintha egy távoli ismerős tenné. Ez azért van, mert a szerettemmel sokkal több jót tettem, mint akivel nagyon ritkán találkozom. Tulajdonképpen a hálátlanság fáj”.
16.
Hang: Ez nem ugyanaz.
Kép: Egy valaki kinyit előttem egy műanyag dobozt.
Jézus: Képzeld el, hogy az ember lelke egy doboz. Azé az emberé, aki szeretetlen, rideg, nincsenek jó cselekedetei, azé nem más, mint egy üres műanyagdoboz. Viszont a másik ember elkezdi faragni a legnemesebb fából a díszdobozát, a lelkét. Nincs rajta egy körömnyi hely sem gyönyörű díszítés nélkül. A belseje telis-tele van áldozatokkal, kisebb-nagyobb keresztekkel, jó cselekedetekkel. Az ítéletnél sokkal nagyobb üdvösséget szerez az Én szememben a díszes, faragott, hatalmas lélek.

2020.05.12.
1.
Álom: Egy templomban a hívek egymás mögé álltak sorba, ahogy szokás szentáldozáskor. A pap eléjük jött, és megáldoztatta saját magát. Más hívőt nem áldoztatott meg, de mégis, mintha mind egyidőben megáldozott volna.
Jézus: Ez az álom azt jelenti, hogy ha a pap online misén megáldoztatja önmagát, akkor lelki áldozás formájában mindenkibe beleszállok, aki otthon részt vesz ezen a szentmisén.
2.
Álom: Két nagy terem volt egymás mellett egy üvegfallal elválasztva, de nem lehetett átmenni az egyik teremből a másikba. Az egyik teremben voltam, és láttam, a másik teremben jön egy pap misét tartani. Az ottani oltár előtt székek voltak, de hívő alig volt ott. Az üvegfalhoz mentem közelebb, hogy hallhassam a szentmisét. Egy rövid idő után arra lettem figyelmes, hogy a terembe, ahol tartózkodtam, egy hölgy jött misét tartani. Szomorú szívvel, de közelebb mentem hozzá, de néztem a lehetőséget, hogyan lehet inkább a másik terembe átmenni.
Jézus: Ez az álom azt fejezi ki, hogy szívedben arra vágyódsz, hogy mindig a szentmisék hagyományos módon történjenek felszentelt papok vezetésével, hogy ezek a papok továbbra is férfiak legyenek. Idegenkedsz attól, ami a reformok által megvalósulhat, hogy nőket is pappá szenteljenek. Bizony ez az újítás fájdalmat okozna Szentséges Szívemnek.
3.
Hang: Csak azt mondták erre, hogy jaj… csak azt mondták erre, hogy nagyon tömör
Jézus: Hagyományosan gondolkozó keresztények irtóznak a világvallás bekövetkezésétől, mert úgy gondolják, hogy össze lesz tömörítve mindenféle vallásfelekezet, és elvész a lényeg, a szentségek eltűnnek, nem lesz jelentősége az Oltáriszentségnek, a Szűzanya személyisége egészen háttérbe szorul.
4.
Hang: Lehetőségekben élsz
Kép: Emberek egy úton haladnak puttonnyal a hátukon. Az úton különböző kincsek hevernek, és ebből kell gyűjteniük. A kincsekből vannak értéktelenebbek is, amelyek jobban fénylenek a többieknél. Többen ezeket gyűjtik be maguknak.
Jézus: Minden embernek megvan a lehetősége arra, hogy bölcsen gyűjtse össze lelke számára a kincseket. Sokan hajlamosak arra, hogy a hatalmat, hírnevet, a gazdagságot tartsák fontosabbnak, a földi élvezeteket, a szexet részesítsék előnyben, és így értéktelen kincseket halmoznak fel maguknak. Mennyivel bölcsebben gondolkodik az a gyermekem, aki a szeretetet, nagylelkűséget, a szenvedés felajánlásait, a böjtöt és egyéb áldozatokat gyűjtögeti magának. Az ilyen ember a lelkét gazdagítja, és mennyei kinccsel tölti meg.
5.
Arról volt szó, hogy mennyire állunk közel a Szűzanyához.
Jézus: Aki szeret Engem, Jézust, az nagyon közel áll Édesanyámhoz is, mert a Szűzanya Szeplőtelen Szíve és az Én Szentséges Szívem szeretetben egyesült Szív.
6.
Laurie Ditto tanúságtétele: Felvitte őt Jézus a Mennybe, Jézust látta nagy fényben. Jézus lecsökkentette dicsősége fényét, hogy a nő láthassa Őt.
Jézus: Ahány gyermekem van, és kiválasztom őket valami kegyelemre, mindig mást és mást kapnak. Van, akit a megtérés érdekében olyan erősen érintek meg, hogy látomásban tapasztalhatja isteni dicsőségem egy szikráját. Szinte hús-vér embernek lát Engem fényekkel övezve.
7.
Laurie Ditto tanúságtétele: Jézus kérte tőle a fájdalmait, de ő nemet mondott Jézusnak legelőször.
Jézus: A legtöbb embernek, ha meg is tért, idő kell ahhoz, hogy elfogadja és felajánlja a szenvedést. Ha ilyet kérek tőle, nemet mond.
8.
Laurie Ditto tanúságtétele: A Mennyben nincs öngyűlölet, mint a földön.
Érzés: Az öngyűlölet azért van, mert a gonosz sugallata az, hogy elégedetlenkedjünk, lázadjunk magunk, azaz Isten műve ellen. A Mennyben nincs gonosz támadás, csak Isten szeretete sugároz át, így a tényleges önmagunkat látjuk. De itt a földön harcolnunk kell a kísértések ellen.
Jézus: Amíg a lélek a földön nem ér el egy komolyabb fejlettségi fokot, addig a külső-belső tulajdonságait összehasonlítgatja másokéval, és elégedetlen önmagával. Egyeseknél odáig fajul, hogy megutálja, gyűlöli magát. Ezt az elégedetlenséget ellenségem okozza. Ez kísértés, mert lázadozik Isten teremtése ellen. Gyermekeimnek úgy kell elfogadni önmagukat, ahogyan Atyám teremtette. Ezekkel a tulajdonságokkal kell a lehető legtökéletesebbé válni. Mire az ember lelke üdvözül, tökéletesen el tudja fogadni saját magát, mert látja, hogy Isten így szereti őt, ahogy van.
9.
Laurie Ditto tanúságtétele: A Mennyben a Mennyei Atya akart feléje közeledni, de ő el akart bújni a Mennyei Atya elől.
Kép: Egy lélek odaszalad a Mennyei Atyához, és a karjaiba veti magát
Jézus: Aki még a megtérés elején tart, az még szégyenében rejtve akar maradni Isten előtt. Még túl frissek szemében az elkövetett bűnei. Ezeket szégyenli. Aki magasabb fokon van, aki már régen gyermeki hittel függ a Mennyei Atyán, az nem szégyenli a múltját, hanem szeretettel fut a Mennyei Atya elé. Ez azt bizonyítja, hogy mélyen hisz Isten megbocsátó szeretetében.
10.
Az alázatról volt szó
Hang: Mindig van javítani való ezen.
Jézus: Az alázathoz hozzátartozik, hogy értékelitek a környezetetekben élő emberek jótulajdonságait. Ez ellen ellenségem próbál kísérteni benneteket. Inkább a rosszat veteti észre veletek.  Az alázatot annál nehezebb megtartani, minél nagyobb ajándékokat kaptok a Szentlélektől. Ezek felsorolgatása hencegésnek számít, és azzal a veszéllyel jár, hogy Isten megvonja tőletek, amit adott.
11.
Hang: Ne szalaszd el ezt.
Jézus: Ne szalaszd el azt, hogy hálásan megköszönd Nekem a segítségeimet.
12.
A chipekről és az irányításról volt szó.
Hang: Sehova sem engednek be.
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel
Jézus: Ha el is zárnak a földi javaktól, nincs okod aggódni, mert Én majd gondoskodom rólad.
13.
Olvastam: Baij Mária Cecília: Szent József élete: Isten, amikor próbára akarta tenni József hitét, visszavonta isteni fényét és a benső vigasztalást.
Érzés: Szükségesek a lelki szárazságok, mert erősítik a hitet és az állhatatosságot, de akkor adja ezeket az Úr, amikor a lélek elég erős ahhoz, hogy ezt elviselje.
Jézus: Isten nemcsak Szent József hitét tette próbára, hanem minden, Őt szerető gyermekét is. Időnként lelki szárazsággal borítja be, hogy ezzel bizonyítsa a választott, hogy belső örömök nélkül is képes hűséges maradni. Nem az ember határozza meg, hogy mikor legyen ez a lelki szárazság, hanem Isten, Aki ismeri a lelkét, és tudja, mikor képes ezt elviselni.
14.
Olvastam: Baij Mária Cecília: Szent József élete: Szent József kérte angyalát, hogy köszönje meg a dolgokat az ő nevében Istennek, mert ő nem képes úgy, ahogy kellene. Az angyal örömmel teljesítette kérését.
Érzés: Az igaz, hogy az angyal látja Isten Szent színét és jobban tudja, hogyan kell Istennek illően megköszönni mindent, de mégis, az embernek is próbálkoznia kell a hálaadással.
Jézus: Én nagyon szeretem hallgatni gyermekeimet, mikor nemcsak a betanult imákat, vagy az olvasott imákat mondják el Nekem, hanem saját szavaikkal szívük mélyéből szólnak Hozzám. Különösen, ha megköszönniük kell valamit.

15.
Olvastam: Baij Mária Cecília: Szent József élete: Azon a napon, amikor a Szűzanya született, Józsefnek az angyala megjelent álmában, és kérte Józsefet, hogy adjon hálát az Úrnak különleges módon, mert Isten megajándékozta a világot valamivel, és ezáltal őt is, de nem mondta meg, hogy miről van szó.
Érzés: Nekünk ugyanúgy nagyon hálásnak kell lennünk Istennek mindenért, akár egy jóbarátért, akár más ajándékért, mert semmi nem jár nekünk automatikusan, semmit sem kapunk csak úgy.
Kép: Arany fény
Jézus: Szent József az őrangyalától megtudta, hogy nagy ajándékot készít Isten a világnak, és neki is. Az angyal nem árulta el neki, hogy mi az az ajándék, de Szűz Máriára gondolt, és arra bíztatta Szent Józsefet, hogy ezt a nagy ajándékot köszönje meg. Gyermekeim, nektek is mindenért hálát kell adni. A legkisebbtől a legnagyobbig egyaránt.
16.
Olvastam: Baij Mária Cecília: Szent József élete: József szülei halála után a rokonok nagyon bántották Józsefet, elvették birtokának egy jó részét, stb. Egy idő után az Úr nem hagyta, hogy tovább bántsák Józsefet.
Érzés: Az Úr csak addig hagyja, hogy bántsanak, míg próbára teszi lelkünket. Utána a következő feladat elé állít bennünket, amit az életünkben meg kell valósítani, mert nincs „elvesztegetni való idő”.
Kép: Fény
Jézus: Mennyei Atyám Szent József életével bizonyítja nektek, hogy a bántásokat, amit el kell szenvednetek, nem sokáig tűri, mert gondoskodik arról, hogy a nektek szánt fontos feladatra maradjon erőtök.
17.
Olvastam: Baij Mária Cecília: Jézus benső élete: Jézusból finom illat áradt, de ezt nem mindenkinek engedte érezni. Ez az illat több illatból tevődött össze.
Érzés: Így vagyunk mi is, a különböző erények különböző illatot árasztanak magukból, de mi ezt nem érezzük.
Jézus: Drága gyermekem, minden léleknek más az illata. Ez azt jelenti, hogy az egyes emberekben más és más erények nyiladoznak. Ezért a Mi szemünkben, Égiek szemében minden teremtményünknek van egy meghatározó illata. Amikor köztetek jártam, az Én Lelkem a legkülönbözőbb erényektől illatozott. De ezt nem mindenki érezhette. Ma is úgy van, hogy csak 1-1 gyermekemnél engedem meg, hogy jelenlétükkel valami finom virágillatot árasszanak.
18.
Olvastam: Baij Mária Cecília: Jézus benső élete: Jézus: „Testem érzékeivel együtt minden élvezettől meg volt fosztva, mert arra volt rendelve, hogy mindig szenvedjen, s mindazt az élvezetet nélkülözze, amely könnyebbséget és vigaszt szeretne… Szellemem visszahúzódott érzékeimtől, hogy ne vehessen részt vigaszaiban”.
Érzés: Nekünk igyekeznünk kell apró önmegtagadásokra - nagyokra nem vagyunk képesek folyamatosan önerőből – így tudunk csak haladni a lélek fejlődésének útján.
Érzés: Mivel mi emberek vagyunk, nem bírunk abszolút vigasz nélkül létezni. Ha mi el is „túloznánk” az önmegtagadásokat, lemondásokat, az Úr lelkünkbe ülteti a vigaszt.
Olvastam Pio atyáról: Pio atya úgy tudta elviselni a komoly szenvedéseit, hogy mellette nagyfokú édességet érzett az Úrtól. Az Úr így bírta őt rá a további szenvedés vállalására.
Jézus: Úgy volt, ahogy az Én választottamnak mondtam, hogy egész életemet élvezetek nélkül töltöttem, és mivel Atyámmal állandó benső kapcsolatban voltam, kizárólag Tőle kaptam vigaszt. Egyetlen ember sem bírná leélni földi életét vigasz nélkül. Még a legnagyobb szentek sem, akiket gyötrelmeikből Én vigasztalom édességemmel. Ti is, választottjaim, ki vagytok téve testi-lelki szenvedésnek, és vigaszra szorultok. Mivel ti az érzékeitekből időnként kaptok élvezeteket, örömöt, vigasztalást, csak úgy tudtok Engem követni, ha próbáltok hasonlóvá válni Hozzám vigasztalatlanságomban. Ebben segítenek nektek a böjtök, a lemondások és az önmegtagadások. Ezekért cserében sok-sok kegyelemmel vigasztallak benneteket.
19.
Arról volt szó, hogy Jézus csak szenvedni jött a földre.
Kép: Két Égbe törő vonal, az egyik Jézus lelkének fejlődése, a másik egy emberi léleké. Jézus lelke nyílegyenesen, gyorsan az Égbe tör, az emberé nagyban lemarad hozzá képest.
Hang: Legyőzhetetlen
Jézus: Én, Aki szenvedni jöttem a Földre, mindenféle törés nélkül, nyílegyenesen haladtam az Ég felé a dicsőségbe. Ti, követőim nem tudtok utolérni, hát még legyőzni.
20.
Hang: Túl bátor kijelentésed ez.
Jézus: Amikor azt mondod Nekem, hogy „adj bármilyen szenvedést, boldogan elviselem Érted”, ez túl bátor ígéret tőled. Még nem próbáltad ki, hogy milyen lehet a legkeményebb szenvedés, amit Nekem ki kellett állnom.
21.
Hang: Ez kívánja a következőt.
Jézus: Ha lemondasz valamiről, amit nagyon szeretsz és megszoktál, ez megkívánja a következő lemondást. Csak így fejlődik a lelked.
22.
Arról volt szó, hogy könnyű-e vagy nehéz kitartanunk az Úr mellett.
Kép: Fény
Jézus: Hogy könnyű-e vagy nehéz életünk végéig kitartanunk az Úr mellett, az a szabad akaratunkon múlik. Annak, aki jól használja fel a szabad akaratot és legyőzi a kísértéseket, természetesen az Úr segítségével, annak könnyű tiszta lélekkel odaállni az ítéletre. De akinek gyenge a szabad akarata, és nem kéri az Égi segítséget, az minduntalan elesik, nem tudja kiszámítani, mikor következik be az élete vége és mikor kell felelni a tetteiért. Ezért becsüljétek meg a szabad akaratot, és bölcsen használjátok.


2020.05.19.
1.
Amikor a Püspöki Kar engedélyt adott a szentmisék megtartására:
a)
Elmentem a templomba, de az öröm helyett szomorú látvány fogadott, és nagyon elszomorodtam. Ahogy a misét tartó papot figyeltem, olyan távoli eseménynek éreztem magát a szentmisét, és olyan érzésem volt, mintha csak a kiváltságos lelkek, és a „misére hivatalos” lelkek tudnának itt részt venni. Olyan érzést keltett, mint a szenvedő lelkek sokaságának fájdalma, kik látták az Urat az egyéni ítéleten, és most mégsem lehetnek Vele, és sóvárognak Utána.
Jézus: Drága kislányom, nagyon hosszú ideig várakoztál a templomi szentmisére. A látvány volt az, ami csalódást okozott neked, és letörte az örömödet. Lelked megérezte azt a sok csalódást, amit tapasztalnod kellett Egyházam részéről ez alatt a koronavírus járvány alatt. Itt a kézbe áldozás nyilvánvaló bevezetésére gondolok, ami sértő és oktalan dolog. A nyelven áldozáskor sokkal kevesebb veszély fenyegeti a híveket, mint a kézben áldozásnál. Hiszen lehet úgy is áldoztatni, hogy a pap keze egy cseppet se érjen hozzá a hívek nyelvéhez és ajkához. Viszont a kézben áldozásnál óhatatlanul vírus kerülhet a hívek tenyerére. Ami még nagyobb baj, a Szentostya kicsiny lehulló részei veszélybe kerülhetnek.
b)
Szentgyónáshoz is járultam, de az sem adott semmi örömöt.
Jézus: Ne szomorkodj azért, hogy a szentgyónás most nem jelentett olyan sokat neked, mint máskor. Én Szent Véremmel ugyanúgy megtisztítottam lelkedet, mint szoktam.
c)
Sokáig nem tudtam szentmisén részt venni betegség, majd a koronavírus járvány miatt, és nem akartam kockáztatni azt, hogy a családtagjaimat megfertőzzem az esetleges kijárásaimmal
Jézus: Hogy eddig nem mentél misére, ne bántson téged, mert Én ezt engedelmességnek tekintem. Nem arról volt szó, hogy magadat féltetted, hanem családod iránti szeretet volt, nehogy átadj nekik valami fertőzést.

2.
A kézben áldozásról és a lelkiáldozásról volt szó. Vannak, akik inkább a lelki áldozást választanák a kézben áldozás helyett.
Gondolat: Ha csak e két lehetőség között lehetne választani, én inkább a kézben áldozást választanám, mert ez az egyetlen módja annak, hogy magamhoz vehessem az Oltáriszentséget testestül-lelkestül.
Jézus: Ezt egyszer már kifejtettem nektek, hogy a kézbe áldozás fájdalmat jelent Nekem, de kénytelen vagyok elfogadni. Ha valaki úgy dönt, hogy ő inkább nem áldozik, mert kézben nem fogad el Engem, akkor a visszautasítással még nagyobb fájdalmat okoz Nekem. Fogadjátok el ezt az áldozási lehetőséget, és a lelki áldozást tartogassátok arra az időre, mikor már egészen megvonják tőletek Szent Testemet és Véremet.
3.
Hang: Ez egy mesterséges úton .
Kép: Egy pap áll az oltárnál szemben velem.
Hang: Elhozni ezt.
Jézus: Ezt a koronavírust mesterséges úton állították elő és terjesztik el a világon, nemcsak abból a célból, hogy sok ember meghaljon, hanem, hogy tönkre tegyék a gazdasági életet és az Egyház működését. Az újabb vírussal megint online misék lesznek, és be akarják vezetni azt az állapotot, hogy gyermekeimet elszakítsák Tőlem, és még ezt a lehetőséget is megszüntessék.
4.
Arról volt szó, hogyan tudjuk legyőzni az átkokat, hogyan tudunk megszabadulni tőlük.
Jézus: Az átkokat nem minden gyermekem tudja legyőzni, csak aki nagyon mély hittel rendelkezik. Viszont az átlagember bármennyire akarja, úgy tudja megszabadítani magát az átoktól, ha egy felszentelt embertől segítséget kér.
5.
Szűzanya és más szobrok könnyezéséről volt szó, és egyéb csodákról.
Jézus: A Szűzanya könnyezése nagy csoda és jel az emberiség számára, de elsősorban Édesanyám azoknak a gyermekeimnek küldi, akiknek a hitét meg kell erősíteni egy csodával.
6.
A tudásról, a különböző iskolai végzettségekről volt szó.
Kép: Egy földi értelemben nagytudású, sok címmel ellátott egyén áll az Úr ítélőszéke előtt, és minden földi leolvad róla, eltűnik, és csak az marad rajta, ami az Úrnak számít.
Jézus: A sok földi ismeret lepereg rólatok ítéletkor, és csak a szeretet marad a lelketeken.
7.
A szentmisén néztem a felolvasók és a pap szájából jövő szavakat.
Érzés: Ezekben a szavakban építő jellegű erő van.
Érzés: A negatív szó kifejezetten romboló hatású, a semleges szó sem épít sokat.
Hang: A csacsogó lelkek között nem jó lenni.
Olvastam: Fausztina nővér naplója: Jézus mondta a fecsegő lélekről: Nem tetszik Neki, mert az ilyen lélekben nem talál nyugalmat, kínozza Őt a szüntelen zaj, és ebben a lármában a lélek nem tudja megkülönböztetni az Úr hangját.
Jézus: Nemcsak a szentmisén, hanem az életben bárhol lehet találkozni olyan emberekkel, akiknek szavaiból sokat lehet tanulni, akik által fejlődik a többiek lelke. De lehet találkozni olyanokkal is, akik közömbösek, hitetlenek, zúgolódnak, és panaszkodóak. Ők lehúzzák a többiek lelkét. A harmadik csoportba tartoznak azok a gyermekeim, akik szüntelenül fecsegnek értéktelen felesleges dolgokról. Nektek, a jó Keresztényeknek kellemetlen a társaságukban lenni, mert semmi lényeges és építő dolgot nem mondanak. Általában tele vannak elégedetlenséggel, ítélkezéssel, és talán még rágalmazással is. A jóérzésű gyermekem menekül tőlük.
8.
Olvastam: Fausztina nővér naplója: Jézus: Ha az ember kedvetlenséget és viszolygást érez az áldozatokkal szemben, és mivel minden erő az akaratban van, így az ellentétes érzelmek az áldozattal szemben nem csökkentik, hanem növelik az értékét.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: Ha nincs nagy kedvetek meghozni egy áldozatot, és megteszitek, azt Én pozitív dolognak tartom, mert minél nehezebb meghozni az áldozatot, annál többet ér. Természetesen, akik nagyon szeretnek Engem, azok nem tiltakoznak az áldozatok ellen, hanem várják, és boldogan teljesítik.
9.
Olvastam: Fausztina nővér naplója: Jézus: Kevés az olyan lélek, aki elfogadja Isten szeretetét és kegyelmeit. A kegyelmek nem vesznek el. Ha a lélek, akinek adni akarja, nem használja fel, egy másik lélek kapja meg.
Hang: Nagyon fontos.
Jézus: Én olyan boldogan adom a kegyelmeket gyermekeimnek, és szomorúan tapasztalom, hogy többen visszautasítják. Van, aki azért, mert kételkedik benne. Van, aki álszerénységből. Van, aki egyszerűen nem szeret eléggé. Amikor valaki visszautasít, más kapja meg, amit adni akartam neki. Mindig vannak nyitott szívű gyermekeim.
10.
Arról volt szó, aki a kis kegyelmeket nem használja fel, nem nyer nagyobbakat.
Jézus: Ha pl. valaki otthon az ima alatt egy csodálatos rózsaillatot érez, de kételkedik benne, és próbálja megmagyarázni földi úton, akkor hiába tervezem be, hogy látomást adjak neki a Szűzanyáról, nem fogja megkapni.
11.
Olvastam: Fausztina nővér naplója: Jézus: „Megalázkodásoddal Irgalmasságom egész tengerét vonzod le magad és más lelkek számára”.
Érzés: A megbocsátás is irgalomból fakad.
Kép: Jézus alakja, arca balra fordulva.
Jézus: Minél kisebbnek érzitek magatokat Előttem, annál nagyobb irgalmat árasztok rátok. Ahhoz, hogy egy bűnös ember kérje az irgalmamat, először meg kell tisztulnia, bocsánatot kell kérnie.
12.
Olvastam: Fausztina nővér naplója: Jézus: „Irgalmam minden kiáradása után még nagyobb lesz Irgalmasságom”.
Hang: Óceán.
Kép: Irgalmas Jézus.
Jézus: Az irgalmasság hasonló a szeretethez, mert a szeretetből minél többet osztogatok, annál több lesz belőle. Ha valakinek elkezdem adni az irgalmasságom gyümölcseit, ez arra késztet Engem, hogy mindig többet és többet nyújtsak neki.
13.
Olvastam: Fausztina nővér naplója: Jézus: „Irgalmam sugarai égetnek, ki akarom árasztani őket a lelkekre, ám a lelkek nem akarnak hinni jóságomban”.
Jézus: Irgalmasságom nem más, mint isteni szeretetem megnyilvánulása. Nem egyszer mondtam el nektek engesztelő közösségeiteknek, hogy szeretetem lángoló sugarait rátok kell árasztanom, mert szinte kilövellnek a Szívemből. Így vagyok az irgalmammal is. Lángol Bennem a vágy, hogy rátok árasszam végtelen irgalmam sugarait. Ó, mennyire fáj, ha sokan ezt visszautasítják. Azt hiszik, hogy nem méltók az irgalmamra, vagy egyszerűen nem hisznek abban, hogy nemcsak igazságos, hanem irgalmas is vagyok nagy jóságomban.
14.
Olvastam: Fausztina nővér naplója: A nővér gyakran érezte, hogy egyes lelkek imádkoznak érte. Azt is tudta, ha valakinek miatta kellemetlensége adódott.
Érzés: Ezeket mind a szenvedő lelkek és a szentek tudják, de tőlünk, földi emberek elől, el van rejtve.
Jézus: Fausztina nővér olyan szent életű volt, olyan tiszta és alázatos, hogy megérdemelten kapott különleges kegyelmeket. Pl: megérezte, hogy ki imádkozik érte.
15.
Olvastam: Fausztina nővér naplója: A nővért Isten Trónja előtt álló 7 lélek egyike vigasztalta. A lélek nagyon szép volt, szépsége Istennel való bensőséges kapcsolatából fakadt.
Kép: Irgalmas Jézus.
Érzés: Minél bensőségesebb kapcsolatunk van Istennel, annál jobban nő az alázatosság bennünk, annál jobban teljesítjük akaratát, Ő bennünk lakik, és Ő sugároz rajtunk keresztül. Mivel mindenkinek van karaktere, Isten ezen keresztül sugároz.
Jézus: A Mennyországban a lélek dicsőségének foka attól függ, hogy milyen közel van Isten Trónjához. Így, az az ember, aki nagyon szereti Atyámat itt a földön, az igen közel kerül a Mennyben Hozzá. Nem csoda, ha Fausztina nővér az ő vigasztalóját csodálatos szépnek látta. Hiszen ő közvetlen közelében eltelt Isten csodálatos tulajdonságaival, egész Lényével átitatódott, és minden üdvözültnél nagyobb fénnyel ragyoghatott. Tulajdonképpen, Isten a saját szépségéből ajándékozta meg.
16.
A Szentháromságról volt szó.
Hang: Egyesített szeretet.
Jézus: A Szentháromságban Mi hárman egyesített szeretetben vagyunk.
17.
Eszembe jutott, hogy egyes embereknek több ingatlanjuk van. A Mennyországi hajlékokra gondoltam.
Kép: Lángoló szív.
Jézus: A Mennyországban rengeteg hajlék van, minden üdvözültnek jut belőle. Nem minden lélek egyforma. Akik a földi életükben szeretetteljesek, alázatosak és áldozatosak voltak, azoknak kiemelkedően nagy és díszes otthonuk lesz. Mivel sok embert szerettek a földön és sok szenvedő lelket szabadítottak ki imáikkal, rengeteg vendéget fogadnak majd, ezért kapnak ilyen előkelő nagy lakást. Ezeket a kiérdemelt nagy lakásokat a Szentháromság lángoló Szíve világítja be.

18.
Az igazságtalanságokról és vádaskodásokról volt szó, és amikor elítélnek minket.
Gondolat: Az jutott eszembe, hogy az Úr szüntelenül néz minket, és Ő mindent lát.
Érzés: Ennek tudatában kell élnünk és cselekednünk, és nagy magabiztosságot kellene, hogy adjon az a tudat, hogy Istenhez tartozunk, és Isten szemében jót teszünk.
Kép: Arany fény.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: Gyermekeim, engesztelőim és választottjaim! Legyetek tudatában annak, hogy bármi történik veletek, Én mindig figyelemmel kísérlek titeket. Ha ezt elhiszitek, biztonságérzetet kaptok Tőlem, mert tudjátok rendíthetetlenül, hogy Hozzám tartoztok. Nem tudtok eltévedni, mert Én mindig nézlek titeket. De ha elfelejtkeztek, elkap a félelem és a tétovaság. Bízzatok Bennem, mert állandóan veletek vagyok.
19.
Hang: Nem kell beoltani téged ezzel.
Jézus: Ne reménykedj kislányom a vakcinában, amin most a tudósok kísérleteznek, mert tönkreteszik a lelket és a testet, sőt az emberek értelmét is.
20.
Hang: Nem tudom, hogy miről van szó.
Kép: Több munkás férfi körbevesz egy tornyot, mely hasonlított az Eiffel-toronyhoz, de kisebb volt a mérete. Ez elektromágneses trafó volt.
Jézus: Fokozottabban figyeljetek arra, mit mondotok a telefonba. Mindenféle információ avatatlan kezekbe kerülhet. Ellenségeitek szolgái kezelik az elektromágneses trafókat, akik azt se tudják, mi mindent ártanak ezzel.