Az alábbi írás a Church Militant vezetője, Michael Voris S.T.B. 2015. április 15-ei "The Vortex" műsorának magyar fordítása alapján készült. Voris a monológjában a holland és az amerikai katolikus egyház állapotára reflektál.
Az 1950-es évek Lengyelországában a kommunista vezetők egy - ahogy ők hívták - "Isten nélküli város" megépítését tervezték. A Krakkó közelében épült város neve Nowa Huta lett, és egy meglehetősen modern városnak szánták, acélmalmokkal a termelés középpontjában. Az emberek azonban lázongtak, tiltakoztak, és folyamatosan összecsaptak a kommunista rendőrséggel. Krakkó érsekeként Karol Wojtlya rendkívül ügyesen navigált a diplomáciai csatornákon, amivel meghiúsította a kommunisták terveit, és elérte, hogy templomok épülhessenek.
Ironikus az egész. Mindeközben a vasfüggöny nyugati oldalán javában dolgoztak annak megvalósításán, hogy megszabaduljanak a templomoktól és Istentől - mostanra pedig ennek a tervnek közel a befejezéséig is jutottak. Az öreg, keményvonalas kommunistáknak tanulnia kellett volna a nyugati áruló katolikusoktól, arról, hogyan is kell a hitet elpusztítani. Az erőfitogtatás felesleges. Hollandia a példája annak, hogy mi az, ami rettenetesen félrecsúszott az Egyházban a Nyugaton. És ezt nem más hangsúlyozza és hirdeti, mint a holland püspöki konferencia elnöke, Willem Eijk bíboros.
Ő az utrechti egyház metropolitája, és annak a Szent Willibrordnak a hetvenedik utóda, aki a katolikus hitet Hollandiában a hetedik században meghonosította. Ez az egyházhű bíboros nem kis felhördülést okozott Európában, amikor a Vatikáni Rádió lengyel oldala arról számolt be, hogy nekiállt bezárni több katolikus templomot is Hollandiában. A tudósítások szerint Őeminenciája azt mondta, hogy a II. Vatikáni Zsinat után elkövetett hibák, és azok következtében az evangelizáció hiánya miatt a hívek száma meredeken lecsökkent, ezért a templomok már nem hasznosíthatók.
Az 1960-as évek után nyilvánosság elé lépett áruló klerikusok miatt a hit teljesen kihalt Hollandiában. Az ott tartózkodásunk alatt egy püspökkel és több pappal is találkoztunk, akik mind megerősítették ezt. Talán a leginkább sokatmondó és megdöbbentő dolog, amit hallottunk, ez: Hollandiában 4 100 000 katolikusnak keresztelt él - ami az ország teljes népességének 25%-a (ez 100% volt azelőtt, hogy a protestáns eretnekség megjelent). A 4 100 000 katolikusból 4 000 000 nem jár szentmisére! Ez a holland katolikusok 98%-a, akiknek semmi érdemi közük nincs az Egyházhoz. Abban a 2%-ban pedig, akik járnak szentmisére, sokan már idősek, ezért világi mércével mérve a jövő sem tűnik fényesnek.
Nem kellene meglepődnünk azon, hogy a holland egyház ilyen súlyos veszteségeket szenvedett el. Végtére is a holland egyház volt az, aki a hírhedt Holland Katekizmust kiadta. Ez a könyv szinte mindennél jobban kiírtotta a hitet a holland katolikusokból, ahogy egyes püspökök és a papság egyre inkább magukévá tették a tévedéseit és zavarosságát.
Hollandia mai püspökei és papjai már mérgezett gyümölcsöt szüretelnek. Szinte senki nem veszi már komolyan a hitet. Azok, akik igen, még mártírokká is válhatnak. A katolikus templomok bezárása Hollandiában nem mostanában kezdődött. Meglehetősen régóta zajlik - egy tucat itt, húsz vagy több ott, néhány tavaly, néhány már évekkel ezelőtt. Az egész fokozatosan indult és csak idővel gyorsult be, ahogy a kis forrás árvízzé duzzad, az árvíz pedig cunamivá.
Ugyanez történik ma Amerikában. A hollandok csupán előrébb járnak. Hitetlen, gyáva, vagy naív püspökök hagyják a hitet elveszni. A szánalmas póbálkozások, amit az egyházmegyei evangelizációs programok és az egyházi establishment ötletei jelentenek, teljesen működésképtelenek, mert a legtöbbjük minden, csak nem katolikus. Téves próbálkozások vannak népszerűsítésre és párbeszédre, a katolikus hit világos tanítása helyett. A Mi Urunk az apostoloknak azt parancsolta, hogy tanítsanak, és nem azt, hogy párbeszédet folytassanak.
Olyan sok egyházi vezető foglalkozik azzal, hogy őt szeressék, hogy a kezdeményezéseik már az elején hamvába holtak. Valamiért azt hiszik, hogy az, ha kedvesek, aranyosak, és szerethetők lesznek, majd arra indítja az embereket, hogy a katolikus igazságot elfogadják. Senkit nem lehet azonban meggyőzni arról, hogy fogadja el a teológiádat, azzal, hogy saját magadat kedvelteted meg vele. Ez protestáns humbug, ahol a vonzás személyes, és nem intellektuális vagy lelki természetű. Nem számít, hogy az emberek kedvelnek-e: ami számít, hogy elfogadják az igazságot. Az igazság pedig, ha megfelelően hirdetik, önmagában vonzerővel bír, ami messze meghaladja a hirdetője múlandó vonzerejét.
A katolikus hit azért tűnt el Hollandiában, mert lemondtak róla azok a vezetők, akik a tömegeknek igyekeztek tetszelegni - ami pontosan ugyanaz, amit a katolikus vezetők ma tesznek az Egyesült Államokban.
A világ mélyre zuhant a bűnben, odáig jutott, hogy rettenetes eszméket fogadott el. Azért történt mindez az elmúlt évtizedekben, mert a katolikus vezetők spirituális bűnözőkként viselkedtek. Az egyetlen mód megmenteni néhányukat a pokoltól, ha tanúságtevőnek ajánlod fel magad. Hirdesd az igazságot, a katolikus hitet az ő elképesztő gazdagságában, bármi történjék is veled. Szinte biztos lehetsz benne, hogy nem fognak szeretni érte.
Hirdesd az igazságot. Legyél tanúságtevő. Kerülj a mennybe. Ilyen kézenfekvő.


http://katolikusvalasz.blog.hu/2017/08/01/spiritualis_bunozok