1997. augusztus 16., szombat

'Íme Én újjá alkotok mindent' Jel.21,6. ' egy, az Egyházhoz közel álló személy látomásai napjainkban és egy pap magyarázatai'III

60. Üzenet.
1997. augusztus 15. Szűz Mária Mennybevitelének az ünnepe.
Az Istenanya:
" Az Én küldetésem az Egyházhoz szól. Szavaimat szeretett pap fiaimhoz intézem, hogy erősödjön az ő szeretetük az Én Isteni Fiamhoz. Az Én meghívásom az Én Szent Fiamnak a meghívása a megszentelődésre, amely ebben az időben sok áldozatot követel. Ez a megszentelődés állandó éberséget kíván a hit, a remény és a szeretet terén. Ti elmulasztjátok a megszentelődést( a teljes Istenhez fordulást), ami tulajdonképpen az életeteknek a CÉLJA. Bátran és türelmesen viseljétek a kereszteteket. A kereszt a győzelem jele. Kereszt nélkül nincsen az örök életre való föltámadás. Amikor a Titokzatos Test a kereszten az elhagyatottság óráját éli,még inkább ki kell tartani az imádságban."