2020. március 14., szombat

Nigériai Barnabás felhívása a Korona vírus kapcsán

Szeretett testvéreim az Úrban!
Bárcsak befedne mindnyájunkat és az egész világot Jézus Krisztus Drága Vére!
Nyilvánvaló, hogy a világ az előre megjövendölt büntetéshez közeledik. A Szűzanya azt mondta, hogy az engesztelés az egyetlen út a túlélésre. 2018-ben egy fontos felhívást adott egy októbertől júniusig tartó cönákulumra. Azt kérte, hogy ezeket évente mint cönákulum-hónapokat tartsuk meg. Szenvedélyesen arra szólított fel, hogy a Drága Vér odaszentelt tisztelőinek legalább a harmadrésze hűségesen engeszteljen, tartsa meg a harmadik péntekeket. A világ most a rá váró járványok egyike előtt áll, amelyek sújtani fogják. Senki sem beszél az imáról és az engesztelésről. Ehelyett az imát arra korlátozzák, hogy azzal legyőzzék a járványt. Azért írok, hogy minden alvó apostolt és szerető lelket felébresszek. Azért írok, hogy mindnyájunkat emlékeztessek az ima és az engesztelés fontosságára. Azért írok, hogy emlékeztessek a 3. pénteki engesztelés és a cönákulum fontosságára. Most van itt az imának és a csendnek az ideje. Hajtsuk meg az imában és az engesztelésben a térdünket! Keressünk menedéket minden csütörtökről péntekre virradóan a gecemáni órában. Most nem annak van itt az ideje, hogy másokat megítéljünk, hogy másokra mutogassunk, másokat hibáztassunk, és hogy az egyházra újjal mutogassunk. Mi mindnyájan vétkeztünk. Mi mindnyájan előidézői vagyunk a problémáinknak!! Senki se szent Isten előtt!!! Jöjjetek, alázkodjunk meg Isten előtt, ahogyan Ninive népe tette, bánjuk meg bűneinket! Bárcsak megmentene Jézus Krisztus Drága Vére minket és az egész világot.
Eddig Barnabás felhívása. Ezt a felhívását a 2018 július 31-edikei üzenet alapján tette, amely így hangzik:
Imádság közben a júliusi novéna utolsó napján egy látomásban láttam a Szűzanyát. Kilenc kis angyal kísérte, és szelíden ezt mondta… Szívemben megkérdeztem: „Anyám, mi ez a két felhívás?” Az Istenanya rám mosolygott és ezt mondta: „Barnabás ha csak egy harmadrésze azoknak, akik minden népből Jézus Krisztus Drága Vérének szentelték magukat, készen van arra, hogy élje ezt az odaszentelődést, akkor Jézus abban az országban uralkodni fog. Gyermekeim gondjai tovaszállnak, én fogom őket megvigasztalni. A második, hogy ez év októberétől a következő év júniusáig az ima és az engesztelés egy következő cönákulumára hívlak. Ez a cönákulum egy kilenc hónapos engesztelés minden harmadik pénteken. Szeretném, ha itt lenne minden gyermekem, de ezeket a cönákulumokat e nemzet minden Gecemáni kertjében megtarthatják. A többi országok, amelyek részesedni szeretnének ebben a kegyelemben, tegyék ugyanezt az ő kiválasztott centrumaikban.
Ha legalább egy harmada azoknak, akik odaszentelték magukat Jézus Krisztus Drága Vérének, ezt a hívást követi, annak a nemzetnek a problémáit megoldom, és nyugalmat ajándékozok neki. A migráns hazatér, a szomjazó friss vízre talál, és az éhezők jóllaknak. Nagyon örülök annak, ha gyermekeim visszatérnek a szeretet és a kiengesztelődés szentségéhez. A hit újra növekedni fog országukban.

http://engesztelok.hu/nigeriai-barnabas/1518-nigeriai-barnabas-felhivasa-a-koronavirus-kapcsan

Koronavírus: A polgármester felajánlja Velencét Szeplőtelen Szűz Mária Szívének


Az 58 éves Luigi Brugnaro, Velence polgármestere március 13-án meglátogatta a Madonna della Salute bazilikát.

Polgármesteri vállszalagját viselve imát mondott a Szűzanyának, a városa egészségéért és felszenteléséért imádkozott Szeplőtelen Szűz Mária Szívének.

Az imát a velencei Francesco Moraglia pátriárka írta.

A bazilika és a Madonna della Salute hagyománya az olasz 1630-1631-es pestisjárványig vezethető vissza.

2015 júniusában Brugnaro 49 könyvet távolított el az óvodákból és iskolákból, melyek homoszex propagandát tartalmaztak.

https://gloria.tv/post/19vb4vxrgRaRDHSoCZwCN3MBq

Hamisprófétának vissza kellett vonnia az összes olasz templom bezárását

elárasztották a bíborosok és püspökök telefonhívásai, miután bezáratta a római templomokat csütörtök este a koronavírus miatt.

A LaNuovaBq.it szerint ez volt az utolsó csepp a pohárban "sok" püspök számára, akik eleve dühösek voltak a misék felfüggesztése miatt.

Egy vatikáni forrás szerint ez annak a jele, hogy az egyház "többé nem releváns".

A német püspöki KNA azt jelentette, hogy "sok" pap azon gondolkodott, hogy titokban kinyitják templomaikat.

Bergamo, Milánó, Firenze, Nápoly és Palermo egyházmegyék úgy döntöttek, hogy bizonyos feltételek mellett nyitva hagyják templomaikat.

Krajewski kúria bíboros személyesen nyitotta ki a Santa Maria Immacolata all'Esquilino templomot péntek reggel.

Hamispróféta órákkal később korrigálta döntését.

https://gloria.tv/post/o6XwpvrAX9PM4h4xFkkHEaDAP

Jézus Krisztus által adott üzenet, Anna Natalino, Albinos. Március 13, 2020

 Nézzetek az Égre , nézzetek az égre , nincs már más csak a megváltás érkezése . Emeljétek fel szemeteket , ti megtagadtatok törvényeimet és ez bűneitek gyümölcse , nem tudjatok felismerni? Féltek , halálfélelemben éltek mert lekiismeretetek elkezd beszélni . A sok bűn eltávolított Tőlem . Magányosak vagytok és makacsul viselkedtek, kétszínűen. Bennem bízzál ember és ne az emberben. Balga ember az aki emberbe bízik .Amiben most éltek az bűneitek gyümölcse . Ti tudjatok mitől gyógyul ,mire vártok ? Azt hiszitek hogy Nélkülem meg menekültok? A nagy Babilon összeomlott . Szomorkodtok mert látjátok Babilon meztelenitett testet és siratjátok ,hogy nem lesz többe . Pogány nemzedék ! Magatokat sirassatok, mert üres a lelketek, tartalom nélküli . Sokszor nagyon sokszor figyelmeztettelek de nem hallhattatok rám , kinevettetek üzeneteimet. Beléptetek a próféciák idejébe , a végidőkbe. Választanotok kell köztem vagy az ellenség között . Most meglátszik kik az én imádóim és kik az ellenségeim , kik imádtak csupán az ajkaikkal. Eljött az igazság órája . Az élet már többe nem lesz olyan amilyen volt, legyetek erősek a hitben, készitsétek meg gyújtani a lámpást. Készüljetek, keszüljetek, készüljetek. Az én ellenségem köztetek él és készül elvenni szabadságotokat . Lesznek ellenszegülések , reménytelen , segély kiáltások. Eszetekbe jutnak s régi idők ami már nem lesz többe soha. Jöjjetek vissza hozzam, hallgassatok reám , bátorítsatok sziveteket. A Nagyfigyelmeztetes a fejetek fölött van. Legyetek készen . Testvéretek Jézus