2009. május 14., csütörtök

Nagyfalui üzenet, 2009. május

“… Legyetek a családotokban, közösségetekben a béke eszközei! A fatimai gyerekek az Égieknek szót fogadtak és egész Portugália számára kiesdették a békét. Mondogasd minden nap: Uram, tégy engem a Te békéd eszközévé!…”
2009 – A ZARÁNDOKHELYEK MEGISMERÉSÉNEK AZ ÉVE –MÁJUS          
”Isten és a felebarát szeretetében éljétek le földi zarándoklásotok szent idejét!”
56. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és ünnepnapi evangéliumokat! (Jn. 10,11-18;15,1-17; Mt. 28,16-20; Jn. 17,11-19; 20,19-31).
Havi mottó:„Ha megtértek, lesz jövőtök!
Havi imaszándék: a fatimai Szűzanya egyik szándékára a bűnösök megtéréséért engesztelünk!
Konkrét feladatunk: a Rózsafüzér Királynője tiszteletére minden nap elimádkozunk egy rózsafüzért!
Tanítás a Szentlélek Istentől 2009 májusában
       „Szeretteim! Mária, a Szentháromság megbízásából jelent meg Fatimában, a gyerekeknek! Megmutatta nekik: az istentelen kommunizmust, a II. világháborút és a legborzalmasabb valóságot, a poklot. Ugyanakkor Portugália Őrangyala és Mária megmutatták az isteni eszközöket, amelyek által megmenthető az egész emberiség! A fatimai látnok gyerekek hősi fokban megtették mindazt, amit az Égiek kértek tőlük. Ezért lettek ők az egész emberiség jótevői és a Mennyország boldog örökösei! Jézussal és Máriával kérlek titeket, az egész emberiség megmentése érdekében, ti is tegyétek meg az Égiek kéréseit!
       Legyetek gyermek lelkületüek: tanulékonyak, engedelmesek, tiszták, alázatosak, kitartóak… ugyanúgy mint Ferenc, Jácinta és Lucia, a Fatima-i látnokok!
       Legyetek a családotokban, közösségetekben a béke eszközei! A fatimai gyerekek az Égieknek szót fogadtak és egész Portugália számára kiesdették a békét. Mondogasd minden nap: Uram, tégy engem a Te békéd eszközévé!
       Legyetek alázatosak és imádságos lelkületüek, mint Portugália Angyala! Ő letérdelt, homlokával a földet érintette és úgy imádkozott. Hallgassatok a Rózsafüzér Királynőjére és minden nap végezzétek a rózsafüzért! Imában ajáljátok fel minden nap önmagatokat, szeretteiteket… Jézus Szent Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének. Jézus Szent Vére és Mária Szent Könnyei által kérjetek az egész emberiség számára bűnbánatot és bűnbocsánatot! Ha Jézus Szent Szívét és Mária Szeplőtelen Szívét megszeretitek és megszerettetitek, akkor Ök győzni fognak bennetek és körülöttetek! Engeszteljetek egyedül is és együtt is: szeretetben, tisztaságban, felajánlottságban élve az egész emberiség megmeneküléséért.
      Legyen bátorságotok megvallani a hiteteket Isten és az emberek előtt! „Istenem, én hiszek Benned” – imádkozták gyakran a fatimai gyerekek! Meg fogjátok látni, a tanúságtételetek által sokan megváltoznak, bűnbánatot tartanak, elkezdenek szeretni, boldogok lesznek!
      Áldozzatok rendszeresen! Portugália Örangyala miután megáldoztatta a gyerekeket a következőket mondta: „Vegyétek Jézus Szent Testét és igyátok Jézus Szent Vérét, melyet a hálátlan emberek oly szörnyen meggyaláznak. Tegyétek jóvá bűneiket és vígasztaljátok meg a Jóistent!” Máriával együtt kérjük az elsőszombati engesztelő szentáldozást tőletek! Akartok-e hallgatni reánk?
      Legyetek tiszták, hűségesek és ne kövessétek a divatot, amely által megbántjátok Jézust és Máriát. Lucia hallota Máriától, hogy a nemrég meghalt egyik barátnője az Égben van, és a másik barátnője pedig a világ végéig a tisztitótűzben fog szenvedni. Ezért azt mondom nektek, hogy vegyétek nagyon komolyan a bűnt, mert annak súlyos következményei vannak. Mária szomorúan mondta egy alkalommal Luciának: „Sajnos, úgy öltöznek a lányok, asszonyok, sőt az idősek is, hogy a tisztátalanság bűnére ingerlik a férfiakat.”
Ti ugye nem tartoztok ezek közé?  
      Hozzatok áldozatot a lelkek megmeneküléséért! Mária azt mondta a fatimai gyerekeknek:”Sok lélek azért kerül a pokolba, mivel nincs, aki áldozatot hozzon és imádkozzon értük. Kérlek benneteket, örömmel vállaljátok és ajánljátok fel a bűnösök megtéréséért mindazt, ami nehéz az életetekben!
      Fogadjátok el és viseljétek el türelmesen a fizikai és a lelki szenvedéseket, amelyet az Úr küld nektek!
A fatimai látnokok Igent mondtak minden kellemetlenségre, ami érte őket! Felajánlották a bűnösök megtéréséért: a verést, rágalmat, zaklatást, megfélemlítést, bebörtönzést, fenyegetéseket, betegségüket,… Neked is azt mondom: türj, szenvedj zokszó nélkül a lelkek megmeneküléséért, ha igazi engesztelő vagy!
      Miután a fatimai gyerekek hősi fokban gyakorolták az Égiek kéréseit, Mária azt mondta nekik:
„Isten meg van elégedve veletek!!!” Jelenleg Isten ezt elmondhatja-e rólatok is?
      Megáldalak titeket az örömteljes lélekmentés szent kegyelmével!!!”
                                                          (Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és B. M. Éva asszony közvetítésével kapjuk!)
Házi feladat májusra:
„Ó, JÉZUSOM BOCSÁSD MEG BŰNEINKET, MENTS MEG MINKET A POKOL TÜZÉTŐL, VIDD A MENNYBE A LELKEKET, KÜLÖNÖSEN AZOKAT, AKIK A LEGJOBBAN RÁSZORULNAK IRGALMADRA!
Előretekintés 2009 júniusára:
Közös imaszándék lesz:azért engesztelünk, hogy béke legyen a szívünkben, a családunkban, a nemzetek és vallások között és az egész világon!
Konkrét feladatunk lesz: ahol békétlenség van, oda mi békét viszünk!
N.B. Lélekben Medjugorjébe fogunk elzarándokolni, ahol a Szűzanya kijelentette „Én a Béke Királynője vagyok!”