2013. május 28., kedd

Stefler Krisztina: Mit jelent a bizalom Istenben?


Mész az élet zötyögős szekerén. Kerülgeted a hepehupás út gödreit, lovaid mégsem tudnak kikerülni mindent, nagyokat huppansz, mikor a gödrökbe érsz. Aztán egyszercsak… tengelytörés…..
Ugye azt gondolod, hogy bízol Istenben, bízol abban, hogy amire vágysz, amit szeretnél, azt Ő elrendezi. És elszántan imádkozni is fogsz érte. Mert az jó dolog, szép dolog, nemes dolog..
Hiszel magadban, hogy kitartasz, mert arra gondolsz, hogy jó keresztény akarsz lenni. Hiszed, hogy tudod jobban, vagy erkölcsösebben csinálni. És persze azt gondolod, hogy akkor ennek meglesz a jutalma. Esetleg hiszel abban, hogy a másik biztos megváltozik és rájön, hogy tévedett és minden rendben lesz. Lelkesen ostromlod az eget imáiddal. Kitartasz, küzdesz…
Mindhiába..   mégsem történik úgy, ahogy szeretted volna…A lovak húzzák a tengelytörött szekeret, megy tovább… Csalódás… Belső halál… Mintha minden kifolyna a kezedből…
Talán fellázadsz ekkor és azt mondod, nincs értelme kitartani a jóban, nincs értelme imádkozni. Talán úgy érzed, hogy megérted a hitetleneket, hisz veled sincs ott az Isten, nem segít megoldani problémáidat, sőt kiderül , hogy te sem tudsz igazából „jó keresztény” lenni. Nem tudsz többé bízni Istenben. Feladod ekkor a hitedet, a hűségedet, a kitartásodat, az önmagadról alkotott elképzeléseidet. Kiderül, hogy csak azt a bűnt nem követted még el, amelynek kiváltó helyzetébe nem kerültél bele… És a mélységből fölkiáltasz Hozzá ismét…
És rájössz, hogy Ő jelen van… Jelen van mindig… mindenhol… Mindent tud… Tudja, hogy te sem vagy jobb… és a másik ember sem. De ő szeret téged és veled akar lenni ott, ahol vagy, abban, amiben vagy. Ekkor rájössz, hogy a „bízom Benned” azt jelenti, hogy hiszed, hogy szeretetével mindig melletted lesz, akkor is ha jó vagy, akkor is, ha bűnös vagy. Akkor is, ha rendben vannak körülötted a dolgok és akkor is, ha nem. Mindig hívni fog Maga felé, mindig vonzani, akkor is, amikor benned és körülötted semmi sem igazi, semmi sem „keresztényi”… Talán néha a vágyaidnak megfelelően alakulnak dolgaid, és ekkor hálás leszel, talán sokszor nem úgy alakulnak, s ekkor fájdalmat érzel, de Ő melletted lesz mindig és rád vár.
A bizalom az, hogy hiszed, hogy Ő mindig vár rád, s ha Ő befogad az maga a teljesség, a boldogság.
Stefler Krisztina, 2013. május 28.
http://szeretetfoldje.hu/index.php/cikkek-irasok/3714-mit-jelent-a-bizalom-istenben 

Egyházi nyilatkozatok és értékelés a „nagy figyelmeztetésről” szóló üzenetekről

A 2010 novemberében indult írországi üzeneteket a Szepesi Egyházmegye megyéspüspöke hivatalos nyilatkozatban, a melbourne-i érsek pedig a papságnak írt körlevélben ítélte el. Dr. Mark Miravalle neves mariológus, teológiaprofesszor a Hittani Kongregáció irányelvei alapján értékeli az „Isteni Irgalom(ról nevezett) Mária” által terjesztett szövegeket.

A 2010 novemberében indult írországi üzeneteket 2012 novemberében Štefan Sečka, a Szepesi Egyházmegye megyéspüspöke hivatalos nyilatkozatban, néhány hete pedig Denis J. Hart melbourne-i érsek a papságnak írt körlevélben ítélte el.
Dr. Mark Miravalle neves mariológus, a Steubenville-i Ferences Egyetem teológiaprofesszora számos alkalommal dolgozott egyházi hatóság által felállított, nemzetközi teológiai vizsgálóbizottságok tagjaként. Az alábbiakban a Hittani Kongregáció által 1974-ben megfogalmazott irányelvek alapján, a hivatalos egyházi vizsgálatok módszerét követve értékeli az „Isteni Irgalom(ról nevezett) Mária” által terjesztett üzeneteket:
A neves francia mariológus, Fr. René Laurentin szerint a magánkinyilatkoztatások egyházi elbírálásának normái a következő három alapkérdésre vezethetők vissza:
• Megegyezik-e az állítólagos üzenet tartalma a Katolikus Egyház hivatalos hitbeli és erkölcsi tanításával?
• A kísérő jelenségek (extázis, az üzenetközlés módja stb.) beleillenek-e az Egyház misztikus hagyományába?
• Megvannak-e az állítólagos üzenetnek azok a lelki gyümölcsei, amelyek minden hiteles természetfeletti megnyilatkozást kísérnek, Jézus szavai szerint: „Gyümölcséről lehet a fát felismerni” (Mt 12,33) -: megtérés, lelki béke, lelki öröm, új vagy megújult hit, remény, szeretet; nagyobb hűség az Egyházhoz, teljesebb egység az Egyházzal?

Sajnálatos módon – írja Miravalle – az „Isteni Irgalom(ról nevezett) Mária” üzenetei számos súlyos teológiai, történelmi és tárgyi tévedést tartalmaznak, amelyek ellentmondanak a Katolikus Egyház tanításának, a hiteles katolikus magánkinyilatkoztatás misztikus hagyományának, sőt saját jövendöléseinek is, és nem hozzák az igazi égi üzenetekkel járó béke, szeretet, öröm lelki gyümölcseit. Csupán néhány példa:

1. Azt állítja, hogy XVI. Benedek volt „az utolsó igaz pápa a Földön”, és „a következő pápa” a „hamis próféta” lesz. (2012. április 12.)
E kijelentés, hogy érvényes konklávé „antipápát” emelhet trónra, a katolikus tanításnak nyíltan ellentmondó, eretnek állítás. Az is következik belőle, hogy Ferenc pápa csaló, „hamis próféta”. Mindez a katolikus zsinatok (Lumen Gentium 25), a katekizmus és a kánonjog törvényes pápaválasztásra vonatkozó szakaszainak elítélendő elutasítása. Emellett rendkívül veszélyes téveszme, mert egyes katolikusokat az Egyháztól való elszakadásra késztethet, ami nem más, mint „a pápának való alárendeltség vagy a neki alárendelt egyháztagokkal való közösség megtagadása” (CIC 751. kánon). A katolikus hívő, amennyiben így dönt, „önmagától beálló kiközösítésbe esik”, és nem járulhat szentségekhez (vö. CIC 1364.1). Az üzenet egyébként nemcsak Ferenc pápaságát kérdőjelezi meg, hanem XVI. Benedeket sem tartja tiszteletben, aki önkéntes lemondása (nem pedig az üzenetekben előrevetített „elűzetése”) napján, 2013. február 28-án, majd március 23-án ismételten feltétlen engedelmességet fogadott Ferenc pápának.

2. Az állítólagos próféciákban számos helyen megjelenik a millenarizmusnak nevezett eretnekség egyik formája.
A millenarizmus szerint Jézus ténylegesen ezer évig uralkodni fog a Földön (2012. április 9-i üzenet). Ez idő alatt nem lesz pápa, hanem lelki pápaság valósul meg, melyben Szent Péter kormányozza az Egyházat a mennyből valamiféle „földi paradicsom” körülményei között (vö. 89., 124., 141.; 88., 109., 111., 251., 258. sz. üzenetek). A Katolikus Egyház elutasítja a jézusi uralom alatt álló ezeréves földi mennyország elképzelését (KEK 676). A látható pápa nélküli évezred gondolata ellenkezik Jézus péteri ígéretével (Mt. 16,15–20), emellett sehol sem igazolja a kinyilatkoztatás.

3. Az egyházi értékelés elutasítása
Az állítólagos prófécia tagadja, hogy szükség volna az üzenetek hitelességének egyházi vizsgálatára és megítélésére. „Nem fontos, hogy az Egyház jóváhagyja-e ezeket az üzeneteket, mert az idő nem az ő oldalukon van” (2011. július 9-i üzenet). Ezzel szemben a hiteles katolikus magánkinyilatkoztatás mindig az illetékes egyházi hatósághoz irányítja a látnokot, még akkor is, amikor az égiek tudták, hogy nem fogják azonnal elismerni (mint pl. Guadalupei Szent Juan Diego vagy Lourdes-i Szent Bernadette esetében).

4. Az állítólagos látnok, miközben az interneten és könyv formában nemzetközileg terjeszt állítólagos égi üzeneteket, nem azonosítja magát és nem jelentkezik az illetékes egyházi hatóságnál.
Az állítólagos látnok a dublini régióban él, így a Dublini Főegyházmegyénél kellett volna egyházi teológiai, pszichológiai és tudományos vizsgálatra jelentkeznie. Ennek elutasítása kizárja a második kritérium (a hiteles természetfeletti közléseket jellemzően kísérő jelenségek) figyelembevételének lehetőségét. Jézus a világ Világossága, aki a világosságra hívja szolgáit; ellensége viszont a sötétségben működik.

5. Teológiai tévedések
Az üzenetekben számos zavaros megfogalmazás található. Egyetlen példa: ellentmond a klasszikus szentháromságtani megfogalmazásnak, hogy a mennyei Atya „Jézus nevében” jön, nem pedig a saját nevében, vagy fordítva, Jézus az Atya nevében. A zavarosságot igazoló állítások, pl. „a szeretet összezavar” (45. üzenet, 2011. február 6.) szintén ellenkeznek a hiteles prófécia jellegével. Jézus nagyon egyszerűen és világosan beszél; a Sátán zavart kelt.

6. Nem következett be a 2011-re ígért „nagy figyelmeztetés”.
A 2011. május 31-i üzenet felszólítja az embereket, hogy készüljenek a „figyelmeztetésre” (Istentől eredő „lelkiismereti megvilágosodás”, amelyről egyébként más Szűzanya-üzenetek is szólnak), melyre „néhány hónapon belül” sor kerül. Ez azóta sem következett be.

7. Hiányoznak az igazi keresztény gyümölcsök, a lelki béke, az öröm, a remény, a szeretet; helyettük félelem, szorongás, erőteljes negatív szemlélet jellemző.

A mennyei Atya és Jézus állítólagos üzenetei, melyek fő témái az isteni megtorlás, a harag, az igazságtétel, a katasztrófák, tele vannak a bosszúállás és az ítélet rettegést keltő kifejezéseivel (Pl. aki Isten ellen fordul, megvakul, kivágják a nyelvét, levágják a lábát – 2013. május 4.) Olykor a hiteles magánkinyilatkoztatások (pl. az Isteni Irgalmasság üzenetei vagy a fatimai üzenetek) is tartalmaznak erős kifejezéseket a megtisztulás feltételesen bekövetkező, nehéz időszakáról, ám a szövegek hangnemét összességében béke, szeretet, biztatás, sőt öröm jellemzi. A nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekből mindez hiányzik, és ez sok esetben az üzenetek terjesztőiről is elmondható.

Mi lehet az oka annak, hogy mégis sok jó szándékú, mélyen hívő katolikus hitelt ad az üzeneteknek?
Az, hogy sok igaz elemet is tartalmaznak: a gazdaság, a társadalom, a hit és az erkölcs globális válsága, háborús konfliktusok, természeti katasztrófák, nukleáris fenyegetés Észak-Koreában, Iránban, Pakisztánban stb. Mindezekben „az idők jeleit” látni indokolt és elfogadható; azonban teológiai tévedésekkel és egyházellenes engedetlenséggel átitatott, állítólagos üzenetekben hinni súlyos és veszélyes tévedés. Egészen más dolog észrevenni a világban a megtérésre sürgető jeleket, és hűségesen válaszolni Jézus és a Szűzanya hiteles kortárs felhívásaira – és más hamis üzeneteket elfogadni, amelyek a hiteles üzeneteket kihasználva Ferenc pápával szembeni engedetlenségre, a katolikus dogma és a hiteles misztikus hagyomány elutasítására uszítanak és rettegésből fakadó cselekvésre ösztönöznek.

Miért veszélyesek ezek az üzenetek?
A legnagyobb veszély, hogy rájuk hivatkozva egyes katolikusok fontosabbnak tarthatnak egy hamis magánkinyilatkoztatást, mint a pápa Istentől kapott tekintélyét. Különös, hogy a prófécia egyházszakadást jövendöl, ami akár önbeteljesítő jóslattá is válhat. Sátáni cél és stratégia, aminek megvalósulásához részben éppen az vezethet, ha az emberek az „Isteni Irgalom(ról nevezett) Máriáéhoz” hasonló, veszélyes és megosztó próféciákat kezdenek követni.

Az Egyház és a világ jelenlegi, kihívásokkal teli időszakában reálisan számíthatunk további, igaz elemekkel kevert hamis üzenetekre, melyek sátáni célja, hogy elfordítsanak a hiteles egyházi tekintélytől és tanítástól, valamint korunk hiteles égi üzeneteitől. Ezt csakis Ferenc pápa és az egyházi tekintély iránti engedelmességünk megerősítésével védhetjük ki. Imádkozzunk a Szentatyáért, szent Katolikus Egyházunkért, az Isteni Irgalmasság és a Szűzanya Szeplőtelen Szíve győzelméért – amelyről hiteles kortárs üzenetek szólnak –, valamint azért, hogy az állítólagos látnok és követői békében megtérjenek és visszatérjenek az Egyház szívébe, egységébe és az iránta való engedelmességbe! – zárja elemzését Mark Miravalle.
Kapcsolódó cikk:
Nagy figyelmeztetés: hamarost itt a világ vége?
(Magyar Kurír)


Ha megengedtek egy elgondolkodtató hozzászólást: Úgy mondjatok valamiről igazságot, ahogyan Püspökladányban történt rá körülbelül egy évre!!! Aki nem emlékszik rá, megkeresheti az uzenete.blogspot.com illetve uzenek.blogspot.com valamelyikén

Tanúságtételek gyógyulásokról


A Cor et Lumen Christi közösség magyarországi csoportja 2013. március 9-én tartott gyógyító összejövetelt - ezen mi is ott voltunk, sokakkal együtt, a közbenjáró imaszolgálatban segíteni - ahol sok gyógyulás történt. Íme néhány, ezek közül:

Az első, hogy volt a találkozón egy édesanya, aki a beteg gyermekét vitte el, akinek valamilyen anyagcsere-betegsége van. Szóval az nem gyógyult meg, de az édesanya ekcémás keze (sokszor vérzett az ekcémától), meggyógyult. Mit csináljon? Fényképezze le? De előtte nem volt fénykép, most meg már nincs előbbi felvétel? (A gyermek is meggyógyult, lásd a következő tanúságtételt – Péter)

Szeretettel küldöm a bizonyságtételt Z-énk gyógyulásáról: kisfiúnk májusban lesz 6 éves, és körülbelül 3 éves kora óta tápanyag felszívódási zavarral küzd, aminek okát eddig nem sikerült kideríteni. Kis növésű, vékony, sápadt gyermek, aminek oka valószínűleg a vas felszívódásának zavara (volt). Mivel nagyon fürge, nagyon energikus, mozgékony kisfiú, nem gondoltunk semmi komoly bajra, de hogy megnyugodjunk, elvittük őt az összes lehetséges vizsgálatra, amelyektől azt reméltük, hogy majd fényt derítenek a baj okára. 4 éves korában vizsgálták lisztérzékenység gyanúja miatt, és egyúttal elvégezték a tejfehérje és tejcukor vizsgálatokat is, és az összes élelmiszer allergiát is kizárták.
Minden eredménye negatív lett, egyedül a vas értékei voltak bőven az alsó határérték alatt, és egyetlen tünete (3 éves kora óta): nagyon folyékony, híg, sötét színű széklete volt, és iszonyatos haspuffadása. Miután a tünetei nem szűntek meg, ez év februárjában újra végigcsináltuk a fent leírt vizsgálatokat, mert a doktornő arra gyanakodott, hogy lisztérzékenységről van szó, melyet 4 évesen még nem mindig lehet kimutatni (a betegség markerei nem mindig jelennek meg ebben a korban még). Fel is készített minket, hogy számítsunk rá, hogy cöliákiáról van szó, ugyanis a tünetek nagyon is tipikusak voltak.
Amikor elmentünk március 9-én a pápai gyógyító imanapra, még nem tudtuk a vérvizsgálat eredményét, de az Úrra bíztuk a dolgot, és reménykedtünk benne, hogy ha valóban beteg a kisfiúnk, akkor Isten meggyógyítja őt. Ezzel a hittel mentünk ki imát kérni, a kisfiamnak is elmondtuk előtte, hogy most imádkozni fognak érte közbenjáró nénik vagy bácsik, mert ha többen kérjük Isten segítségét, akkor az imának még nagyobb ereje van. A szemeiben láttam, hogy tényként fogadta el, amit mondok, hiszen a gyermeki hitnél nincsen erősebb.
Aznap este a széklete már teljesen szilárd volt, amelyre évek óta nem volt példa! Azóta a vérvizsgálat eredménye is kiderült: minden teljesen negatív. A vasa is rendben van. Azóta is elmaradnak a folyékony székletek, és nagyon örülünk, mert hisszük, hogy Isten egy újabb csodával ajándékozott meg bennünket! Hála és dicsőség ezért Neki!
Köszönettel: KG

Édesapámnál 2012-ben vastagbéldaganatot diagnosztizáltak. Megműtötték, stoma zsákot kapott. Ez év januárjában megtörtént a visszahelyező műtét. Édesapám mindvégig hitte, hogy a jó Isten segítségével meg fog gyógyulni. Nagyon sokat imádkozott ő is és az egész család. 
Nagyon gyorsan gyógyult és erősödött napról-napra. Egyedül az zavarta, hogy a hasán lévő sebek nagyon viszkettek. Éjjel-nappal szenvedett tőle. Mikor meséltem neki, hogy egy gyógyító napra megyek, ő azonnal azt mondta, hogy szeretne eljönni velem. Először nagyon idegenkedett az egésztől, mert ilyen rendezvényen sosem volt. Majd egyre jobban tetszett neki. Végül is nem bánta meg, hogy eljött, pláne mikor másnaptól kezdve nem viszketett a sebe. Azóta is minden nap megkérdezem, hogy viszket-e, de a válasza, hogy nem. Hála legyen érte Istennek.

Kedves A.!
Hála neked, hogy elküldted a gyógyító alkalom időpontját. Az ínhüvely gyulladásom meggyógyult. Sajnos az ikrek sírtak egy óra után, így az ő problémájukat nem tudtuk megvárni. Mikor lesz a legközelebbi gyógyítás? Számítunk rá, hogy jelzed.
Köszönjük szépen! Isten áldjon meg!
Szeretettel: K.

X. születése óta mozgássérült beteg. Csak két bottal tud járni, és csak segítséggel, állni nem bír, csak ülni vagy feküdni. Állandó derékfájdalma van, de soha nem panaszkodik! Március 21-én a következőket mondta: "Az ima közben éreztem a meleg kezet. Az ima alatt vettem észre, hogy már milyen régóta állok, fájdalom nélkül! Másnap tapasztaltam, hogy a derékfájásom is jelentősen csökkent. A közbenjárás óta szinte a fellegekben élek!"
Több mint tíz éve ismerem, Ő családközösségünk "imamotorja". Hihetetlenül sokat köszönhetünk neki, a rengeteg rózsafüzérért! Imái által már több csodában is részesítette az Úr közösségünket.


Nyitott szívvel mentem erre az imanapra. Vártam, hogy találkozzam az Irgalmas és Gyógyító Jézussal. Hála is volt a szívemben, mert Szegeden szeptemberben meggyógyított az Úr. Imában kaptam, hogy meg fog gyógyítani, most is. A csoportos imakor „nem volt emberem”, aki imádkozott volna értem. Az egyéni imakor nem tapasztaltam semmi változást csak azt kaptam üzenetben, hogy Jézus akar nekem mondani valamit, nyissam ki a szívem és csendesedjek el. Ilyen lelkülettel vártam a szentmisét. Amikor a betegek szentségét kiszolgáltatták, nagyon örültem. Amikor szentáldozáshoz járultam, nagy öröm töltötte el a szívemet, hogy Jézust fogadhatom be. Az áldozás után el tudtam csendesedni, csak akkor kaptam fel a fejemet, amikor Gábor azt az esetet mesélte el, amikor „egy rákos hölgy gyógyult meg a szentáldozás után”, és azt is mesélte még, hogy „Jézus részletekben is gyógyíthat, mindenkinél máshogyan, de van, akit a földi életben nem gyógyít meg. A gyógyítás az Ő titka marad.” A szentáldozás után mikor elmondták ezt a tanúságtételt, hogy valaki akkor gyógyult meg a rákos betegségéből, amikor áldozott, akkor egy hangot hallottam, aki azt mondta: nézd meg a lábadat! És ki tudtam nyújtani! Azonnal hálát adtam Isten gyógyító kegyelméért. Örömmel tudattam a szervezőkkel, hogy mi történt, hogy ki tudom nyújtani, de sajnos több probléma is van a lábammal. Az izmok elsorvadtak a gipsz alatt, és még más is volt. Másnap azt vettem észre, hogy egyre kisebb a horpadás, „töltődik” fel a csont felett izommal. A mai napig is folyamatosan érzem a gyógyulást és az erősödést a lábamban. Hiszem, hogy Istennél nincs lehetetlen, már ezt olyan sokszor megtapasztaltam.
Testvéri szeretettel:
A.


K.A. vagyok, 69 éves.  2002-ben nagy műtéten estem át., a jobb vállamon elszakadtak az izmok. Budapesten, a Szt. János kórházban műtöttek.. A bal vállamat a műtét miatt jobban igénybe vettem, holott a vizsgálat kimutatta, hogy ott is jön a probléma.(izomsorvadás, izomszakadás)

Telt múlt az idő, s a bal vállamban egyre fokozódtak a fájdalmak. Utóbbi két évben már orvosi segítség kellett. Gyógyszer, kenőcs, s majd injekció, ami csak egy rövid ideig volt hatásos. A fájások fokozatosan visszatértek. Nehézséget okozott, ha a karomat fel kellett emelni, pl. fésülködés, öltözködés, s a sálat csak a feleségem segítségével tudtam a nyakamba tenni. Ha a kezemmel felfelé akartam dolgozni, az mindig nagy fájdalmat okozott.

2013. március 19. szombat délután részt vettünk feleségemmel a Gyógyító alkalmon. Valahogyan éreztük, hogy el kell mennünk, de nem kimondottan a váll fájdalma miatt, hanem azért, mert még nem voltunk ilyen „gyógyító”napon.

Csodálatos szervezett volt a Szt. József templomban minden. Lehetőségem volt a szentgyónásra, s a betegek szentségének felvételére is. Imát kaptam a beteg vállamra. Az ima, s a gyógyítás után kérdezték, hogy érez-e valaki változást, s ezért nem jeleztem.

Másnap reggeltől kezdve fokozatosan javult a kezem mozgása, s a fájdalom lassan-lassan megszűnt. Mikor én ezt észrevettem, csak pár nap után mertem a feleségemnek elmondani, mert szinte hihetetlen volt számomra ez a változás.

S azóta sem jött vissza a fájdalom a vállamba, s tudok vele dolgozni, pedig most már 2013. május 26. van! Istennek legyen hála!K. A.