2017. május 9., kedd

Nők állnak a papok helyére a haldokló plébániákon

A nyilatkozatok alapján azt is értjük, miért váltak haldoklóvá. Hasonló, kihalófélben lévő egyházmegyékre láss példát még itt és itt. Virágzó egyházmegyékre és püspökeikre pedig láss példát itt, itt, itt, itt, és itt.

728_port-01.jpgPortugáliában egyre gyakoribb, hogy a vasárnapi liturgián a papok helyét nők foglalják el.

Nem miséznek, de számos olyan funkciót látnak el, amit normális helyzetben papok végeznének. Az oltárhoz állva vezetik a vasárnapi szertartást, ami során felolvassák az olvasmányokat és az evangéliumot, magyarázatot fűznek hozzájuk, vezetik az énekeket és imádságokat, és megáldoztatják a jelenlévőket.

Mindezt a gyakorlatot maguk a papok bátorítják - mint például Manuel José Marques atya is, aki hét plébániakerületért felelős a portugáliai Alentejo régióban. Egy tizenhat fős laikus csoportot igazgat, köztük nyolc férfit és nyolc nőt, akik ezt a típusú asszisztenciát látják el olyankor, amikor az atya nem tud jelen lenni valamelyik templomban.

A 31 éves és elvált Claudia Rocha egyike ezeknek a "szolgálattevőknek". Egy portugál lapnak nyilatkozva elmondta: "Ha nem lennék ma itt, ezt a templomot bezárnák. Nem számít, hogy nő, diakónus, vagy pap [szolgál-e]: az számít, hogy ő olyan [nő vagy férfi], aki a közösséghez tartozik, és kapcsolatot jelenít meg a [plébános] pappal, amikor ő nincs jelen."

Marques atya azt mondja, nincs semmi új ebben a gyakorlatban, mivel az Egyház régóta tervezte, az 1980-as évektől pedig meg is valósította a bevezetését. Mint kifejtette, ugyanezzel kísérleteztek már Németországban, Franciaországban, Svájcban, és az Egyesült Államokban is.

A fentiekről tudósító újságcikk szkennelt változata, portugál nyelven, itt és itt elérhető.


Z:- 1Kor14:33-35
14,33
Mert Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek Istene. Mint ahogyan ez a szentek valamennyi gyülekezetében történik,


14,34
az asszonyok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincs megengedve nekik, hogy beszéljenek, hanem engedelmeskedjenek, ahogyan a törvény is mondja.

14,35
Ha pedig meg akarnak tudni valamit, otthon kérdezzék meg a férjüket, mert illetlen az asszonynak a gyülekezetben beszélnie.
a másik : „nem engedem meg a nőknek a tanítást” :

1Tim2:12
2,12 
A tanítást azonban az asszonynak nem engedem meg, sem azt, hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendben.

Titusz 1, 5-9

"Azért hagytalak Krétában, hogy rendbe hozd az elintézetlenül maradt ügyeket, és presbitereket állíts szolgálatba városonként, ahogyan meghagytam neked: ha van olyan, aki feddhetetlen, egyfeleségű férfi, akinek gyermekei hívők, nem vádolhatók kicsapongással, és nem engedetlenek. A püspök ugyanis, mint Isten sáfára legyen feddhetetlen, nem önkényeskedő, nem indulatos, nem részeges, nem kötekedő és nem haszonleső, hanem vendégszerető, a jóra hajlandó, józan, igazságos, kegyes, önmegtartóztató, aki ragaszkodik a tanítással megegyező igaz beszédhez, hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani, és meg tudja győzni az ellenszegülőket."

728_port-02.jpg
http://katolikusvalasz.blog.hu/2017/05/09/nok_allnak_a_papok_helyere_a_haldoklo_plebaniakon