(Vastag betűvel a minimális viselkedési normák állnak. Csendes mise alatt az oltár két oldalán 1-1 gyertya ég, míg az énekes mise alatt 3-3. Magyarországon szombatonként általában csendes misét, vasárnaponként pedig énekes misét mutat be a pap.)
„Anélkül, hogy katonai fegyelmi előírásokat akarnánk a szentmisén való részvételre előírni, a hívek figyelmét a következő viselkedési szabályok betartására hívjuk fel:
1. Csendes mise (missa lecta): A hívek a pap be- és kivonulásakor, az Evangélium és az utolsó Evangélium olvasásakor állnak, különben végig térdelnek.
2. Énekes mise (missa cantata):
 • A pap bevonulása: a hívek állnak
 • Lépcsőimádság: a hívek térdelnek (ha énekelnek, akkor sok helyütt az a szokás, hogy állnak)
 • Kyrie és Gloria: a hívek állnak (ha a pap a Gloria éneklése alatt leül, akkor vele a hívek is leülnek, de az ének után a pappal együtt ők is felállnak)
 • Könyörgés: a hívek állnak (viola és fekete színben mondott misénél térdelnek)
 • Szentlecke: a hívek ülnek
 • Átvonulásra és Ünnepi ének (Graduale, Tractus, Alleluja, Sequentia): a hívek ülnek
 • Evangélium: a hívek állnak
 • Hiszekegy (Credo): a hívek állnak (térdhajtás az Et incarnatus est-nél) (ha a pap a Credo éneklése alatt leül, akkor vele a hívek is leülnek, de az ének után a pappal együtt ők is felállnak)
 • Felajánlás (Offertorium): a hívek térdelnek (a régi misekönyvek szerint állnak)
 • Prefáció és Sanctus: a hívek állnak
 • Kánon (a Sanctus után): a hívek térdelnek
 • Miatyánk (Pater noster): a hívek állnak (viola és fekete színben mondott misénél térdelnek)
 • Agnus Dei: a hívek állnak (utána rögtön letérdelnek)
 • Áldozásra (Communio): a hívek térdelnek
 • Áldozás utáni imádság (Postcommunio): a hívek állnak
 • Elbocsátás (Ite Missa est): a hívek állnak
 • Áldás: a hívek térdelnek
 • Utolsó Evangélium: a hívek állnak (térdhajtás az Et verbum caro factum est-nél)
 • A pap kivonulása: a hívek állnak
http://katolikus-honlap.freeweb.hu/szmlap/szml114.htm