2009. május 17., vasárnap

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete 2009. május

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete2009. május 1. Első pénteken du. 3 órakor, a kegyelem órájában itthon a keresztutat imádkoztam. Ekkor az Úr Jézus ezeket az elmélkedéseket mondta a lelkemben:

I. állomás: Jézust halálra ítélik
„Halálra ítéltek Engem a ti bűneitekért. Nemsokára titeket is halálra ítélnek, mert az Én követőim vagytok.”

II. állomás: Jézus magára veszi a keresztet
„Magamra vettem értetek a keresztet. Ti is magatokra veszitek mások terhét – Énértem.”

III. állomás: Jézus először esik el a kereszttel
„Első esésem azért volt, hogy titeket felsegítselek. Ti is segítsétek fel mindazokat a bűnből, akiket elétek hozok.”

IV. állomás: Jézus találkozik Édesanyjával
„Édesanyám megvigasztalt Engem. Nektek adtam Őt, hogy titeket is megvigasztaljon.”

V. állomás: Cirenei Simont kényszerítik, hogy segítsen a keresztet vinni
„Amikor már teljesen kimerültem, Cirenei Simon segített vinni a keresztet. Mellétek is adok segítőket, hogy beteljesítsétek örök tervemet.”

VI. állomás: Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak
„Veronika mély részvéttel volt Irántam. Ti is legyetek részvéttel bajba jutott, szükséget szenvedő felebarátaitok iránt. Engem lássatok mindegyikben!”

VII. állomás: Jézus másodszor esik el a kereszttel
„Amikor másodszor estem el a kereszttel, ezt a megátalkodott bűnösökért tettem. Engeszteljetek értük, hogy felkelvén gyengeségükből, megerősödjenek a hitben, és életszentségre jussanak!”

VIII. állomás: Jézus találkozik a síró asszonyokkal
„Az asszonyok Engem sirattak, miközben Én az ő bűneik miatt szenvedtem. Ne kövessetek el bűnt, mert Én misztikusan a világ végéig szenvedek minden bűn miatt.”

IX. állomás: Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt
„Harmadik elesésem a vesztükbe, a kárhozatba induló lelkekért volt. Ha ilyeneket láttok – sajnos sok van – teljes szívetekből imádkozzatok értük, és ajánljátok fel magatokat engesztelő áldozatul. Ezzel sok lelket mentetek meg az örök kárhozattól.”

X. állomás: Jézust megfosztják ruháitól
„Levetkőztettek, hogy ezzel is megalázzanak. Ti öltöztessetek fel azáltal, hogy szemérmesen öltözködtök, és megtartjátok a szent tisztaságot!”

XI. állomás: Jézust keresztre szögezik
„A keresztre szögeztek Engem a ti üdvösségetekért. Csak úgy tudjátok elnyerni az örök életet, ha teljes önmegtagadásban éltek, és hordozzátok Értem a keresztet.”

XII. állomás: Jézus meghal a kereszten
„Meghaltam értetek a kereszten. Ti is haljatok meg a bűnnek, és akkor feltámadtok az örök életre.”

XIII. állomás: Jézust leveszik a keresztről
„Amikor levettek a keresztről, Szent Anyám fogadott az ölébe. Ti is fogadjatok Engem a szívetekbe minden szentáldozáskor olyan nagy szeretettel, ahogyan ezt Ő tette. Kérjétek meg Őt, tanítson meg titeket Engem szeretni. Kérjétek el az Ő Szeplőtelen szeretettől lángoló Szívét!”

XIV. állomás: Jézust sírba helyezik
„Amikor sírba helyeztek, Szent Édesanyámat csak az tartotta életben, hogy hitte: harmadnapra feltámadok. Ti is, amikor nagy fájdalom nehezedik a szívetekre, higgyétek, hogy egyszer minden elmúlik, és a mennyben örök boldogságban fogtok élni.”