2013. január 24., csütörtök

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Szűz Mária: Fiam Irgalmasságát az ima ereje által lehet kiterjeszteni az egész világra.

2013. január 23. szerda, 16:05
Gyermekeim, nektek törekednetek kell arra, hogy naponta legalább tizenöt percet a Keresztes Imahadjárat imáinak imádkozására szenteljétek, mivel ez nagyon fontos.
Időt kell találnotok arra, hogy ezeket az imákat elmondjátok, mivel máris sok tragédiát enyhítenek a világban, melyeket azok a bűnös emberek okoznak, akik végrehajtják a Gonosz (lélek) cselekedeteit.
Sohasem szabad megfeledkeznetek az ima erejéről, vagy arról a tényről, hogy közbenjárásom segíthet a Hitetekért való harcban.
Sokan közületek más dolgokkal vagytok elfoglalva az életetekben, de nektek meg kell tennetek minden erőfeszítést annak érdekében, hogy kifejezzétek hódolatotokat Fiam iránt. Az ima sokak számára nehéz lehet.
Nehéz lehet a magánéletben imádkozni, és azoknak, akik nem láthatják Fiam, Jézus Krisztus, tökéletes és szép arcát, könnyen elterelődik a figyelmük.
Íme, egy rövid ima, a Keresztes Imahadjárat 95. imája: Hogy segítsen megtalálni az időt az imádkozásra
Ó, Üdvösség Anyja, jöjj segítségemre, mivel azzal küszködöm, hogy időt találjak az imádkozásra.
Segíts nekem, hogy szeretett Fiad, Jézus Krisztus számára megadjam a megérdemelt időt, hogy megmutassam Neki, mennyire szeretem Őt.
Arra kérlek Áldott Édesanyám, Üdvösség Anyja, nyerd el számomra a szükséges Kegyelmeket, és esdekelj ki minden kegyelmet és kegyet drága Fiadtól, hogy Kebelének Szentséges Szívébe burkolhasson engem. Ámen.
Gyermekek, minden, amit tennetek kell ahhoz, hogy az Igazság Ösvényét kövessétek az, hogy időt kell fordítanotok az imádkozásra. Fiam Irgalmasságát az ima ereje által lehet kiterjeszteni az egész világra. Azáltal, hogy imádkozzátok a Keresztes Imahadjárat imáit, a Szövetség beteljesedhet Fiam által, hogy megmentse a világot.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja


Arra sürgetem Követőimet, hogy emlékeztessék az embereket a Szent Biblia olvasásának fontosságára
2013. január 23. szerda, 16:40
Drága szeretett leányom, tele vagyok örömmel és elégedett vagyok, azért a szeretetért, melyet tanítványaim Irántam tartogatnak a szívükben.
A Mennyország örvend annak a sebességnek, mellyel Isteni Üzeneteim és Imáim az egész világon terjednek. Ez most az az időszak – mely oly régen meg volt jövendölve -, melyben Szent Evangéliumomat az egész világon prédikálni fogják.
Arra sürgetem Követőimet, hogy emlékeztessék az embereket a Szent Biblia olvasásának fontosságára, az ismertetett Igére, megfelelvén Atyám Akaratának.
Ma, az Én Igém, ismét kimondott szó, hogy így Tanításaim fontossága becsepegjen a mai ember elméjébe. Isten Szavának elfogadását elmulasztani, a lélek halálát eredményezi.
Valamennyi ember a Földön szabad akarattal született. A Keresztség Szentsége az összes ember – kiknek Atyám életet adott – rendelkezésére volt bocsátva, de nem minden ember jutott hozzá ehhez a fontos Ajándékhoz, mely megtisztítja a lelket és megszabadítja azt a démonoktól.
Valamennyi ember jogosult Tanításaim Igazságára, az Igazság mégsem adatott meg minden ember számára. Helyette az ártatlanok lelkét hamis vallásokkal táplálták. Ez, az egymás elleni gyűlölethez vezetett, mivel a hazugságok, melyeket az ilyen hamis vallások váltottak ki és terjesztettek, megfertőzték az emberek szívét.
Az Igazság az, hogy az Én Szent Szavam, a lélek tápláléka. Nélküle a lélek ellankad. Amikor nincs béke benne, melyet Szeretetem hoz számára, akkor a világi dolgok karjaiban keresi a vigaszt, melyek végül is minden vigaszt megvonnak tőle.
Most, hogy Szent Szavam lángra lobban a kimerült emberek szívében, Szeretetem elterjed majd, amikor az Igazság megadatik az emberiség számára. Ez a Szeretet vonzani fogja az éhes lelkeket, és így Üdvösségem Terve folytatódni fog. Én minden lehetőséget ki fogok meríteni, felhasználva minden alázatos lélek szívét – akik igazán szeretnek Engem – annak érdekében, hogy megmentsem az egész emberi nemet. Nem számít, hogy ők milyen istent bálványoznak, mert az Igazság nagyon hamar fel lesz fedve a számukra. Aztán már semmit sem fognak hiányolni, csak Dicsőséges Jelenlétemet.
Jézusotok