2012. február 21., kedd

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Isten, az Atya: Álljatok fel most, és fogadjátok el Pecsétem, az Élő Isten Pecsétjét

2012. február 20. hétfő 12.20
Szeretett leányom, Szívem szomorúságtól háborog Gyermekeim bűnei miatt.
Mint bármely szerető Apának, Szívemet kettészakítja gyermekeim egymás iránti gyűlölete.
Mintha tőr járná át Szívemet, soha nem szűnő módon.
Én vagyok a Magasságos Isten, akinek – a minden Gyermekének megadott szabad akarat miatt-, állandó fájdalmat kell elszenvednie, míg az Új Paradicsom ki nem bontakozik a földön.
Majd akkor fogtok ti, Gyermekeim, az Én Szent Akaratommal való egységben egyesülni.
Amíg ez meg nem történik, nem lehet béke a földön.
Amikor végleg megsemmisül a gonosz, és azok, kik szolgamódra követik beígért hazugságait, csak akkor nyugodhat meg a világ.
Leányom, mondd el Gyermekeimnek, hogy Én nem élvezem Gyermekeim megbüntetésének a gondolatát, mivel szeretem őket.
Ők az enyéim, az Én dédelgetett teremtményeim. Látni azt, ahogyan a gonosz megrontotta az ő lelküket, az Számomra, az ő szeretett Atyjuk számára, egy állandó gyötrelem.
Az az óhajom, hogy mindannyiatokat, szerető gyermekeim, kik ismeritek és megértitek irántatok való Szeretetemet, elvigyelek az Én gyönyörű földi Új Paradicsomomba.
Megígérem nektek, hogy az üldöztetés gyors (rövid) lesz, és védelem alatt fogtok állni.
Mert Én most örökül hagyom Szeretetem és Védelmem Pecsétjét.
Ezzel el fogjátok kerülni azoknak a figyelmét, akik nehézségeket fognak okozni országaitokban.
Pecsétem az Üdvösségre tett Ígéretem. Ezzel a pecséttel az Én erőm fog keresztüláradni rajtatok, és semmilyen bántalom nem érhet majd benneteket.
Ez egy csoda, gyermekek, és csak azok lehetnek megáldva ezzel az isteni ajándékkal, akik kisgyermekként, szívükben Irántam való szeretettel leborulnak Előttem, az ő Uruk és a mindenség Teremtője előtt.
Álljatok fel most, és fogadjátok el Pecsétem, az Élő Isten Pecsétjét.
Imádkozzátok az Imahadjárat ezen (33) imáját, hogy felismerjétek Pecsétem, és hogy szeretettel, örömmel és hálával fogadjátok el azt.
„Ó Istenem, Szerető Atyám, szeretettel és hálával elfogadom a Te Védelmed Isteni Pecsétjét
Istenséged körbeöleli testemet és lelkemet az örökkévalóságig
Alázatos hálával leborulok és felajánlom Neked az Irántad, Szeretett Atyám iránti mérhetetlen szeretetemet és hűségemet
Könyörgök, oltalmazz meg engem és szeretteimet ezzel a különleges Pecséttel, és én felajánlom életemet a Te szolgálatodra örökkön örökké 
Szeretlek Drága Atyám,
Vigasztallak Téged, Drága Atyám ezekben az időkben
Felajánlom Neked drága szeretett Fiadnak Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, engesztelésül a világ bűneiért és valamennyi gyermeked üdvösségéért.
Ámen.”
Menjetek Gyermekeim, és ne féljetek. Bízzatok Bennem, a ti szeretett Atyátokban, aki szeretettel teremtett mindannyiatokat.
Én ismerek minden egyes lelket, minden részetek ismert Számomra. Egyikőtöket sem szeretem kevésbé a másiknál.
Ezért Én nem szeretnék elveszíteni egyetlen lelket sem. Senkit.
Kérlek továbbra is imádkozzátok Isteni Irgalmasságom rózsafüzérét minden nap.
Egy nap majd meg fogjátok érteni, miért szükséges ez a megtisztulás.
Szerető Mennyei Atyátok,
A Magasságos Isten