2013. szeptember 2., hétfő

Égi Édesanyánk 2013. szeptember 2-ai üzenete Medjugorje-ből

Mirjana által kapott üzenet:"Drága gyermekek! Mindnyájatokat szeretlek. Ti mindannyian, gyermekeim, mindannyian a szívemben vagytok. Édesanyai szeretetem mindnyájatoké, és szeretnélek elvezetni mindnyájatokat Isten örömének megismerésére. Ezért hívlak benneteket. Alázatos apostolokra van szükségem, akik nyitott szívvel fogadják Isten Igéjét és segítenek másoknak abban, hogy Isten Igéje által megértsék életük értelmét. Gyermekeim, ahhoz, hogy erre képesek legyetek, az ima és a böjt által meg kell tanulnotok szívből hallani és alázatossá válni. Meg kell tanulnotok elvetni magatoktól mindazt, ami eltávolít benneteket Isten Igéjétől, és csupán arra vágyakozni, ami közelebb visz hozzá. Ne féljetek! Itt vagyok. Nem vagytok egyedül. Kérem a Szentlelket, hogy újítson és erősítsen meg benneteket. Kérem a Szentlelket, hogy másokat segítve ti is gyógyuljatok. Kérem Őt, hogy általa Isten gyermekei és az én apostolaim legyetek."
Ezután nagy aggodalommal mondta:"Jézusért, Fiamért szeressétek azokat, akiket Ő meghívott és csak azon kezek áldására vágyakozzatok, amelyeket Ő megszentelt. Ne engedjétek, hogy a gonosz uralkodjon. Újra ismétlem - Szívem csak pásztoraitokkal fog győzni. Ne engedjétek a gonosznak, hogy elszakítson benneteket pásztoraitoktól. Köszönöm nektek."

Elképesztő felvételt rögzített egy autó fedélzeti kamerája, egy Taiwanhoz tartozó kis szigeten.

A Kong-Rey nevű trópusi viharból rövid idő alatt 500 milliméter eső zúdult le, mely földcsuszamlásokat okozott a területen. Egy, a közelben autózó jármű sofőrje és partnere valószínűleg a világ legszerencsésebb emberei közé tatoznak, hiszen egy lezuhanó hatalmas szikla centikre az autójuktól fúródott az úttestbe. A sofőr és utasa könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet. A drámai pillanatot a mögöttük haladó autós örökítette meg.

http://koponyeg.hu/hireso/677-dobbenetes-video-hatalmas-szikla-zuhant-egy-forgalmas-utra-

Kémek és viperák közt dolgoztam a Vatikánban

Összességében pozitív mérleget mérleget vont a Vatikánban végzett munkájáról Tarcisio Bertone bíboros, távozó szentszéki államtitkár, de az utolsó évekről azt mondta, "kémek és viperák között" végezte munkáját.
Tarcisio Bertone bíboros vasárnap a szicíliai Siracusában tartott vallási ünnepen beszélt az olasz újságírókkal, alig huszonnégy órával azután, hogy a Vatikán bejelentette: október közepétől Pietro Parolin eddigi venezuelai nuncius veszi át a szentszéki államtitkárság vezetését.
Bertone azt mondta, 2006-os szentszéki államtitkári kinevezése óta "természetesen számos probléma akadt, főleg az utóbbi két évben, amikor támadások áradatába kerültem, kémek és viperák hálójába, de ennek sem szabadna elhomályosítani munkám pozitív mérlegét". A távozó államtitkár hozzátette, sok mindent másképpen csinálna, de mindig az egyházat igyekezett szolgálni.
Az olasz hírügynökségek az új államtitkárt, Parolint is idézték, aki az Ultima Noticias venezuelai újságnak nyilatkozott. Kijelentette, Ferenc pápa megválasztásával "azonnali hangulatváltás" volt érezhető az egyházban. "Korábban pesszimizmus uralkodott, jogtalanul, mivel XVI. Benedek pápa is mindent megtett az egyház megreformálása érdekében" - mondta Parolin.


MTI

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapot

Én tizenkét egyszerű embert választottam ki, akik szegény halászok voltak, tanulatlanok és nem volt tudomásuk a Szentírásról

2013. szeptember 1. vasárnap, 11:08
Drága szeretett leányom, amikor a Földön jártam és beléptem Isten Templomaiba, hogy kinyilatkozzam az Igazságot, először türelemmel bántak Velem. Sok pap csodálkozott azon, amit tudtam és csodálkoztak Rajtam, az ács alázatos Fián. Így ők figyelmesen hallgattak (Engem), mivel Én többet magyaráztam, mint amit elvártak tőlük, úgy, ahogyan le van fektetve Atyám Könyvében.
Én már tizenkét éves korom óta tudtam, hogy mi volt a Küldetésem és azt lassan kezdtem el, nem tártam fel túl sokat a megfelelő idő előtt. Tudtam, hogy fel kell készítenem a világot a Messiás Eljövetelére. Azt is tudtam, hogy Atyám Egyháza a Földön rövid időn belül meg fog tagadni Engem és azt fogja mondani, hogy Én egy szélhámos voltam.
Én tizenkét egyszerű embert választottam ki, akik szegény halászok voltak, tanulatlanok és nem volt tudomásuk a Szentírásról. Miért tettem ezt? Tudtam, hogy azt a tudást, amit adnék nekik, olyannak fogadják el, mint ami az valóban volt. Ezért ők nem hasonlítanák össze Tanításaimat a Szentírással, mivel korábban nem ismerték a Szentírást, és nem próbálnának hibát keresni azáltal, hogy alaposan megvizsgálják azokat. Ez azt jelentette volna, hogy többen közülük nem lettek volna elég elszántak az Igazság terjesztésére. Az Egyház magas beosztottjai kigúnyolták őket azt állítván, hogy tudatlan emberek lévén nem méltók arra, hogy Isten választottjai legyenek Szent Szavának terjesztésére. Bizonyára, a lelki dolgokban való képzettségüknek köszönhetően és Isten Egyházában lévő beosztásaiknak megfelelően, Isten csakis Egyházát választaná, hogy az Igaz Igét megjövendöljék. Nem értették meg, hogy Isten ily módon csak az alázatosakat és a tudatlanokat választja, mert ők nem vitatkoznak. Ők nem provokálnak és nem félnek az elutasítástól, mert nem tudnak többet. Ne feledjétek, Isten nem azokat választja ki, akik mások előtt felmagasztalják magukat. Ez sohasem lehetséges.
Ezért gyűlölnek téged, leányom, Egyházamban a Földön. Ezért tépik szét Üzeneteimet és gúnyolják azokat. Ezért gúnyolnak téged, mert nem tartanak méltónak Szent Szavam terjesztésére. Mennyire megbántanak Engem. A gyűlöletet, melyet látni fogsz, elsősorban a Katolikus Egyház fogja befolyásolni. Ők soha nem fogják elfogadni egy olyan próféta küldését, aki nem ismeri a Legszentebb Bibliát vagy Tanításaimat. Azt fogják mondani, hogy te eretnekséget terjesztesz. Azért mondják ezt, mert már annyira eltávolodtak Tanításaimtól, hogy a saját hazugságaikat kezdték hinni. Tudnotok kell, hogy Prófétám a végidőkre már elküldetett és lehetetlen, hogy ne lenne kiválasztott, mert ezt a Küldetést Atyám hozta létre, Aki csakis az Övéit küldi.
Figyelmeztetem azokat, akik azáltal gúnyolnak Engem, hogy jelentéktelennek tartják ezeket az Üzeneteket – Szent Szavamat: nektek most rögtön Hozzám kell jönnötök Szentségimádást tartván, minden egyes nap, amíg meg nem halljátok a Hangomat. Csak akkor emelhetlek fel benneteket és mutathatom meg nektek, hogy mit várok el tőletek Isten szolgálatában, ebben a kritikus időben.
Jézusotok


Ti, akik most gúnyoltok Engem, mivel elutasítjátok Üzeneteimet, valóban azt hiszitek, hogy Én megosztanám Egyházamat?


2013. szeptember 1. vasárnap, 17:05
Drága szeretett leányom, végre megköszönöd Nekem ezt a nagyon nehéz Küldetést. Tudom, hogy mennyi fájdalmat okozott neked, hogy Isten Szavát hirdesd, mert ez sok haragot okoz azok között, akik azt hiszik, hogy ők az elit.
Leányom, tudnod kell, hogy bár élvezed kegyeimet, mindig egyedül fogsz járni, és az előtted lévő prófétákhoz hasonlóan a vadonban fogod végezni. Küldeni fogok néhány embert, hogy segítsenek neked, de te mindig elszigetelt leszel. Azonban Én mindig együtt leszek veled, miközben a farkasok be fognak téged keríteni.
Mondd el a következőket azoknak, akik igaz tanítványaimnak, papjaimnak és felszentelt szolgáimnak tartják köztetek magukat: Én mindig meg fogom hallani a kicsik, a gyengék, az alázatosak és a tisztaszívűek hangját. Még ha félnek is Üzeneteimtől, Én akkor is kegyeimben részesítem majd azokat, akik valóban szeretnek Engem. Hogy kik ezek, akikről most beszélek? Azokra utalok, akik sohasem felejtették el, amit mondtam nekik. Hordozzátok Keresztemet, és kövessetek Engem, de legyetek felkészültek, mert amikor Isten Szavát mondjátok, éspedig rosszindulat nélkül, akkor az Én fájdalmamat fogjátok elszenvedni. Attól függetlenül, hogy milyen civilizáltnak tartjátok a világot ebben az időben, gyűlölni fognak benneteket, amikor dacosan kiálltok majd azok ellen, akik gyűlölnek Engem. Amikor ők Engem gyűlölnek, akkor benneteket fognak keresztrefeszíteni.
Én meghallgatom a szelídeket. Megáldom azokat, akik egyértelmű Utasításaimat elviszik hozzátok, azokat is, akik szeretik egymást, függetlenül attól, hogy mennyire kínoznak benneteket. Azoknak mondom közületek, akik ezen Üzenetek keresztül elutasítanak Engem: nektek nem szabad, kétségeitek miatt senki ellen gyűlöletet terjesztenetek az Én Nevemben. Én, Jézus Krisztus, most elmondom nektek, hogy az ördög eljött, hogy bejelentse ezt az Isten minden gyermeke fölötti végső támadást. Azok közületek, akik vonakodnak attól, hogy hallgassanak Rám, el fognak esni rajongó szolgáinak bűvöletétől.
Nem tudjátok, hogy a Sátán meg fogja támadni Egyházamat és hogy ez meg volt jövendölve? Ellenségeim köztetek fognak járni és ti mégsem fogadjátok el, hogy ezt megengedném. Tudnotok kell, hogy az Armageddon csatája két oldalt foglal magába: azokét, akik hisznek Istenben és Isten Szavát követik és a gonoszét, meg annak hadseregét és mindazokat, akiket megtéveszt. A Sátán sokakat meg fog téveszteni Egyházamban, és csak azok lesznek képesek ellenállni a csábításnak, akik éberek maradnak és akik az elvi hibákkal szemben résen vannak. Ő úgy csal, hogy az Igazság hirdetésének látszatát kelti.
Arra buzdítom azokat a szegény lelkeket, akik szeretnek Engem, és akik hűségesek maradnak földi Egyházamhoz, hogy hallgassanak meg: Nektek hűségesnek kell maradnotok Egyházamhoz és el kell fogadnotok a fegyelmi szabályzatot, amikor feletteseitek hűek maradnak ahhoz, amit Kereszthalálom által adtam a világnak. A választás ideje közel van. Az utálat még nem következett be, de amikor a hibákat látjátok, melyek Tanításaim és a Szentségek Ajándéka ellen fordulnak, (akkor) távozzatok. Ez a nap közel van. Aztán össze kell gyűlnetek és továbbra is követnetek kell Egyházam Szabályait, ahogyan azt Péter, még a ti időtök előtt meghatározott.
Ti, akik most gúnyoltok Engem, mivel elutasítjátok Üzeneteimet, valóban azt hiszitek, hogy Én megosztanám Egyházamat? Mielőtt eltaszítjátok Prófétámat, várjatok addig a napig, amíg arra kérnek benneteket, hogy földi Egyházam Nevében, hűséget esküdjetek a hazugságoknak. Csak azért nem doblak félre benneteket és azért nem engedem, hogy a démonok felfaljanak titeket, mert nagyon erős az irántatok lévő Szeretetem.
Jézusotok

Jön az újabb egyházellenes film


Az alábbi beszámoló a Velencei Biennálé filmbemutatójáról készült. A szerző több alkotást is bemutat, mi most kihagyjuk a szokásos botrányos kliséket felvonultató alkotásokat és csak egyet hozunk ide, ahol a közönség felállva tapsolt, amikor elhangzott: "Fucking Catholics!"
"Stephen Frears legújabb remekművében mindössze kétszer hangzik el a "fucking" szitokszó, és olyan tökéletesen időzített és indokolt helyzetben, hogy a sajtóvetítés résztvevőitől mindkét mondat vastapsot kapott Velencében. A Philomena tökéletes film. Megtörtént eseményeket dolgoz fel: újabb szörnyű titkokat tudunk meg az írországi apácák által elkövetett rémtettekről. A Judi Dench által alakított főszereplő, Philomena fiatalkora borzalmasan alakult: akarata ellenére kolostorba adták, majd teherbe esett. A kegyes nővérek erkölcstelensége miatt ott gyötrik, ahol csak tudják, végül a gyereket is elszakítják, jó pénzért eladják egy gyermektelen amerikai házaspárnak. Philomena 50 évvel később egy valaha jobb napokat látott újságíró, Martin (Steve Coogan) segítségét kéri fia felkutatásában. Kettejük írországi és amerikai útját követi a film, ami mindvégig megtalálja a tökéletes egyensúlyt dráma és humor között: érzelmes, de sosem érzelgős (az újságírók többsége zokogott a nézőtéren), helyenként elképesztően humoros, de soha nem viszi túlzásba, és bár a téma miatt félhetnénk ettől, nem válik melodramatikussá. A Philomenában minden rendben van: tökéletes az összhang Dench és Coogan között, remek a dialógus, gyönyörű a fényképezés, lebilincselő a történet, megvan a megfelelő üzenet is. A vastapsot kapó híres felkiáltás ez volt: "Fucking Catholics!" Ami azért különösen érdekes, mert Olaszországban vagyunk, és hiába nemzetközi a filmfesztivál, a jelenlevő újságírók nagy többsége olasz. Tehát katolikus. Frears a sajtótájékoztatón többször is hangsúlyozta, hogy azt szeretné, ha a pápa is megnézné a filmet. Dench és Coogan alakításáról csak szuperlatívuszokban lehet beszélni: az a jelenet, amikor a repülőtéri targoncán utazva Philomena részletekbe menően elmeséli az Oxfordban végzett Martinnak egy szerelmes ponyvaregény cselekményét, egyszerűen leírhatatlan. A Philomena végén akkora tapsviharban tört ki a közönség, amilyet ritkán hallani filmfesztiválon." - (Deák Zsuzsanna, Index)

Amerika szíriai merényletéről

Ezért a sok sok bűnért mindannyian felelősek vagyunk!! Világunkat a mohó kapzsiság űzi olyan utakra, melyből halál fakad, és tapostat le könyörtelenül gyermekeket, életeket! Még a legtisztább szándék is, ha kapzsisággal vegyül lendületet ad világunkat gyermekek vágóhídjává tevő gyilkos őrületnek!!

Egy idős atya élete megtakarított pénzét rábízza egy bankra, aki azzal a pénzel üzletelni kezd, majd a haszon egy részét kamatban visszaadja, hogy abból e nagyszerű lelkiember egyetemistáknak ösztöndíjat adjon. Persze több bank is van, az atya látja, hogy egy másik bank több kamatot ajánl, természetesen csupán segítő szándéktól vezetve az atya átviszi a pénzét az eredményesebb pénzintézetben... A megrövidített bank mit tehet, nem akar kiszorulni a pénzpiacról, és megpróbálja nagyobb haszonnal kihelyezni a pénzét, esetleg olyan vállalkozásokhoz is kölcsönt ad, melyek nem éppen annyira tiszták, becsületesek, mert ugye a pénznek nincs szaga!! ... És elindul egy folyamat, egy lehúzó, háborúkba torkolló örvény és már nem lehet finomkodni. Kell a pénz, a mind több pénz, és a mi sok kis egyéni kapzsiságunk fókuszában, egy olyan világ születik, mely közömbösen szemléli a meggyilkolt gyermekeket, felnőtteket...

Mindannyian meg kellene térjünk, új világ csak akkor születik, ha minden ember bölcsen, jósággal visszafogja magát és okosan mértékletesen éli életét!! Mit tehetek hogy megálljon a vérengzés Közelkeleten? Szelíden bölcsen fogjam vissza igényeimet, űzzem szívemből távol a kapzsiságot. A mi gazdagságunkat ne pénzintézetekre bízzuk, hanem bölcsen, nagy nagy szeretettel gyermekbőrbe csomagoljuk, vállaljunk és neveljünk jósággal fiainkat, unokáinkat, bízzunk abba, hogy majd ők törődésünket, figyelmesen meghálálják! Hiszem, hogy a szeretet és a jóság is tud kamatozni!


Adjon az Isten örök nyugodalmat a megölt gyermekeknek!!
Csaba t.