2012. szeptember 21., péntek

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Azt fogják mondani, hogy házas voltam. Azt fogják mondani, hogy egyszerűen egy próféta voltam.


2012. szeptember 20. csütörtök, 15:16
Én vagyok a te Misztikus Jegyesed és – ebből fakadóan – te továbbra is szenvedni fogsz a lelkek megmentéséért.
Drága szeretett leányom elkezdődött az az idő, amikor az egész világon hazugságokat terjesztenek Rólam.
Amint azt már korábban mondtam neked, hazugságokat fognak kitalálni, és csalárdságokat alkotni Rólam, Jézus Krisztusról, hogy letagadhassák Istenségemet.
Istenségem mindenható.
Testben jöttem el, és olyan módon aláztam meg magam, amelyet az emberek el sem tudnak képzelni.
Nem királyként öltözve jöttem.
Nem kiabáltam és nem dicsekedtem, hogy mások a lábam elé boruljanak.
Nem parancsoltam másoknak, hogy szolgáljanak Nekem.
Ehelyett szolgálni jöttem.
Azért jöttem, hogy az üdvösségetekért könyörögjek. Ahhoz, hogy ezt tegyem, megaláztam magam azáltal, hogy emberré lettem, egy szegény emberré, egyszerű származással.
Bár emberként jöttem, ez nem jelentette azt, hogy Istenségem bárhogy is veszélyeztetve lett volna. Bűn nélkül születtem. Lehetetlen volt számomra, hogy vétkezzek.
Ugyanazok a testi vágyaim lehettek, mint az embernek, de sohasem követtem el bűnt, mert ez lehetetlen lett volna. Tiszta voltam elmémben, testemben és lelkemben.
Sok szempontból olyan voltam, mint az ember. De feltámadtam a halálból.
A hazugságok, melyek felszínre kerülnek és valótlanságok sorozatán keresztül fogják tagadni Létezésem Igazságát, elkezdik elárasztani a Földet.
Azt fogják mondani, hogy Testemet még megtalálhatják. Azt fogják mondani, hogy házas voltam. Azt fogják mondani, hogy egyszerűen egy próféta voltam.
Aztán megpróbálják még egyszer bebizonyítani, hogy eretnek voltam. Hogy Istenkáromló voltam. A világnak adott Szavamat most nevetségessé fogják tenni, és aztán elutasítanak Engem.
Ezt két okból teszik. Az első, hogy bemocskolják Istenségemet, és hogy egyszerű emberként mutassanak be Engem. A második, hogy kétséget keltsenek Szerepem felől, mint Messiás.
Mennyire megsértik a Nevemet.
Mennyire összezavarják követőimet.
Ne hallgassatok a hazugságokra!
Ne hallgassátok meg, amikor arról próbálnak meggyőzni benneteket, hogy nem Isten teremtette a világmindenséget.
Mert mindezeknek az eltereléseknek az a célja, hogy meggyengítsék hiteteket, és hogy ellopják lelketeket.
Fogjátok be a fületeket az ilyen gonoszságok hallatára. Csukjátok be a szemeteket a valótlanságok előtt, mivel minden erőfeszítést meg fognak tenni, hogy meggyőzzenek benneteket arról, hogy Én nem a Messiás, az emberiség Üdvözítője és Megváltója voltam.
Mennyire vakok ők.
Milyen keveset tanultak.

Jézusotok

 
Isten az Atya: Fiam ideje egybeolvad a ti időtökkel gyermekek, és hamarosan minden egyesül


2012. szeptember 20. csütörtök, 18:25
Drága leányom, milyen régóta szeretném drága gyermekeimet Magamhoz közel tartani, hogy így mutassam meg nekik, mennyire szeretve vannak.
Oly sok gyermekem van szétszórva az egész világon, mégis oly kevesen ismerik Atyjukat. Teremtőjüket.
Azoknak, akik nem ismernek Engem, el kell mondani, hogy nem hagyom cserben őket.
Felemelkedek majd a gonosz erőkkel és a hazugság királyával, a fenevaddal szemben, és megsemmisítem ennek a szörnyű korbácsnak a létezését.
Csak amikor a gonoszság terjedelme lecsökkent, akkor láthatják gyermekeim az Igazságot.
Gyermekeim, ne aggódjatok, mert imáitok megérintette Szívemet, és könyörgéseitek által sok sötétségben lévő gyermekemet fogom megmenteni.
Azon küldetésem, hogy elküldjem Szeretett Fiamat Királyságom igénylésére, most már jól megalapozott, bár erről lehet, még sokan nem tudnak.
Fiam ideje egybeolvad a ti időtökkel gyermekek, és hamarosan minden egyesül.
Az Új Paradicsom ideje ki van jelölve, és minden meg van alapozva gyermekeim új otthona, az új világ számára.
A Mennyországból szólítalak sürgetve benneteket, hogy bízzatok Fiamban, Nagy Irgalmasságában, Ígéretében, hogy ez a Szövetség létrejöjjön.
Adjatok fel minden kétséget, mely létezhet, mivel ezek megakadályoznak benneteket az igaz béke keresésében.
Ezek megakadályozzák Kegyelmeimet, melyeket ki akarok árasztani rátok, hogy az utolsó hátramaradó időszakban, amikor a Sátán irányítja a Földet, megvédjen benneteket.
Szeretettel várom gyermekeim visszatérését Királyságomba, az Új Paradicsom Királyságába. Ennek így kell lennie.
Szeretlek benneteket. Bízzatok Fiamban, és várjátok Hívásomat.
Atyátok, a Legmagasságosabb Isten