2012. június 12., kedd

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Az Üdvösség Anyja: Imádkozzatok a Keresztény Egyházakért, hogy megkapják a kegyelmeket hitük megvédésére

2012. június 11, hétfő, 12:02
Isten minden gyermeke fel van szólítva világszerte, hogy egyként egyesülve Örök Atyám Irgalmasságát kérjék ebben az időben.
Gyermekek, öntsétek ki a szíveteket Örök Atyámnak, és kérjétek Őt, hogy védjen meg benneteket, és borítson be az Ő drága Fia Vérével.
Mától kezdve mindennap figyelnetek kell arra, hogy Istenhez, az Atyához Jézus Krisztus, a Világ Megváltójának nevében imádkozzatok, hogy minden védelmet megkapjatok a gonosz erőivel szemben, amelyek most már minden sarkon burjánzanak.
Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok a Keresztény Egyházakért a Földön, hogy megkapják a kegyelmeket hitük megvédésére.
Soha ne adjátok fel a reményt, gyermekek, mert ha egyszer hűséget fogadtok Fiamnak, és imádkoztok erőért, akkor imáitok majd meghallgatásra fognak találni.
Ma arra kérlek benneteket, hogy továbbra is imádkozzátok a Megtérés Keresztes Imahadjárat imáit, a Legszentebb Rózsafüzéremet, és az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérét.
Ez a hónap arra van kijelölve, hogy sok nemzet megtérjen.
A böjtölést továbbra is folytatni kell a lelkek megmentéséért, melyet mindenki a saját lehetőségéinek megfelelően végezhet.
Gyermekek, továbbra is imádkozzatok a megtérésekért, amelyre oly nagy szükség van ebben az időben.
Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
Az Üdvösség Anyja


Ne feledjétek, hogy ez egy olyan háború, amelyet Maradék Egyházam fog megnyerni a földön
 
2012. június 11., hétfő, 16:30
Drága szeretett leányom, most hamarosan, a Szentlélek ereje által – ezen üzenetek hatására – lángra lobbantott lelkek, egyként gyűlnek össze minden nemzetben.
Ők egyetértésben csatlakoznak egymáshoz, hogy hirdessék Szent Szavamat, úgy, hogy minden elveszett lelket ki lehessen ragadni a fenevad karmaiból.
Maradék Egyházam gyorsan össze fog gyűlni, világszerte megnövekszik, és az ima egyetlen Szent Egyházzá köti majd össze őket.
Segítséget fogok küldeni mindkét Egyházam, és mindkét Tanúm számára a Földön. Akkor ők majd felemelkednek és bátorsággal fogják hirdetni az Igazságot a világ minden sarkában.
Hangom úgy fog zengeni, akár a mennydörgés, és azok, akik igazán szeretnek Engem, nem fogják elmulasztani, hogy felismerjenek.
A Szentlélek kegyelmei lángra lobbantják katonáim lelkét, és ők majd előre menetelvén segítenek Nekem az emberiség megmentésében.
Örvendezz Hadseregem, mert te áldott vagy, hogy erre a dicsőséges feladatra kiválasztottak.
Irántam, Isteni Üdvözítőtök iránti szeretetetek által, segíteni fogtok Nekem szegény fivéreitek és nővéreitek megmentésében, hogy ne vesszenek el a gonosz javára.
Gyertek most követőim és engedjétek meg Nekem, hogy átvezesselek benneteket a sűrű és tövises dzsungelen, földi Új Királyságom Világosságába
Soha ne féljetek Kezemtől, mivel Én most félelem nélkül vezetlek benneteket az Antikrisztus elleni harcba.  
Ne feledjétek, hogy ez egy olyan háború, amelyet Maradék Egyházam fog megnyerni a Földön.
Azt se feledjétek, hogy a megmenthető lelkek száma a hitetek erősségétől függ, nagylelkűségetektől és attól, hogy készségesen vállaljátok-e a szenvedést az Én Nevemben
Szeretlek benneteket.
Megáldalak benneteket.
Megadom nektek azokat a kegyelmeket, amelyekre szükségetek van, hogy felvegyétek fegyverzeteteket, és hogy az Örök Életbe meneteljetek.
Szeretett Jézusotok