2015. január 30., péntek

A szexuális egyházszakadás

Church Militant vezetője, Michael Voris S.T.B. 2015. január 30-ai "The Vortex" műsorának magyar fordítása.
Ahogy az éleselméjű és szentéletű püspök, Athanasius Schneider megállapította, az Egyház negyedik nagy válságában vagyunk. És ez a válság egyedülálló.
Az első válság a tanítást érintette: az ariánus válság, amiben a negyedik századi pap, Áriusz azt a elvetemültséget terjesztette, hogy a mi szentséges Urunk nem volt isteni természetű, vagyis nem volt Isten. A Niceai Zsinat végülis pontot tett ennek a végére.
Azután ott volt a keleti egyházak elszakadása, aminek középpontjában kétségtelenül több teológiai kérdés állt, de rengeteg szekuláris politikai ügyet is magába foglalt, ahogy a császár elkezdte ráerőltetni a hatalmát a püspökökre - és sokan közülük be is hódoltak neki.
Majd ott volt a protestáns lázadás, amiben ismét egy klerikus, a felszenteltek közösségének egyik tagja (itt vegyük végre észre a visszatérő elemet), Luther Márton atya, ismét a tanítást vette célba, lényegében megtagadva azt, és megalapítva a saját vallását, ami mára több, mint 40 000 protestáns felekezetre töredezett szét.
Így hát körülbelül 500 évenként egy-egy nagy válság tör ki az Egyházban, amit mindig egy pap vagy püspök indít el. És ma itt vagyunk 500 évvel a legutóbbi válság után, amit Luther Mártonnak köszönhetünk, és miközben ez utóbbi még ma is érezteti hatását, beüt a következő. Ezt a szexuális egyházszakadásnak avagy a szexuális eretnekségnek hívhatnánk, és ismételten, ezt is püspökök hozták ránk - püspökök, akik elbuktak a feladatuk elvégzésében, és őszintén szólva még most is, a tomboló vihar közepén, továbbra is teljesen bukásra állnak benne. És ami rosszabb, a legtöbbjük nem csupán hallgat a gonosszal szemben, de egyenesen bejelentkezik a népszerűsítésére.
Ez a szexuális szakadás teljesen egyedülálló az Egyház történetében, legalábbis ami a méreteit illeti. Ismert volt az albigens eretnekek aberrált szexuális viselkedése, ez azonban sohasem vált széles körben elterjedtté, vagy olyan intézményesítetté, mint amilyenné ez a szexuális szakadás vált.
Volt néhány olyan tényező, ami hozzájárult ehhez a teljes spirituális csődhöz. Először is, a bátorság hiánya, a lelki lustaság, a lajhárszerű hozzáállás a laikusok részéről a hit szépsége felé, amit az ugyanolyan lajhárszerű papság hozott magával. Ez a késő tizennyolcadik századtól a tizenkilencedik század közepéig tartó időszakban vert először gyökeret, és hamarosan megszokássá is vált. A katolicizmus, számos laikus és pap számára olyanná vált, mint az otthoni bútor: természetesnek vetté, és figyelmen kívül hagyottá. Több nemzedéken át mentek így a dolgok, és végeredményben felpuhította a Küzdő Egyházat. Feladtuk a küzdelmünket, letettük a fegyvereinket, és elhagytuk az őrhelyeinket.
Megérezve az idejét, a Sátán elkezdte felgyorsítani a dolgokat, látva a hit elvesztését, ami persze a természetes következménye annak, ha kiveszett a lelkesedés a hit felé. Mire a huszadik század elkezdődött, minden készenállt a szexuális erkölcsök teljes felforgatásához. A Sátán persze a legközvetlenebb támadását a protestáns közösség ellen tudta megindítani, esetünkben az anglikán egyház ellen 1930-ban, amikor a felekezet vezetése jóváhagyta a fogamzásgátlást, először abban a közel 2000 éves időszakban, ami alatt mindenki, aki Jézus Krisztust Istennek ismerte el, hivatalosan is egyetértett a fogamzásgátlás gonoszságában.
Amikor ezzel a Gonosz elszabadult, a protestáns felekezetek úgy hullottak, mint a legyek, egytől egyig elfogadva azt. Egyedül a katolikus egyház maradt, így a Sátán nem a tanítás megtámadása mellett döntött (mivel még ő is tudja, hogy az sohasem változtatható meg, mivel a Szentlélek őrködik felette). Az egyes püspökök és papok azonban megnyerhetők az őszámára, körbe tudja fonni őket a karmaival, és rá tudja bírni őket, hogy a tanítást ignorálják, hogy abbahagyják a tanítás hirdetését, megvessék a tanítást, nyíltan fellázadjanak a tanítással szemben, vagy akár még ki is nevessék a tanítást.
A fogamzásgátlás olyasmivé vált, amit a katolikus laikusok és papok - aktívan vagy passzívan - tömegével nem nagy ügyként kezelnek. És mindössze rövid idő alatt, a szexuális szakadás el is szabadult. Ez azonban nem fog megállni a fogamzásgátlással; válásokhoz, tönkretett családokhoz, apátlan gyermekekhez, most pedig a szodómia elfogadásához vezet, annak minden "ajándékával és pozitívumával" együtt, ahogy egyes püspökök szeretik mondani.
Ez az Egyház negyedik nagy válságának az ideje, ahogy Schneider püspök helyesen megfogalmazta. Ezúttal azonban - és ez teszi ezt a válságot olyan veszélyessé - az eretnekek nem hagyták el a házat: ők váltak irányítókká. Luther Mártonban legalább megvolt az a becsületesség, hogy megtagadja az Egyházat, vegye a cókmókját, és hazamenjen. Ezek a modern csirkefogók és eretnekek azonban az Egyház falain belül és a klerikusi ruhájukban maradnak, szabadon fertőzve tovább.
Ők a felelősek az Egyház legújabb válságáért, ami nem a tanítást érinti, hanem az erkölcsöt. Meghajolnak a tanítás oltára előtt, hízelegnek is neki, miközben a késeiket élesítik, hogy hátbaszúrják. Ezeknek a klerikusoknak, az évszázadokkal korábbi elődeikhez hasonlóan, semmi más, mint rossz szándék van a szívükben, és gyűlölet Krisztus Jegyese iránt. A hithű katolikusoknak fel kell lépnie ellenük mindenhol, szilárdan kiállva a hit mellett.
Az Egyház negyedik nagy válságát hozták el. Rengeteg zűrzavar lesz még, mire az egész véget ér. A végén azonban veszíteni fognak.


http://katolikusvalasz.blog.hu/2017/08/02/a_szexualis_egyhazszakadas

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Énok és Illés nem emberi formában lesznek jelen

2015. január 29. csütörtök, 21:30
Drága szeretett leányom, az előttetek álló időben a Római Katolikusoknak és a zsidóknak kell majd a legnagyobb ellenállással szembenézniük. Hátrányos megkülönböztetéstől, szembeszegüléstől és gyűlölettől kell majd szenvedniük, amint a hitehagyás megfojtja az emberiséget.
Az ő Hangjuk el lesz hallgattatva, mert amikor a gonosz megtéveszti a világot, hogy az elutasítsa Isten Igéjét, hamisságok fel fogják falni Isten gyermekei elméjét.

Ez a két tanú továbbra is hirdetni fogja az Igazságot azok által, akik elég erősek ahhoz, hogy terjesszék a Szentlélek Tüzét, míg az Úr Nagy Napja fel nem virrad az emberiségre. Énok és Illés szelleme fogja elárasztani a lelküket, és ők felháborodást fognak okozni, amikor tanúságot tesznek Isten mellett az Igazságról és az Életről, amelyet milliók el fognak majd utasítani. Amint az meg volt jövendölve ezzel a két tanúval szembe fognak szállni, és harcolni fognak ellenük, de jaj annak az embernek, aki megpróbálja elpusztítani őket, mert Isten meg fogja büntetni ellenségeit, hogy ezek ketten életben tudják tartani Szeretetének Lángját a világban, amelyet a hitehagyás sötétsége fog beborítani.
Énok és Illés nem emberi formában lesznek jelen, de tudnotok kell a következőt: ők e két tanú szellemében lesznek jelen, és az ő szenvedésük által Isten meg fogja menteni azokat, akik vakok az Igazságra.
Soha ne féljétek az Igazságtól, egyedül csak azoktól féljetek, akik ekkora gyűlölettel vannak eltelve Irántam, Jézus Krisztus iránt, akik a gonosz cselekedet mindenféle formájáig le fognak alacsonyodni, csakhogy ezt a két tanút elhallgattassák.
De nem fognak tudni hatást gyakorolni rá, mert a Szentlélek Tüze úgy fog áradni a tanúk szájából, mint egy kard, és be fog hatolni azok szívébe, akiknek a legnagyobb szükségük van Isten Irgalmára. Aztán, amikor eljön az ideje, ezt a két vallást be fogják tiltani, és azokat, akik azt nyilvánosan gyakorolni merik, bűncselekmény elkövetésével fogják vádolni. Az alapig leégett Templomok hamukupaccá fognak válni, és a világ örömét fogja lelni Isten Híveinek megsemmisítésében, és ünnepelni fogja azok kimúlását.
Ezt követően Isten Hangja hallható lesz a világ minden sarkában, és a hamuból fel fog támadni az Új Kezdet, az Új Jeruzsálem, egy új, bűn nélküli tiszta világ.
 
Jézusotok

2015. január 29., csütörtök

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei

2015. január 5. Szentmisén, Szentáldozás után kértem hőn imádott Uramat, hogy megérezhessem az Ő drága Szent Jelenlétét. Ekkor egy kimondhatatlanul jóleső védőburokban éreztem magam. Jézusom ezt válaszolta: „Velem vagy a biztonságban, a szeretetben és a békében. Nálam nélkül semmit sem tehettek, de Velem együtt mindenre képesnek teszlek benneteket. Nagyon szeretlek. Érted maradtam itt, hogy a szívedbe térjek, hogy tápláljam lelkedet, hogy megerősítselek, hogy erős hittel vallj meg Engem, és sugározz Engem mindenki előtt, ahol csak megjelensz. Mert Én vagyok a világ Világossága. Fényem behatol még a legsötétebb lelkekbe is, és életre kelti mindazokat, akik beengednek az életükbe.Kislányom, légy erős! Már kiképeztelek. Bátor harcos vagy. Nemsokára meg fogsz vallani ez előtt a bűnös nemzedék előtt, akik azt hiszik, hogy ha az Engem követőket üldözik, az Istent szolgálják. Megáldalak téged, felruházlak az Én erőmmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Merülj el Szívem szeretet óceánjában!”2015. január 6. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim! Az idő rövid. Készüljetek! Éljetek életszentségben! Váltsátok tettekre mindazt, amit az Evangéliumban tanítottam nektek! Mert mondom nektek: csak így nyerhetitek el az üdvösséget. Sokan mondják Nekem: Uram, Uram, de csak aki Atyám törvényét teljesíti, az üdvözül. A főparancs a szeretet. Éljetek mindenkivel szeretetben, mert erről ismernek fel benneteket, hogy Hozzám tartoztok. De legfőképpen, és mindenekelőtt imádjátok és szeressétek az Istent, a teljes Szentháromságot úgy, hogy megtartjátok parancsaimat! Ha így éltek, elnyeritek az üdvösséget. Életeteknek egyetlen célja van ezen a földön: az üdvösség megszerzése. Ne mondjátok, hogy mindig ismételgetem Önmagamat! Ha nem lenne rá szükségetek, mert tökéletesek lennétek, akkor nem adnék ilyen üzeneteket. De felhívásaim és sürgetéseim ellenére is még mindig bukdácsoltok, és ha ma kellene megállnotok ítélőszékem előtt, bizony sokan elkárhoznátok. Ezért újra mondom: vegyétek halálosan komolyan figyelmeztetéseimet, mert van pokol, van kárhozat, van örök tűz és a férgek, ahogy az Evangéliumban is beszéltem róla. Aki odajut, soha többé ki nem szabadulhat, és örökké szenved. Mindenki azt kapja vissza, amit a másik embernek ad. Ha ti jók vagytok, az örök boldogság a jutalmatok. De ha gonoszok vagytok, akkor már itt a földön poklot teremtetek magatoknak, és ez folytatódik örökkön örökké. Én ettől akarlak megóvni titeket. Az idő rövid. Ne halogassátok megtéréseteket, mert a halál hirtelen jön, és utána már nem tudtok változni.Gyermekeim! Én tudom, mi a pokol. Ettől akarlak megóvni benneteket. De helyettetek nem cselekedhetek. Nektek kell elfordulni a bűntől, és mindig a jót és a szeretetet választani. Most még előttetek van a döntés lehetősége. De csak a pillanat, a ma a tiétek, amíg a kegyelem ideje tart. Ne dobjátok el az életeteket, ha nehéz helyzetbe kerültök, mert nincs halál, az élet nem szűnik meg létezni. Odaát sokkal nehezebb lesz. Aki nem bízik Bennem, az megveti irgalmamat. Aki így dobja el magától az életét, amit Tőlem, az örök élet Szerzőjétől kapott, az végérvényesen megfosztja magát Tőlem. Ne engedjetek a kétségbeesésnek! Ez ellenfelem, a sátán műve. Ha hittel kéritek segítségemet, csodákat fogtok tapasztalni. Én Mindenható vagyok. Én Isten vagyok, aki a kövekből is tudok kenyeret változtatni, a vízből pedig bort. Kérjetek, és segítek nektek! Azért van annyi szerencsétlen sorsú ember, mert nem kérnek Engem. Elfordulnak Tőlem, és nem bíznak Bennem. Pedig Én ugyanaz vagyok tegnap, ma és mindörökké. Ma is tudok gyógyítani, kenyeret szaporítani, halottakat feltámasztani. Ma is teszek csodákat, ha hittel kéritek. Az biztos, hogy nem mindig azt kapjátok Tőlem, amit kértek, mert Én az örök üdvösségetek szempontjából adom kegyelmemet, nem pedig a pillanatnyi jólét vagy érvényesülés miatt. Nektek mindig az válik a javatokra, amit Tőlem kaptok. Ti csak hittel imádkozzatok, a többit bízzátok Rám! A mennyben mindenért hálát fogtok adni Nekem, örök életetek Szerzőjének. Aki Bennem bízik, soha nem csalódik. Erre áldalak meg benneteket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”2015. január 7. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága kislányom! Szeress Engem lángolóan! Adj Nekem hálát végtelen, hozzátok való szeretetemért és irgalmamért! Dicsőíts és magasztalj Engem, megváltásom hatalmas művéért, amelyet a keresztfán szereztem nektek, kimondhatatlan kínszenvedésem árán! Dicsőítsd és magasztald végtelen irgalmamat és türelmes szeretetemet, hogy még mindig megadom az időt és a lehetőséget a szegény, szerencsétlen bűnösöknek, hogy megtérjenek Hozzám, és üdvözítsem őket!Kislányom! Ha tudnád, mennyire szeretlek mindnyájatokat! Sírnál és zokognál a meghatottságtól. A keresztfán elszenvedett kínhalálom ízelítőt ad belőle, hogy Magamat feláldoztam azért, hogy titeket megmentselek. De ez csak a külső látszat. Belül a lelkemben sokkal, milliószor többet szenvedek értetek, főleg azokért, akik süketek hívásomra, és vakok a nekik készített kegyelmekre. Görcsösen ragaszkodnak szennyes bűneikhez, és a pokol szélén tántorognak, mint a részegek. Bármikor belezuhanhatnak, és onnan nincs soha többé szabadulás.Kicsinyeim! Én ettől akarlak megóvni benneteket. Vérkönnyeket sírok miattatok. Könyörögve kérlek benneteket, öleljétek át készséges szívvel kereszteteket, amellyel azért ajándékozlak meg benneteket, hogy azon felkapaszkodva Hozzám térjetek. Azért, hogy gondolkozzatok el azon, hogy az élet a földön hamar véget ér, és utána mindnyájatoknak meg kell állnotok ítélőszékem előtt.Gyermekeim! Mindent itt kell hagynotok. Csak a tetteitek kísérnek el benneteket. Irántam való szeretetből szeressétek egymást! Segítsetek minden rászorulón, legfőképpen családtagjaitokon, hittestvéreiteken, és mindazokon, akiket elétek hozok. Ha a szeretet vezérli cselekedeteiteket, örülni fogtok ítélőszékem előtt. Én igaz vagyok, és az igazságot hirdetem nektek. Amit most üzenek, igazság és örök élet mindazoknak, akik tettekre váltják. De örök kárhozat és kínszenvedés mindazoknak, akik elutasítják. A számból kijövő kétélű kard, Atyám Igéje, ami által ítéletet mondok fölöttetek. Ha tettekre váltjátok a Szent Evangéliumot, nem estek ítélet alá. De ha a bűn útját választjátok, ti ítélitek el magatokat.Gyermekeim! A pohár már csordultig megtelt. A világ annyira elmerült a bűn iszapjában és szennyében, hogy büntetésért kiált. Karom lesújtani készül. Figyelmeztetéseimet vegyétek nagyon, halálosan komolyan! Hagyjátok el e bűnt, és térjetek meg Hozzám addig, amíg még zarándokok vagytok e földön, mert a halállal lezárul előttetek a megtérés lehetősége. Vigyázzatok! Nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Térjetek meg még ma, mert lehet, hogy a holnap mát nem virrad fel rátok! Szeretlek, és meg akarlak menteni benneteket, de nektek kell dönteni. Helyettetek nem cselekedhetek. Minden kegyelmet megadok mindazoknak, akik keresnek Engem, és meg akarnak térni Hozzám. Nem nézem bűneiteket. Irgalmas szeretetem minden bűnt megbocsát, eltöröl, sőt el is felejtem, ha szívből megbánjátok azokat. Végtelenül szerető Istenetek vagyok. A szívetek ajtaján zörgetek. Ha beengedtek, örök életet ajándékozok nektek. Megáldalak benneteket megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”Szentírási megerősítés: Máté 24, 33. 44. „…közel van…Legyetek hát készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amelyikben nem is gondoljátok!”

2015. január 11. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim! Az idő rövid. Hamarosan olyan dolgoknak lesztek tanúi, amilyenek még nem voltak a földön. Sok kegyelmet fogok adni, hogy még a legmegátalkodottabb bűnösök is megtérjenek, mert nem akarom, hogy csak egy is elvesszen közületek. Ezért most arra kérlek titeket, akik olvassátok és megfogadjátok üzeneteimet, hogy még többet imádkozzatok a szegény bűnösök megtéréséért! Különösen azokért, akik még nem ismernek Engem. Kérjétek, hogy a Szentlélek áradjon ki rájuk, hogy fölismerjenek Engem a teremtett világ rendezettségében és szépségében. Azért, hogy a lelkük mélyén felfogják és elismerjék, hogy mindezt Isten alkotta, hogy az életet is Ő adta, ezért tiszteljék az életet, amely Isten ajándéka, és higgyenek az egyetlen Úrban, a világ Teremtőjében. Sok gyermekem azért nem kárhozik el, mert megcsodálta a teremtett világ szépségét, a Szentlélek megmutatja neki, hogy van Isten, Akihez elkezd beszélgetni, a maga módján imádkozni, és közben megérzi Isten meleg szeretetét, amit viszonoz. Ez a jóleső lelki harmónia és kölcsönös lelki ölelés felbátorítja, és örömre hangolja a lelkét. Már nem fél többé a haláltól, hanem vágyódik találkozni a Felfoghatatlannal, a Mindenhatóval, Akinek örök létét megtapasztalta.Kicsinyeim! Ha tudnátok, milyen nagy boldogság egy ilyen embernek ez a felismerés! Értelmet ad az életének ez a tudás, és átalakítja egész életét. Ti, akik beleszülettetek a katolikus vallásba, fel sem tudjátok fogni, mennyit szenvednek, keresnek, kutatnak azok, akiknek senki sem beszélt Rólam. Azért ne ítéljétek el őket, mert rossz helyen keresnek, és rosszul viselkednek. Ellenfelem, a sátán ezer csapdát állít eléjük, hogy meg ne találjanak, és elkárhozzanak. Imádkozzatok ezekért a szegény lelkekért, akik éhezik és szomjazzák az Isten ismeretet, a tudást, amit ti megkaptatok. Azért azt mondom nektek: úton – útfélen hirdessétek az Evangéliumot mindenkinek, akár alkalmas, akár nem! De ne csak hirdessétek, hanem imádkozzatok is mindazokért, akiknek beszéltek Rólam, hogy jó talajba hulljon a mag, amit elvettek, és százszoros termést hozzon. Mondom nektek: ezek közül az emberek közül még lehetnek szentéletű papok és szerzetesek is, akikre a legnagyobb szüksége van a világnak.Kicsinyeim! Legyetek apostolaim! Fogadjátok meg szavaimat, és váltsátok azokat tettekre! Nektek is azt mondom, amit tanítványaimnak: ti adjatok nekik enni! Csak itt most nem testi, hanem szellemi táplálékot adtok, mert most erre van a legnagyobb igény. Ti magatok vagytok azok, akik által megszaporítom a tudást, mert a ti szátok által hirdetem mindazoknak, akik éhezik és szomjazzák tanításomat.Gyermekeim! A világ azért tart ma itt, mert csak kevesen ismernek Engem, és még kevesebben teszik meg törvényeimet. Ha a keresztény értékek szerint élnének az emberek, a föld mennyországgá, paradicsommá válna. Ti, akiknek megadatott az Ige ismerete, ti vagytok a föld sója, a világ világossága. Életszentségetek és igehirdetésetek ragyogja be a világot, még a legsötétebb zugokat is! Elsősorban Isten és emberszeretetetekkel mutassatok jó példát a környezetetek számára. A jó igehirdetés ebből áll: életszentség, vagyis cselekedet, szó, ima. Ha a szentek útján jártok, ti is megváltoztatjátok a környezeteteket. Arról ismerjenek fel benneteket, hogy Hozzám tartoztok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt, vagyis megtartjátok parancsaimat.Gyermekeim! Ebben a világban a legnagyobb hiánycikk a szeretet. Ezért van annyi beteg, szerencsétlen sorsú ember. Isten minden embert az Ő végtelen szeretetéből teremtett arra, hogy szeressen, és szeretve legyen. De ha nincs benne szeretet, a lelke halott, mert a léleknek oly fontos a szeretet, mint a testnek a levegő.Kicsinyeim! Szeressétek egymást úgy, ahogy Isten szeret mindnyájatokat! Bocsássatok meg szívből egymásnak, hogy ne legyen akadálya a szeretetnek, úgy, ahogy Isten is megbocsát nektek. Mondok nektek egy titkot: Isten a legmegátalkodottabb bűnösnek is kész megbocsátani, de a bűnös addig nem tudja befogadni Isten bocsánatát, amíg meg nem bánta bűneit. Ezért visszautasítja Isten feléje nyújtott segítő jobb kezét. Emlékezzetek vissza az Evangéliumi példabeszédre, amikor a Király kiküldi szolgáit, hogy hívjanak be mindenkit a lakomára. Erre sorra visszautasítják: „Földet vettem, s el kell mennem megnézni. Kérlek, ments ki. Öt iga ökröt vettem, megyek őket kipróbálni. Kérlek, ments ki. Megnősültem, azért nem mehetek.” (Lukács 14, 15-24.) Isten mindenkit üdvözíteni akar. Csak azok nem mennek be a mennybe, akik nem akarnak. Az embert egyedül a bűn választja el Istentől. Ezért kérem, hogy beszéljetek mindenkinek Rólam, még a legnagyobb bűnösöknek is, hogy megismerjenek Engem, a végtelen szeretetet, Aki meghaltam azért, hogy ti üdvözüljetek. Imádkozzatok értük, hogy szakítsanak a bűnnel, lépjenek rá az életszentség útjára, amely maga az Evangélium tanítása, és Én megadom nekik a kegyelmet, hogy üdvözüljenek.Kicsinyeim! Legyetek a munkatársaim! Én mindnyájatoknak megadom hozzá az erőt és a kegyelmet, hogy lélekhalászok legyetek, hogy megmentsétek, ami elveszett. Megerősítő áldásomat adom rátok, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”Ima a Szentlélek által: „Szeretlek Jézusom, mindenekfölött imádlak Téged! Kérlek, mentsd meg a lelkeket, hogy ők is megismerjenek, szeressenek és imádjanak Téged! Jézusom, a Te életed ezen a földön a munka, a lemondás, a nélkülözés és a szenvedés volt. Te ezt mondtad: „Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel minden nap keresztjét, úgy kövessen Engem.” Tőlünk is ugyanazt az életet kéred, amit Te éltél elénk. Mi mégis a kényelmet, a gazdagságot és az elismerést keressük. Kérlek, szabadíts meg minket önmagunktól! Kérlek, adj erőt a keresztek elviselésére és hordozására, amely mindig önmegtagadást kíván, de csak általa tudunk közelebb kerülni Hozzád. Jézusom, Téged ezen a földön, a kereszten találunk meg. Idevárod az egész teremtett világot, minden embert. Ahogy a Te számodra a keresztfán keresztül vitt fel az út a mennybe, úgy a mi számunkra is ez az egyetlen lehetőség. Te ezt mondtad: „Én vagyok az út, az igazság és az élet.” A mi utunk az, ha Téged követünk. Te az igazságot hirdetted. Ha megfogadjuk és tettekre váltjuk tanításodat, üdvözítesz minket. Jézusom, Te vagy az élet. Ezt mondtad: „Aki eszi az Én Testemet, és issza az Én Véremet, annak örök élete van.” Kérlek, add meg nekünk minden nap a Szent Eukarisztiát, hogy örök életünk legyen Benned, ó imádott Megváltó Istenünk! Ámen.”


2015. január 23. Szentségimádáson Jézus…

„Drága gyermekeim! Az élet rövid. Tartsatok bűnbánatot! Éljetek életszentségben! A halál hirtelen jön, és lecsap mindazokra, akik nem várják. De akik készenlétben élnek, azokat nem éri váratlanul, mert várják a Velem való nagy találkozást. Bíznak irgalmamban, nagy szeretetemben, és ezek nem fognak csalódni.
Kicsinyeim készüljetek! Ennek a korszaknak hamar vége szakad. Ellenfelem, a sátán az utolsókat rúgja. Tudja, hogy kevés ideje van hátra. Ezért ne foglalkozzatok vele! Olvassátok az Evangéliumot, és váltsátok tettekre! Imádkozzatok szentéletű papokért, mert egy szent pap egy egész várost meg tud szentelni. Tudjátok, miről ismerhető fel egy életszentségben élő ember? Arról, hogy az egész környezete megszentelődik. Ti is mutassatok jó példát, hirdessétek az Evangéliumot, és imádkozzatok embertársaitokért, hogy megtérjenek és üdvözüljenek.
Gyermekeim! Az idő nagyon rövid. Úgy éljetek ezen a földön minden nap, mintha az lenne az utolsó napotok. Legyetek készen arra, hogy megálljatok ítélőszékem előtt, mert mindenki számot ad Előttem, az Örök Bíró előtt minden gondolatáról, szaváról és cselekedetéről, sőt minden fölösleges szavatokról is. Értsétek meg: az időt, az életeteket a földön nem arra kaptátok, hogy élvezzétek, hanem arra, hogy szolgáljátok Istent úgy, hogy megteszitek, amit parancsolt, vagyis éljetek törvényei szerint. Szolgáljátok felebarátaitokat, akikben Engem, a Megváltó Krisztusotokat lássátok, mert amit a kicsinyek közül eggyel tesztek, azt Velem teszitek. Éljetek mindenkivel szeretetben! Szeressétek a Legszentebb Szentháromságot mindenekfölött, és Énértem bocsássatok meg szívből egymásnak! Nézzetek föl a keresztre! Belőlem merítsetek erőt! Kövessetek Engem a megbocsátásban, az alázatban, az engedelmességben, a tisztaságban, az életszentségben! Ha Engem követtek, a mennyben lesztek mindörökké. A ti választásotokon múlik örök sorsotok. Ne álljatok szóba a sátánnal, aki mindig hazudik. Ő az örök vesztes. Azok, akik hagyják magukat félrevezetni, örökre kárt vallanak. Ez az örök kárhozat, a pokol, minden kínjával együtt.
Kicsinyeim! Az élet, és annak minden pillanata a földön a ti kincsetek. Úgy tekintsetek rá, mint lehetőségre, mert kegyelem a megtérésre és mások megmentésére. De ha lezárul az idő, az életetek a földön, már nem tudtok változtatni.Úgy éljetek itt, hogy számot adtok minden percről, alkalomról, hogy hogyan kamatoztattátok a kapott kegyelmeket, mint talentumokat. Igyekezzetek kihasználni az időt és az alkalmakat, hogy nektek is ezt mondjam: jól van, derék és hű szolgám, a kevésben hű voltál, sokat bízok rád. Menj be Urad örömébe!
Gyermekeim! Most nektek is ezt mondom: az aratni való sok, de a munkás kevés. Álljatok be ti is szőlőskertembe dolgozni! Mentsétek a lelkeket! Elsősorban életpéldátokkal, tetteitekkel és szavaitokkal. Akkor ti is megkapjátok Tőlem az egy dénárt, az örök életet. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
***

2015. január 28. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus…

„Nyisd ki a Szentírást! Zsidóknak 9, 10: „…csak testi szertartások…kötelező erejük csak az újjárendezés idejéig tart.
Jézus: „Most van itt az újjárendezés ideje. Most jön el az új világ. Ezt kérd minden erőddel, hogy jöjjek vissza, és teremtsek rendet. Nyisd ki a Szentírást!”
1 Péter 2, 9.Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket csodálatos világosságára.
Jézus: „Akkor mindnyájan az Én népem lesztek. Szentül és feddhetetlenül fogtok élni. Ennek a korszaknak az eljöveteléért imádkozzatok, amikor megkötözöm a sátánt ezer évre, hogy ne tudja félrevezetni a világot.

Szentírási megerősítés: Márk 1, 35: „Jézus imádkozik.” 1 Timóteus 4,1: „A Lélek világosan állítja…”

Készül az országvédelmi akcióterv

Törvényjavaslatot készít a kormány a közösségi szimbólumok védelmére vonatkozóan, ami magában foglalja majd a vallási jelképek védelmét is. Az új törvény meghozatalára a Charlie Hebdo esetét mérlegelve kerülhet sor. Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetője szerint a Charlie Hebdo léte rámutat arra, hogy törvénnyel kell büntetni a vallási jelképek megsértését.
Hídfő.net.ru | Rogán Antal
A felvetés a kormánypártot és a KDNP-t egyaránt megosztja, a liberálisok pedig már vesztüket érzik, mert ebből a törvényből akár olyan törvény is kinőhet, ami alapján jelenleg Oroszországban 18 évig terjedő szabadságvesztést lehet kiszabni olyan megnyilvánulásokért, amit a hazai liberális sajtó napi szinten megtesz.
A liberális ellenzék a legkülönbözőbb módon kapálózik a még el sem fogadott törvény ellen. Egyesek szerint a vallási jelképek védelme korlátozza a szólásszabadságot. Haraszti Miklós, volt SZDSZ-es politikus a 168 óra műsorában egyenesen "szólásszabadság-gyalázásnak" nevezte a törvénytervezetet. Az ország állami vagyonának nyugati magánkézre játszásáért felelős párt ugyan mostanra megszűnt létezni, volt politikusai továbbra is jelen vannak a közéletben és magyar-keresztény diktatúra miatt rettegnek. A Heti Válasz szerint a rendszerváltás után már éppen elég törvény született, ami jelenleg is akadályozza a vallások kigúnyolását. Mindkét érvelésnek lényege, hogy a bűnelkövetők rettegnek a keresztényellenes megnyilvánulások büntethetőségének bevezetésétől.
A kormány ezzel - mérsékelten ugyan, de - jó irányba tesz lépéseket, ez egy tipikus megnyilvánulása annak, hogy a kormánypárt és a magyar nép közt több téren is átmeneti érdekegyezés van. A kormánynak érdeke a túl nagyra növő politikai ellenfelekkel leszámolás, ugyanakkor ezt olyan módon is megtehetik, hogy azzal az emberek támogatását elnyerjék. A probléma a törvénytervezet radikalizmusának hiányával lesz, a nem megfelelően megfogalmazott törvény ugyanis kétélű kard. A pontatlan fogalmazás csak ütőkártyát ad a liberális ellenzék kezébe, ami bigottsággal, a szólásszabadság korlátozásával tudja vádolni a kormányt, és ezzel kiváló propagandaalapot ad az újabb kormányellenes tüntetésekhez. "Ha már lúd, akkor legyen kövér" alapon szükségessé válhat, hogy a kormány ezúttal rendesen megfogalmazza azt a törvényt, hogy az valós fenyegetést jelentsen a nyugati ateizmus arroganciáját képviselőknek.
Az ellenhangok szerint Magyarországon a törvény jelenleg is védi a közösségeket és így a vallásokat. Trócsányi László igazságügyi miniszter azzal érvelt, hogy elegendő lenne a polgári törvénykönyv 2013-ban elfogadott szabályozása, ami alapján "mindenki peres úton vehet elégtételt, ha úgy érzi, a magyarsághoz, valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösséghez tartozása miatt közösségét súlyos sérelem éri". Ez az ellenérv azonban nem felel meg a valóságnak. Éppen a vallásgyalázás szabadon engedése miatt állt elő az a helyzet, hogy hiába vannak ebből a szempontból félig-meddig használható törvények, azok nem látják el feladatukat. Az elmúlt 25 évben a liberalizmus egyházellenes propagandája és vallásgyalázása oly mértékben túlsúlyba jutott, hogy a liberális sajtóorgánumok újságírói nem bűncselekménynek, hanem egyfajta "jófejségnek" gondolják a keresztény értékek gúnyolását. A nyugat kulturális arroganciáját terjeszti a fővonalú sajtó egy része, és ezek a vallásellenes extrémisták újságírói tevékenységükkel azt a benyomást keltik, hogy az ateizmus a mai kor egyedüli elfogadható világnézete, a kereszténység pedig anakronizmus és a középkorhoz visszatérés.

Aki az utóbbi években ténylegesen olvasott liberális sajtót, az egyszerűen nem tudja komolyan venni a Heti Válasz ellenérvét, miszerint az újságíróknak valamiféle etikai kódexe lenne érvényben. Éppen ez az újságírói tevékenység és a liberalizmus egyeduralma az, ami a most érvényben lévő törvényeket alkalmatlanná teszi a vallások védelmére. Az ellenhangok szerint a mai törvények is alkalmasak erre, de az emberek nem tesznek feljelentéseket. Csakhogy az emberek nem bíznak a hatóságokban, nem bíznak az igazságszolgáltatásban, és erre minden alapjuk meg is van. Ezernyi példát lehet felhozni az antiszemitizmus büntetésére, de egyetlen példát sem lehet felhozni arra, hogy valaki keresztényellenesség miatt jutott volna börtönbe Magyarországon. Hiába vannak törvények és van kimondva a törvény előtti egyenlőség, a törvény elé állva nincs egyenlőség. Az elmúlt 25 év során a vallásellenes extrémizmus széles körben elterjedt, a hatóságok pedig mindvégig tétlenek voltak, emiatt eltűnt a bizalom és az emberek ezután sem fognak feljelentéseket tenni.
Éppen emiatt van szükség a törvény pontos és helytálló megfogalmazására. Be kell vezetni a vallásellenes extrémizmus fogalmát, és célszerű lenne törvénybe iktatni, hogy illetékes hatóságok hivatalból legyenek kénytelenek eljárást indítani vallásellenes extrémista bűncselekmények esetében. Az embereknek nincs pénze ügyvédre, nincs ideje időigényes jogi érdekérvényesítésre, miközben a fővonalú sajtó egy része napi rendszerességgel sérti a keresztény ember identitását.
A liberális sajtó vallásellenes gyakorlata a fasizmus egy megnyilvánulása, ami az egyénre erőszakkal és állandó érzelmi nyomásgyakorlással rákényszerít egy általa általánosan elfogadottként felmutatott ateista világnézetet. Nem közösség elleni izgatásról, vagy vallási csoport elleni hangulatkeltésről van szó, hanem az egyén keresztény identitása elleni támadásról, ami ellen elsöprő fölényben lép fel az ateista liberális sajtó, vagyis egyfajta szellemi lincselésnek tekinthető. Önmagában az a tény, hogy a vallásellenes extrémizmus egy félmillió ember által olvasott fővonalú sajtóorgánumban teret kaphat, azt a benyomást kelti, hogy ezek a nézetek általánosan elfogadottak. A sértett tehát pszichológiai értelemben túlerővel áll szemben; az egyén keresztény identitása napi szinten egyfajta szellemi lincselés áldozatává válik, ami a sértettet identitása megváltoztatására kényszeríti, hogy a szellemi bántalmazás alól mentesülhessen.
Tehát a nagy kérdés az, hogy a Fidesz, és a nevében kereszténynek nevezett KDNP ténylegesen fel akar-e lépni a politikai ellenfelek ellen, vagy mindössze okot akar adni a liberális ellenzéknek a tüntetésre. Az Oroszországban ilyen téren alkalmazott törvények példaértékűek, a fentiek alapján egy közönséges liberális újságíróra is 18 év börtönbüntetést lehet kiszabni. A vallásellenes extrémizmus büntetésének azonban más formái is ismertek, a Pussy Riot keresztényellenes provokációja esetében a hatóságok többévi munkatáborral jutalmazták a bűnelkövetőket. Különösen fontos, hogy egy ilyen törvény esetében a büntetés elrettentő erejű legyen, ellenkező esetben a kormány nem változtat az elmúlt 25 év tapasztalatain: az emberek továbbra sem fogják komolyan venni az igazságszolgáltatást.
http://www.hidfo.net.ru/2015/01/29/keszul-az-orszagvedelmi-akcioterv

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’Szent Bibliára szinte lehetetlen lesz találni


2015. január 28. szerda, 17:00
Drága szeretett leányom, Engem már a vadonba dobtak, és nyomorúságosan érzem Magam Bánatomban a miatt, ahogyan a Keresztényeket a világban rágalmazzák.  
A Hangom csak olyan, mint egy suttogás a fenevad és azok ordítása közepette, akik megvetnek Engem. Az elégedetlenség eme hangjai meg fognak sokszorozódni, és el fogják fojtani azt az Igét, amely az Életemből származott. Eretnekek, pogányok, hamis látnokok és próféták, árulók és az arany szerelmesei kórusban fognak felkelni, hogy fellázadjanak Ellenem. Azok, akik nyomdokaimat követik, el lesznek nyomva, a Kereszt súlyos terhét fogják rájuk rakni, és nekik egy meredek hegyet kell majd megmászniuk, ha kedves számukra mindaz, amit tanítottam.
Szent Bibliára szinte lehetetlen lesz találni, mielőtt még teljesen eltűnne. Mindent meg fognak kísérelni, csakhogy tagadják Istent, míg csak fel nem cserélik az Igét a sötétség tanaival. Nektek, akik hisztek Bennem, Jézus Krisztusba, semmi olyannak nem szabad megadnotok magatokat, ami nem Tőlem származik. Csak egyedül Én védelmezlek benneteket a veszéllyel szemben, és csak Általam fogjátok megtalálni az Örök Üdvösséget.
Legyetek óvatosak a hamis imákkal szemben, amelyeket bemutathatnak nektek, mert azokat nem a Szentlélek fogja ihletni, és ezeket kerülnötök kell. Itt-ott egy kis szó, egy rövid mondat, vagy annak egyszerű kihagyása, hamisságba fordíthatja az imát. A gonoszság a lélek csendes gyilkosa, és azt nem könnyű felismerni, amikor az Igazságként van álcázva. Itt az ideje, hogy kigyomláljátok kerteteket, és hogy hűségesek maradjatok mindahhoz, amit tanítottam nektek, mert minden más jelentéktelen, és a hitetek elvesztését okozhatja.
A Belém és azon Ígéretemben vetett hitet, hogy újra eljövök Nagy Dicsőségben, nem szabad félretolni a hamis próféták, a varázslók, a pogányok és az eretnekek gerjesztette izgalmak javára. Ellenségeim keményen dolgoznak, hogy megtévesszenek benneteket, és a legtöbbjük tökéletesen tisztában van azzal, hogy Én Ki Vagyok, de ők azt akarják, hogy ti mindenáron utasítsatok el Engem. Nektek olyanoknak kell lennetek, mint a kicsiny és bizakodó gyermekek, amikor hívtok Engem, és Én a Királyságomhoz vezető Úton foglak vezetni benneteket. Én védelmezni fogom közületek mindazokat, akik teljesen megbíznak Szeretetemben és Szent Akaratomban.
Csak így tudok majd oly módon beavatkozni, hogy eltöröljem ellenségeimet és terjesszem az Igazságot, hogy Isten minden gyermeke benépesíthesse az eljövendő új világot.
A bizalom, a hit, a remény és a szeretet fontos szerepet játszik, ha arra az erőre akartok találni, hogy Mellettem maradhassatok. Az Irántam való feltétel nélküli szeretet nagy Kegyelmekben fog részesíteni benneteket a Dicsőséges Királyságomhoz vezető utazásotok során – egy olyan világba, amelynek nem lesz vége.
Szeretett Jézusotok

2015. január 28., szerda

Hír az életért küzdőkről...

Kedves Barátom!

Most, ezekben az órákban zajlik az USA fővárosában, Washinton DC-ben a hosszú évek óta megtartott abortusz-ellenes tüntetés!

Jó érzésű emberek százezrei vesznek részt rajta, és imákkal, énekekkel, de leginkább személyes kiállásukkal próbálják elérni, hogy vessenek véget az embertelen gyakorlatnak, amely megengedi évente magzatok millióinak az elpusztítását...

Kérlek, Te is mondj egy fohászt a kényelmi okokból és lelki sivárságból elpusztítottakért! És azokért, akik személyes kiállásukkal (Áldozatukkal!!! Ott is tél van, és vannak, akik több, mint ezer mérföldet utaztak csak azért, hogy ezen a megmozduláson részt vehessenek...) szeretnék megváltoztatni az ottani, embertelen törvényhozást és - ha sikerülne - példát adni az egész világnak!
 
Áldja meg őket a Jó Isten és bocsásson meg azoknak, akik "nem tudják, mit cselekszenek..."!"
 
Szép estét!
Horváth András
 
U.i: és, ha úgy gondolod, küldd el ezt a felhívást azoknak, akikről tudod, hogy szintén így gondolkodnak!

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Ti vagy Igémnek megfelelően szerettek Engem, vagy egyáltalán nem szerettek Engem

2015. január 27. kedd, 14:35
Drága szeretett leányom, az indok semmilyen szerepet nem játszik azok elméjében, akik hevesen el fogják utasítani Isten Szent Igéjét, beleértve azokat is, akik mindenáron Ellenem vannak, és azokat, akik nem maradnak teljesen hűségesek az Igéhez. Ti csak azt mondhatjátok, hogy Tőlem valók vagytok, mint egy test, de nemcsak egy része testeteknek. Ti nem mondhatjátok, hogy csak egy részetekkel szerettek Engem. Ti vagy Igémnek megfelelően szerettek Engem, vagy egyáltalán nem szerettek Engem.
Ha elárultok Engem, akkor azt az által fogjátok megtenni, hogy – elfogadván a hazugságokat – megindokoljátok, Ki Vagyok, Ami Vagyok, és Mit mondtam.
Ti ki fogtok Engem dobni, amint azt korábban őseitek is tették, és hamis vádakat fogtok Ellenem emelni. Igémet a ti saját értelmezésetek szerint fogjátok használni, s aztán az igazakat azzal fogjátok vádolni, hogy szívtelenek. Ti azáltal, hogy eláruljátok a Testemet meg fogtok Engem ostorozni, és szörnyű fájdalmat és szenvedést fogtok okozni azoknak, akiket az Én Szent Nevemben eretnekséggel vádoltok.
Az okot félre fogjátok tenni, amikor majd minden ürügyet felhoztok, csakhogy egy olyan utat kövessetek, ami az ellenkező irányba vezet azzal szemben, mely Kereszthalálom által lett kifaragva számotokra.
A Sátán a legnagyobb vádlója Isten gyermekeinek, és amikor jelen van azok lelkében, akiket megfertőz, mindenféle vádat fel fog hozni Isten gyermekei ellen, csakhogy lejárassa Igémet. Ő be fog csapni benneteket, hogy ne ismerjétek fel azt a Szeretetet, amelyet Isten irántatok érez. Ő el fogja pusztítani hitetek minden cseppjét, ha neki adjátok magatokat.
Szabad akaratotokat fogja kihasználni azért – mely egy Istentől kapott jog –, hogy elhitesse veletek: ti képesek vagytok egy Isten nélküli életet élni.
 
Jézusotok

A nővér, aki tanúja volt Pio atya és Mindszenty bíboros találkozásának

Pietrelcinai Szent Pio szentté avatási eljárásának dokumentumaiban olvasható, hogy Pio atya egy alkalommal megjelent Mindszenty bíboros cellájában, ahol a két pap együtt misézett és beszélgetett.

(Az eseményt megörökítő mozaik a Pio atya síremlékéhez vezető
folyosón látható San Giovanni Rotondóban.)

Egybehangzó tanúvallomások százai igazolják (150 eset), hogy Szent Pio atya a bilokáció különleges isteni ajándékával rendelkezett, vagyis egyszerre két helyen is jelen tudott lenni. Ismeretes az is, hogy Szent Pio atya és Mindszenty bíboros között erős lelki kapcsolat volt. (Érdekesség, hogy Mindszenty álmát, a római magyar zarándokház létrehozását első adományozóként Pio atya támogatta.) Titokzatos, börtönbeli találkozásuk tényét maga Szent Pio atya erősítette meg.

"Amikor Mindszentyt kiszabadulása után erről különböző helyeken kerdezték, sohasem nyilatkozott ezzel kapcsolatban" - írja Mészáros István történész. Legalább egy személynek mégis beszélhetett róla bizalmasan, mivel Pio atya szentté avatási irataiból kiderül, hogy az eljárás során tanúvallomást tevő Angelo Battisti egy Budapestről érkezett paptól értesült az esetről. (Forrás)

A Positio 2. kötetének 1638. oldalán olvasható vallomásában Angelo Battisti, Pio atya közvetlen munkatársa elmondja, hogy évekig nem merte megkérdezni Pio atyától, valóban megtörtént-e az eset. 1965 márciusában azután rákérdezett: "Atyám, Mindszenty bíboros felismerte önt?" - "Találkoztunk és beszélgettünk, gondolod, hogy nem ismert föl?" - idézi Pio atya válaszát a dokumentum.

A rendkívüli találkozás kevésbé ismert tanúja Rita Montella ágostonrendi nővér volt.

RitaMontellaRita (világi nevén Christina) Montella a Nápoly környéki Cercolában született 1920. április 3-án. Már gyermekkorában voltak természetfeletti élményei. 1940 augusztusától 1992 novemberében bekövetkezett haláláig a toscanai Santa Croce sull'Arnó-i ágostonrendi nővérek közösségében élt. Számos tanúvallomás igazolja mély lelkiségét és rendkívüli karizmáit, köztük a bilokáció képességét. Boldoggá avatási eljárása folyamatban van.

Rita nővér Pio atya lelki leánya volt. A negyvenes években több ízben teljesített engesztelő "missziókat" bilokációban. A második világháború éveiben a rászorulókat és a rabokat segítette, hol egyedül, hol Pio atyával együtt. Többször járt Mindszenty bíborosnál. Első alkalommal, 1949-ben Pio atyával együtt látogatta meg: ő vitte a szentmiséhez szükséges felszerelést. A látogatásról előre szólt lelkivezetőjének, Teofilo dal Pozzo atyának. Életrajzában a következőket olvashatjuk az esetről:

"A negyvenes évek vége felé egyik nap Rita nővér odament elöljárójához, Matilde Gazzarini anyához, és azt mondta: "Pio atya megkért, hogy kísérjem el Mindszenty bíboroshoz a börtönbe, és vigyem el neki a szentmiséhez szükséges kellékeket." Az elöljáró anya azt felelte: "Talán az engedélyemre van szükséged?!" Kérdésére, hogy mikor kell menniük, azonnal azt felelte, hogy másnap este. Ekkor az elöljáró anya engedélyezte, hogy Rita nővér összeszedje és előre vigye be a szobájába a kellékeket. Induláskor pedig bemehet hozzá, és mindent elvihet.

Másnap este Gazzarini kulcsra zárta a szobáját, és imádkozva várakozott. Erős szorongás és izgatottság vett erőt rajta, szíve a torkában vert. Egyszer csak kopogtatást hallott. "Tessék!" - mondta rögtön, noha tudta, hogy zárva az ajtó. Rita nővér belépett a szobába, odament az előkészített asztalkához, fogta a kellékeket, majd ahogy jött, távozott. Az ajtó nyitva maradt; a főnöknő próbálta követni és figyelni a távolodót. Rita nővér egyszerre eltűnt a szeme elől. Ekkor sietve odament a szobájához, hogy megnézze, ott van-e testileg: ott látta az ágyában. Kissé elámulva tért vissza cellájába, melyet megmagyarázhatatlan módon zárva talált. Kulccsal kellett kinyitnia, majd ismét kulcsra zárta. Imádkozva várta a nővér visszatérését. Sokára érkezett meg, s megismétlődött ugyanaz a jelenet, mint első érkezésekor: kopogott, bejött a zárt ajtón keresztül, és mindent visszatett az asztalkára. Azután jó éjszakát kívánt, és távozott.

Teofilo atya meghagyta Rita nővérnek, hogy valamelyik "állítólagos" látogatása alkalmával kérje meg a bíborost, hogy írjon egy üdvözlőlapot a pápának. A különleges kérés hamarosan teljesült. Következő alkalommal, amikor a lelkivezető a kolostorba látogatott, megkapta a nővértől, amit a bíborostól kért: egy kis szentképet, rajta a Szűzanya a Gyermekkel. Hátoldalán latinul írott üzenet Pacelli (XII. Piusz) pápának: 'Deo gratias. Me benedic. Additissimus filius Joseph Mindszenty. XXVI-V-MCMXLIX' (Istennek hála. Áldjon meg. Legodaadóbb fia, Mindszenty József. 1949. május 26.)"

Ménesi Krisztina/Christianae

2015. január 26., hétfő

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’
Üdvösség Anyja: a szekuláris világ befolyása egy nagy árhullámhoz hasonlít


2014. január 25. vasárnap, 14:40

Drága gyermekeim, a Tisztánlátás Ajándéka a Szentlélek Erejétől van, és az nem adatik meg olyan könnyen. Ki kell azt érdemelni. Azt csak azok kapják meg, akik egységben vannak Krisztussal, és mentesek a kísértés minden olyan zavaró tényezőjétől, amelyet a gonosz helyez eléjük. A gonosz nem tudja megtéveszteni azokat, akik meg vannak áldva ezzel az Ajándékkal.

Jaj annak az embernek, akit megtévesztenek, mert ő hagyni fogja, hogy a hamisságokba vezessék. A megtévesztés magától a Sátántól származik, és azoktól, akiket ő megfertőz. Aki nem fogadja el Jézus Krisztus létezését, szinte lehetetlennek fogja találni, hogy ellenálljon a Sátán füstjének, aki elvakítja közületek mindazokat, akik vétkeznek a büszkeség bűnével, hogy felfaljon benneteket. Istennek minden olyan felszentelt szolgája, aki eltávolodik az Igazságtól, tévedésbe fogja vezetni mindazokat, akik útmutatást keresnek nála. Ezért ők nagy büntetést fognak elszenvedni az Ítélet Napján.

A szekuláris világ befolyása egy nagy árhullámhoz hasonlít, és azok a lelkek, akik megengedik neki, hogy az Isten Igéjével kapcsolatos álláspontjukat és véleményüket megváltoztassák, meg fognak fulladni. A megtévesztés a gonosz egyik eszköze, és ő legfőképpen arra összpontosít, hogy elcsábítván azokat, akik az Egyház belső köréhez tartoznak, elpusztítsa Fiam földi Egyházát. Nyissátok ki a szemeteket az új változásokra, amelyeket be fognak vezetni, és amelyek átkozni fogják Isten Nevét.

Nektek soha nem szabad megengednetek, hogy a hamisságok befolyásolják azt, amit Fiam tanított nektek, mert Fiam nem tért el soha az Ő Leírt Igéjétől, és nem is fog ilyet tenni soha. Az előttetek álló megpróbáltatások idején, amelyek ostorozni fogják Fiam földi Egyházát, az Igazság fog fenntartani benneteket. Fel kell készülnötök erre az időszakra, mert az szinte már a fejetek fölött van.

Szeretett Édesanyátok,

Az Üdvösség AnyjaIsten, az Atya: Én át fogok ölelni minden embert, minden fajhoz, hitfelekezethez és valláshoz tartozót

2015. január 25. vasárnap, 15:45
Drága leányom, a Beavatkozásom, hogy megnyissam gyermekeim szemét szeretet Fiam, Jézus Krisztus Szeretetére, egyre csak közeledik.
Én minden gyermekemet szeretem, és minden férfit, nőt és hét évnél idősebb gyermeket Fiam Irgalmának a Világosságába fogok hívni. Készüljetek Beavatkozásomra, mert az közelebb van, mint gondolnátok; és legyetek hálásak ezért a Nagy Ajándékért. A szellemi harc, amelynek tanúi vagytok a világban, a Földön fog megnyilvánulni, és a harc ellenségeim és azok között fog támadni, akiket ellenségeim megpróbálnak elhallgatatni, de akik elutasítják, hogy hamisságokba rántsák őket –meg azok között, akik elárulják Fiamat.
Amikor Igazságosságom Keze lesújt, próbára fogja tenni mindazok hitét, akik azt mondják, hogy a Fiamat képviselik, de csak azok lesznek elég erősek az Igazság hirdetésére, akik hajlandók követni a Keresztet. A pókhálók hamarosan el lesznek távolítva, és a ti örökségetek teljes mértékben fel lesz tárva számotokra. Ellenségeim a legtöbb esetben el fogják utasítani ezt a Beavatkozást, és a végsőkig fognak harcolni, hogy megtagadják Jézus Krisztust.
Én át fogok ölelni minden embert, minden fajhoz, hitfelekezethez és valláshoz tartozót és Fiam Fényébe fogom őket vinni; és sokan fogják Őt látni. Ez azt fogja jelenteni, hogy ennek eredményeként sokan meg fognak térni, és kérni fogják a jogot, hogy Fiam Dicsőséges földi Királyságában örök életet élhessenek.
Megígértem, hogy Fiam át fogja venni Helyét a Trónján, és ez valóra fog válni. Azok, akik nem akarnak Királyságához tartozni, a saját szabad akaratuk szerint fognak dönteni, amelyet Én adtam mindnyájatoknak.
Én, a ti szeretett Atyátok és mindannak Teremtője, ami van, és ami lesz, azt kérem, hogy ne tékozoljátok el elsőszülöttségi jogotokat. Ha megteszitek, a Sátán fel fog falni benneteket, aki épp olyan könyörtelen, mint amilyen hazug, csaló és vádló. Ti olyan Ajándékot kaptok, amely korábban egyetlen generációnak sem adatott meg, és nektek imádkoznotok kell azon Kegyelmek elnyeréséért, hogy el tudjátok fogadni Kegyeimet.
Jöjjetek a Világossághoz, mert ha ezt nem teszitek, akkor a sötétség meg fog vakítani benneteket mindörökre. Ez kettészakítaná a Szívemet, ugyanis Én senkit sem szeretnék elveszíteni közületek.
Megáldalak benneteket. Végig foglak vezetni titeket ezen a Szent Küldetésen, amelyet a Szentháromság ad nektek, amint az meg volt jövendölve.
 
Szeretett Atyátok,
A Legmagasságosabb Isten

2015. január 25., vasárnap

AZ ISZLÁM TOLERÁNS VALLÁS?

Tegnap a BBC Hard Talk című nevetséges propaganda adásában a néhai Arafat elnök feleségét kérdezgette egy néger műsorvezető. Az épületes adás bennünket foglalkoztató lényegét emeljük ki.
ARAFATOT PALESZTÍNOK MÉRGEZTÉK MEG
Suha Arafat (képen) az adásban elmondta, hogy férjét valószínűleg olyan közeli palesztín mérgezhette meg, akinek erre lehetősége volt. Több külföldi vizsgálatot is folytattak a holttestből vett mintákkal, a felesége a mérgezésre gyanakszik, amit az ételébe keverhettek, mivel előtte Arafat minden szempontból jó egészségben volt. Kiderült, hogy a két nagy palesztín párt, az Arafat vezette Fatah és a teljesen más módszereket követő Hamas között igen mérges ellentétek voltak mindig és most is ez van, bár az utóbbi évben Abbas Fatah vezető együtt van a Hamassal. Aki emlékszik a régi időkre, jól tudja, hogy Arafat minden politikai irányzattal jóban volt, a cionistáktól kezdve a kommunistákig mindenkivel, s ezt a Hamas nem nézte jó szemmel. Az kétségtelen, hogy a palesztín ellenállást Arafat teremtette meg, Izrael ellen. A felesége elárulta, hogy ő eredetileg keresztény vallású volt, de gyerek korától iszlám nevelést is kapott, s amikor egybekeltek akkor Arafat kérte, hogy „vegye föl” az iszlám vallást. A nő még azt a képtelenséget is elárulta, hogy Arafat egy világi államot akart. Annak a palesztín népnek, aminek muzulmán a vallása.
AZ ISZLÁM TOLERÁNS VALLÁS?
A nő teljesen ellentmondásba keverdett és teljesen hiteltelen – magyar szemmel - , amiket mondott. Elkezdte mondani, hogy az iszlám az egy „toleráns” vallás, nem az mint amit a világban híresztelnek róla és a különféle terrorbandáknak „nincs köze” az igazi iszlámhoz. Ezt a mesét csak azok hiszik el, akik nem tanulmányozták az iszlám vallást közelebbről. Ez a „vallás” ami valójában nem vallás, hanem éppen olyan politikai program és életmódparancs, mint a zsidóké. Viszont a vallás kifejezés jól hangzik a világban és megtévesztésül kitünően föl lehet használni, ilyen címen mindenre, amit a vallás fogalommal el akarnak érni. Ki kellene végre mondani a híres szakértőknek, hogy a világon egyedül Jézus tanításai képeznek vallást, a szó igazi értelmében. Ugyanis az őskeresztények Jézus tanait „vallották meg”, s emiatt üldözték őket. A buddhizmus, hinduizmus és még sorolhatnánk sokáig a sok álvallást és szektát, ezek nem vallások, hanem különféle tanok, ideológiák, életmódminták, poltikai programok keverékei. Vegyük csak az egyik legképmutatóbb „vallást” a buddhistákat, akik a legyet sem képesek agyoncsapni, a magasabb rendű tanaik miatt, aközben az embergyilkolás nem esik nehezükre, ha arról van szó. És ezt nem is indokolják meg. S még önmagukat is fölgyújtják és elégetik, a vallásuk nevében. Az iszlám nevű vallást Mohamed találta ki Krisztus után a 600-as évek körül, s ő jól ismerte a Mózes-i vallást és Jézus tanításairól is volt fogalma, de ezeket a már meglévő vallásokat és tanokat a vad arabokra nem lehetett alkalmazni, testre szabni, mert az ő szokásaik, életmódjuk, gondolkodásuk teljesen más volt. Aki már beleolvasott Mohamed Korán-jának teljesen zavaros, érthetetlen, teljesen ellentmondó szövegeibe, az beleőrül, mert annyi ellentmondás van minden egyes mondatában, hogy azt elfogadni ép ésszel lehetetlen, főleg magyar gondolkodású ember erre képtelen. Úgy is lehetne jellemezni ezt a vallást Shakespeare szövegére utalva, hogy: „Őrült beszéd, de van benne rendszer”. A lényeg nemcsak ez, hanem Mohamed parancsai, az első években, amit vallási utódai is ugyanígy követtek. Mohamed a vad nomádlovas csapatait szétküldte a hatalmas sivatagokba, hogy minden arabot, vagy bárkit, akivel találkoznak vegyenek rá arra, hogy ezt a vallást fogadják el. Akik ellenállnak, azokat azonnal le kell ölni egy jólirányzott kardcsapással – szólt Mohamed toleráns parancsa. Szó sem lehetett szóbeli egyezkedésekre és rábeszélésekre. A kardvágás volt a meggyőzés leghatásosabb toleráns eszköze ezeknek a muzulmánoknak. S ez a térítés folyik jó másfél ezer éve, csak minden korban más és más eszközökkel. A muzulmánoknak olyan nincs, hogy „párbeszéd”, „együttműködés” más vallásokkal. Ugyanazt hirdetik mint a zsidók: vagy behódol nekik mindenki, vagy megölik őket. S mind a két vallás isteni kinyilatkoztatással magyarázza meg magát, amit csak ők kaptak meg Jehovától illetve Allahtól. A többi népek meg kövessék őket, mert az ő istenük az egyetlen és az igazi...Ennyit a toleráns muzulmánokról, akiknek valóságos céljuk -kimondva és kimondatlanul- területi és vallási hódítás az egész világon. Most éppen a zsidók tolják maguk előtt az iszlámot, saját céljaik érdekében. A piszkos munkát meg az iszlámmal akarják elvégeztetni. Nagy ötlet ez...és sikeres, ahogy látjuk. Most már ott tartunk Németországban, hogy több a mecset mint a katolikus templom és akik tüntetni mernek az iszlám ellen (PEGIDA), azok rohadt rasszisták és fasiszták, nem toleránsok a „békés és toleráns” muzulmánokkal szemben. Németország kancellárja is azzal fenyegeti a németeket, hogy alkalmazkodjnak a toleráns muzulmán kisebbséghez. A 80 milliós németségnek kell alkalmazkodni a 6 milliós vadállatokhoz. Mert így jellemzik őket a németek, saját tapasztalataik alapján. Magyarországon, meg aki nem igazodik a zsidó-cionista ukázokhoz, az ugyanezeket a jelzőket megkapja, plusz még a jogi büntetéseket is. A „holotagadást” például törvénybe is iktatták. Ezt az őrületet a világ létező 190 körüli országa közül „csak” 13 vezette be, köztük a cionista patkányköztársaság, Magyarország is.

http://amagyaroldal.hu/hirek/content/az-iszl%C3%A1m-toler%C3%A1ns-vall%C3%A1s

Égi Édesanyánk üzenete 2015. január 25-én Medjugorjéból

Medjugorje, 2015. január 25.


„Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy imádságban éljétek meg hivatásotokat. Ma, mint eddig még soha, a Sátán a gyűlölet és a békétlenség ragályos szelével szeretné az embert és lelkét megfojtani. Sok szív öröm nélküli, mert nincs benne sem Isten, sem imádság. A gyűlölet és a háború napról napra növekszik. Gyermekeim, arra hívlak benneteket, hogy lelkesedéssel kezdjétek el újra a szentség és a szeretet útját, mert én ezért jöttem közétek. Legyünk együtt szeretet és megbocsátás mindazok számára, akik csak emberi szeretettel tudnak és akarnak szeretni, és nem az Isten mérhetetlen szeretetével, amelyre Isten hív benneteket. Gyermekeim, mindig a jobb jövőbe vetett remény legyen a szívetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Kalkuttai Boldog Teréz anya és a pénz


"Egy napon Henry atya Szent József tiszteletének terjesztése végett elhatározta, hogy nyomtat néhány szentképet, és eljött egy kis pénzt kérni tőlem. Azon a napon csak egyetlen rúpia volt a pénztárban, és azon gondolkoztam, neki adjam-e, vagy inkább megtartsam magunknak. Úgy döntöttem, hogy neki adom. Henry atya ugyanaznap este visszajött, és egy szép, pénzzel teli erszényt adott át nekem: száz rúpia volt benne. Egy ember megállította az utcán és átnyújtotta neki az erszényt azzal, hogy adja oda Teréz anyának."

(Kalkuttai Boldog Teréz anya)

Forrás: Isten gyermekei a szentek

2015. január 24., szombat

Katolikus válás? Csak ne nevezzétek válásnak – Bergoglio Legfelsőbb Bírósághoz

A Sacra Rota Romana új törvénykezési évének kezdetén tartott ülésen január 23-án Bergoglio új irányvonalat írt elő a Vatikán Legfelsőbb Bírósága számára, ami a világ összes egyházi bírósága számára kötelező érvénnyel szabja meg az irányt. A beszéd tartalmát összefoglalva azt lehet mondani, hogy bár nincs szó katolikus válásról, de a most előírt gyakorlat világosan ehhez közelít.
     Bergoglio utasításai alkalmazkodnak ahhoz a progresszív házasságképhez, amit a válások és második házasság világi gyakorlata az egyházéval akar összhangba hozni. Bergoglio szerint a különböző „életkori kapcsolatok” számára a házasság szentségét és a házasság ehhez kapcsolódó felbonthatatlanságát dialektikusan át kell értelmezni.
Bergoglio az egyházjogi eljárások ingyenessé tételét követelte. E népszerű követelés mellett azonban más, a hitre nézve súlyosabb utasításai is voltak: Mostantól fogva az egyházi bíróságoknak a hiányos hitet és az elégtelen házasságfogalmat is világszerte fel kell venniük a semmisségi okok közé a Canon 1099 értelmében.
     Bergoglio arról beszélt, hogy az embereknek a házasságról való felfogásában „súlyos deficit” áll fenn. „Itt is szükség van egy lelkipásztori irányváltásra az egyházi struktúrákban”, mondta.
     Bergoglio szerint tehát az „egyházi struktúráknak” kell átalakulniuk. Ezek szerint az ő szavaiban a sok zátonyra futott házasság az egyház, nem pedig a házasfelek strukturális problémájává mutálódott. Arról viszont egyáltalán nem beszélt, hogy a papnak a jegyeseket alaposabban elő kellene készítenie és hitüket közelebbről meg kellene vizsgálnia, mielőtt házasodni engedi őket. Azt sem mondta, hogy a házasfeleknek kellene megváltozniuk.
Bergoglio a bírókhoz fordulva ezt mondta: „Az a ti súlyos feladatotok, csakúgy, mint az egyházmegyék összes bírájának, hogy az emberek üdvét ne zárjátok jogi szűkutcába.” Bergoglio egy szóval sem említette a házasság szentségéhez való járulás engedélyezésének nyilvánvaló csődjét, amire pedig joggal vezethető vissza, ha olyan sok tönkrement házasság az esküvő előtti hiányzó hitre és a házasságról alkotott téves elképzelésre vezethető vissza.
     Ezzel az egyházi bíróságoknak szóló utasításai olyan főcímet kapnak, mely a „válás” szót ugyan energikusan visszautasítja, de a gyakorlatot igencsak közelebb viszi az egyházi váláshoz.

forrás: www.katholisches.info
http://katolikus-honlap.hu/1501/berg-ehe.htm

Kinek van haszna a párizsi merényletből?

A nyomozók minden bűntett utáni első kérdésére a párizsi merénylet után a felelet így hangozhatna: Közvetlenül a párizsi szennylappnak, akik 60 ezres példányszámukat több millióra emelték, ráadásul az államtól is kaptak segélyt. Aztán Isten gyalázóinak, akik mocskos, infantilis istengyalázó képeiket többmillió emberhez tudták ezáltal eljuttatni. Ha – ahogy már korábban írtam – ezen képek birtoklását úgy tekintjük, mint a vadállat bélyegét, egycsapásra a világ minden részén többmillió embert tudtak így megjelölni.
Williamson püspök úr január 24-i kommentárjában, jócskán megkésve, foglalkozik a párizsi merénylettel és következményeivel. Cikkét a következő kérdéssel fejezte be:
Kik a háttérből irányítók? Isten ellenségei, akik arra törekszenek, hogy saját istentelen új világrendjüket felállítsák – egy rendőrállamot, ami úgy lesz kialakítva, hogy egyetlen élő lélek se tudjon az örök pokoltól megmenekülni. Nevezzük őket a „globalistáknak”.
     Ezek szerint a Hebdo-támadás az ő művük volt, és csupán egy újabb az általuk szervezettek között, miként a 9/11 New Yorkban vagy a 7/7 Nagy-Britanniában, csak most azzal a szándékkal, hogy a közvéleményt az istengyalázó véleményszabadság védelmezése és a polgárháború felé tereljék? Nagyon valószínű.
     Az mindenesetre biztos, hogy az egész esemény nem úgy zajlott le, ahogy ezt nekünk eladták. Híres példa erre az a háromperces filmkivágás, ami a lövők egyikét mutatja, ahogy placcpatronnal lő egy „mohamedán” rendőrhivatalnokra: vérnyomok nélkül, a fegyver visszaütése nélkül. A [híradóban számtalanszor, de homályosan bemutatott] filmrészlet letakarás nélkül megtekinthető – még – az interneten: http://youtu.be/gobYWXgzWgY
És hol van Isten mind ezen őrület alatt? „Akit meg akar semmisíteni, azt először az őrületbe kergeti”, mondja egy régi közmondás. Imádkozzuk naponta a rózsafüzért arra a győzelemre, amit Isten egyedül Anyja által fog kivívni. A szegény globalistáknak nagy meglepetésére.

http://katolikus-honlap.hu/1501/parizs.htm

2015. január 23., péntek

Hamis próféta: „Nem kell szaporodni, mint a nyulak”

A Fülöp-szigetekről a Vatikánba visszatérő Ferenc pápa a repülőgépen nyilatkozott a sajtónak, és a felelős családtervezésről szólva kijelentette, hogy a jó katolikus nem szaporodik úgy, mint a nyúl.


Ez
a pápai megnyilatkozás szólásra bírta dr. Téglásy Imrét, az életvédő Alfa Szövetség elnökét. Alább olvasható nyilvánosnak szánt írása.
Kedves Ernő! Kedves életvédő Barátom!
Sajnos ki kell egészítenem elsődleges kommentárodat: ez nem csak "megdöbbentő", ez kifejezetten gyalázatos megnyilvánulás egy általam immár szentnek aligha nevezhető és "atya" névvel sem tisztelhető főpaptól!
Több életvédő katolikus barátom már az őszi szinódus kapcsán is komoly aggodalmának adott kifejezést az ott elhangzott, álláspontunk szerint hitünk alapvető tanításaitól idegen megnyilatkozásokkal kapcsolatosan. Ez a mostani nyilatkozat nem megerősíti, hanem minden eddiginél erőteljesebben támasztja alá azt a gyanút, hogy a Római Katolikus Egyház legfőbb vezetője nem a krisztusi tanítások mentén gondolkodik, nyilatkozik és cselekszik. Nagy szomorúsággal, de határozottan tiltakozom az ellen, hogy a szaporodás és a sokasodás, a szép magyar szóval nemzésnek nevezett szent cselekmény sajátosan emberi megnyilvánulását bárki az ostoba, lélekkel és szabad akarattal nem bíró állatokkal azonos szinten emlegesse.
Minden egyes megfoganó ember a szüleiben munkálkodó, Teremtő Isten alkotása. Krisztus-arcú lény, akinek méltóságát még egy pápának választott személy sem vonhatja kétségbe, mert az minden istenhívő embernek szent és sérthetetlen. Azt a kijelentést, amelynek alapján
I. Ferenc katolikus egyházfő a Teremtő Isten ajándékának tekintendő életfakasztást a nyulak szaporodásának szintjére aljasítja, Isten- és emberellenes cselekménynek tartom, amiért meg kell követnie az egész katolikus egyházat és az egyházunkban eddig az Isteni kinyilatkoztatás rendíthetetlen őrzőjét tisztelő emberiséget.

A botrányos megnyilatkozást egy mai napilapban olvastam már,de nem akartam hinni a szememnek. Egészen addig azt hittem, hogy megint a sajtó rosszindulatú félreértelmezéséről van szó, amíg a hitelesnek tekinthető, Vatican Insider (La Stampa) újság nyomán készült magyar közleményt el nem olvastam.

Apage, Satanas!


Életre fel!


Egy nem nyúlként szaporodó, hanem Krisztus arcát 11 gyermekében is szemlélő, a Teremtés méltóságát bennük továbbéltető magyar, katolikus édesapa:

dr. Téglásy Imre
Jelen írás bármely fórumon, bárkivel közölhető!
Továbbította az MVSZ Sajtószolgálat

Számos, az egyház által is elfogadott módszer létezik a születésszabályozásra – mondta az egyházfő.

http://www.hir24.hu/…/ferenc-papa-nem-kell-szaporodni-mint…/