2011. május 27., péntek

Határokon átívelő zarándokút születik

A Határon Átnyúló Együttműködési Programban, a „Szent Erzsébet útján a Rákócziak földjén” című program keretében épült ki Sárospatak és Kassa között a gyalogosan végigjárható Szent Erzsébet Út, melynek nyitózarándoklata június 13-án, a pünkösdhétfői szentmisét követően indul, érseki áldással. Ezzel hivatalosan is megnyílik a Sárospatakot Kassával összekötő 120 kilométeres, gyalogosan végigjárható, jelzett zarándok- és turistaút.
„Ha te velem akarsz lenni,
akkor én is veled akarok lenni…”
A „Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program” keretében új kulturális és turisztikai kapocs születik 2011 júniusában az észak-magyarországi régióban a két ország közt. A sárospataki Szent Erzsébet Út Alapítvány és a kassai Gótikus Utak Gyöngye Alapítvány pályázati forrásokból arra vállalkozott, hogy a Szent Erzsébet Zarándokúttal köti össze a két várost.
A program két éve kezdődött, s most annak lezárásként 2011. június 1-jén zárókonferenciára kerül sor a sárospataki Szent Erzsébet Házban. A konferencia lehetőséget ad, hogy a két alapítvány munkatársai bemutassák a projekt keretében végzett munka eredményeit. Saját turistajelzést (lásd fent) kapott egy, a Zempléni-hegységen keresztül gyalogosan végigjárható út Sárospatak és Kassa között. Az útvonal az alábbi településeket érinti: Bodrogolaszi – Komlóska – Erdőhorváti – Regéc – Telkibánya – Füzér - Alsó-mislye (Nižná Myšľa) - Koksó Baksa (Kokšov-Bakša). A rózsa jelét követve a településeken és az erdőben útitáblák is tájékoztatják a Szent Erzsébet Úton járókat. A zarándokokat négy nyelven kiadott útikönyv segíti, amely a térképeken kívül leírásokat tartalmaz az adott települések természeti és épített örökségéről, Szent Erzsébetről és a hozzá kapcsolódó emlékekről.
Az úthoz és a zarándoklatokhoz kapcsolódó információk  megtalálhatóak a Szent Erzsébet Út honlapján. A zarándokút ünnepélyes megnyitása június 13-án, pünkösdhétfőn lesz, amikor a sárospataki bazilikában, a kassai és egri érsekek által Szent Erzsébet tiszteletére bemutatott szentmise és az ereklyés körmenet után az érsekek áldásával elindul a nyitózarándoklat.
A június elsejei konferencia előadói között lesznek a magyar és szlovák illetékes minisztériumok munkatársai, Borsod-Abaúj-Zemplén és Kassa Megye vezető tisztviselői, a régió országgyűlési képviselője, Sárospatak és Kassa települések polgármesterei, valamint turisztikai szakemberek. Témája lesz a vallás szerepe a turizmusfejlesztésben, a határon átnyúló együttműködési program eddigi eredményeinek ismertetése Szlovákiában és Magyarországon, valamint a következő évek pályázati lehetőségei. Szó lesz még a régióban található tematikus utakról. A konferenciát két német vendég előadása zárja: Gerald Jaksche, a Wartburg-Marburg közötti Erzsébet Utat építő szervezet tagja; Rolf Damm a 2007-es jubileumi évben gyalog tette meg a Wartburgtól Sárospatakig tartó utat, felvázolva ezzel a következő évek feladatát: az Európai Kulturális Utak szervezet keretében megvalósítandó nemzetközi Szent Erzsébet Utat.
Szent Erzsébet Út Alapítvány/Magyar Kurír

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Az áldás

Ezt az üzenetet Isten egy választottján keresztül kaptuk, akinek az égiek az Anna Terézia nevet adták. A név arra utal, hogy úgy szereti a Szűzanyát, ahogyan édesanyja, Szent Anna szerette. A Terézia név pedig Avilai Szent Terézre utal, akihez hasonlóan ő is sok kegyelmet kapott élete során. Egy idő óta naponta kap üzeneteket szentektől, mennyben lévő üdvözült lelkektől, a Szűzanyától és a Szentháromság személyeitől. Ezek az üzenetek elsősorban az engesztelőknek szólnak. De minden keresztény gyümölcsözően olvashatja őket, hiszen az engesztelők Jézussal, az Ő szívének szándékaival egyesülten munkálkodnak azon, amely Jézus számára a legfontosabb, a lelkek üdvösségén, a Jézussal való egyesülésen, hogy minden keresztény  elmondhassa Pál apostollal, hogy "élek, de már nem én, hanem Jézus él énbennem."
Anna Terézián keresztül kaptuk a következő felszólításokat is: http://engeszteles.bocsajozsef.hu/imaszandekok/ima-az-engesztelk-egysegeert-20110218
Kedveseim, a Szentháromság rendkívüli áldása kísérje napjaitokat! Az áldással mindig erő érkezik hozzátok Istentől. Az áldás olyan hatalom, mely arra tesz képessé, hogy megmaradjatok a kegyelemben, hogy ne veszítsétek el lelketek éberségét és örömét. Az áldáshoz küldetés is társul. Elvinni a küldőtől a kegyelmeket, és továbbadni, vagyis közvetíteni minden nyitott lélek felé. Az áldás belemerít titeket a Szentháromságba egészen. Boldog az az ember, akit az Úr áldásával meglátogat, mert benne új élet fakad a kegyelmek továbbadására. Így válik Isten áldása hatékony eszközzé rajtatok. Legyetek mindig nyitottak az áldás befogadására!
2011.05.04.                                                                         Anna Terézia


Isten akaratának a felismerése

Kedveseim, találjatok megnyugvást mindennapi élethelyzeteitek során! Semmit se tegyetek a Szentháromság akarata ellenére! Vizsgáljatok meg mindent, és azután döntsetek arról, mi a helyes és követésre méltó! Lelketek azonnal megbékél, ha jó úton jártok, ha azonban nyugtalanok maradtok és elveszítitek türelmeteket, az nem vezet el benneteket a biztonságos mezőkre. Figyeljétek meg, mi az, ami eltérít és kizökkent, mi az, ami miatt képtelenek vagytok felülemelkedni egy-egy nehéz helyzeten, és azokat a pontokat nagy bátorsággal és Istenbe vetett bizalommal javítsátok ki! Amennyiben képtelenek vagytok erre, akkor se essetek kétségbe, csak adjátok át Istennek, és Ő átformálja lelketekben.
2011.05.06.                                                                              Anna Terézia
http://engeszteles.bocsajozsef.hu/lelkielet/isten-akaratanak-a-felismerese

A szabadság útja

Kedveseim, váljatok szabaddá mindentől, különösen saját terheitektől, azoktól a korlátaitoktól, melyek lenyomnak benneteket! Jöjjetek Jézus Szent Szívéhez, és tegyétek le nehézségeiteket és a sértéseket, amelyeket másoknak okoztatok! A Szentháromságnak mindezekre gondja van, csak nagy bizalommal adjátok át neki! Megbocsátó szeretetével átjárja szorongásaitokat és magához emelve felmelegíti elhidegült lelketeket. Higgyétek, egyedül Isten művelheti bennetek ezt a magával ragadó nagy csodát. Ne keményítsétek meg szíveteket, inkább engedjétek, hogy kiégessen belőletek minden felesleges salakot! Bátran lépkedjetek ezen az úton!
2011.05.08                                                 Anna Terézia
http://engeszteles.bocsajozsef.hu/lelkielet/a-szabadsag-utja


Isten tervei

Kedveseim, bizakodjatok, hogy minden, ami kilátástalannak tűnik is, meg fog valósulni Isten terve szerint életetekben. Ha semmit sem láttok előre abból, ami beteljesülőben van, akkor se csüggedjetek, mert nem úgy történnek az események, ahogyan azt elképzeltétek. Sokkal összetettebb minden, de mégis nagyon egyszerűen fog végbemenni. Ezért ne töprengjetek azon, hogy hogyan kezeljétek a változásokat! Ti csak mindent azonnal tegyetek le a Szentháromság elé és ne kételkedjetek! Így haladjatok előre bátran!
2011.05.10.                                        Anna Terézia

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/lelkielet/isten-tervei


Önmagunk kiüresítése

Kedveseim, ne engedjétek, hogy kizökkentsenek a nehézségek, melyeket komoly teherként éltek meg! Tegyétek le a Szentháromság kezébe! Szabaduljatok meg még az emlékképektől is, és mondjatok ellen minden nyomasztó érzésnek! Ne ragaszkodjatok még a legboldogabb pillanatokhoz sem, mert azok is csak időlegesen a tiétek! Mindent adjatok át, hogy kiüresedett legyen edényetek! Akkor Isten megtölti bensőtöket és gazdagon megajándékoz kegyelmeivel. Gyűjtsetek minél több kincset, és eszközként használjátok azokat a lelkek megmentésére!
2011.05.26.                                              Anna Terézia

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/lelkielet/oenmagunk-kiueresitese