2012. január 4., szerda

Közzétették a tavalyi év keresztény mártírjainak névsorát

A Fides missziós hírügynökség közzétette a tavalyi évben meggyilkolt áldozatok névsorát. Adataik szerint 2011-ben huszonhat hithirdetőt gyilkoltak meg. A huszonhat áldozat közül tizennyolc pap, négy szerzetes és négy világi hívő volt.
„Az evangéliumhoz való őszinte kötődés az ókorhoz hasonlóan ma is együtt járhat életünk feláldozásával. A világ különböző részein sok keresztény él üldöztetésben, olykor a mártírhalál fenyegetettségében” – mondta XVI. Benedek pápa december 26-án, Szent István protomártír liturgikus ünnepén. A Fides missziós hírügynökség jelentése a Szentatya e szavaival kezdődik.
Az amerikai földrészen volt a legmagasabb az áldozatok száma, tizenhárom pap és két világi hívő vesztette életét. Afrikában hatan haltak meg: két pap, három szerzetes, egy világi hívő. Ázsiában két pap, egy szerzetesnő és egy világi hívő vesztette életét; Európában pedig egy papot gyilkoltak meg.
Többen közülük annak az erőszaknak váltak áldozataivá, amely ellen küzdöttek, vagy pedig saját biztonságuk helyett azt választották, hogy embertársaiknak segítsenek. Többen merényletben vagy emberrablás folytán haltak meg, továbbá azért, mert Krisztus nevében a gyűlölet helyett a szeretetet, az elkeseredettség helyett a reményt, a párbeszédet, és a jogok védelmét hirdették.
Két latin-amerikai országban különösen veszélyes mesterség a misszionáriusoké: Kolumbiában és Mexikóban. Kolumbiában hat papot és egy világi hívőt öltek meg erőszakos módon. Mexikóban öten, négy pap és egy világi hívő halt erőszakos halált a keresztények elleni gyűlölet miatt. A világi hívő egy harminchat éves nő volt, akit egy kábítószerkereskedéssel foglalkozó csoport rabolt el.
Afrikában Burundiban, Kenyában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Dél-Szudánban és Tunéziában estek áldozatul papok és világi hívek, Ázsiában pedig Indiában és a Fülöp-szigeteken.
Az európai áldozat egy spanyol nyugdíjas tábori lelkész, Ricardo Muñoz Juárez, aki rablótámadás áldozata lett.
Magyar Kurír

Növekszik az életvédő orvosok száma az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában

Az Egyesült Államokbeli nőgyógyászok lapjának decemberi száma közzé tett egy felmérést, amely azt mutatja, hogy a nőgyógyászok 57 százaléka azt vallja: a terhesség a petesejt megtermékenyítésével kezdődik. Kétszer akkora az arányuk, mint akik szerint a beágyazódás jelenti a terhesség kezdetének pillanatát.

Az 1800 orvoson végzett felmérés eredményei feltárják, hogy a tudományos gondolkodásban jelentősen ellentétes tendencia figyelhető meg 1965-höz képest, amikor az amerikai nőgyógyászok ugyanezen szervezete kijelentette, hogy a megtermékenyítés, vagyis a terhesség kezdete nem azonosítandó a férfi sperma és a női petesejt egyesülésével, hanem az embriónak az anya méhében való beágyazódásával indul el. 
Emellett embrióról sem beszéltek annak idején, hanem a megtermékenyített petesejt kifejezést használták. E megfogalmazás kulturális következménye miatt az amerikai álláspont jelentős hatással volt az összes orvosi szervezetre, beleértve az Egészségügyi Világszervezetet is. Ezzel alkalmazkodtak az új nyelvezethez, amely már nem egy új tudományos ismeretre alapult, hanem egy érdeket képviselt. Ennek jegyében minimalizálni akarták a spirál és a fogamzásgátló tabletta megtermékenyülés utáni méhnyálkahártyán belüli hatásait. 
A másik pozitív hír, amelyet a Zenit hírügynökség tett közzé, az Egyesült Királyságból származik. A Palliative Medicine című szaklapban megjelent felmérés szerzői felülvizsgálták az elmúlt 20 év angol nyelvű orvostudományi szakirodalmát, amely az eutanázia és az orvosi közreműködéssel elkövetett öngyilkosság témájával foglalkozik. A kiválasztott 15 tanulmány alapján megállapítható, hogy az angol orvosok nagy többsége ellenzi az eutanáziát és az orvosi közreműködéssel végrehajtott öngyilkosságot. Ami még jelentősebb, hogy meggyőződésük: ennek a gyakorlatnak semmi köze az orvosi szakmához. A tanulmányok kimutatják az orvostudomány ellenállását, amely Hippokratész óta a beteg javára alapszik, és amely meggyőződés jóval mélyebben gyökerezik, mint ahogy azt a hangoskodó, de kisebbségben levő orvosok csoportja igyekszik beállítani. 
Vatikáni Rádió/Magyar Kurír


Uruguayban elfogadták az abortuszról szóló törvényjavaslatot


Jaime Fuentes, Minas város püspöke a fogantatás pillanatától kezdődő élet védelmének fontosságát hangsúlyozta az uruguayi szenátusnak címzett nyílt levelében. Ennek ellenére a szenátus december 27-én elfogadta az elé terjesztett, abortuszról szóló törvényjavaslatot, mely szerint minden leendő anyának joga van a terhesség első tizenkét hetében dönteni a magzat sorsáról.
A törvényjavaslatot a baloldali, úgynevezett „Frente Amplio” párt nyújtotta be. Az indítványban arra is kitértek, hogy egyes esetekben, mint a nemi erőszak vagy a magzat súlyos fejlődési rendellenessége, az anya bármely időszakban dönthessen a terhesség megszakításáról. Az elkövetkezendő hónapokban a törvényjavaslatot a képviselő ház elé terjesztik jóváhagyásra.
Jaime Fuentes, Minas város püspöke a fogantatás pillanatától kezdődő élet védelmének fontosságát hangsúlyozta az uruguayi szenátusnak címzett nyílt levelében. Az uruguayi főpásztor emlékeztette a szenátorokat az elmúlt évek hatalmas népességcsökkenésére.
2008. november 11-én már elfogadtak egy hasonló törvényjavaslatot, ám három nappal később Tabaré Vázquez orvos, az akkori elnök a parlamentnek küldött levelében megvétózta azt. Szerinte egy ország civilizáltságát abban is mérhetjük, hogy milyen fokon védelmezi a leggyengébbeket.
Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

A Mennyei Atya: Ezen üzenetek eredményeként két milliárd lélek fog megtérni

2012. január 3. kedd, 15:30
Leányom, ritka az ilyen ajándék, mint a mai látomásod, melyben Fiam arcát és az Én arcomat tártam fel előtted.
Te áldott vagy, hogy ezt a rendkívüli mennyei ajándékot megkaptad. Erre azért volt szükség, hogy megerősítsen téged. A szenvedésed most könnyebb lesz, és te sokkal erősebb leszel, mint ezelőtt voltál.
Sohase félj ettől a munkától, mert neked most már tudnod kell, hogy minden hatalom a Földön az Én mennyei kezemben van. Senkinek sincs hatalma az Atya fölött. Még a csaló sem tudja meghamisítani, de megváltoztatni sem az Én mennyei tervemet az emberiség számára.
A Mennyország nagyon örvend azoknak a megtéréseknek, melyek ezen üzenetek hatására történtek. Több mint két milliárd lélek fog most megtérni ezen Isteni üzenetek közvetlen eredményeként.
Senki sem fogja megállítani ezt a munkát. Bár próbálkozni fognak ezzel, de hasztalan.
Isteni védelmem kiterjed minden olyan lélekre, akik az örök megváltás igazságát hirdetik.
Sohase adjátok fel, gyermekeim, független attól, hogy a szenvedés milyen nehéz lesz számotokra. Ne feledjétek, a szenvedés közelebb hoz benneteket mennyei Királyságomhoz.
Gyermekeim, ti hamarosan örvendezni fogtok, amikor megtapasztjátok azokat a kegyelmeket, melyeket Fiam áraszt ki rátok.
Maradjatok éberek. Tartsatok ki a lelkekért végzett imában, és egy percig se kételkedjetek abban, hogy Én, a ti Örök Atyátok vagyok az, aki ezen üzenetek által elmétek, testetek és lelketek békéjét hozza meg nektek.
Ezeket az üzeneteket szent üzenetként kezeljétek. Ezek mindig összhangban fognak állni Szent Igémmel, melyet már a kezdet kezdetén adtam az emberiség számára. Ezen üzenetek olyan módon gyullasztják fel lelketek lángját, hogy azt nehéz lenne figyelmen kívül hagynotok.
Engedjétek, hogy Lelkem elérjen benneteket, és lazítsatok. Egyedül csak akkor tudom lelketeket megérinteni, ha a felismerés egy szikrája lángra gyújtja lelketeket.
Arra szólítalak fel benneteket, hogy fussatok Hozzám, mert csak így ölelhetlek meg benneteket olyan módon, ahogyan azt egy apa teszi gyermekeivel.
Engedjétek meg, hogy védelmembe vegyelek benneteket és kegyelmeimet felajánljam nektek azért, hogy erőssé tegyelek benneteket, és így hadseregemben harcolhassatok a világotok Gonosza ellen.
Hadseregem a békét és a szeretetet fogja elhozni nektek, melyre annyira vágyakoztok, és azért van szükségetek, hogy eloltsa szomjatokat.
Menjetek békében gyermekeim, abban a tudatban, hogy ezek az Általam jóváhagyott üzenetek az igazságot tartalmazzák az egész emberiség számára.
Ha alázatos és tiszta szívűek lesztek, akkor fel fogjátok ismerni szeretetemet. Legyetek kicsinyek az Én szememben, mint a gyermekek, mert csak így tudlak benneteket felemelni, a megfelelő időpontban, mint egy angyalt az Én Birodalmamba.
Menjetek békében. Hajtsátok vállamra fáradt fejeteket, és Én enyhülést és vigasztalást hozok nektek, amelyre vágyakoztok.
Szeretlek benneteket gyermekeim, egyenként, és együttvéve.
Örvendek, mert amikor eljön Szent Családunk újra - egyesülésének napja, az egész Mennyország dicsőítő éneket fog zengeni egy egész örökkévalóságon át.

A Mennyei Atya


Megjegyzés: a két milliárd lelket illetően – az Isteni Irgalmasság Máriájának nevezett látnoknő tudatni szeretné, hogy egy korábbi személyes üzenetben, melyet Istentől, az Atyától kapott, említésre került, hogy ’’két milliárddal több lélek fog megmenekülni – mint egyébként menekülne meg – ezen üzenetek által”. Sok ember úgy értelmezte a fenti üzenetet, hogy mindösszesen két milliárd ember fog megmenekülni a világon, ami nem helyes. Sokkal többen fognak megmenekülni ennél. Ez a két milliárd, pluszként értendő.  (2012. január 6. péntek, 09.11)

Szép új világ-óvszer népszerűsítése a Szűzanyával

2011 decemberében a "Jugend gegen AIDS" (Fiatalok az AIDS ellen) elnevezésű hamburgi ifjúsági szervezet kampányba kezdett az óvszer használatának támogatásáért és a katolikusok jelenlegi álláspontja ellen. A kampány célpontja Mária, Jézus anyja.
A szervezet Facebook oldalán egy videofilmet helyeztek el, melyen egy Mária szobrot "ejtettek túszul" egy üvegtartályban. A Szűz szeméhez egy csővezetéket kötöttek, és amikor egy Facebook rajongó "lájkolja" a kampányt, egy csepp könny csordul le a Szűz szeméből, növelve a tartályban levő víz mennyiségét, ahol Máriát elhelyezték.
A szervezet vezetői elmondtáka kampány célját: "látni, ahogy a víz eléri Mária arcát", és hogy "csak a katolikus egyház tudja ezt megállítani, hogy Mária meg ne fulladjon", ha megváltoztatája álláspontját az óvszer használatával kapcsolatban.
"Növeld a nyomást a katolikus egyházra a vízszint emelésével", buzdít a hirdetés.
Mint ebből a hírből is látható, ma már semmi sem szent és mindennel vissza lehet élni. Azt hiszem, hogy az ilyen emberek kőszívét már csak Isten tudja meglágyítani - van miért imádkozni!