2012. október 30., kedd

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"


Nagy büntetését, melynek nagysága mostanáig még sohasem volt tapasztalható a világban, csökkenteni lehet

2012. október 29. 15:30
Drága szeretett leányom, amint azt már mondtam neked, a változás folyamata megkezdődött, mivel Atyám keze most büntetésként sújt le, nemcsak az Egyesült Államokban, hanem más országokban is.
Mindezek az ökológiai megrázkódtatások folytatódni fognak mindenhol, egészen addig, ameddig az emberiség megtisztult.
Nektek imádkoznotok kell, hogy azok a lelkek, akik Istent elutasítják, megmenekülhessenek a Pokol tűzétől mások nagylelkűsége, imái által.
Ezek a jelek azért vannak, hogy megmutassák az emberiségnek, hogy az idők valóban megváltoztak. Semmi sem fog és nem is tud ugyanaz maradni, egészen addig, ameddig a Föld megtisztul, hogy lehetővé tegye Második Eljövetelem megtörténését.
Ebben a pillanatban, amikor a bűn tönkreteszi a Földet, az nem méltó a Messiás fogadására.
Ezek a jelek, a végidők jelei követőim, és nektek fel kell készítenetek a lelketeket.
Hamarosan lesznek néhányan, beleértve a kőszívű ateistákat is, akik az Atya Kezét szándékosan figyelmen kívül fogják hagyni.
Azonban nagy büntetését, melynek nagysága mostanáig még sohasem volt tapasztalható a világban, csökkenteni és enyhíteni lehet imáitok által.
Mégis, addig fog folytatódni, ameddig az emberiség el nem fogadja az Igazságot.
Az Úr napja, a Második Eljövetel napja egyre közeledik, bár előbb még sok eseménynek kell megtörténnie.
Ez egy nehéz időszak lesz, Isten minden gyermekének, beleértve az erős hitűeket is. Mégis sokan, akik szeretettel és hűséggel vannak Irántam, Jézusuk iránt, békességben lesznek, mert tudják, hogy eljövök, hogy elvigyem őket az Új Paradicsomomba.
Nektek keresnetek kell ezen Új Királyság jólétét, és vágyódnotok kell erre a nagy Ajándékra.
Legyetek erősek és bízzatok Bennem. Nektek meg kell értenetek, hogy Atyámnak meg kell büntetnie azokat, akik szörnyű tetteket terveznek. Ő megígérte, hogy véget vet tevékenységeiknek és elsöpri őket.
A jelek a Föld minden sarkán láthatóak lesznek, annak biztosítására, hogy az emberiségnek ne legyen kétsége afelől, hogy kinek a hatalma erőteljes.
Csak Isten parancsainak van ilyen hatalma. Minden más hatalom rövid életű lesz. Isten hatalma mindenható, és senki sem fogja soha legyőzni a minden látható és láthatatlan dolog Teremtőjét.

Jézusotok

2004. július 29-e óta Kolumbiából


 
Máriás Mozgalom Hadserege, a ti zászlótok a Rózsafüzérem és Fiam Keresztje lesz, amelyek a mi két szívünkkel együtt egy fehér és piros szövetre lesznek nyomtatva

2012. okt.1. 7:45
Mária, a Titkos Értelmű Rózsa, sürgős felhívása a Máriás Mozgalom Hadseregéhez
Máriás Hadseregem, az Isten békéje legyen veletek és anyai védelmem mindenkor segítsen benneteket.
Bátor és hűséges kicsinyeim, olajozzátok meg imával fegyvereteket, és erősítsétek meg védelmeteket a hittel, szeressétek Istent és bízzatok Benne, mert a szabadságotokért folytatott végső csata hamarosan elkezdődik. Szükségem van arra, hogy felkészüljetek és készen álljatok, hogy csatlakozhassatok Hozzám és a mennyei sereghez, hogy együtt töröljük el a Föld színéről ellenségemet és annak gonosz hadseregét.
Én, a ti kapitányotok, felszólítalak benneteket, hogy készítsétek fel magatokat testileg, lelkileg és szellemileg a lelki csatára, mely a ti szabadságotokat fogja megadni nektek. Fiam keresztjének jele hirdetni fogja az összes eseményt, melyek le vannak írva Isten Szent Szavában (Szentírás), meg az Üzenetekben, és amelyeket a hírnökökön keresztül küldtünk az emberiségnek az utóbbi időkben.
Máriás Mozgalom Hadserege, a ti zászlótok a Rózsafüzérem és Fiam keresztje lesz, amelyek egy fehér és piros szövetre lesznek nyomtatva a mi két szívünkkel együtt. Ez lesz az a zászló, melyet ki kell nyomtatnotok, és magatokkal kell vinnetek a csatába. Az ellenségem el fog menekülni, ha azt hittel hordjátok; úgy emeljétek fel a zászlót, mint ahogyan Mózes szolgánk tette a botjával, mely győzelmet hozott Izrael népének. Én, a ti kapitányotok, kísérni fogom csapatotokat, Mihály arkangyallal és a mennyei sereggel, hogy a győzelem felé vezessünk benneteket. Előre harcosaim, gondoljatok arra, hogy a siker a kettős szív oldalán áll.
Közlöm veletek gyermekeim, hogy az Isteni Igazságszolgáltatás ideje kibontakozásban van; Fiam keresztje hamarosan megjelenik az égen és minden halandó fogja látni. Sok kegyelmet kapnak majd azok, akik azt tisztelni fogják. Ez, a Golgotai kereszt lesz, mely megerősíti majd a lelketeket és felkészít benneteket a Figyelmeztetésre.
Gyermekek, a kereszt hét nap és hét éjjel marad az égen. Arra kérlek benneteket, hogy ajánljátok fel minden szenvedéseteket és bűnötöket rokonaitokéval együtt, akik még távol vannak Istentől, hogy a lelkiismeretük felébresztésekor megtérhessenek, és ez által csatlakozhassanak a Nagy Pásztor nyájához.
Gyermekek, a csoda ideje nagyon rövid lesz, de elegendő lesz az egész Föld evangelizációjához. Minden hűséges gyermekem segíteni fog, hogy a langyos lelkek végre felébredjenek, és egyszer és mindenkor képesek legyenek elhatározni magukat. A csoda ideje, a nagy aratás ideje lesz, amikor a búza a konkolytól, a juhok a kosoktól lesznek elválasztva, így lesz Fiam nyája előkészítve.
Ezért kicsiny gyermekek maradjatok éberek, ne aludjatok el, nehogy felkészületlenül érjen az éjszaka benneteket. Ne feledjétek, hogy nincs már idő, és hogy ez alatt az idő alatt bármikor bekövetkezhet.
Fiam nyája, áldásom és védelmem legyen veletek.
Szerető Édesanyátok Mária, a Titkos Értelmű Rózsa

Rózsafüzérem a démonok réme és a lelketek erősítésére szolgál

2012. október 3., 2:20
SZENTSÉGE SZŰZ MÁRIA FELHÍVÁSA A MÁRIÁS HADSEREGHEZ
Isten békéje legyen veletek!
Ne féljetek gyermekeim, mert Szent Rózsafüzérem védőpajzsotok lesz a nagy megpróbáltatás idején. Ha ismernétek Rózsafüzérem hatalmát, akkor sokkal buzgóbban imádkoznátok. Minden Üdvözlégyért, Én, Édesanyátok, nemcsak értetek és családotokért járok közben, hanem sok lelket is megmentek attól, hogy a mélységbe zuhanjon.
Rózsafüzérem a démonok réme és a lelketek erősítésére szolgál. Mindent megadok majd nektek, amit a Rózsafüzér imádkozásakor kértek, ha az a ti érdeketeket és a lelkek üdvösségét szolgálja. Bárki, aki a Rózsafüzért imádkozza, ennek az Anyának a védelme alatt áll, és a halálotok órájában nem fogom elfelejteni, hogy hűséges lelkek voltatok. Rózsafüzérem megakadályozza a szerencsétlenséget, megtéríti a lelkeket, védi az Egyházat és annak Helytartóját, kiszabadítja a lelkeket a Tisztítótűzből és megmenti a bűnösöket az örök tűztől.
Rózsafüzérem a lelketek üdvössége. Ez egy kommunikáció velem és állandó védelem mindazok számára, akik hűségesen elmélkednek Fiam születésének, életének, kínszenvedésének, halálának és feltámadásának titkairól.
Kicsiny gyermekeim, Én, a ti Édesanyátok sohasem fogom figyelmen kívül hagyni azokat a lelkeket, akik az Üdvözlégyet mondják. El sem tudjátok képzelni azt az örömet, melyet érzek azt látván, hogy Rózsafüzéremet imádkozzátok. Ha Imaláncban imádkozzátok, akkor ellenségeim tervei hatástalanok lesznek. Rózsafüzérem ereje a ti győzelmetek lesz. Egyesüljetek az imában és ez az Anya megadja annak a napnak a békéjét és vigasztalását nektek.
Minél több Rózsafüzért imádkoztok imaláncban, annál több lélek fog megmenekülni, ellenségem ereje meggyengül és a gonosz ereje nem bántalmazhat benneteket.
Ajánljátok fel családotokat és otthonotokat a Rózsafüzér imádkozása alatt és Én, a ti Édesanyátok, nem hagyom, hogy elvesszenek, még akkor sem, ha a legbűnösebbek lennének. Ezért vegyétek figyelembe amit mondok, és imádkozzátok Rózsafüzéremet mindennap, hogy győztesek lehessetek. Előre Máriás hadseregem, terjesszétek Rózsafüzérem imádkozását és együtt fogjuk legyőzni ellenségemet és gonosz seregét. Maradjon bennetek szeretetem és Anyai védelmem kísérjen benneteket.
Édesanyátok, ki szeret benneteket, a Szentséges Szűz Mária. 
Alto de Guarne, Antióchia


Jön az éhínség lovasa, hogy kiöntse serlegét a Föld népére

2012. október 13. 8:10
MÁRIA, A TITKOS ÉRTELMŰ RÓZSA, SÜRGŐS KÉRÉSE AZ EMBERISÉGHEZ
Szívem kicsiny gyermekei, Isten békéje legyen veletek.
Jön az éhínség lovasa, hogy kiöntse serlegét a Föld lakóira. Ismét mondom nektek, gyermekeim, szerezzetek be nem romlandó élelmiszert és elegendő vizet magatoknak, mert az ínség és az aszály ideje hamarosan bekövetkezik. Ne legyetek makacsok, lássátok be, hogy jön az éhínség, mégis ti meg csak nyugodtan jártok – keltek, mintha semmi sem történne.
Gyermekeim, minden, amit bejelentettünk szó szerint be fog következni. Ez egy bizonyos időpontban fog bekövetkezni, Atyám Akaratának megfelelően. Vegyétek figyelembe kicsiny gyermekeim, mert ez a saját javatokat szolgálja! Töltsétek fel készleteteket élelmiszerrel és legyen tartalék vizetek, mert az éhínség közeledik az egész világra. Sokan fogják bánni, hogy nem vették figyelembe felhívásainkat, és holnap majd szükségük lesz egy kis élelemre és vízre, melyet már nem fognak találni.
Gyermekeim, ne halogassátok ezt a felhívást, melyet most hozzátok intézek, siessetek élelmet vásárolni és gyűjtsetek vizet, hogy mire ezek a napok elérkeznek, legyen tartalékotok, hogy táplálni tudjátok magatokat és családotokat. Tegyetek úgy, mint József Egyiptomban, raktározzatok nem romlandó élelmiszert és vizet, hogy szembenézhessetek a közeledő nagy éhínség idejével.
Íme, én előre figyelmeztettelek benneteket mindarról, ami be fog következni, így holnap majd nem mondhatjátok, hogy nem voltatok figyelmeztetve. Az éhínség egyike azoknak a csapásoknak, amely érinteni fogja a Földet, és a megtisztulásotok része lesz. Sokan őrjöngeni fognak az éhségtől és szomjúságtól, és testvéreik vérét fogják ontani, hogy egy kis élelemhez és vízhez jussanak. Az éhínség a halál lábnyomát és a pusztulást fogja maga után hagyni a világ számos részén. Kicsinyeim, olvassátok el „Jeremiás siralmai” könyvének a 4. fejezetét, hogy jobban meg tudjátok érteni, amit ez az Anya mond, és hogy ne kérdőjelezzétek meg mindazt, amit hirdetek nektek.
Gyermekeim, ne pazaroljátok az élelmet, annyit egyetek, amennyi szükséges, mert amit ma elpazarolsz, arra holnap szükséged lesz. Adjatok hálát a Mennyei Atyának, függetlenül attól, hogy milyen keveset, vagy sokat hozott a nap magával. Kérjétek az Élet Kenyerét és a testi táplálékot a Miatyánkkal, ahogyan azt  Fiam tanította. Szóval, készüljetek fel gyermekeim, raktározzatok élelmet és vizet, hogy a nagy éhínség napjait képesek legyetek elviselni.
Isten békéje legyen veletek, és Anyai védelmem segítsen benneteket.
Édesanyátok Mária, a Titkos Értelmű Rózsa
Tegyétek közé ezt az Üzenetemet olyan gyorsan, ahogyan csak lehetséges.  


Minden olyan hirtelen fog történni, hogy sokaknak nem lesz idejük könyörögni a megbocsátásért, és hogy megbocsátást kapjanak

2012. október 23. 8:15
Nyájam, béke veletek!
Az emberiség túlnyomó többsége figyelmen kívül hagyja a megtérésre való felszólításomat. Azt gondolják, hogy mivel eddig semmi sem történt, ezután sem fog semmi történni. Mennyire tévednek azok, akik így gondolkodnak! Ők nem tudják, hogy minden hirtelen elszabadulhat! Az imák, a Szentmisék, a kérések, a böjt és hűséges gyermekeim alázata, lelkeket mentenek. Ez az oka annak, amiért Atyám nem küldte még büntetését: ne feledjétek, hogy Isten lényege a szeretet, és Én vagyok a Jó Pásztor, aki életet adta juhaiért.  Isten maga a szeretet és az irgalom, és nem leli örömét a bűnösök halálában.
Ne legyetek olyan magabiztosak, mert amikor a legkevésbé várnátok, akkor fog minden elszabadulni, és sokan fognak elveszni, mert a megváltásukat az utolsó pillanatra hagyják, és arra várnak, hogy előbb minden megtörténjék, hogy majd csak azután tartsanak bűnbánatot. Ó, milyen ostobák vagytok! Mire vártok még ahhoz, hogy visszatérjetek az Üdvösség útjára? Minden olyan hirtelen fog történni, hogy sokaknak nem lesz idejük könyörögni a megbocsátásért, és hogy megbocsátást kapjanak. Az éjszaka alva talál majd benneteket, és az Úr eljön majd, és kopogtatni fog az ajtótokon, és semmilyen választ sem fog hallani. Aztán folytatni fogja útját, és amikor felébredtek, akkor már túl késő lesz számotokra, mert kopogtatni fogtok az Irgalmasság ajtaján, és az Örökkévaló hangja azt fogja mondani: „Nem ismerlek benneteket, távozzatok Tőlem és Házamtól, ti gonosztevők!”
Ismét mondom nektek: virrasszatok és imádkozzatok, mert az Úr már úton van, és ti nem ismeritek sem a napot sem az órát, amikor majd kopogtat az ajtótokon. Ne pazaroljátok az időt földi haszontalanságokra és aggodalomra. Inkább azzal törődjetek, hogy folytassátok utatokat, mely az új teremtés kapujához vezet benneteket. Legyetek készen és felkészülve, mert minden hirtelen fog bekövetkezni, és „Aztán feltűnik az égen az Emberfia jele, és akkor mellét veri majd a föld minden népe. Látni fogják az Emberfiát, amint eljön az ég felhőin hatalommal és nagy dicsőséggel.”(Mt. 24, 30)
Az Én békémet adom nektek, az Én békémet hagyom rátok. Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, mert közel van Isten országa. Mesteretek és Pásztorotok, a Názáreti Jézus.
Tegyétek ismertté üzeneteimet a Föld minden határán.


Ó, HÁLÁTLAN ÉS BŰNÖS EMBERISÉG, AKI A MESSIÁS ELJÖVETELÉRE VÁGYIK! ELJÖN A TI MESSIÁSOTOK, AKI AZ ÖRÖK HALÁLRA FOG VINNI BENNETEKET
2012. október 29. 8:30
MÁRIA, A TITKOS ÉRTELMŰ RÓZSA FELHÍVÁSA ISTEN GYERMEKEIHEZ
Szívem kicsiny, drága gyermekei, Isten békéje legyen veletek.
Ne engedjétek senkinek, hogy megtévesszen benneteket azt mondva, hogy Fiam itt, vagy ott van. Fiam nem fogja betenni a lábát erre a Földre, Ő uralkodni jön majd az Ő megtisztított lelkei és hűséges emberei fölött az új égen és földön, amelyet Atyám fog teremteni. Drága gyermekeim, ne higgyetek azoknak, akik a Messiás visszatérését fogják bejelenteni a világnak. Ő, akit a média kommunikációs eszközei fognak bejelenteni, nem az Én Fiam, ő az Antikrisztus lesz, Fiamnak álcázva.
Ne feledjétek, hogy ő (az Antikrisztus), minden hazugság atyja, a nagy utánzó és hamisító, aki eljön az emberiséghez, hogy a békéről meséljen, mégis abban a szívben csak gyűlölet, harag, irigység, bosszú, halál és pusztítás van. Őt azok fogják követni, akik nincsenek beírva az Élet Könyvébe.
Gyermekeim, a béke egyedül csak Istentől jön, aki a maga lényegében a szeretet és az irgalom. A gonoszság lénye jön, hogy elpusztítson benneteket és ellopja a lelketeket. A kezdetben békekeltőként fogja magát bemutatni, miközben elnyeri az emberiség nagy többségének bizalmát. Ő a békéről és az összetartozásról fog beszélni és csodákat fog végbe vinni, ez lesz a csapda, melybe sokan fognak beleesni.
Emlékezzetek arra, amit a Fiam egyik üzenetében mondott: ne nézzétek a hamis prófétát, a hamis messiást és ne hallgassatok rá, mert neki megvan a hatalma arra, hogy hatást gyakoroljon a lelkekre és elveszejtse őket.
Drága gyermekeim, maradjatok távol az ő tanításaitól és hamis tanaitól, ne hallgassatok rá, mert neki meggyőző ereje van, okos, ő a régi kígyó, és ismeri gyengeségeiteket. Pecsételjétek le magatokat Fiam Vérével: elméteket, erőtöket, gondolataitokat, érzéseiteket, memóriátokat, akaratotokat, öntudatotokat és tudattalanságotokat, és minden kedvelt eszközt: TV-t, rádiót, Hifi Tornyot, telefont, számítógépet, és minden más közvetítőeszközt, melyek által beszivárogtatja hangját és képét.
Gyermekeim, a következő megszólítással kérjétek Szent Védelmemet, amikor úgy érzitek, hogy közvetlen veszély fenyeget benneteket: „Bűn nélkül fogantatott Szent Édesanyánk, Legszentebb Szűz Mária”, és Én jönni fogok Mihállyal és a mennyei Arkangyalokkal, hogy megvédjelek benneteket. Én mindezt megjövendöltem nektek, drága gyermekeim, mert a testet öltött ellenségem hamarosan úgy nyilvánítja ki magát az emberiségnek, mint a várva várt messiás.
Ne feledjétek gyermekeim, hogy a gonosz által minden felgyorsult, így az elmúlt időszakban több lett az emberiség többségének bűne is. Ó, hálátlan és bűnös emberiség, aki a messiás eljövetelére vágyik! Eljön a ti messiásotok, aki az örök halálra fog vinni benneteket. Mostantól kezdve, gyermekeim, maradjatok éberek és imádkozzatok, ne hanyagoljátok az imádságot és imádkozzátok a Rózsafüzért; ne hanyagoljátok a lelki fegyverzetet, hogy visszaverjétek ellenségem és gonosz ügynökei gyújtólövedékeit.
Isten békéje legyen veletek, és anyai védelmem segítsen benneteket.
Édesanyátok a Titkos Értelmű Rózsa.
Tegyétek ismertté üzeneteimet a Föld határain.
A BŰN NÉLKÜL FOGANTATOTT SZENT ANYA, A LEGSZENTEBB SZŰZ MÁRIA