2012. október 7., vasárnap

NAGYFALUI ÜZENETEK, 2012 OKTÓBER

2012.--A NAGYFIGYELMEZTETÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE--OKTÓBER

    "Legyetek mindig készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok!"
                                                                           (Mt. 24.44)
                                   97. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból: Elmélkedjük át a hegyi beszédet ( Mt. : 5,6,7,8)
Havi mottó: "... tegyetek mindent Isten dicsőségére!"( 1 Kor: 10,31)
Havi imaszándék:  Azokért engesztelünk, akik Isten helyett valami vagy valaki mást bálványoznak!
Konkrét feladatunk: Legyen a havi röpimánk: Szeretlek Téged Atyám!
Időpontok kijavítása:  Vácott az 5. Kiengesztelődési  évforduló október 20.-án, 9 órától, a családfa gyógyítás, október 19.-én, 17 órától lesz.

                                              Szűz Mária üzenete 2012 októberében
     "Szeretett engesztelő gyermekeim! A Szentháromság Akarata az, hogy a következő hónapokat újra a Szentháromság Személyeinek a dicsőítésére és Irántuk való szeretetetek kimutatására ajánljátok fel! Ebben a hónapban, amikor a Mennyei Atyát dicsőítitek megtanítalak titeket arra, hogyan szeressétek a jó Istent és hogyan viszonyuljatok a bűnös világhoz.
       Hogyan szeressétek a Mennyei Atyát?
Törekedjetek arra, hogy a legnagyobb szeretettel tartsátok meg Isten törvényeit! Aki szeret Engem, megtartja a parancsaimat! Isten azért adta nektek a törvényeit, hogy a sok zsákutcától, a kárhozattól megvédjen és a célba vezető keskeny úton megtartson titeket. Isten minden egyes törvénye mögött lássátok meg lelki szemetekkel a titeket határtalanul szerető Mennyei Atya jóságos Arcát! Ismertek-e olyan gépkocsivezetőt, vagy gyalogost, aki egy hídon átkelve haragosan nézne a híd védőkorlátjára?
       Tudnotok kell, hogy Istennek minden egyes személlyel, családdal, közösséggel, nemzettel,... egyedi Terve van! Ha ezt a Szeretet Tervet felfedezitek az imáitokban és megvalósítjátok, megörvendeztetitek a Mennyei Atyát és a ti lelketek is ujjongani fog a boldogságtól.
        Vigyázzatok arra, hogy Isten legyen az első helyen az életetekben, nem földi személyek, élettelen tárgyak, bálványozott állatok vagy napi ügyek. " Aki jobban szereti apját, anyját, gyermekeit..., mint Engem, nem lehet az Én tanítványom!"
         A világban utazva lássátok meg Isten nagyságát, szépségét, jóságát... a természetben, és hálálkodva dicsőítsétek Őt minden ajándékáért!
         Éljetek úgy, hogy a szándékotok legyen mindig tiszta! " Akár esztek, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére", azaz megörvendeztetésére.
         Olvassátok, éljétek és beszéljetek Isten üzenetéről, a Szentírásról! Ebben le van írva, hogyan viszonyuljatok helyesen Istenhez, önmagatokhoz, egymáshoz és a világhoz!
         Szeressétek minden embertársatokat, még az ellenségeiteket is Isten iránti  szeretetből! Ne a bűnt szeressétek az emberben, hanem a teremtett embert, aki kedves Isten előtt!
         Ha valóban szeretitek az Istent, szakítsatok fizikai időt, minden nap a Vele való beszélgetésre, imára! Ez az idő legyen szent a ti számotokra. Ugyanakkor a lelki élményeiteket osszátok meg a felebarátaitokkal. " Aki megvall Engem az emberek előtt, Én is megvallom őt Mennyei Atyám előtt". A legrövidebb evangelizálásra mindenki meg van hívva! Bárkivel találkoztok, legalább egyszer mondjátok ki: " Isten áldjon meg téged! Isten szeret téged!"
        Mondjátok ki gyakran: "Szeretlek Téged Atyám!"  "Hála van a szívemben azért, hogy megteremtettél,fenntartasz, gondomat viseled, és az Örök Üdvösségre vezetsz. "Tudnotok kell, minden egyes szeretet-megvallás által növekedni fog bennetek az Isten iránti szeretet.
       Szeressétek Istent érzelmeitekkel! Érezzétek át az Ő örömét a világban lévő sok jó miatt és érezzétek át Isten misztikus fájdalmát a világban lévő sok rossz miatt!
       Szeressétek Istent értelmetekkel! Gondoljatok Isten végtelen Jóságára, Irgalmára, Szeretetére...
       Szeressétek Istent akaratotokkal! Akarjátok csak a jót, amit Isten akar, és ne akarjátok a rosszat, amit Isten nem akar!
       Szeressétek Istent a lelketekkel, azaz egész bensőtökkel, nem csak külső vallásos cselekedetekkel!
       Vigyázzatok, mert egyetlen halálos bűnnel is elveszíthető Isten Szeretete! Amint a víz eloltja a tüzet, úgy oltja el egyetlen halálos bűn is Isten iránti szereteteteket. Ezt a szeretetet komoly bűnbánattal, a bűn és a bűnalkalmak kerülésével lehet visszaállítani!
       Mi a következménye annak, ha szeretitek Istent?
A legnehezebb munka is könnyűvé válik. Ezáltal bűnbocsánatot, lelki békét, lelki örömet nyertek. Az Istenszeretet által, az Ő oltalmában részesültök, tökéletessé, szentté váltok. Az Istenszeretet által: ragyogni fogtok, mint a Nap, imáitok meghallgatásra találnak, Isten kinyilatkoztatja magát nektek,bármi történhet veletek, a javatokra válik és végső soron örök üdvösséget nyertek.
       Mi az Istenszeretetnek az ellentéte?
A bűnös világ szeretete! Az a személy szereti helytelenül a világot, aki Isten helyett: a vagyont, evést, ivást, szórakozást,földi, mulandó dicsőséget szereti,valakit, vagy valamit jobban szeret, mint a jó Istent. Ennek az a következménye, hogy az értelmetek elhomályosul, az akaratotok meggyengül, megszűnik a lelki öröm, megelégedettség, elkezditek gyűlölni Istent, szolgáit, teremtményeit,belép az életetekbe a félelem, a szenvedés és a halál miatt.
     Ugye látjátok azt, hogy milyen lényeges különbség van azok között, akik Istent szeretik, és akik a bűnös világot szeretik. Ezért arra kérlek titeket, a Mennyei Atya nevében, hogy döntsetek az Istenszeretet mellett. Mondjátok ki Józsuéval:"...én és a családom az Urat választjuk!"
MOST A MENNYEI ATYA ÁLTALAM ÁLD MEG TITEKET AZ ISTEN IRÁNTI SZERETET LELKÜLETÉVEL!!!
VISSZATEKINTÉS 2012 SZEPTEMBERÉRE
Mire tanítottak az Égiek az"Egység Keresztje "által?
---Fontos az ima az egységért, fontosabb valamit tenni az egységért, de a legfontosabb, hogy az egység szellemében éljünk!
---Csak azok az engesztelők képesek egységet építeni az emberekkel, akik Istennel jó egységben élnek.
---Ahol megszületik általunk a szeretet-egység, ott előbb, vagy utóbb, a Szentlélek által a hit-egység is létre jön.
---Az egység példaképei:
A Szentháromság-Ők kölcsönös szeretetben, egyenlőségben, a másság tiszteletében, egymás szolgálatában... élnek. Ebben példaképünk!
A Szent Család-Jézus folyamatosan jól érezte magát Szűz Mária és Szent József társaságában. Mi is a családban, lelki közösségben ezt valósítsuk meg!
Első keresztények-A pogányok ujjal mutattak rájuk:" nézzétek, hogy szeretik egymást". Mi is erre kell törekedjünk, a XXI század keresztényeiként.
Még kik képesek építeni az egységet?     Akik másokkal együtt éreznek, képesek a párbeszédre, a megbocsátásra,
bocsánat kérésre, kiengesztelődésre, akik egy szeretet-családdá akarják változtatni az egész emberiséget. A bűnös egység legyen távol tőlünk! Ha jól éljük az egységet, megtapasztaljuk Jézus jelenlétét, szeretetét, békéjét, örömét bennünk és körülöttünk.
    Az individuális lelkületű, aki szeret uralkodni, parancsolni, vezetni, erőszakoskodni, egyénileg dönteni, aki megtestesült akarat, akiben nincsen rugalmasság, alkalmazkodási készség..., az képtelen egységet építeni. Ha az egység építői akarunk lenni, meg kell tanuljuk a közösségi lelkületet: a kölcsönös szeretetet, türelmet,rugalmasságot, szolgálatot, engedelmességet, az egységben való döntést, az állandó kommunikációt, örömszerzést. Ha ezeket a vonásokat elsajátítjuk, képesek leszünk az egység építésére.
Mit tanultunk" az egység karizmája" által?      Zarándokhelyeken, ha nyitottak vagyunk, rendkívüli kegyelmet nyerhetünk. Ne csodálkozzunk azon, minél komolyabban vesszük Isten hívását, annál nagyobb ördögi támadásban részesülhetünk. A bűnök, a kísértések, ördögi támadások feltárása által megszabadulhatunk a gonosztól.
      Alázatos és szolgáló lelkülettel fogadjuk el azokat az égi kegyelmeket, karizmákat, amelyekkel Isten mások megmentése miatt, megajándékoz minket. Vállaljuk a mindennapos tanulást és a tanítást ott, ahova Isten állít minket. Érdemes vállalni az engesztelést az egész emberiségért, még akkor is, ha Isten önfeláldozó életet kér tőlünk.
Mire tanítottak minket az Égiek szeptember első napjaiban?      Bátran vállaljuk a papjaink előtt, hogy mi az engesztelő közösséghez tartozunk. Hívjuk meg a plébánosunkat is egy kilencedre, amelyet felajánlhat önmagáért és a hívei szentté válásáért. Tudnunk kell azt, hogy a papjainknak nem az ítéletünkre, hanem az őket segítő szeretetünkre van szükségük. Az ítéletet bízzuk Istenre, a szeretetet pedig gyakoroljuk. Megerősödtünk abban, hogy a kilenced olyan kulcs számunkra, amely által gyógyulásban, szabadulásban, a Szentlélek megvilágosító kegyelmében részesülhetünk.
       Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt az őseink lerendezéséért. Addig ajánljunk fel értük imát. böjtöt, szenvedéseinket, zarándoklatokat, szentmiséket, ameddig ki nem szabadulnak a tisztítótűzből.
      Élő testvéreinkért is ajánlhatunk fel mise-kilenced sorozatot, azért, hogy a szenvedélyüktől, zavaros ügyeiktől, betegségektől, hitetlenségtől, közömbösségtől, világias lelkületüktől... megszabaduljanak. Az önkéntesen felajánlott tizedünket szentmise szándékba is befektethetjük. Az Égiek azt akarják, hogy legyünk igazi engesztelők, mint Éva asszony! Számunkra az engesztelés a szentté válás útja!!!
      Az Égiektől a nagy szárazságra is megkaptuk a magyarázatot. A természeti csapások előfigyelmeztetések az egész emberiség részére. Ha engedjük, hogy a lelkünk is elszáradjon, és nem törődünk azzal, akkor nem számíthatunk áldásos jövőre, csak szegénységre. A közeljövőben, a Szűzanya eljövetele által nagy tisztulásban fogunk részesülni. A Nagy Figyelmeztetés által az emberiség kettéválasztását fogjuk megtapasztalni. Ha komolyan vesszük az engesztelést(télen-nyáron), és az engesztelő lelkület elterjesztését, Isten megkönyörül az emberiségen és jelentősen megrövidítheti a nagy szenvedés idejét.
        Az Égiek a fehér sátor által a hófehér lelkületre figyelmeztettek, mert ez illik "a fehér rózsácskákhoz"
                                 Házi feladat októberre:
"ISTENEM KÉRLEK SEGÍTS, HOGY BÁRKIVEL TALÁLKOZOM, BESZÉLJEK
                                          SZERETETEDRŐL!"
Előretekintés 2012 novemberére:November 1-2-3-4.-én lesznek az engesztelések 13 órától a Szentháromság hegyen, amelyet az idén elhunyt szeretteink lelki üdvéért ajánlunk fel! Egész hónapban a Szentlelket fogjuk megörvendeztetni a családfánk rendbe tételével. Minden imánkat, böjtünket, szentmisénket, zarándoklatunkat, szenvedésünket,... a tisztítótűzben lévő őseink kiszabadításáért fogjuk felajánlani!
November 25.-én,13 órától Krisztus Királyunkat virág koszorúval fogjuk megkoronázni.
Egy szál virágot hozhatunk magunkkal, amellyel megajándékozzuk Égi Királyunkat.
                                                                
                                                        (Az üzeneteket Nagyfaluban, Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk. A nagyfalui üzenetek, magyarul megtalálhatók az interneten www.szentharomsaghegy.hu ,e-mail:engesztelokozosseg@yahoo.com inf: 0040-768-712723
0040-260670508)

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Isten Világossága jelen van mindnyájatokban

2012. október 6. szombat, 23:05
Drága szeretett leányom, ahhoz, hogy igazán szeressetek Engem, az Én Szememen keresztül kell látnotok másokat.
Ha egy másik személyre néztek, óvatosan nézzetek rá, és próbáljátok meglátni Jelenlétemet, mert Én minden lélekben jelen vagyok, még a megfeketedettekben is.
Én ott vagyok. Nézzetek és megláttok Engem. Ez a legrendkívülibb kegyelmek egyike, melyet az Örök Atya ad minden egyes gyermekének.
Isten Világossága jelen van mindnyájatokban.
Ez szeretet, és minden léleknek meg van a képessége, hogy szeressen.
Amikor másokat az Én szememen keresztül láttok, akkor szeretetet fogtok érezni, és ez oly módon érinti meg lelketeket, melyet nem tudtok letagadni. Ez a szeretet valódi, ti mégsem tudjátok meglátni vagy megérinteni azt. Ezért találjátok nehéznek majd, hogy ezt másoknak elmagyarázzátok. Mégis ott van.
Ha Isten minden gyermeke tisztelné Atyám Isteni Jelenlétét a világban és gyermekeiben, akkor béke uralkodna a Földön. Keressétek a szeretetet és meg fogjátok találni azt.
Szánjatok időt arra, hogy elgondolkodjatok azon, amit most mondok nektek: Isten Szeretetének Világossága olyan, mint egy ragyogó csillag, mely minden lélekben jelen van. Egyesekben fényesen ragyog és ti érezhetitek, amint ennek a személynek a szeretete beborít benneteket. Másokban csak egy halvány pislákoló fény, nehéz megtalálni, de mégis ott van.
Amikor egymásra néztek, akkor a következőképpen gondolkodjatok: Isten teremtett mindnyájatokat. Ti testvérek vagytok az Ő Szemében. Oly sok örömöt ad Neki, amikor azt látja, hogy Gyermekei szeretettel és tisztelettel vannak egymás iránt.
Amikor ők egymás között harcolnak, nehézségeket és szenvedést okozva másoknak, akkor Ő szörnyű fájdalmat érez. Mint minden szülőnek, fájdalmat okoz neki is, amikor Gyermekei nem osztják meg Szeretetét egymás között, a Szeretetet, mely által megalkotta őket.
Ne feledjétek tehát, ha egymást bántjátok, akkor Atyámat bántjátok. Azt a fájdalmat érzi, melyet Gyermekeinek okoztok.
Kétszer is gondoljátok meg a következő alkalommal, hogy másokat kíméletlenül elítéljetek vagy gyűlöletet mutassatok irántuk. Ha ezeket a dolgokat teszitek, akkor ez visszatetsző Atyám számára.
Ha valaki megbánt benneteket, imádkozzatok érte. Mert ha két ember között feszültség és hiányos szeretet van, akkor ezt a gonosz okozza.
Kerekedjetek fölül ezeken a kísértéseken. Szeressétek egymást. Tisztelettel kezeljetek másokat. Isten Szemén keresztül nézzetek rájuk. Ha ezt megteszitek, akkor megtaláljátok a szeretetet. Könnyebbnek találjátok majd, hogy együtt éljetek másokkal, és hogy elfogadjátok egymás hibáit.

Jézusotok