2010. november 26., péntek

2010.11.25.

2010. november 25. Csütörtök
Ma az egyik órán nagyon úgy éreztem, hogy megbántanak. Bár nem mondtam nekik semmit, de szívemben éreztem a fájdalmat. Egyedül az a gondolat vigasztalt engem, hogy mellettem van az Úr Jézus és a Szűzanya is. Jézus: Drága gyermekem! Látom bánatodat, mely engem is elszomorít. Hidd el, sok választottamnak hasonló a sorsa, mint neked. Gyermekem, ezek a fájdalmak együtt járnak napi szenvedéseiddel. Vigasztaljon a tudat, hogy velem sem bántak különbül az emberek. De Én ahelyett, hogy meggyűlöltem volna őket, inkább hatalmas szeretetet éreztem irántuk. Tanuld meg, hogy csak a szeretet képes egyedül begyógyítani a sebeidet. Mennyei Atyám szeretete és gondviselése adott erőt nekem a szenvedésekhez, melyet a ti bűneitekért éltem át.
Ma egy alkalommal láttam a Szűzanyát. Szűzanya: Drága gyermekem, most már nem csak Szent Fiamat kell bele vonnod hétköznapjaidba, hanem engem is. Tekints úgy ránk, mint lelki vezetőidre, akik egyengetik számodra a szentté válás útját.
Mostanában úgy érzem, hogy tényleg kezdek törekedni a tisztaságra. De nem akarom elbízni magamat, mert tudom, hogy gyenge vagyok, és sokszor esem el. De az Úr Jézus irgalma mindig felemel. Mennyei Atya: Drága gyermekem! Neked valóban sok a gyengeséged. De idővel a mi segítségünk által egyre kevesebb lesz. Szereteteddel fogsz hálát adni nekünk, kegyelmeinkért és jóságunkért.
Ma újból elmentem a templomba, hogy részt vehessek a szentmisén. Jézus: Drága gyermekem, nagy szeretettel várlak szentmisére, hogy újból meghalhassak érted a kereszten és Szent Testemmel táplálhassam a te kis lelkedet.
Egy gyereknek a labdája kiesett az utcára, oda mentem és visszaadtam neki. Megkérdeztem erről az Úr Jézus véleményét. Jézus: Drága gyermekem, az ilyen jócselekedeteiden mindig mosolygok.
Mielőtt a templomhoz értem, látomásban az Úr Jézus állt mellettem fehér ruhában.
Szentmise előtt
Látomásban az Úr Jézus és a Szűzanya fehér ruhában odajöttek hozzám a padhoz. Jézus: Minden gyermekemet szeretettel fogadok Mennyei Atyám házában.
Szentmise elején
Látomásban az Úr Jézus ült a trónon és mellette pedig a Szűzanya.
Evangélium előtt
Látomásban a Mennyei Atya megáldotta az Úr Jézust, aki előtte térdelt. Jézus odament a szószékhez és felolvasta nekünk az evangéliumot. Jézus: Drága gyermekem, megáldott engem Mennyei Atyám, hogy szavaim az evangélium által szívetekbe vésődjenek.
Prédikáció alatt
Látomásban egy fehéren ragyogó világban voltam és újból egy úton haladtam, melynek végén az Úr Jézus és a Szűzanya állt mosolyogva fehér ruhában. Amikor oda értem, az Úr Jézus felém nyújtotta kezét és megfogtam. Majd egy hatalmas aranyozott és díszes nagykapu előtt álltunk az Úr Jézussal. Éreztem, hogy még nem mehetek be oda. Jézus: Drága gyermekem, amikor megfogtad a kezemet, lelki szemeidnek megmutattam a Mennyország kapuját. Igen, gyermekem, még nem léphetsz be a Mennyországba, mert lelked még nincs felkészülve a nagy eseményre. De, ha minden erőddel törekedni fogsz a tisztaságra és a szeretetre, akkor a Nagy Figyelmeztetéskor beléphetsz Atyám házába, mely oly nagy hatással lesz rád, hogy nem akarsz visszatérni a földre.
Látomásban a Szűzanya egy kapu előtt állt, melynek teteje piros színű volt, belseje pedig fekete, de ez a fekete szín nem e világból származott. Szűzanya: Drága gyermekem, a tisztítótűz kapuja előtt álltam. Ezzel is azt mutattam neked, hogy szentmise alatt is sok-sok lélek kerül be a tisztítótűzbe. Sokszor látogatok el a tisztítótűz legmélyebb sötétségének a fokára. Nagyon szomorúan érinti szent szívemet e szegény lelkek állapota. Imádkozz értük gyermekem, hogy fájdalmuk és szenvedésük véget érhessen és bekerülhessenek a Mennyországba!
Áldozati liturgia
Látomásban az Úr Jézus állt fehér ruhában az oltár asztalánál. Amikor felemelte a kelyhet, az Úr Jézus felett állt a Mennyei Atya. Jézus: Drága gyermekem, én és Atyám egyek vagyunk a kehelyben és Szent Ostyában.
Szent vagy
Látomásban az Égiek jelenlétében a fehér lépcső alján térdeltem és mellettem térdelve fogta a kezemet a Szűzanya, és együtt énekeltünk. A Szűzanya úgy énekelt mellettem, hogy tenyerét a szívére tette. Szűzanya: Drága gyermekem! Kezedet fogva vigyázok rád. Szívemre tettem a kezemet, hogy ezzel is azt mutassam neked, hogy teljes szívedből és lelkedből énekelj a Szentháromságnak.
Szentáldozás előtt
Látomásban az Úr Jézus áldoztatott a pap helyett. Meglepetésemre a Szűzanya megfogta a kezemet és együtt járultunk a szentáldozáshoz. Mikor odaértünk, az Úr Jézus ránk mosolygott. Megkérdeztem a Szűzanyát, hogy vajon mehetek-e áldozni? Szűzanya: Jöjj gyermekem! Mert most kezedet fogva vezetlek Szent Fiam elé, aki nagy boldogsággal és szeretettel adja neked táplálékul Szent Testét és Szent Vérét.
Ez a szentmise egy 15 éves gyermek gyászmiséje volt. Sokszor elgondolkozunk, hogy az Úr miért veszi el ilyen fiatalon az életét, hiszen előtte áll még az egész élet. Jézus: Drága gyermekem, a halál kortól függetlenül jön el az életetekben. Ne kérdezd azt tőlem, hogy miért! Mindent Bízz rám. Mert Én és Atyám tudjuk a legjobban mi a jó nektek és lelketeknek. A halál mindenkit utolér egyszer. Ezért, mondom neked gyermekem: Élj halálra készen! Mert nem tudhatod sem az órát, sem a percet, hogy mikor döntök úgy, hogy magamhoz szólítalak.
Kápolna előtt
Ma újból felolvastam a többieknek a Bibliából, este a kápolnában Szent Máté evangéliumából. A felhívás a bátor hitvallásra szóló részt választottam. Látomásban mielőtt felolvastam, az Úr Jézust láttam a szószéknél állni és saját hangján olvasta nekünk az evangéliumot. Jézus: Drága gyermekem, amikor felolvasol egy bibliai részt, akkor én valóságos jelenlétemmel köztetek vagyok és valóságos hangommal idézem fel nektek az evangélium által Életem történetét.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése