2012. szeptember 8., szombat

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Ezt a küldetést egy gigantikus óceánjáró mentéséhez lehet hasonlítani
2012. szeptember 7., péntek, 20:35
Drága szeretett leányom, sohasem szabad azt érezned, hogy ebben a küldetésben egyedül dolgozol, még ha így érzed is.
Tudnod kell, hogy sok ember hallgat világszerte Szent Szavamra, és hogy Üzeneteim lelkeket mentenek.
Ezt a küldetést egy gigantikus óceánjáró mentéséhez lehet hasonlítani.
Sok lélek van figyelmeztetve a veszélyről, és a mentési tervbe előre be lettek avatva.
Ha ők hallani fognak, akkor nemcsak önmagukat mentik meg, hanem a családjaik és barátaik életét is.
Sokan nem fognak hallani, és azt mondják: „Milyen veszély?” Ők nem fogják elfogadni az élet tutaját, mert nem hiszik, hogy a hajó elsüllyed.
Nem, ők azt mondják, hogy ez egy hamis figyelmeztetés, egy téves riasztás. Ahogy az idő egyre közeledik, és az utolsó napok nyilvánvalóvá válnak, ők mindenhol tülekedni fognak egy biztonságos helyet keresvén.
Elfutnak majd és elbújnak a robbanástól, amikor a hegyek a tengerbe süllyednek, és amikor az égbolt olyanná változik, mint a vér, de nem fognak megmenekülni.
Azok a bűnösök, akik Atyámnak szörnyű bánatot okoznak, és akik tudják, hogy a lelkük milyen fekete, el fognak veszni.
Ők, akik a vadállat oldalára állnak, ebben az időszakban meg fogják próbálni, hogy szorításától megmeneküljenek. Mert csak akkor fog derengeni végre az Igazság számukra, és nekik a Világossághoz már nem lesz joguk.
Csak a sötétség fogja fájdalmukat megkönnyíteni, és az még akkor is könyörtelen rémületet és szenvedést hoz majd nekik.
Soha ne utasítsátok vissza a segítséget, melyre szükségetek van a lelketek felkészítésére. El kell fogadnotok, hogy ki kell irtani a világ gonoszságát.
Azok a bűnösök, akik megtagadják, hogy megváltozzanak, még az után is, hogy Isten Szavának Igazsága megadatott számukra, nem fogják a végső csatát túlélni.
Ők a vadállattal együtt a tüzes tóba lesznek dobva és ez nem a szenvedésük vége lesz. Ez még csak a kezdete.
Nektek, akik kigúnyoljátok a lelketek felkészítésére tett próbálkozásaimat, meg lesz adva minden esély arra, hogy visszaforduljatok Hozzám.
Minden kísérletet megteszek majd, hogy megmentselek benneteket. Ha nem fogadjátok el a Kezemet, a mentőtutajt, hogy a felszínen tartsátok magatokat, akkor a bánattól meg fogtok fulladni.
Csak a mások imája menthet meg benneteket.
A Föld úgy néz ki, mint évszázadokkal ezelőtt.
Az égbolt ugyanúgy néz ki.
A nap süt, amint azt mindig is tette.
A hold feltűnik egy tiszta éjszakán, és az embernek még mindig elakad a lélegzete Isten Teremtésének csodálatától.
De a változások már elkezdődtek, és azoknak, akik éberek, a következőket mondom:
Ti felismeritek és érzitek a változást. Tegyétek a kötelességeteket és imádkozzatok, hogy az emberiség szeme megnyíljon az igazsággal szemben, és hogy Isten Szeretetével szemben is megnyíljon mindenki szíve.
Csak Isten Szeretete által – minden gyermeke iránt-, és az által, hogy gyermekei válaszoltak az Hívására, lehet megmenteni az emberiséget.

Jézusotok