2013. december 31., kedd

Bízd Újra Életed Krisztusra!

Bízzuk Újra Életünket Krisztusra !
"Oly sok mindenért szeretnék, Uram, Neked hálát adni, megköszönve,
hogy soha nem engeded el a kezem.

Köszönöm Neked az egész teremtett világot,
melyet mindannyiunk javára alkottál.
Hálát adok, hogy a világ ezernyi jelében felismerhetlek Téged.

Hála Neked, Uram, Egyszülött Fiadért, Jézus Krisztusért,
Aki elhozta és a szívünkbe írta az örömöt,
és Aki azt akarja, hogy megosszuk másokkal is boldogságunkat
a szeretet közösségében.

Hála Neked, Uram, hazánkért, és hála Anyaszentegyházunkért,
melynek tagja lehetek!
Segítsd meg hívő magyar népedet!

Hála Neked, Uram, az emberekért,
a jókedvűekért és a szomorú arcú testvérekért is,
hála azokért is, aki nem is tudják, hogy őket is szeretem,
és talán nem is sejtik, hogy most őértük is imádkozom.

Köszönök, Istenem, mindent, amit Tőled kaptam,
köszönöm a bánatot és a gyötrődést is,
mert ezek még jobban Hozzád kapcsolnak.

Uram, köszönöm ünnepeimet, s mindent, aminek örülhetünk,
de köszönöm, Uram, az egyszerű hétköznapokat is,
a jeleket, a hangokat, melyek irányítják életemet,
és amelyek végül is Hozzád vezetnek.

Szeretnék hálát adni a munkámért és a küldetésemért,
rám fordított figyelmedért
és végtelen nagy türelmedért is,
azért, hogy mindig vársz rám, s örökké szeretsz.

Kérlek, Uram, légy velem ezután is, fogd a kezem, vezess a jó úton,
adj bátorságot az élet terheihez, s adj vidám és nyílt szívet.
Amen."Adjon Isten füvet, fát,
Teli pincét, kamarát.
Sok örömet e házba,
Boldogságot hazánkba!


Este harangszóra, gilingalangóla,
Azt hirdeti, itt az évnek, itt a fordulója.
Azért friss egészséget,
Bort, búzát, békességet.
Aggyon Isten bőven,
Az újesztendőben.
Bort, búzát és békességet, sötétségben fényességet!
Új esztendő újat hozzon,régi jótól meg ne fosszon.
Ki barát volt, az maradjon, ki elindult, az haladjon.
****
Új esztendő, vígságszerző most kezd újulni,
Újulása víg örömet most kezd hirdetni,
Újulása víg örömet most kezd hirdetni.

Hirdeti már a messiást, el fog az jönni,
Legyetek a nagy Istennek igaz hívei,
Legyetek a nagy Istennek igaz hívei.

Új napokkal, bor - búzával látogass minket,
Így szentelünk mi is neked víg esztendőket,
Így szentelünk mi is neked víg esztendőket.

Elmúlt tőlünk az ó idő, melyben bánkódtunk,
Bánat miatt siralomra gyakran jutottunk,
Bánat miatt siralomra gyakran jutottunk.

Jutott hozzánk az új idő, melyben vigadjunk,
Vigadással úr Jézusnak glóriát mondjunk,
Vigadással úr Jézusnak glóriát mondjunk.


Angyal szál az égből, ruhája hófehér


Csillagokon lépdel, míg a földre le ér.
Jobbjában az új év, még fátyol borítja,
De az ó esztendőnek készen már a sírja.
Angyal édes angyal, lebbentsd föl a fátylat,
Hogy az új esztendőben ne érjen sok bánat.
Hozz reánk örömet, áldást, békességet,
Hogy melegebben süssön a nap a házunk felett.

Kijózanodás - lefejezték és leköpték a betlehemi Jézust Szentendrén

Ismeretlenek ismét meggyalázták a szentendrei evangélikus templom előtt felállított betlehemet szilveszter éjjel. A tettesek lefejezték és leköpdösték a kisded Jézus jászolban fekvő szobrát.
Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője azt mondta, hogy a szilveszter éjjeli esetről még senki sem tett bejelentést, ám ugyanennek a betlehemnek a december 29-ére virradóra történt megrongálása miatt már nyomoznak.
Akkor egy szentendrei lelkész értesítette a rendőrséget arról, hogy a betlehem öt figuráját összetörték. A helyi rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen, rongálás miatt indított eljárást az ügyben - közölte a szóvivő.
Néhány héttel ezelőtt egy régi köztéri feszületet öntöttek le festékkel szintén Szentendrén...
(hir24)

Biblia a botránkozásokról.

Mát. 18,6 Aki pedig megbotránkoztat [bűnre, elpártolásra, elégedetlenségre csábít, tőrbe ejt, botlásba visz csak] egyet [is] e kicsinyek közül, akik énbennem hisznek, jobb annak [jobban járna], hogy malomkövet [(onikosz) - szamár- (tudniillik. olyan nagy, hogy egy szamár kell a forgatásához)] kössenek a nyakára, és [azzal együtt] a tenger mélységébe vessék. [a tenger fenekére süllyesztenék] 248
Mát. 18,7 Jaj a világnak [(koszmosz): a teremtett világ (azaz: az angyalok és emberek együtt.) univerzum] a botránkozások [a kelepcék; a botrányok (a botlásba vivő alkalmak); a bűn csapdái miatt] miatt! Mert szükség [kikerülhetetlen], hogy botránkozások essenek [történjenek, hogy kelepcék támadjanak, hogy botrányok jöjjenek]; de [mégis] jaj annak az embernek, aki által a botránkozás esik [aki által keletkeznek a kelepcék; és jön a botrány] [Más fordítás: Sajnálom a világban élő embereket amiatt, ami bűnbe viszi őket! Elkerülhetetlen ugyan, hogy egyesek bűnbe essenek, de rossz lesz annak, aki bűnbe viszi az embereket; Mert szükségszerű ugyan, hogy jöjjenek csábítások a bűnre, mégis jaj annak az embernek, aki által jönnek].249

A világ ünnepli az emberek imádják... Vajon Krisztust ki szemléli...? Hol van itt az Isten...? Kit dicsőítenek itten...?

Ferenc pápát az év legjobban öltözött emberének választották


Az amerikai Esquire magazin Ferenc pápát nevezte meg 2013 legjobban öltözött férfijának.
A döntés meglepetést okozott az olvasók körében, hiszen az eddigi díjazottak vagy színészek, vagy valamilyen a társasági életben kitűnt férfiak voltak. A lap elismeri, hogy választása szokatlan, azonban a címet amiatt a szerénység miatt ítélték a pápának, amely a katolikus egyházfő öltözékéből is sugárzik. Ferenc pápa többnyire egyszerű, díszítés nélküli fehér ruhában jár, és egyszerű fekete lábbelit visel.

„Az öltözék szerénysége a látható jele annak a teológiai és materiális figyelemnek, amellyel a pápa a szegények felé fordul” – mondta Ann Pellegrini, a New York University docense a magazinnak. E figyelem másik jele az a közvetlenség, amellyel Ferenc pápa az egyszerű emberek felé fordul: lazán hajlandó odaállni a fiatalok mellé egy selfie (mobiltelefonnal önmagunkról készített pillanatkép, melyet a közösségi oldalon megosztanak – a szerk.) kedvéért, folyamatosan használja a Twittert, ahol rengeteg követője van, és születésnapját is egyszerűen, többek között hajléktalanokkal ünnepelte.
Ferenc pápát 2013-ban az amerikai Time magazin és a brit The Times az év emberének választotta.

Magyar Kurír

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Amikor megkísérelitek átírni Isten Igéjét, akkor istenkáromlással vétkeztek

2013. december 30. hétfő, 20:06
Drága szeretett leányom, amikor megkérdőjelezitek Hatalmamat, akkor megtagadjátok az Igazságot. Amikor kétségbe vonjátok Szavamat, mely kőbe lett vésve, akkor ti nem fogadjátok el az Igazságot. Amikor megkísérelitek átírni Isten Igéjét, akkor istenkáromlással vétkeztek.
A világ arra volt figyelmeztetve, hogy soha senki – sem felszentelt szolga, sem kiválasztott lélek, sem próféta – nem adhat hozzá, vagy vehet el Isten Szavából, mely Atyám Könyvében meg van határozva. Mégis, pontosan ez fog megtörténni, amikor azok, akik azt állítják, hogy földi Egyházam kiválasztott vezetői, megváltoztatják az Igazságot. Ez a nap már nagyon közel van. Ez az a nap, amellyel kapcsolatosan figyelmeztetve voltatok. Mert az, aki meg merészeli változtatni az Igét, ezzel a cselekedetével azt mondja, hogy ő Isten fölött áll. Azok, akik tetteikkel és cselekedeteikkel azt állítják, hogy ők Isten fölött állnak, soha nem lehetnek az Én képviselőim.
Mivel az ember hite oly gyenge és mivel alig ismerik az Újszövetséget, sokakat meg fognak téveszteni, elfogadtatván velük Igazságként az eretnekséget. Ez lesz az ő bukásuk.
Beavatkozásom a Szentlélek zápora által lesz, hogy megvilágosítsa azokat, akik továbbra is hűségesek maradnak Hozzám. Most a próbatétel a következő lesz. Ha ti valóban hisztek az Én Létezésemben, Küldetésemben, Keresztre feszítésemben, Feltámadásomban és az Üdvösségre tett Ígéretemben, akkor ti sohasem fogjátok kétségbe vonni Szent Igémet, amelyet a Bibliában adtam nektek. Ha ti egy percre is azt hiszitek, hogy Én az Evangéliumoknak, Isten Tízparancsolatának, és mindenekelőtt annak, amit tanítottam nektek bármilyen új értelmezési formáját megáldanám, csupán azért, hogy az megfeleljen a modern társadalomnak, akkor ti nagyon tévedtek.
Az a nap, amikor a vezető, aki azt állítja, hogy földi Egyházamat vezeti, azt mondja, hogy bizonyos bűnök már nem számítanak bűnnek, a vég kezdetének a napja lesz. Mert ez lesz az a nap, amelyre figyelnetek kell. Ez lesz az a nap, amikor Egyházam belép a sötétség korszakába. Azon a napon nem szabad abba a kísértésbe esnetek, hogy megtagadjatok Engem – hogy megtagadjátok az Igazságot. A hazugságok sohasem helyettesíthetik az Igazságot.
Jézusotok

2013. december 30., hétfő

A konformista klérus exhibicionizmusa

Egy pap legfontosabb gondja Isten imádása és hódolata után a rábízott lelkek üdve kell legyen. „Úgy tűnik, ebben valami megváltozott, mert ma meg kell állapítanunk, hogy túl sok pap mindenekelőtt arra törekszik, hogy minél konformistább legyen, illedelmesen együtt üvöltsön a világnak tetsző kórussal, és mindenhez alkalmazkodjon, ami a szakadék felé rohanó társadalomban történik, miközben saját papságának lényegét és hitének hiányosságát az »irgalmasság« mindent igazolni igyekvő fogalma mögé rejti. Pedig az igazi irgalmasság szinte már bosszúért kiállt, és nem csak a mennyben, hanem a józan paraszti ész szerint is.”
     E drámai szavakkal kommentálta Michael Majno egy transzszexuális prostituáltnak Rómában december 27-én lezajlott egyházi temetését.
Az elhunyt egy 28 éves kolumbiai származású férfi, akinek neve Andrea Quintero, és akit július 29-én a római főpályaudvaron gyilkoltak meg. A halála óta eltelt időben rokonai közül senki nem akart a holttestről gondoskodni. Végül Szent János evangélista ünnepén a római egyházmegye Caritasa és a Szent Egyed közösség [már megint a Szent Egyed! Lásd a honlap róla szóló cikkeit] kezdeményezésére megtörtént a temetés.
     Ez becsületére válik a katolikus kezdeményezőknek. „Mit tehet az egyház egy kétségbeesettért, aki erőszakos halállal halt meg, és akinek senkije nincs, aki megkönyörülne rajta, és legalább holttestét eltemetné, minthogy lelkét Isten irgalmasságára bízza?” – írja Majno.
[Itt álljunk meg egy pillanatra. Nem tudom, hogy a cikk írója és német nyelven közlője, Michael Majno és Giuseppe Nardi elfelejtették már, vagy nem érdekli őket Erich Priebke esete? – Lásd a honlap számos írását, melyek erről a cikkről elérhetők: Miért tagadta meg egy katolikustól a végtisztességet Bergoglio. Ugyanez az egyházmegye volt, amelyik megtagadta egy gyakorló katolikus eltemetését, csak azért, mert a világ előtt akkor ezzel tudtak hajbókolni. Ilyen körülmények között „a katolikus kezdeményezők becsületéről” beszélni, illetve legalább megemlékezni arról az irgalmatlanságról, amit Priebkével tettek, kissé érthetetlen.]
A szertartást bemutató két pap, Giovanni La Manna és Enrico Feroci azonban nem elégedtek meg azzal, hogy a szerencsétlen halottat Isten irgalmába ajánlják, hanem be akarták bizonyítani, hogy ők minden kétséget kizáróan kifogástalan konformizmusban állnak a mostani korszellemmel. Egy ismeretlen ember tragikus sorsából látványos műsort készítettek a gender-ideológia számára. Az újságok – például a Corriere della Sera és ANSA – ilyen címmel tudósítottak az eseményről: „Templomi prédikáció nőnemben”.
     „A gyászmise nyilvánvalóan csábító volt a dögkeselyűk klubja számára, akik hajszálpontosan rávetették magukat a hullára”, írta Majno. Úgy tűnik, hogy az ismert transzvesztita és egykori radikális parlamenti képviselő, a magát buddhistának valló Vladimiro Guadagni, jobban ismert „művészneve”, Vladimir Luxuria alatt, a nem kevésbé botrányos Don Gallo temetése után az „új egyház” szóvivője lett. [Don Galloról és Luxuria-ról a honlap következő cikkében van szó: A római egyházmegye megtagadta egy katolikus nyilvános eltemetését – politikailag korrekt a halálon túl is]
     Luxuria áradozott a kolumbiai transzvesztita, Andrea Quintero gyászmiséjéről: „Ez az ünnepség gyönyörű szép volt, a papok mindig nőnemben beszéltek az elhunytról. Ez Andrea történelmi hagyatéka. Olyan pápánk van, aki azt mondta: »Ki vagyok én, hogy ítélkezzek?« És ehhez még ez a mai mise, ez óriási lépés, a tisztelet jele, amely az elkötelezett papoktól jön, hogy a legkisebbeket elkísérjék Ferenc példáját követve.”
     „Ezzel tehát minden a legnagyobb rendben van. Luxuria dicséretével és elismerésével a két »New-Age-pap« megkönnyebbülve fellélegezhet. Megállták a próbát” – írja Majno.
„A dögkeselyűk klubjából” Róma új bal-katolikus polgármestere, Ignazio Marino sem hiányozhat. Természetesen Rómában sem szokás, hogy a polgármester személyesen részt vegyen minden tökéletesen ismeretlen temetésén, akkor sem, ha az illetőt meggyilkolták. De egy transzszexuális esete természetesen egészen más. Hiszen Marino bal-demokrata pártkollégája és a Latium régió korábbi kormányzója mégiscsak lelkesen ápolta a kapcsolatot a transszexuális prostituáltakkal. Marino tehát szintén részt vett a gyászmisén, és utána meghatottan ezt sugdosta a mikrofonba: „Ők (m. m. a papok) a templomban mindig nőről beszéltek [azaz egyes szám harmadik személyben a nőnemű névmást használták az elhunytra], úgy hiszem, ilyesmi most történt először, és ez fontos jelzés.”
     De jelen volt a vitatott, az olasz bevándorlási minisztériumnak a Kongói Demokratikus Köztársaságból származó bal-demokrata miniszternője is, Cécile Kyenge is, akit bírálói „Európa afrikanizálódásának és a gender-ideológia miniszternőjének” neveznek. „De most kivételesen nem szólalt fel”, írja Majno.
A pap prédikációjában úgy gondolta, hogy a prostituált zónában meggyilkolt kolumbiai személyes, szomorú életkörülményeit Jézus Krisztus szenvedésével és halálával kell összehasonlítania. Radio Vatikan részletesen beszámolt az UKW-adóján, ami Róma egész területén fogható. Radio Vatikán is folyamatosan és politikailag korrektül a nőnemű formát használta: „Andrea [ez olaszul férfinév, annyit jelent, mint András], a transzszexuális története, akit agyonütöttek, most azonban Isten vacsoraasztalánál ül.” – Igencsak merész megfogalmazása a szokásos „mindenki meg van váltva tannak”.
     A transzszexuális prostituáltat minden huzavona nélkül „áldozatnak” kiáltották ki. Ha halálát tekintve valóban az is volt, azért a gyászmise üzenetében másképp értették ezt: „A transzszexuálisok általánosan »áldozatok«, mert diszkriminálják őket.” Egy szó sem hangzott el a prostitúciós üzletről, a gyorsan szerzett pénz utáni vágyról, jómódú férfiak perverz vágyairól, akik a szegény körülményekből származó fiatal férfiakat arra késztetnek, hogy hormonokkal bombázzák agyon magukat.
„Az irgalmasságot vak, keresztényietlen jóemberséggé torzították, és ezzel megint egyszer a zűrzavart és a kétértelműséget támogatták. A halottat és eltemetését a papok tiszteletlenségre használták ki, elsősorban Urunk Jézus Krisztus ellen, ami biztosan a legsúlyosabb volt a bizonyos »nyilvánosság« számára rendezett előadásban. Rendkívül súlyos azonban az a kétértelmű üzenet is, amit a híveknek adtak, üzenet, mely nem tesz többé különbséget jó és rossz között. Mindent a helyes, azaz politikailag korrekt látásmódra redukáltak. Akármennyire is parancs az elhunyt lelki üdvéért imádkozni, ugyanannyira romboló eltévelyedett életéből kusza dicslötyögést csinálni. Ezzel kitakarták, hogy a kolumbiai élete, akár tetszik, akár nem, a perverzióban töltött élet volt”, írta Majno.
A papok ezzel mélyen térdet hajtottak a gender-ideológia előtt. Azt senki sem gondolhatja, hogy nem tudták, hogy mit tesznek, hogy nincsenek informálva, és nem tudják, hogy a gender-ideológia ellene mond a természettörvénynek és az isteni rendet támadja?
     A két pap botrányos viselkedése „annak termése, amit az egyház azon részei vetettek el, akiknek fő gondjuk abból áll, hogy tessenek a világnak és a hangadó körök elismerjék őket. [Nem ezt teszi pont Bergoglio a leginkább, akit az év emberének választottak több hangadó újságban, közösségben is?] Ez azonban olyan egyház, amely magát pusztítja el. A transzvesztita Luxuria, akinek erkölcsi nívóját számtalan interjú és kijelentés dokumentálja, diadalittas hangnemben mondta ezt ki: »Olyan pápánk van, aki azt mondta: "Ki vagyok én, hogy ítélkezzek?"«”
„Sajnálatraméltó a fiatal kolumbiai marad, aki tévútra tévedt, a romlottság szakadékába zuhant, meggyilkolták, halottként dögkeselyűk használták ki ideológiai propagandájuk számára és hűtlen papok a világ tapsai iránti hitvány vágyuk miatt”, írja Majno.
     És még egy mondat a sokat strapált „szegénységhez”: „Mi mind szegények vagyunk, akik ilyen botrányokat kell megélnünk. Az Immaculata ferenceseinek üldözése eközben megy tovább, mialatt a klérusban a konformizmus nagy tempóban terjed. Kérjük az Urat, hogy hamar küldjön nekünk egy szentet, aki házát újra felépíti”, fejezi be cikkét Michael Majno.

(forrás: www.katholisches.info – 2013. december 30.)
http://www.katolikus-honlap.hu/1401/temetes.htm

Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet! (Péld 4:23)

Vannak dolgok életedben, amelyeket minden áron meg kell óvnod és védened! Különben örökre elvesznek, és Te szegényebb leszel nélkülük.

Felelős vagy a hitedért.

Felelős vagy a lelkiismeretedért.

Felelős a szívedért.

És felelős vagy azokért az emberekért, akik rád bízták magukat, vagy akiket Isten bízott rád, és akikről gondoskodnod kell.

Felelős vagy hited lángjáért. Ápold hát!
Felelős vagy lelkiismereted hangjának csengéséért. Képezd hát!

Felelős vagy szíved tisztaságáért. Vigyázz rá!

Felelős vagy szeretteid testi-lelki javáért. Gondoskodj róluk!

Hogyan?

Gondold azt, hogy kertész vagy, Isten kertésze, aki sövényt húz minden kicsi, a gyenge és a törékeny palánta köré, hogy azok nőhessenek és teremhessenek.

Veszély ugyanis, amely sérülést okozhat nekik, van elég!
És ami egyszer eltört, az nehezen gyógyul…

Vannak dolgok életedben, amelyeket minden áron meg kell óvnod és védened!
Hisz Te vagy Isten dolgainak kertésze.

Egész életed folyamán felelős vagy azért ami, és aki számodra fontos, illetve amit, és akit Isten rád bízott.

Légy jó kertész!

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Az Igazságot mindnyájan megkaptátok, de közületek sokan megfeledkeztek róla. Untat benneteket. Túl kellemetlen a számotokra.

2013. december 29. vasárnap, 19:48
Drága szeretett leányom, amikor kezdetben feltártam az Igazság Könyvének titkait, akkor azt mondtam nektek, hogy ezt a Könyvet már megjövendölték a próféták – összesen háromszor, ami a Szentháromságot jelképezi. Én nem azért mondom el ezeket a dolgokat, hogy félelmet keltsek bennetek. Azért beszélek ezekről a tényekről, hogy teljesen megbízzatok Bennem.
Leányom, Atyám Terve a megtérés terjedését illetően, abban a pillanatban kezdődött, amikor ez a Küldetés is elkezdődött. Erre a megtérésre nagyon nagy szükség van a nagy hitehagyás, az érzéketlenség és az Isten Szava iránti szégyenletes közöny idején. Isten gyermekei a Legszentebb Könyvben megkapták az Igazságot, de az abban foglaltak nagy része kevés hatással van a mai világ emberére. Hogyan lehetséges ez? Oly sok embert magával ragad a szórakozás, könnyelműen mulatnak, és mindent gyorsan megragadnak, ami élvezetet kínál számukra. Még az ember Megteremtésének Igazságát is elutasítják. Ehelyett az önmaguk alkotta hamis istenekbe vetett nevetséges hiedelemmel cserélték fel az Igazságot. A mágiával kapcsolatos gyakorlataik és az okkultizmusban való gonosz belekeveredésük sokak figyelmét felkeltette, és felcsigázta azoknak a fantáziáját, akik a szenzációt hajhásszák az életükben.
Aztán ott vannak azok, akik visszaélnek a szellemi világról szerzett ismereteikkel, és akik miatt már sok lélek elvándorolt Tőlem. Ezek a szegény lelkek, hogy szellemi képességekre tegyenek szert, a gonosz szellemet idézik meg, amikor azokat a szellemeket hívják, akik már beléptek a Pokolba. Ezek a szellemek pedig csak beljebb húzzák őket egy olyan hálóba, ahonnan nem tudnak soha többé kiszabadulni. Azok, akik belekeveredtek a new age gyakorlataiba, a boszorkányságba, a tarot kártyákba és a jóslásokba, szörnyű szerencsétlenség okozói lesznek mások számára, bár sok esetben nem tudják, hogy ezzel milyen kárt csinálnak. Mindezek az emberek, akik az Egy Igaz Istennel szemben hamis isteneket részesítenek előnyben, vétkesek a pogányság miatt – ami egy szörnyű bűn –, mert ők tudták az Igazságot, még mielőtt elfordultak volna tőle.
Aztán ott vannak azok, akik átkoznak másokat, amikor a Sátánizmusba keverednek. Ők már annyira romlottak, hogy szüntelenül gúnyolnak Engem, és hasonló gonosz tetteket visznek végbe, mivel az ördöggel már egyezséget kötöttek. Bármi is legyen az, amit teszek, már semmi sem fogja őket megváltoztatni. Ó mennyi keserű Könnyet ejtek e szegény félrevezetett lelkek miatt!
Aztán ott vannak azok, akik ismernek Engem, de keveset időznek a Társaságomban. Ők nagy szomorúságot okoznak Nekem, mert ők a lelküket magától értetődőnek tekintik. Azt hiszik, hogy természetes joguk van az Örök Élethez, de azt már nem hiszik, hogy azt ki is kell érdemelni. Sokan közülük annyira önteltek, hogy nem törődnek a Szentségekkel, és a Tízparancsolatot is csak ritkán veszik figyelembe, mivel úgy gondolják, hogy az manapság már rájuk nem vonatkozik. Sokan nem hisznek már a Pokol és a Tisztítótűz létezésében sem. Ők egy nagyon veszélyes utat járnak. Hamarosan még jobban meg lesznek tévesztve, amikor megetetik majd őket egy új felvizezett tannal, amelyet az ellenségeim fognak bevezetni. Nekik most sok imára van szükségük.
Végül ott vannak azok, akik a legközelebb állnak Hozzám, és akik minden Szent dologban jártasak. Ők azok a lelkek, akik nagy vigaszt hoznak Nekem, és akikre Támaszkodom. De vannak olyanok is közöttük, akik nem élik az Igazságot. Ők az Igazságot prédikálják, de Tanításaim alapvető elemeit nem gyakorolják. Nem úgy szeretnek másokat, ahogyan kellene. Lenézik azokat, akikről úgy vélik, hogy kevésbé jártasak a Szent dolgokban, mint ők maguk. Egyesek úgy gondolják, hogy ők többet érnek másoknál, és Isten előtt kedvesebbek. Ezek a képmutatók dühítenek Engem a legjobban, mert nem képesek meglátni, hogy mennyire súlyosan vétkeznek a Szememben.
Tehát, láthatjátok, hogy az Igazságot soha nem szabad magától értetődőnek venni. Az Igazságot mindnyájan megkaptátok, de közületek sokan megfeledkeztek róla. Untat benneteket. Túl kellemetlen a számotokra, túl időigényes – mert sokan úgy néznek az Igazságra, mint ami többé már nem helytálló agyonhajszolt életetetekben. Sokan közületek meg fognak tagadni Engem és végül teljesen el fognak utasítani, amikor azok, akik el akarnak fordítani benneteket az üdvösségtől, hazugsággal fognak etetni titeket. Ezért újra meg kell tanulnotok az Igazságot.
Csak egyetlen Igazság létezhet, az Igazság, amelyet Atyám határozott meg, kezdettől fogva.
Jézusotok

2013. december 29., vasárnap

Az Omega Titok - Jezsuita játék

Cristoforo Barbato független olasz UFO kutató nem mindennapi körülmények között került kapcsolatba egy olyan bennfentes személlyel, aki első kézből fedett fel számára olyan titkos információkat, melyek az egész emberiséget és a földönkívüliekkel való kapcsolatot érintették. Ez a személy a Vatikán legtitkosabb szervezetének dolgozott, mely közvetlen kapcsolatban állt több földönkívüli fajjal is az elmúlt évtizedekben.

Az Omega Titok

2006 április 30-án rendezte meg az "UFO? Az igazság szigorúan titkos: az 51-es körzettől az X-Bolygóig konferenciát" az "UFO Megfigyelő Kulturális Egyesület", melyre a Palazzo della Provincia di Pescara-ban, Olaszországban került sor.

A konferencián beszéltem az USA-ban található földalatti bázisokról, és az utolsó tizenöt percet munkám elmúlt öt éve rövid összefoglalójának szenteltem, mely új irányt vett, és ami jövőbeli előadásaim vezető témája.

A 2000-es évben Rómában dolgoztam mint a "Stargate" magazin egyik szerkesztője, és számos cikket írtam a fatimai jelenésekről, melyekre Portugáliában került sor 1917-ben, és a híres Harmadik titokról, valamint egyéb Vatikánnal kapcsolatos rejtélyről.

Ezen cikkek első publikációja után elkezdtem e-maileket kapni egy olyan személytől, aki mint vatikáni bennfentes azonosította magát.

A rejtélyes férfi névtelenül és bizonyos időközönként megpróbálta felvenni velem a kapcsolatot, mivel én és a fatimai kutatásaim érdekelték őt.

Ezekből az e-mailekből egy történet kezdett kirajzolódni egy titokzatos Vatikáni Hírszerző Ügynökségről, másnéven "S.I.V." (Servizio Informazioni del Vaticano).

Ezekben a levelekben érdekes információk voltak, és az egyikben azt ajánlotta nekem, hogy kaphatok egy videokazettát a feltételezett "10. bolygóról" szóló megfigyelésekről, mely közeledik a Naprendszerünkhöz.

A videót egy szonda készítette, egy mélyűri program részeként, mely az 1990-es években indult, az úgynevezett "Siloe".

Ezen információkon keresztül megértettem, hogy a levélíró sokkal több információval rendelkezik, mint amennyit közölt velem.

Körülbelül egy évig voltunk informális kapcsolatban e-mailen és postai leveleken keresztül, mely idő alatt kiderült számomra, hogy ő az "S.I.V." jezsuita tagja volt, és a Szentszék egy bizonyos osztályán dolgozott Rómában, amit ellenőriztem az ő tudta nélkül.

Ezt követően sikerült (nagy nehezen) összehozni az első személyes találkozót egy nyilvános helyen a fővárosban (Róma), melynek során folytatta a további információk felfedését.

Nagyon vártam már az első személyes találkozót, ami 2001-ben történt meg, mintegy "elengedhetetlen" feltételként, mivel addig nyilvánvalóan szkeptikus és bizalmatlan voltam vele annak ellenére, hogy az információ és a videokazetta érdekes volt.

Az volt az a pillanat, amikor minden kétségem teljesen eltűnt ezen a találkozón, amikor megmutatta az igazoló iratokat, melyek közül néhány megfelelt azoknak, melyeket korábban magam ellenőriztem.

Ezen túlmenően kiderült számomra, hogy ő volt felhatalmazva, hogy felügyelje az úgynevezett "Secretum Omega"-t (Az Omega Titok), a legmagasabb titoktartási kategóriát a Római Katolikus Egyházban, ami megfelel a (hadsereg) "Kozmikus Szigorúan Titkos"-nak a NATO-ban.

Ahogy előre megbeszéltük, a köztünk lévő párbeszéd kérdés-felelet formában zajlott, egy meghatározott megállapodás szerint pontos kérdéseket tettem fel.

Bár a találkozó formáját tiszteletben tartottuk (annak ellenére, hogy szerettem volna különböző kérdéseket feltenni) a rendelkezésre álló rövid időben, válaszai közül néhány ellentétben állt azzal, amit bizonyos témákban eredetileg állított.

Ugyanakkor az alábbi beszélgetés a párbeszéd fő részét jelenti, nem az egészet, mert úgy döntöttem, hogy jelen pillanatban még nem hozok nyilvánosságra egyes részleteket.

A "Jezsuitával" készült interjú

Barbato [B]:Hogyan lett az S.I.V. (Servizio Informazioni del Vaticano) tagja?

Jezsuita [J]: Az S.I.V. különböző elemekből áll, amelyek mind az Egyházhoz kapcsolódnak, és elsősorban egy Igazgatóságból áll, papokból, akiknek többsége a jezsuita rendből kerül ki, bencés szerzetesekből és apácákból, összesen 100-nál egy párral több tagja van.

Lehetne kevesebb tagja, de ha figyelembe vesszük a világ minden részét, ahol van egy pap vagy egy apáca, mindegyikük egy potenciális forrása a pontos információknak.

Az S.I.V. egyes elemei a világi területekről és intézményekből kerültek és kerülnek ki, belsőleg csatlakoznak az Egyházhoz, mint például a humanitárius szervezetek, a Szentszékhez közel álló politikai csoportok, "fiatal Katolikus" mozgalmak és mások. Az én hátterem ehhez hasonló volt.

Röviden, a tagokat titokban felügyelték, irányították és formálták a bizonyos területek meghatározott kritériumai szerint. Mostanság utólag mindannyian rájövünk, hogy személyes "őrangyalunk", vagy mentorunk volt.

[B]: Mondana további részleteket az S.I.V.-ről? Miért hozták létre, és milyen hosszú ideig volt aktív...?

[J]: A felépítése "Szigorúan Titkos", de ebben a pillanatban azt el lehet mondani, hogy más hírszerző szervezetekhez hasonló módon szerveződött, mint a CIA, az MI6, a KGB stb.

Hivatalos ülése nem volt, de a találkozóra időről időre új helyet választottak, mindig a Vatikánváros felügyelete alatt.

Kronológiai szempontból a szikra, amely az említett szervezet létrehozását okozta, egy esemény volt az 1950-es évek első felében az Egyesült Államokban, pontosan 1954 februárjában.

Ez az esemény az a találkozó volt, amely Kaliforniában, a Muroc repülőtéren (később Edwards Légierő Bázis) történt egy idegen küldöttség és Dwight D. Eisenhower elnök között, amelyen részt vett Los Angeles püspöke, James Francis McIntyre.

A találkozót 3 darab 16 mm-es kamerával filmre vette a hadsereg, melyek különböző helyeken voltak elhelyezve, tele színes filmmel és spring meghajtó motorokkal azért, mert minden kamera operatőrnek 3 percenként flmet kellett cserélni, és mivel az elektromos motorok az idegenek jelenlétében nem működtek.

Összességében 20 percnyi filmet készítettek 7 filmtekercsre, mindegyik 30 méter hosszúságú.

A találkozó végén a földi delegáció minden tagja megesküdött, hogy soha nem fedik fel senkinek, hogy mit láttak és hallottak az idegenekkel kapcsolatban.

Ne kérdezze, hogy hol a film, mert úgy gondolom, hogy tudnia kell a választ.

Mindenestre néhány nappal később McIntyre, akinek valószínűleg csalódást okoztak, hogy titoktartásra eskesse magát, sietve távozott azzal a céllal, hogy találkozzon XII. Piusz pápával, hogy tájékoztassa őt a hihetetlen eseményről.

Ám annak érdekében, hogy elérje Olaszországot, McIntyre püspöknek először New Yorkba kellett repülnie, majd tovább Rómába, mindig magán repülőgépen. Körülbelül a Los Angelesből történt felszállás után félidőben a repülőgépen hirtelen technikai problémákat tapasztaltak, és így kénytelenek voltak kényszerleszállást végrehajtani a Skyhaven Repülőtéren, Las Vegasban, Nevada államban az éjszaka folyamán.

Az idő alatt, míg a repülőgépet javították, egy bizonyos személy felszállt a gépre, hogy tárgyaljon a püspökkel.

A férfi bemutatta az Amerikai Fegyveres Erők megbízólevelét, egy ezredes volt, akit fogadott McIntyre.

A beszélgetés 20 percig tartott, mely idő alatt ez az ember lebeszélte a püspököt arról, hogy felfedje a találkozó részleteit, ahol ő is segített, mivel az összes idegenekkel kapcsolatos ügyben évek óta kizárólag a fegyveres erők vizsgálódtak.

A hadsereg hangsúlyozta, hogy az elnök éppen egy spirituális véleményt kért, és mindenekelőtt megértést várt egy rendhagyó helyzetben, és a titoktartási esküjébe a Szentatya is beletartozik.

Nem utolsó sorban azon aggályok miatt is, hogy a Vatikánba szovjet kémek is beszivárogtak. A püspök azt válaszolta, hogy pontosan az volt a szándéka, hogy a pápát tájékoztassa a hihetetlen eseményről.

Most már úgy hisszük, hogy a hajtómű problémát korábban szándékosan idézték elő annak érdekében, hogy létrehozzák ezt a találkozót, amit valószínűleg bizonyos katonatisztek szerveztek Eisenhower tudomása nélkül.

Indulás előtt a hadsereg azt mondta a püspöknek, értesítse Rómát, hogy nagy problémát okozna neki és a biztonságát illetően, ami sokba kerülne neki. Továbbá nem tudhatták, még akkor sem, ha egy isteni üzenet jósolta volna meg az idegenekkel történt találkozót.

Két nappal később XII. Piusz pápához megérkezett McIntyre püspök.

Miután mélyen elmélkedtek az idegenekkel való kizárólagos katonai kapcsolat következményeiről, a pápa úgy döntött, hogy létrehoz egy titkos információs részleget, hasonlóan a fasiszta katonai hírszerzési egységekhez, az úgynevezett S.I.V.-t, hogy összegyűjtsenek minden lehetséges információt az idegen lények tevékenységével kapcsolatosan, és azokat az információkat, melyeket az amerikaiak szereztek.

Nagyon fontos volt, hogy nyílt kommunikációs csatornákat tartsanak fenn Eisenhower elnökkel.

Az S.I.V.-t alapvetően azért hozták létre, hogy megszerezzék és kezeljék az összes titkos információt, mindenekelőtt az idegenek tevékenységéről és a velük kapcsolatos ügyekről, összehangoltan más országok hírszerző szervezeteivel.

Az újonnan alakult részleg fő célja az volt, hogy minden erkölcsi, filozófiai és vallási szempontot kezeljen.

[B]: Mi késztette arra a pápát, hogy azt higgye, hogy az amerikai hadsereg megosztott volna ilyen érzékeny információkat a Vatikánnal?

Mi a helyzet azzal a katonával, aki megjelent a repülőtéren Las Vegasban?

[J]: Értse meg, az Egyesült Államok elnöke által az éjszaka közepén összehívott találkozó segítséget és lelki támogatást keresett egy olyan helyzetben, mely egyedülálló az emberiség egész történetében. Én azt hiszem, hogy a tisztelet és a bizalom jele volt.

Ennek megerősítésére elmondom, hogy amikor visszatértek az Egyesült Államokba, McIntyre és Edward Mooney Detroit érseke lettek később az információ átadási művelet fő koordinátorai a Vatikán felé.

De az események váratlan fordulatot vettek, mivel McIntyre és más S.I.V. tagok direkt kapcsolatba kezdtek, lényegében a hadsereg tudomása nélkül egy látszólag jó szándékú északi típusú idegen fajjal, akik a Plejádokról érkeztek.

Ezek a lények azt tanácsolták, hogy legyenek óvatosak más lényekkel, akikkel az amerikaiak találkoztak a kaliforniai sivatagban.

Ezek a találkozók az S.I.V. tagokkal sokszor megtörténtek az Egyesült Államokban, és kétszer a Vatikáni kertben, közel a Pápai Tudományos Akadémiához, XII. Piusz pápa jelenlétében.

[B]: A Pietrelcina-i Pio Atya arról beszélt, hogy léteznek más élőlények más világokban, melyek elértek egy magasabb evolúciós állapotot, mert ők bűn nélküliek voltak... Igaz ez?

[J]: Kétségtelen, de ezek a lények, akikre utal, egy másik dimenziós síkban élnek, ebben különbözőek, de nem valódi értelemben vett angyalok, másrészt az északi idegenek, akikről korábban beszéltem hús-vér lények annak ellenére, hogy nagyon fejlettek technológiai és spirituális szempontból, de még mindig van testük.

Ezek a lények kijelentették, hogy felfedezték a Katolikus Egyházban, pontosabban Krisztus üzenetében Isten tiszta jelenlétét, és felajánlották együttműködésüket, önmagukat az emberiség javára.

A szilárd megerősítés ezen lények részéről meggyőzte XII. Piusz pápát, hogy együttműködjön velük, és úgy vélekedett róluk, mint akik hitelesen megtértek a Keresztény hitre.

A pápa valószínűleg rájött, hogy az Egyetemes Egyháznak kellene közvetítenie ezt az üzenetet azoknak a lényeknek, akik más világokból érkeznek.

Emellett ezek az idegenek az évek során elhatározták, hogy segítik a római egyházat minden küldetésében, különösen a nemzetközi társadalmi és politikai szinten meghatározó jellegűekben.

Ezt követően még XXIII. János pápa húzott hasznot ezen lények támogatásából, akik felkarolták a Keresztény indokot, de ő mindig előnyben részesítette a titoktartást, és kizárólag "angyali beavatkozásról" beszélt.

XXIII. János pápa örökölte ezt a fajta beszédet, a Szentszék és az északi idegen faj közötti együttműködési megállapodásként, amit az elődje határozott meg.

Ez a helyzet (a titkos szerződés) Angelo Giussepe Roncalli egész pápasága alatt fennmaradt, aki többször kifejezte az S.I.V. vezetőinek félelmeit, hogy túl sok bizalmat fektetnek ezekbe a lényekbe.

Ezért ma úgy gondoljuk, hogy az egyik fő oka a Második Vatikáni Zsinat összehívásának annak szükségessége volt, hogy megtegyék az egyház megújításának első konkrét lépéseit, tekintettel a közelgő kapcsolat lehetőségére.

[B]: Akkor beleszámíthatjuk ebbe a beavatkozásba, vagy "égi közvetítésbe" azt a feltételezett kapcsolatot, ami 1963-ban történt az amerikai kontakta George Adamski és a pápa között?

[J]: Éppen csak odaértem. Adamski tényleg találkozott a pápával.

A Szent Péterbe csak egyszer ment el, hogy találkozzon a pápával, aki abban az időben úgy döntött, hogy az Egyháznak nem kellene vendégül látnia bármiféle további direkt kapcsolatát ezeknek a lényeknek, még akkor sem, ha pozitívak.

Továbbá XXIII. János elfogadhatatlannak tartotta ezt a kapcsolatot feltárni a Keresztény népesség számára.

A feladat, amit az idegenek Adamskira bíztak az volt, hogy megpróbáljon egy végleges megállapodást elérni a pápával, aki haldoklott.

Adamski volt az idegenek hírnöke, akik rajta keresztül találkoztak a pápával. Ezek a lények utasították Adamskit, hogy adjon át egy ajándékot a pápának.

Az ajándék egy folyékony anyagot tartalmazott, ami megmenthette volna a pápát a gyomorráktól, ami abban az időben sújtotta őt, és ami még rosszabb, az utolsó órákban akut hashártyagyulladássá vált.

A pápa nem ivott az anyagból, és azt mondta a halála előtt, amikor meglátta a feszületet:

"Krisztus tárt karja volt pápaságom célja. Az alázatos és szerény pápaság ahogy látod, amiért vállalom az összes felelősséget. Elégedett vagyok azzal, amit tettem, és ahogyan tettem."

Sőt, ez a gesztus az idegenek részéről kevés világossággal és energiával győzte meg a haldokló pápát, hogy az "Űrtestvérek" bizonyára lehetnek pozitívak és jóindulatúak az emberiség felé, de az egyháztól önállóan és világosan kell, hogy működjenek, és általában az emberi tevékenységektől, imával, és Isten törvényei szerinti tettekkel, és különösen a Szentlélek irányítása alatt.

Adamski küldetésének kísérletével végződött ezen lények, a pápa és utódai közötti közvetlen kapcsolat, bízva XXIII. János felismerésében, aki megalapozta, hogy ne legyen megengedve a közvetlen kapcsolat.

Később XXIII. János egy titkos kéziratában (Angelo Roncalli Giussepe utódjának, amely tartalmazott egy külön dossziét a "Vatikáni Hírszerző Ügynökségről"), említett egy kitételt az evangéliumból (Márk), mely egyértelműen kifejtette az Egyház álláspontját a más világokból érkező jóindulatú lényekkel kapcsolatosan.

Márk evangéliuma 9:38

"Ekkor János szólalt meg: Mester, láttunk valakit, aki ördögöt űzött a nevedben. Megtiltottuk neki, mert nem tartozik közénk."

"Jézus így válaszolt: Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen szidalmazni. Aki nincs ellenünk, az velünk van. Ha csak egy pohár vizet ad is nektek valaki inni azért, mert Krisztuséi vagytok, bizony mondom nektek, megkapja érte a jutalmat."

A jelentése lényegében az volt, hogy ezeknek a lényeknek a feltételezett pozitív tevékenységét, akik elfogadták a Krisztusi üzenetet, meg kellene "áldani", és nem szemben állni (vagy akadályozni), de mindig elkülönítve és párhuzamosan az Egyházzal.

Ezeket a lényeket olyan idegenekként kellene figyelembe venni, akik Krisztus nevében mentenek meg, és akiket nem kellene akadályozni abban, hogy ezt tegyék.

Itt persze közbevethetjük azt a beszédet, amit az új pápa tartott, a néhai XII. Piusz pápát követően, amint azt nyilvánosan hirdette 1961 április 5-én a Szent Péter téren nagy közönség előtt, mondván:

"Egyes hangok korábban ismeretlenek voltak. De ez vonatkozik a hangokra, melyek az égből szállnak alá a Földre, hangok, melyek rendelkeznek a Mennyei Atya mindenhatóságával és tükrözik azt."


[B]: Beszéjen az S.I.V.-nél végzett feladatairól!

[J]: Feladataim tisztán technikaiak voltak, a legfontosabb az volt például, hogy azokat a rendkívül titkos információkat, melyek a Vatikán alaszkai rádióteleszkópjától érkeztek, továbbítsam a megfelelő helyekre.

[B]: Egy pillanat, de melyik rádióteleszkópra utal? Én nem tudtam, hogy a Vatikán tulajdonában van egy ilyen szerkezet ezen a területen.

[J]: A Vatikán tulajdonában van és használ egy rendkívül fejlett rádióteleszkópot, mely élen jár az ilyen rendszerek és technológiák között, és csak a jezsuiták használják.

Egy ipari parkban található, melyet kőolaj tárolására használtak, látszólag elhagyatott, Alaszka államban.

A komplexum álcázva van, mert hivatalosan a tevékenységek, melyek benne folynak, azok nem a VATT-hoz (Vatican Advanced Technology Telescope - Vatikáni Fejlett Technológiájú Teleszkóp) tartoznak Arizonában, és azt "Szigorúan titokban" tartják.

[B]: Mikor építették a készüléket, és mindenekelőtt, milyen célból van a Vatikán tulajdonában olyan sok csillagászati hely szerte a világon?

[J]: Azt elmondhatom, hogy az 1990-es években épült azzal a céllal, hogy tanulmányozzanak minden rendellenes égitestet, amely a Föld felé közeledik, hasonlóan ahhoz, amit a CIA tett az egyik "titkos szemével", a Hubble párjával, az úgynevezett "SkyHole12"-vel.

(másnéven Keyhole-12... részeletek: http://en.wikiped...iki/KH-12)

Továbbá az S.I.V.-t tájékoztatták a találkozókon (az idegenek) XII. Piusz pápával együtt egy közeledő égitestről a Naprendszerben, melyen egy fejlett, nagyon harcias idegen faj él.

Nagyon röviden, tudtam, hogy az anyag, amit Rómában meg kellett volna kapnom, majd egy számítógépen elemeznem, nagyon érdekes, és különösen titkos.

Ez volt az alaszkai rádióteleszkóptól érkezett azon bizonyos adatok elemzése, melyek az egyik távoli mélyűri szonda információiból derültek ki, mely része egy mélyűr kutatási programnak, aminek neve "Siloe", és ami 1990-ben kezdődött, és egy hatalmas bolygóról készített fényképet, mely egyre közeledik a Naprendszerhez.

Az információ 1995 októberében érkezett, amikor az én problémáim elkezdődtek.

Rájöttem, hogy nem engem választottak, hogy dekódoljam az adott továbbítást, és egy veszélyes helyzet alakult ki.

Akkor a kapcsolatom felfedte számomra, hogy a Vatikánon belül volt két frakció, mely harcolt ezen információk birtoklása és ellenőrzése felett, amit messze "Szigorúan titkosnak" minősítettek.

[B]: Tudna mondani egyéb részletet a "Siloe" nevű űrprogramról? Ki javasolta és indította el azt?

[J]: Az úgynevezett "Siloe" szonda az azonos nevű űrkutatási programról kapta a nevét, ami az 1990-es évek elején kezdődött. Továbbá azt is elmondhatom, hogy ez a program része volt egy másik, sokkal szélesebb körű, úgynevezett "Kerigma" programnak.

Most csak azt tudom mondani, hogy ezt a szondát az 51-es körzetben hozták létre, aminek van egy elektromágneses impulzus motorja, és amit egy "Aurora" típusú űrhajó állított pályára.

A szondának nem volt számítása vagy előrejelzése a pályájáról, vagy a "Nibiru" pontos helyéről, mivel a cél az volt, hogy megközelítse a bolygót, majd módosítani kellett az irányát, hogy elkerülje az ütközést, és visszatérjen a Naprendszer egy olyan pontjára, ami elég közeli, hogy az adatokat és képeket visszaküldje az Alaszkában található titkos rádióteleszkópnak.

A szonda elindult, amint a rádióteleszkóp elkészült, és a szonda 1995-ben képes volt a képek átvitelére.

[B]: Amit öntől hallottam, az emlékeztetett engem a Zechariah Sitchin kutató által megfogalmazott elméletekre annak tekintetében, hogy a jövőben visszatér a titokzatos 10. bolygó. Ismeri ezt a munkát?

[J]: Igen, ismerem az elvi szempontokat. Azt tudom mondani, hogy az S.I.V. együttműködve a Lockheed Martinnal elindított egy szondát, amely elkészítette a képeket, amiket később elemeztem.

Ezek a képek egy hatalmas égitestet mutatnak, aminek a jelenlétét 2001-től számított legfeljebb 3 éven belül mi is "érezhetjük" Naprendszerünkben.

[B]: Hogyan szerezte meg a hozzáférést ezekhez az információkhoz?

[J]: Igazából rendelkezem egy külön felügyeleti engedéllyel az "Omega Titokhoz".

Ez a legmagasabb titoktartási besorolás a Vatikánban, ami megfelel a "Kozmikus Szigorúan Titkos"-nak a NATO-ban.

Ez fel van osztva az információk három szintjére: a kevésbé részletes Omega Titok III-tól az Omega Titok I.-es szintig, ami a legteljesebb.

A tényleges célom az volt, hogy belesulykoljam az S.I.V. új tagjaiba, hogy megtanítsam őket a szervezet kommunikációs rendszerének használatára.

[B]: Hogyan történik az alaszkai rádióteleszkóp információinak továbbítása Olaszországba?

[J]: Van néhány rádió és antenna összekötve két geostacionárius műholddal Olaszország fölött, egy amerikai távközlési cég tulajdonában, a Sprint International, amely tulajdonosa a parabola antennáknak Olaszországban északon, és a legdélebbi területeken.

Ez a cég egy külön szerződést kötött az S.I.V.-vel és egy privát műsorszóró csatornával, és rejtjelezett formában fogadja az adatokat bizonyos algoritmusok és kriptográfia segítségével, melyet 1994 óta használnak.

Ezt megelőzően az S.I.V. egy svájci társaság által feltalált kriptográfiai rendszert használt, amelyet később elhagyott, mert az egyik tagja ennek a társaságnak titkokat adott el néhány izraelinek. Egyéb műszaki információt ebben a pillanatban nem tudok adni.

[B]: Az Egyház egyik jól ismert vallási legátusáról szeretném kérdezni.

Monsignor Balducci-ra utalok, aki nyilvánosan beszélt a földönkívüliek témájáról.

Lehetséges, hogy Balducci összehangoltan dolgozott az S.I.V.-vel? Volt tudomása a létezéséről?

[J]: Balducci atya bizonyára teljesen autonóm módon készítette el tanulmányait és kutatásait anélkül, hogy követett volna bármilyen már létező programot.

Kutatásai során sohasem volt akadályozva. Éppen ellenkezőleg, bizonyos módon tulajdonképpen ösztönözve volt.

[B]: Egy pillanat, nekem úgy tűnik, értve az ön szavait, hogy létezik egy program a nyilvánosságra hozatalra.

Talán ezért lehet az, hogy úgy döntött, hogy találkozzunk, és felfedi nekem ezeket az információkat?

[J]: "Őrülten szétforgácsoltak" vagyunk a rendszert illetően, de tudjuk, hogy bizonyos események meg fognak történni minden élőlény számára ezen a bolygón, ebből senki sem kizárt.

Az egész emberiség ebben a konkrét történelmi időszakban rendkívüli körülmények között él, és szorosan kapcsolódik néhány kulcsfontosságú eseményhez, ami az Apokalipszis Könyvében szerepel.

Az emberiségnek teljesen át kell adnia magát az üdvözülés üzenetének és a Krisztusi megváltásnak, amit Szent Pál Kerigmaként határozott meg, egy üzenet, melyet II. János Pál próbált terjeszteni minden nemzet körében.

[B]: Nem gondolja, hogy a pápa tudja, milyen közeliek számunkra ezek az események?

A pápa mennyit tud ezen információk egészéről, szintén azon szenvedélyes kinyilatkozásra utalva, melyet idén tett?

(Szerző megjegyzése: A 2000-es évet különösen érintette a Fatimába tett hivatalos út, Francisco és Jacinta látnokok boldoggá avatásának ünnepélyére.)

[J]: A Vatikánon belül két különböző csoport küzd egymás ellen a pozíciókat illetően. Az egyik ennek az információs programnak a közzétételét hirdeti Wojtila (II. János Pál pápa) testi és lelki védelmével, a másik megpróbálja megakadályozni minden ilyen információ nyilvánosságra hozását bármilyen eszközzel, a lényeg, hogy ennek a frakciónak néhány tagja okkult hatalmi csoportoknak a része.

Például ők ellenőrzik a világ olajpiacát, és ténylegesen számos nemzetközi gazdaságban azzal a kizárólagos céllal működnek, hogy megakadályozzanak mindneféle közzétételt az alternatív ingyen energiaforrásokról.

Az olyan csoportok, mint az emögött álló híres és ellentmondásos "The Guardian UFO Case" amit ön is ismerhet, nagy mértékben hitelesítette ezt az információt, a feltételezett idegen entitások fényképeinek a kivételével.

Mindenesetre ezek a dokumentumok és információk egy valós helyzetet írnak le.

A valóság gyakran felülmúlja a legőrültebb fantáziát.

Sajnos, ez a helyzet.

És mindezen okkult szervezetek csúcsán a titkos vatikáni szolgálat áll.

Cristoforo Barbato

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Isten minden gyermeke része az Ő rendkívüli családjának

2013. december 28. szombat, 23:36
Drága szeretett leányom, sokaknak, akik hisznek Istenben, csak egy homályos elképzelése van arról, hogy Ki Ő valójában, és miért teremtette a világot.
Atyám maga a Szeretet. Mindazok, akik körülveszik, szeretik Őt, ahogyan elképzelésetek szerint egy nagyra értékelt apát szeretnek. Vele lenni a legtermészetesebb érzés, és a Mennyben mindenki teljes egységben van Vele. Ők dédelgetve, hőn szeretve érzik magukat, és ez a hovatartozás érzésének a teljességét hozza számukra. Amikor mindazok, akik Atyám Királyságában Vele egyesülve a kegyeit élvezik, akkor egy olyan elragadtatásban részesülnek, ami számotokra a Földön ismeretlen. Amikor azok, akik követnek Engem, Jézus Krisztust, és egyesülnek Velem, megismerik Atyámat, szintén meg fogják tapasztalni a hovatartozásnak ezt az érzését.
Isten minden gyermeke része az Ő rendkívüli családjának, és Ő mindegyiket múlhatatlan szenvedéllyel szereti. Nektek, akik Mennyei Kegyelmekkel vagytok megáldva, és akik közel érzitek magatokat Atyámhoz, tudnotok kell, hogy ti egyrészt a tisztelet érzését fogjátok érezni, amikor a szívetekben Vele beszéltek. De másrészt szeretve fogjátok érezni magatokat, és ösztönösen – amit nem tudtok majd megérteni – tudni fogjátok, hogy az Ő gyermekei vagytok. Ez Isten minden gyermekére egyformán vonatkozik az életkortól függetlenül. Mert Isten Királyságában nem létezik életkor. Mindenki a lelke állapotának megfelelően emeltetik fel, és aszerint, ahogyan Atyám Akaratát teljesítette.
Ó, mennyire megfeledkeztek Atyámról, és mennyire félreismerték! Ő nem egy rettegett Atya. Még az Igazságossága is Véges. Ő szerető és igazságos, és mindent meg fog tenni, amit csak lehet, hogy megújítsa a világot, hogy az megfelelően fel legyen készítve az Én, az Ő szeretett Fia fogadására.
Nektek sosem szabad azt éreznetek, hogy nem hívhatjátok Atyámat, mert Ő a ti Atyátok, a Mindenható, Aki Parancsot adott, hogy az élet elkezdődjék, és Aki Parancsot ad, hogy az élet véget érjen. Kövessétek Atyám Parancsolatait. Fogadjátok hálával Születésem, Halálom Ajándékát, és az Örök Életre való feltámadás a tietek lesz.
Jézusotok

Üdvösség Anyja: Fiam azzal bízott meg engem, hogy ezt a fontos Üzenetet hozzam el a világnak (& 131. ima)

2013. december 28. szombat, 23:50
Gyermekem, Fiam azzal bízott meg engem, hogy ezt a fontos Üzenetet hozzam el a világnak. Ő azt óhajtja, hogy mindazok, akiknek olyan családjuk és barátaik vannak, akik elutasítják Istent és megtagadják szeretett Fiamat, Jézus Krisztust, megtudják, hogy Ő Kegyelmeivel el fogja árasztani őket, ha ti értük az alábbi Keresztes Imahadjárat Imáját imádkozzátok. Amikor ezt az Imát elmondjátok értük, akkor Ő nagy Könyörülettel fogja őket elárasztani, és meg fogja menteni őket, visszahúzván a pusztulás szakadékának a széléről.
A Keresztes Imahadjárat 131. Imája: Az Irgalmasság Imája
Ó, Üdvösségnek drága Anyja, kérlek, kérd meg Fiadat, Jézus Krisztust, hogy a Nagyfigyelmeztetés ideje alatt és az utolsó Napon részesítse Irgalomban (a nevek felsorolása), még mielőtt Fiad Színe elé járulnának.
Kérlek, imádkozz, hogy mindegyikük megmeneküljön, és élvezze az Örök Élet gyümölcseit.
Védelmezd őket minden nap, és vidd őket Fiadhoz, hogy mutassa meg nekik az Ő jelenlétét, hogy megkapják a lélek békéjét, és hogy nagy Kegyelmeket nyerjenek el. Ámen.
Fiam, e Küldetésnek köszönhetően, rendkívüli Kegyelmeket fog árasztani azokra a lelkekre, akiknek szükségük van az Ő Irgalmára. Ő mindig bőkezű, amikor a lelkek az Ő Szent Igéje szerint élnek, és örömmel fogadják Őt a szívükbe.
Menjetek, és örvendjetek, mert ez egyike a legkülönlegesebb Ajándékoknak, amelyet Ő azoknak adott, akik válaszoltak Mennyei hívására.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja

A hajléktalan és kutyájának karácsonyi csodája


Zacc - minden, ami már leülepedett bennem...

A hajléktalan és kutyájának karácsonyi csodája


Steve Anthony egy hajléktalan férfi, és kutyája River, egy “karácsonyi csodát” tapasztalt ezen a héten, történt ugyanis, hogy a kutyust súlyosan elütötte egy autós, aki nem állt meg, hanem tovább hajtott. Persze nem ez volt a csoda…
1
Steve és River
Steve, aki a csontrák végső stádiumában van, egy karácsonyfákat árusító helyen dolgozott Roseville-ben Kaliforniában, amikor Rivert elütötte az ember, aki meg sem állt. Az utána jövő autós, Jennifer Martin viszont azonnal kiszállt, hogy segítsen. Máris elvitte őket az Állatkórházba, majd odaadta pénztárcájából a gyógyíttatáshoz szükséges összeget a férfinek.
Steve tudta, hogy segítségre lenne szüksége ahhoz, hogy törődjön majd valaki a 9 hónapos Riverrel, és megkérte Jennifert, hogy segítsen ebben.
A nő azonnal kampányolni kezdett a Facebook-on, hogy anyagi forrást találjon számukra. Az Állatkórház is beszállt, és felvette a kapcsolatot a Chester Alapítvánnyal, hogy a segítségüket kérjék River érdekében.
2
“Ha nem mentették volna meg, én is River után mentem volna!”
48 órán belül áradni kezdtek a támogatásra szánt összegek, több mint 9.000 $-t adtak össze az emberek River és Steve számára. Az orvosi költségek fedezve lettek, a kutyust kedden megműtötték, és most pihen.
A pénz nem csak River felépülését fedezte, hanem abban is segítség, hogy a lakhatási költségüket fedezze, amire szintén égető szükségük volt.
Steve és River egy barlangban éltek, de most egy hétig motelben élhetnek, míg a kutyus lábadozik.
A Chester Alapítványon keresztül is megnyilvánult az emberek nagylelkűsége, és az adományok elkezdtek ömleni.
Ez Steve és River karácsonyi csodája.

Betiltaná a pofozást a brit gyerekügyi biztos

A brit gyerekügyi biztos szerint meg kellene tiltani, hogy a szülők pofonokat adhassanak a gyerekeiknek.
A háziállatoknak nagyobb jogi védelemmel rendelkeznek, mint a gyerekek – mondta Maggie Atkinson brit gyerekügyi biztos, hozzátéve, hogy szerinte meg kellene tiltani, hogy a szülők pofonokat adhassanak a gyerekeiknek. Ha ez mégis megtörténne, akkor pedig büntetőeljárást lehessen kezdeményezni a szülő ellen - írja az Origo.
A jelenlegi brit szabályok tiltják azt, hogy egy szülő úgy megüsse a gyerekét, hogy az zúzódást okozzon, de az indokolt büntetést engedélyezik.
Ennek ellenére Atkinson irodája mégse kezdeményezi a törvény szigorítását az elkövetkező évben, mivel szerinte a jelenlegi helyzetben ez „süket fülekre találna” – írja a Guardian. Az újság szerint egy parlamenti képviselő tavaly azt nyilatkozta, hogy pihentetni kell a szabályozást, hogy a munkásosztálybeli családok fegyelmezni tudják a gyerekeiket, anélkül, hogy megbüntetnék őket.  Véleménye szerint a tavaly nyári londoni zavargások is azért törtek ki, mert a korábban kormányzó Munkáspárt 2004-ben szigorított a fegyelmezési szabályokon.

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei

2013. december 27. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Már nagyon közel van mindannak a beteljesedése, amire évek óta felkészítettelek benneteket. Éljetek szüntelen készenlétben! Ez a ti egyedüli feladatotok. Ezt olvashatjátok az Evangéliumban is. Ez egy életprogram legyen számotokra, ugyanis minden pillanatotokkal el fogtok számolni Előttem, hogy mire fordítottátok a Tőlem kapott időt, amelyet kizárólag saját megszentelődésetekre, és arra adtam nektek, hogy embertársaitokat Hozzám vezessétek. Mindnyájatokat emberhalászatra hívtalak meg, amikor ezt mondtam: „Menjetek el az egész világra! Hirdessétek az Evangéliumot minden népnek!” A mennyben mindenki annyira gazdag, és olyan fokban boldog, amennyi lelket megmentett az örök életre. Ezért erre törekedjetek kicsinyeim! A földön minden itt marad. A moly megrágja, a rozsda megemészti, a tolvaj ellopja. Ezért ti ne akarjatok itt meggazdagodni! Gyűjtsetek kincset a mennyben, ahol senki el nem lophatja tőletek, mert az általatok megmentett lelkekért kapott jutalom mindörökké a tietek marad. Álljatok be ti is a szőlőmbe! Ez a lélekmentés. Tegyétek meg mindazt, amire indítalak benneteket! Engedjétek meg, hogy lefoglaljalak Magamnak titeket, hogy megtegyétek parancsaimat, és Engem szolgáljatok felebarátaitokban, amikor az üdvösség útjára vezetitek őket. Erre kapjátok fizetségeteket, az egy dénárt, ami a menny, az örök boldogság. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. december 28. Szentségimádáson Jézus…

„Drága gyermekeim, Szívemnek kedves választottai! Most hozzátok szólok, akik elolvassátok üzeneteimet, és tettekre váltjátok figyelmeztetéseimet. Tudjátok meg, hogy ti vagytok az Én szomorú Szívem megvigasztalói. Rátok való tekintettel vagyok még irgalmas a föld lakóihoz. Ti vagytok az Én árva Szívem vigaszai, az Én örömöm, és azért adom továbbra is üzeneteimet, mert követőkre találok soraitokban. Most ezt mondom nektek: az eljövendő rendkívül gyászos és nehéz idők betonként fognak rátok nehezedni. Fekete felhői beborítják az eget, úgy hogy nagy sötétség szakad a világra. De Én mégis azt mondom: soha ne féljetek, mert Én veletek vagyok a világ végezetéig. Kérjetek Tőlem, és kaptok, és aki Bennem bízik, meg nem szégyenül. Ha mindvégig hűségesek maradtok Hozzám, örökké tartó jutalmat adok nektek. Azt kérem, hogy soha ne forduljatok segítségért senki máshoz, csak egyedül Hozzám. Csak Én legyek a ti Istenetek és Mindenetek. A bálványok előtt ti soha ne boruljatok le! Soha ne tiszteljetek, ne viseljetek, és a házaitokban se tegyetek ki más keresztet, csak azt, amin Én vagyok megfeszítve, és holtan. Én így haltam meg a keresztfán ártatlanul a ti bűneitekért, amelyeket azért vettem Magamra, hogy eltöröljem, és kiengeszteljem érte Atyámat. Mondom nektek: mindaz, aki más keresztet visel vagy tisztel, kigúnyol és meggyaláz Engem. Ha hinne kereszthalálomban és feltámadásomban, nem tudná megtenni. De mivel a sátán ellopta a hitét, így kigúnyol Engem, mert nem hisz Bennem, Isten egyszülött Fiában, Aki kínhalált haltam az ő bűneiért is. Sajnos az ilyen eretnekek számára hiábavaló lett keresztáldozatom és megváltásom. Imádkozzatok értük, hogy megkapják Tőlem, és befogadják a tisztán látás kegyelmét, és elfogadják a Szentlélek megvilágosító erejét. Olvassák el üzeneteimet, amelyek lélek és élet, és váltsák tettekre azokat. Ha így tennének, akkor kitartanának Mellettem mindhalálig, és üdvözülnének. De ha megátalkodottan továbbra is kigúnyolnak és súlyosan megsértenek Engem, örökre elvesznek. 
Gyermekeim! Már sokszor mondtam, most újra ismétlem: van kárhozat, és pokol, ahonnan nincs visszaút. Széles az út, amely oda visz. Sokan mennek rajta. Az Én kegyelmem a bűnbánat szentsége, a szentgyónás, de nektek kell hozzá járulni. Ha ti nem bánjátok meg szívből vétkeiteket, és nem járultok a bűnbocsánat szentségéhez, örökre elvesztek. Jaj azoknak, akik elfecsérelik a tőlem kapott időt, ahelyett, hogy megtérésükre fordítanák, és arra, hogy életszentségben éljenek. 
Gyermekeim! Ti, akik még alusztok, ébredjetek! Halljátok meg szavam, és váltsátok tettekre, hogy üdvözíteni tudjalak benneteket! Erre áldalak meg titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 
Drága gyermekeim! Most hozzátok szólok, akik megvettek Engem. Gőgötökben hátat fordítotok Nekem, és nem figyeltek szavamra. Azt mondjátok: elég a Szentírás, de ti ezt sem olvassátok. Mert ha elolvasnátok, üdvözülnétek. De nem teszitek. Nem ismeritek sem az Evangéliumot, sem üzeneteimet, amelyeket minden embernek szántam. Olyanok vagytok, mint a balga ember, aki házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, és a ház romhalmazzá lett. A ház a ti lelketeket jelképezi. A homok pedig a könnyű életet. Ha Rám, a sziklára építenétek házatokat, akkor azért meg kellene dolgozni. De ha jönnek a bajok, a lelketek szikla szilárd maradna a Belém vetett hitben és bizalomban. Nem omlanátok össze a világ megpróbáltatásai miatt, hanem erős hittel bíznátok Bennem, és Én megsegítenélek benneteket. Az Evangéliumban ezt mondtam: kérjetek, és kaptok. Nem ezt: ha nem kértek, akkor is kaptok. Nem. Az igaz, hogy Atyám szüntelenül gondoskodik jókról és gonoszokról egyaránt, de nektek, akik hisztek Bennem, kérnetek kell, hogy így megtapasztaljátok gondviselő jóságomat. Megérezzétek tehetetlenségeteket és semmisségeteket, hogy alázatosak legyetek Előttem, és megtudjátok, hogy Én vagyok az Úr, az Isten, a Mindenható, Akinek alá vagytok vetve, és csak úgy üdvözülhettek, ha kértek, bíztok, hisztek és imádkoztok. Mert Én váltottalak meg benneteket bűneitekből, Én vettem Magamra a ti vétkeiteket, Én haltam értetek kínhalált a keresztfán ártatlanul. Ezért ti nem vagytok a magatokéi, hanem az Enyéim, mert nagy volt a ti váltságdíjatok. Ezért ne a magatok feje és a világ romlott erkölcse után menjetek, hanem Engem kövessetek a keresztúton, amely az önmegtagadás, a kereszthordozás, és törvényeim megtartása. Ez az a keskeny ösvény, amely az örök életre visz. 
Drága gyermekeim! Én mindnyájatokat meg akarlak menteni. Nem akarom, hogy csak egy lélek számára is hiábavalóvá legyen keresztáldozatom. Gyűljetek Hozzám mindnyájan! Olvassátok szavamat az Evangéliumban, és üzeneteimet, amely megvilágosítja elméteket, mert a ti időtökre szólnak. Figyelmeztetéseimet váltsátok tettekre, mert csak így üdvözülhettek! Erre áldalak meg benneteket megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
Ima a Szentlélek által: „Imádott Teremtőm, mennynek és földnek hatalmas Ura, Istene! Földre borulok Előtted, és úgy imádlak Téged, Magadért, Aki minden imádatra, dicséretre és szeretetre méltó vagy. Köszönöm Neked Fiadat, a mi drága Megváltó Urunkat. Köszönöm Neked, hogy megteremtettél. Drága Jézusom, köszönöm, hogy engem, a legméltatlanabbat meghívtál az Általad alapított Katolikus Egyházba. Akkor, harminc évvel ezelőtt ezt mondtad nekem: „Áldozz meg! Bűneid el vannak véve. Térjél be közéjük!” Ez a három rövid mondat gyökeresen megváltoztatta egész addigi életemet. A szívem teljesen lángra gyulladt Irántad, a legméltóságosabb Oltáriszentség iránt. Nincs más vágyam, és nem kérek mást, mint azt, hogy amíg e földön élek, addig naponta tiszta szívembe fogadjalak Téged a Szentáldozásban! És ha majd eljön a várva várt nap, színről színre lássalak Téged, hőn imádott drága Megváltóm, az Atyával és a Szentlélekkel együtt, Aki uralkodik örökkön örökké. Ámen.”

2013. december 28., szombat

Aki tud németül, annak ez az oldal rengeteg információt tud adni a hamis profétáról.

Imádás Háza Budapesten és MEHR konferencia

Kedves Testvérek!

Mint mostanra már biztosan tudjátok, elindult az Imádság Háza Budapesten. Az első alkalmak is már nagyon tüzesre sikerültek. Tudtátok, hogy Augsburgban, ahol néhány éve már folyamatosan imádkoznak, nincs már abortuszt vállaló orvos és nincs prostitúció? Akarjátok, hogy ez nálunk is megtörténjen? Tudjátok, hogyan alakítja át az állandó ima a társadalmat, nem csak Cansas city-ben és Augsburgban, de másutt is, ahol az ima veszi át a szerepet? Nézzétek:http://www.youtube.com/watch?v=ItEB4IB2EL8
És gyertek a következő alkalmakra, mindig 18-20 óráig, adjuk át az országunkat Istennek!
 • január 14. kedd, Tömő utca Kápolna , VIII: kerület, Budapest Tömő u 31.
 • január 21. kedd, szociális testvérek háza a Hűvösvölgyben Budapest, (II. Ördögárok u. 7.)
 • január 28. kedd, Tömő utca
 • február 4. kedd, Tömő utca

Jó hírünk is van, aki nem tud idén Augsburgba eljönni, nem marad le semmiről, az egész konferencia online követhető itt:
 • MAGYARUL ÉLŐBEN - AUGSBURGI MEHR KONFERENCIA

  A 2014-es MEHR (jan. 3-6, Augsburg) imakonferencia azok számára, akik nem tudnak elmenni, élőben MAGYARUL is nézhető/hallgatható lesz! Reméljük a technika nem viccel meg. Ehhez mindössze egy számítógép (v tablett, mobiltel stb.) szükséges internet hozzáféréssel.

  Az élő kép, videó, a http://new.livestream.com/gebetshaus-augsburg címen lesz elérhető - itt az eredeti német hanggal.
  Aki magyarra szeretne váltani, az itt lecsendesíti a hangot, és párhuzamosan megnyitja a következő hivatkozást:http://myradiostream.com/mehr2014hu , és ezt meg felhangosítja. :).
  Megjegyezzük, h csak a tanítások lesznek fordítva, a dicsőítések, misék azok csak az eredeti hangon lesznek elérhetőek.
  Alább közöljük a programot, ahol a kiemelt programok a magyarra fordítottat jelölik.

  MEHR 2014 – program
  A kiemelt programok előreláthatólag magyarra is fordítva lesznek.
  Péntek, január 3.
  19:30 Program kezdete
  20:10 Dicsőítés (Raphael Schadt)
  21:00 Tanítás (Johannes Hartl)
  22-23:00 Csendes dicsőítés: Johannes Hartl (énekek, az új, "Augenlieder" című CD-ről)

  Szombat, január 4.
  8:00 Csendes dicsőítés: Anton Svoboda
  9:30 Dicsőítés (Veronika Lohmer)
  10:25 Moderáció
  10:35 Tanítás (Johannes Hartl)
  11:30 Szünet
  11:45 Előadás (Johannes Hartl)
  12:30 Csendes dicsőítés: Elke Mölle
  13:30 Csendes dicsőítés: Steffi Witopil
  14:30 Tanúság (Arne Elsen)
  17:00 - 18:30 Szentmise Msg. Alessandro Perego-val (Zene: Johannes Beering)
  18:30 Csendes dicsőítés: Steffi Witopil
  20:00 Moderáció, dicsőítés (Raphael Schadt)
  21:00 Impulzus, Imaest: Johannes Hartl
  22:30 Dicsőítés: Raphael Schadt
  Vasárnap, január 5.
  8:00 Csendes dicsőítés: Jörg Pasquay
  9:30 Dicsőítés (Veronika Lohmer)
  10:25 Moderáció
  10:35 Tanítás (Johannes Hartl)
  11:30 Szünet
  11:45 Tanítás (Johannes Hartl)
  12: Csendes dicsőítés: Benjamin Witopil
  13:30 Csendes dicsőítés: Christiane Hammer
  15:00 Impulzus: Gabriele Kuby “Gender Mainstreaming”
  15:45 Közbenjárás: Moderation Elke Mölle
  17:00 - 18:30 Evangélikus Istentisztelet: Henning Dobers, Musik: Elke Mölle
  18:30 Csendes dicsőítés: Andrea Ballay
  20:00 Dicsőítés (Veronika Lohmer)
  21:00 Impulzus, Imaest (Johannes Hartl)
  22:45 Party-dicsőítés: Raphael Schadt

  Hétfő, január 6, Vízkereszt ünnepe
  7:00 Közbenjáró alkalom Romániáért az imaházban
  8:00 Csendes dicsőítés: Jakob Pithan
  9:30-10:10 Szentmise Msg. Perego-val (Zene: Raphael Schadt), gyrekekkel
  11:20 Tanítás (Johannes Hartl)
  12:00 Befejezés

És egy pár szó, hogy hogyan is indult ez az egész?
 • Az én házamat az imádság házának nevezik… (Mt 21,13)
  Jézusnak ez a vágya többünket megszólított. 2013 decemberében hetente összejöttünk azért, hogy dicsőítsük Istent, közbenjárjunk egyházunk és országunk megújulásáért. Elkezdett épülni lélekben az imádság háza...
  Hogyan kezdődött?
  2012 januárjában többen részt vettünk Augsburgban a MEHR imakonferencián, ahol kiáradt ránk a dicsőítés Lelke, és mélyen megértettük, hogy legalapvetőbb hivatásunk: Isten dicsőségének dicsérete. Éreztük Isten hívását az imára Magyarország megújulásáért, és ezért többfelé az országban elkezdtünk dicsőítő és közbenjáró imaalkalmakat szervezni, kérve a Szentlélek kiáradását.
  Vágy a spiritualitásra és hamis források
  Ez év tavaszán több országos jelentőségű program szembesített néhányunkat azzal, hogy milyen sok emberben él a mély vágy a spiritualitás iránt. Nagyon sokszor azonban hamis forrásokból próbálják szomjúságukat csillapítani, mert azokról azt gondolják, hogy igazi, tiszta vizet adnak. Tanulmányoztuk ezeknek a programoknak a mélyebb üzenetét, és világossá vált számunkra, hogy a New Age az ezotériával karöltve egyre erőteljesebben hívja az embereket hamis spirituális tapasztalatokra - azt ígérve, hogy életüket megváltoztató különleges élményekben lehet részük. Az is világossá vált, hogy Isten kiszorítása a társadalom életéből még erőteljesebben történik.
  Urunk, mi a te válaszod? Mire hívsz bennünket?
  Világos volt, hogy nem mehetünk el ezek mellett a kihívások mellett – hiszen Isten mintha megragadta volna a bensőnket, és éreztük erőteljes hívását. Ezért többeket meghívtunk egy közös útkeresésre különféle katolikus közösségekből, és együtt kértük a Szentlélek vezetését, hogy megértsük, mi Isten víziója ebben a helyzetben, és mire hív bennünket. Hogyan lehetne az embereket elvezetni Jézushoz, aki az igazi élő vizet adja? Hogyan válhatna az Egyház a hiteles ima iskolájává? Hol vannak azok a lelki központok, ahol az emberek megismerhetik a keresztény ima jó ízét és sokféle módját? Vajon itt van-e az ideje annak, hogy nálunk is megszülessen egy imádság háza, amely a szüntelen ima helye?
  Találkozásaink alkalmával megosztottuk meglátásainkat, imádságunk gyümölcseit. Tapasztaltuk a Szentlélek világos és erőteljes vezetését az imában, a Szentírás szavain és a prófétai látásmódon keresztül. 2013 őszén megszületett a válasz bennünk: Igen, hisszük: Istennek az a vágya, hogy az Ő háza az imádság háza legyen. Igen, itt az ideje, hogy a szentélyből fakadó forrás vize termővé tegye a sivatagot. Igen, itt az ideje a kitartó közös imának, hogy megújuljon országunk a Szentlélek által.
  Kedves Testvér!
  Amennyiben megérint, elgondolkodtat, érdeklődést vált ki belőled ez a téma, és érzed, hogy az Úr Téged is hív az imára, gyere el a következő dicsőítő és közbenjáró imaalkalmakra!
  Időpont és hely:
  - Január 14-én kedden 6-8-ig, Tömő utcai templom (Budapest, VIII., Tömő u. 31.)
  - Január 21-én kedden 6-8-ig, a szociális testvérek hűvösvölgyi háza (Bp., II., Ördögárok u. 7.)
  - Január 28-án kedden 6-8-ig, Tömő utcai templom
  - Február 4-én kedden 6-8-ig, Tömő utcai templom
  Szeretettel várunk
  2013. december 28.
  Bartha Angéla (Katolikus Karizmatikus Megújulás Nemzeti Szolgáló Bizottságának elnöke), Berkecz Franciska (Szociális Testvérek Társasága), Fejéregyházi Tamás atya (Krisztus Légiója Kongregáció), Gábriel Zoltán (Samaria Közösség, Sülysáp és Dávid Sátra Dicsőítés), Kunszabó Zoltán (Új Jeruzsálem Közösség) Marik József és Erzsi (Emmánuel Közösség), Nyuli Gábor és Bori (Cor et Lumen Christi Közösség), Roska Péter atya (Tömő utcai Plébánia), Szabó Katalin (Szociális Testvérek Társasága), Wachtler Veronika (Szociális Testvérek Társasága).


Testvérek, gyertek, csatlakozzatok!
--
Üdvözlettel:

GáBori
Cor et Lumen Christi Mission Fellowship