2011. március 7., hétfő

Márton és Adriana által 2011. március 6-án Dejtéről

Szűzanya üzenete Dejtén előbb Martin által.
Martin imádkozott a Szűzanyával. Mindnyájunkat a családjainkat és a betegeket a Szűzanyának, mint a Segítség Királynőjének ajánlotta. Imádkozott a szívünkben lévő fájdalmakért, szenvedésekért. A Szűzanya imádkozott vele minden Krisztus hívőért, keresztényért és erőért számunkra, hogy bátran tanúságot tudjunk tenni Jézusról. Mindnyájunkat a szívébe zárt a Szűzanya és imádkozott azért, hogy ne legyünk kétszínűek. Adriana: A betegeket a Szűzanyának ajánlottuk. A Nagyböjtben imádkozzunk a szentatyáért és a Szűzanyának, mint a Segítség Királynőjének a szándékaira. Imádkozott a Szűzanya, hogy Jézus még inkább a szívünkben legyen, hogy még többet imádkozzunk és hogy merjünk tanúságot tenni Jézusról. Imádkozott a Szűzanya az erős hit kegyelméért. A problémáinkat és mindazt, ami a szívünkben van Adriana átadta a Szűzanyának.
Végül imádkozott engesztelésül mindazért, amivel megbántjuk Jézus szívét.
A Szűzanya azt mondta, hogy sokszor szomorúak vagyunk, mert a múltba nézünk a bűneinkre vagy a jövőbe nézünk és félünk, mert azt sötétnek látjuk, de a jelenben kell élnünk. Mindig adjunk hálát Jézusnak azért, hogy Őt Égi Édesanyánkul adta.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Vigasztaló szavak azokhoz, kik kételkednek ezekben az üzenetekben…

2011. március 6. vasárnap, 15:00
Maradj erős, Leányom. Ne kínozd magad olyan, interneten bejegyzett megjegyzések olvasásával, amelyek sok gyermekem Irántam érzett gyűlöletét bizonyítják. Az én megtagadásom nem a keresztre feszítésemmel kezdődött, és azzal nem is ért véget. Ma is folytatódik a gyűlölet következményeként, melyet a sátán terjeszt gyermekeim között. Szenvedni fogsz az Én nevemben, és így leszel az Én szeretett követőm, aki mer védelmezni Engem.
Üzeneteimet nehezen emészthetőnek fogják találni még azok a követőim is, akik azt állítják magukról, hogy hisznek Bennem. A  bizonyítékok feltárulkozásakor majd újra értékelik véleményüket mindazok, akik hirdetik, hogy gyűlölnek Engem. Egyesek sírni fognak, amikor az igazság édessége láthatóvá válik számukra. Mások továbbra is kételkedni fognak, mert elkövetik azt a hibát, hogy döntéseiket emberi érvelés által próbálják meghozni.
Menj most, és imádkozz azokért, akik  kételkednek ezekben az üzenetekben. Igazuk van, hogy ezt teszik. Mindazoknak, akik az Én nevemben jönnek, el kell fogadniuk, hogy jogosan támadják majd őket.  Minden üzenetet alaposan meg kell így hát vizsgálni.
Menj most békével és szeretettel. És emlékezz, hogy Én minden gyermekemet szeretem, beleértve azokat is, akik bevallásuk szerint gyűlölnek Engem.
A Ti szerető Megváltótok,
Jézus Krisztus,
Az egész emberiség Bírója