2020. március 20., péntek

Abszurd: A Vatikán engedélyezi az általános "bűnbocsánatot" a koronavírus pánik miatt


A vatikáni büntetés-végrehajtási őrnagy, Mauro Piacenza bíboros március 20-án törvénybe hozta a koronavírus pánik miatt azt, hogy a püspökök általános "bűnbocsánatot" adhatnak gyóntatás helyett.

Piacenza tudja, hogy az általános "bűnbocsánat" akkor engedélyezett, ha az "azonnali halál vagy szükséglet" helyzete áll fenn (kánonjog, 961).

Szerinte az "azonnali szükséglet" áll fenn az olyan helyeken, ahol a vírus leginkább terjed.

Azonban az általános "bűnbocsánat" nem tartozik a szentségek közé, ez csak egy segítségkérés, amit lecserélhet bármilyen belső bánat érzése. A bűnöket később kell bevallani (kánonjog, 962). Továbbá nincs hely, ahol ezeket az általános "bűnbocsánatokat" oszthatják, hiszen a templomok be vannak zárva.

https://gloria.tv/post/DnzK8SG1HNVc1ujqpPTbcAFoX

Schneider püspök: A szabadság korlátozása egy globálisan megtervezett terv


Az új "koronavírus járvány" univerzális "dogmája", ami magába foglalja a "földi pánikot" több millió katolikust foszt meg a misétől a "szabad" nyugatban - írta Athanasius Schneider püspök a OnePeterFive.com lapon március 19-én.

Ezek a szabályok megtagadják az alapvető emberi jogokat, és szinte úgy tűnik, mintha ez egy "globálisan megtervezett precíz terv" lenne.

Schneider szerint az emberiség a "higiénia diktatúra" rabja lett, ahol betiltják a nyílt imádatot.

Példának a német kormány tiltását hozta fel, ami betiltotta az összes nyílt vallásos összejövetelt, ami szerinte "még a harmadik birodalom alatt is elképzelhetetlen lett volna".

Schneider érzi, hogy az egyházat egyre jobban próbálják lenyomni a föld alá.

https://gloria.tv/post/FwhLVYBaLi6j1Leaa34VZJthq


Ez a “kiszabadított” vírus csupán eszköz a gazdaság teljes bedöntésére, összeomlására, illetve annak felgyorsítására. A pénzügyi válság fog igazán fájni, szinte mindenkit érinteni. Akkor jön majd az igazi pánik, félelem, teljes elkeseredettség, kilátástalanság, nyomor, éhezés… Az emberiség belépett az újkori történelmének utolsó évtizedébe. A válság leküzdésére majd feláll egy világkormány egységes pénznem bevezetésével, mely egyben totális kontrollal, ellenőrzéssel is jár. Közös valuta lesz, a készpénzt eltörlik. Hamis béke és “jólét” veszi kezdetét pár évig. Az embereket megbélyegzik, mint a barmokat, kutyákat. Aki nem “hódol” be, azt törvényen kívülinek (rendszer ellenesnek) nyilvánítják. Előbb ellehetetlenítik, térdre kényszerítik, ha ez sem jár eredménnyel, megölik. A hamis rövid békeidőt követően elszabadul a pokol. Kiírtják az emberiség csaknem kétharmadát. Vér-tűz-halál-háború, nyomorúság mindenfelé.

A püspökök engedélyezik a gyóntatás nélküli "bűnbocsánatot"


"Az embereket általánosságban lehet részesíteni bűnbocsánatban" - döntötték el a magyar püspökök a koronavírus pánikra hivatkozva.

Azonban nem érteni, ez hogy történt, hiszen az összes nyílt liturgia és templom zárva van.

Az egyszeri "általános bűnbocsánat" egyenlő a "gyóntatás nélküli gyónással".

Továbbá az általános "bűnbocsánat" csak egy ima, ami megbocsátást kér az olyan bűnökért, mint pl. a belső bánat érzése.

Az általános "bűnbocsánat" nem bocsátja meg az olyan bűnöket, melyekért később gyónni kell (kánonjog, 962).

https://gloria.tv/post/4k48T7bHpwGfAKqLZyZrQA9dC

Ez egy nagyon szép üzenet, a Szűzanya velünk imádkozott március 19- én

Szűz Mária : Magasztalja Lelkem az Urat és ujjongjon örömében , mert nagyot tett Velem az Úr , az Én Megváltóm! Gyermekeim, milyen öröm volt számomra látni titeket, folyamatos imában, Rózsafűzérrel s kezetekben, bizalommal engesztelve Istent. Az Én Szeplőtelen Szívem már Győzőtt. Áldott Gyermekeim, Jézusotok mindannyiotokat már nagyon vár , hogy magához ölelhessen. Mint Noé idejében , a történelem megismétli önmagát . Az emberiség elmerült a bűn mélységében eszetlenül . Ez a nemzedék rosszabb mint Szodoma és Gomora népe . Isten nézi az embert nagy részvéttel ,hogy hogyan cselekszik önmaga ellen. Kérem hogy térjetek meg emberek, ne tétlenkedjetek mert a vihar már úton van hogy lezúduljon a Földre és nagy fájdalmat fog okozni nektek. Hit nélküli emberiség , kezdjetek el kérni Jézust , hogy segítsen vissza találni hozza , még ha bűnösök vagytok is, akkor is térdeljetek elé és kérjetek bocsánatát . “ Jó Atyám , Szent Istenem, könyörülj a Te népeden ! Adj nekik békét és vigasztalást. Ma sok lelek tért vissza Hozzád, eléd térdelt és bocsánatodért esedezik, bízva abban hogy vissza fogadod oltárodhoz, hogy megtalál Téged és Veled lesz” Ez az Evangéliumi rész most teljesedik be...tűzzel és Szentlélekkel lesztek megkeresztelve”
Íme Atyám, néped magasztal és örvendezve várja a te nagy jóságodat. Az ember tökéletlenségeben gyenge, a Sátánnak sikerül elcsábítania hazugságaival , de ma, sokan ezen gyermekeid közül megtértek és bocsánatot kértek bűneikért. Mentsd meg Uram népedet, mentsd meg ezeket az embereket akik ma segítségedet kérik . Segíts nekik Uram, mosd le bűneiket és tisztítsd meg Szentlelkeddel. Hozzad menekülnek , Istenünkhöz, a betegség sújtja ezt a nemzedéket , sokan már megtört szívvel és folyamatosan imában élnek , mert Te nem hagytad el őket , megmentetted a haláltól . Tekints gyermekeidre akik ma téged kérnek , hozzád könyörögnek , hogy mentsd meg a vírus poklától. Állítsd meg ezt a szakadást amit s Sátán okoz, szabadítsd meg Uram gyermekeidet ettől a betegségtől . Szeretettel és alázatosan jövök hozzád az Én népemnek, melyet reám bíztál te magad, íme elhoztam őket és bemutatom Neked őket , újra . Élni akarnak és Benned jó Atyám, az örök élet forrása . Ma ok elismernek téged Istenüknek és kijelentenek megmentőjüknek , szerető teremtőjüknek. A Te dicsőséged végtelen és a Te irgalmad is végtelen , állítsd meg ezt a pokoli vírust, mentsd meg népedet Uram. Most kézen fogom gyermekeimet és kérem , hogy áld meg őket , védelmezd őket , előtted könyörögnek igaz Isten és igaz ember. Gyertek gyermekeim, jöjjetek minden nap, minél többen mellem, mert Én Jézus Édesanya vagyok és a ti Édesanyátok , hogy szentté és tisztává tehesselek Isten szemében . A Tied Atyám, végtelen szerető és alázatos szolgád Mária Társmegváltó.


Messages de la Vierge Marie dans le monde entier

Fra Marinko Šakota atya üzenete Međugorje barátaihoz

Međugorje, 2020. március 19-én,
Szent József ünnepén

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves Međugorje barátai! Kedves testvéreim szerte a világban, akik azon lelkiség által kapcsolódtok Međugorjéhoz, amelyet a mi Égi Édesanyánk Mária, a Béke Királynője hozott el ide számunkra, szívből köszöntelek benneteket és néhány szót szeretnék szólni hozzátok.

Ma, Szent József ünnepén, ebben a helyzetben, egy üzenetet kaptunk mindnyájan, ez pedig Szent József és Mária életének üzenete. Azt kérdezzük, milyen helyzetben van József? Nagyon nehéz helyzetben! Eljegyezte Máriát, Mária pedig gyermeket vár. Jól tudja, hogy nem az ő gyermekét hordozza Mária. Milyen nehéz helyzet! Mit kell tenni? Hogyan viszonyuljon a helyzethez? József nagy bajban van, de ő igaz ember, nem marad meg csak a saját terveinél, a saját gondolatainál, a saját vágyainál. Nem gondolja azt, hogy csak az a helyes, amit ő gondol, ahogyan ő látja a dolgokat, hanem nyitott. Nyitott Isten terveire, Isten látásmódjára. És amikor az angyal azt mondja neki: „József, ne félj! Ne félj magadhoz venni Máriát!”, akkor József ezt elhiszi. József hisz az angyalnak és feleségül veszi Máriát.

Kedves barátaim, nagyon fontos szavak ezek ma mindnyájunk számára: Ne félj! Ezeket a szavakat mondja Gábor angyal Máriának is: „Ne félj!” „Mária ne félj! Az Úr veled van!”

Ezeket a szavakat mondja az angyal Józsefnek is: „József, ne félj!”

Ezeket a szavakat mondja ma az Úr mindnyájunknak: Ne féljetek!

Természetes, hogy létezik a félelem, amely jogos is, vigyáznunk kell, óvatosnak, fegyelmezettnek kell lennünk. Ügyelnünk kell a higiéniára, mert helyes és nagyon fontos. Nem szorongva, nem félelemben, hanem hitben! Abban a hitben, hogy az Úr velünk van, hogy mindannyian az Úréi vagyunk és minden jó lesz. És ez a helyzet számunkra egy nagy lehetőség. Tekinthetünk rá tragikusan, olyan valamire, ami tragédia, és bizonyos értelemben az is, nehéz helyzet, de lehetőség, hogy közelebb kerüljünk Jézushoz. Alkalom arra, hogy visszatérjünk Istenhez, visszatérjünk az imádsághoz, a családhoz, az igaz értékekhez.

Amikor minden jó, akkor mi elfelejtjük az Istent. Amikor minden jó, akkor mi a kényelmet keressük, a szórakozást, hogy anyagi értelemben jó legyen számunkra és elfelejtjük azt az egy szükségest, azt az egyetlen fontosat, amit Jézus mond Mártának. Hát, itt van most ez a pillanat!
Valójában ebben az időben mi csak egyet kérdezünk, keressünk. Ma csak egyetlen dolog fontos számunkra, hogy túléljük ezt az időszakot. Mi keresztények, azonban nem csak így tekintünk az egy fontosra, hanem Krisztussal szeretnénk élni, most és az örökkévalóságban! Most Krisztussal élni!

Kedves barátaim ez egy lehetőség a rózsafüzér imára, hogy kezünkbe vegyük a rózsafüzért. A Szűzanya arra tanít bennünket, hogy a rózsafüzérben erő van! Rózsafüzért a kezekbe! Olvassuk Isten szavát, böjtöljünk, menjünk fel a Križevacra, a Jelenések hegyére, illetve a saját lakhelyünkön találjunk módot arra, hogy térdelve, egyénileg is és a családban is imádkozzunk. Tárd ki kezedet, nyisd meg szívedet az Úrnak. Kérd meg Őt, hogy erősítse meg a hitedet, erősítse meg a Benne való bizalmadat, erősítse meg a reményedet, erősítse meg a szeretetedet. Kérd Őt, hogy szívedben Isten szeretete uralkodjon. Kérd Őt, nyissa meg szívedet, hogy megismerd az Ő szeretetét, hogy megismerd az Irgalmas Atya szeretetét, aki feltétel nélkül szeret téged, hogy megnyílj ennek a napsugárnak, Isten szeretetének melegére.

Kedves barátaim, ez egy lehetőség, lehetőség arra, hogy felfedezzük az Eucharisztiát. Vannak olyan helyek, országok, ahol érthető okokból elmaradnak a szentmisék, hogy az emberek ne induljanak el, hogy minél több időt töltsenek otthon, hogy ily módon védekezzenek, és így ez betegség, ez a járvány megszűnjön. Számunkra ez nagy lehetőség arra, hogy felfedezzük az Eucharisztia értékét, hogy újra felfedezzük a szentgyónás szentségének értékét. Mert ezt is elfelejtettük vagy megszoktuk, és most, amikor nincs, akkor ez a hiány ébressze fel bennünk az Eucharisztia iránti éhséget, az Eucharisztia, a szentgyónás, a szentségimádás iránti szeretetet.

Íme, kedves barátaim, ez a kegyelem ideje. Nehéz idő, de a kegyelem ideje. Használjuk ki! Higgyünk az Úrnak, amikor azt mondja nekünk: Ne félj! És amikor majd elmúlik ez az idő, akkor lesz egy erőteljes tapasztalatunk arról, hogy a nehéz pillanatokban hittünk. És ez fog vezetni bennünket az életünk útján és meg fogjuk érteni, hogy lehetséges, lehetséges, lehetséges. Erre tanít bennünket a Szűzanya. Ő nem vesz el tőlünk minden nehézséget, nem azt mondja: én elveszek tőletek minden problémát. Nem! Ő azt mondja: szeretnélek megtanítani benneteket arra, hogy bensőleg erősek legyetek, hogy legyen erős hitetek, reményetek, szeretetek, és akkor majd képes leszel arra, hogy kitarts a nehéz pillanatokban, hogy türelmes légy, tudj reménnyel és hittel várni.

Kedves barátaim, szívből kívánom ezt nektek. Ez lehetőség, hogy elkezdjük élni a mi Édesanyánk üzeneteit, aki oly rég óta kér bennünket erre. Használjuk ki ezt az időt, kezdjük el ma!!!
forrás: medjugorje.hr
fordította: Sarnyai Andrea