2014. január 10., péntek

Büntethető homoszexualitás? Jöhet a népszavazás

Vszevolod Csaplin, az orosz ortodox egyház egyik vezető tisztségviselője támogatja azt a javaslatot, hogy népszavazás döntsön a homoszexualitás büntethetőségének visszaállításáról – közölte pénteken az Izvesztyija című orosz napilap.
A szinódus társadalmi kapcsolatokkal foglalkozó apparátusának vezetője szerint fontos kérdést vetett fel egy, a szerzetesi szolgálattól ideiglenesen felmentett orosz médiasztár.
Ivan Ohlobisztin, aki évek óta az egyik legjobban fizetett orosz színész és egy mobiltelefonokat is forgalmazó nagy orosz cég kreatív igazgatója, január 7-én a Twitter közösségi weblapon nyílt levélben fordult Vlagyimir Putyin államfőhöz, és azt javasolta, hogy újra büntetőjogi kategória legyen a homoszexualitás. A férfi népszavazást kezdeményezett az ügyben.
Oroszországban és a volt Szovjetunióban 1934-től 1993-ig 5-8 év börtönt szabhattak ki azokra, akiket a büntető törvénykönyv 121. cikkelye alapján bűnösnek találtak a férfiak közötti szexuális kapcsolat létesítésében. Nem hatékony a homoszexualitással szembeni védekezés
Ohlobisztin szerint a homoszexualitásnak a kiskorúak körében való népszerűsítését tiltó orosz törvény nem hatékony, mert „a homoszexuálisokat tömörítő, hivatalosan működő, nyilvántartásba vett közösségek megléte önmagában a másság reklámját jelenti”, ami a hívők érzelmeit sérti. A katolikus egyház... vezetője elutasítja a homoszexuális párok örökbefogadási jogát.
Ferenc pápa egyébként interjúkötetben beszél a homoszexuálisokkal kapcsolatos véleményéről, azok után, hogy a világsajtó felfújta a riói járaton mondott visszakérdését: „Ki vagyok én, hogy egy meleget megítéljek?”
Az ortodox egyház egyik fontos tisztségviselőjének számító Vszevolod Csaplin az Izvesztyijának azt mondta, vitán felül áll, hogy ezt a kérdést érdemes társadalmi vitára bocsájtani. „A lakosság többségének, és nem valamiféle külső erőknek kell eldönteniük, mi minősül büntethetőnek, és mi nem. (...) Meggyőződésem, hogy az ilyen szexuális kapcsolatokat teljesen ki kell zárni társadalmunk életéből” – mondta.
Az Izvesztyija cikke szerint annak ellenére, hogy Ohlobisztin blogjáról eltávolították a Putyinnak címzett levelet, az Onlinepetition.ru oldalon aláírásgyűjtés kezdődött népszavazási kezdeményezésének támogatására.
Erre válaszul az orosz LGBT-közösség (magyarul LMBT: leszbikusok, melegek, biszexuálisok és transzneműek) a Change.org című honlapon követelték az orosz színész eltávolítását munkahelyéről, a vele szerződésben álló világhírű számítástechnikai céget pedig arra szólították fel, hogy vizsgálja felül együttműködését orosz partnerével. Analfabéta kezelés
Igor Kocsetkov, az oroszországi LGBT-hálózat vezetője jogi analfabetizmusnak és erkölcstelennek nevezte a homoszexualitás kérdésének ilyen kezelését. Emlékeztetett arra, hogy a szovjet időszakban 250 ezer ember ártatlanul szenvedett az őket büntető jogszabály miatt. Szerinte a büntethetőség visszaállításáról szóló népszavazás felérne azzal, ha Németországban azt javasolnák, hogy újra állítsák fel a koncentrációs táborokat.
MNO

Az ördög jellemrajza

Kaptam, küldöm...!

Találtam egy cikket a riscossacristiana.it c. olasz honlapon Bamonte atya, római exorcista tapasztalatairól és lefordítottam, hátha titeket is érdekel:


"Napjaink egy ördögűzőjének harca a Sátán ellen
Don Marcello Stanzione cikke

Megjelent a Riscossa Cristiana-ban, 2014.I.10-én

A gonosz jellegzetes viselkedése ördögűző szertartások alatt, hogy gyakran beszél pusztításról és rombolásról: gúnyos hangon vesz számba mindent, ami szép, jó, egészséges, tiszta, harmonikus és azzal fenyeget, hogy elpusztítja. Kifejezi különleges gyűlöletét a házasság szentsége és a családi szeretet irányában, rendkívül erőszakosan reagál, amikor két jegyes házasságának a megáldására kerül sor vagy amikor a házasok megújítják házassági fogadalmukat.

Francesco Bamonte atya, Mária Szeplőtelen Szívének Szolgálói rendjéből, aki 1990 szeptember 8-án lett pappá szentelve, a római egyházkerület ördögűzője és az olasz ördögűzők egyesületének elnöke. Már papsága első éveitől kezdve meghallgatás, tanács, bátorítás és az imában való kísérés által segítette azokat az embereket, akik varázslók áldozatai lettek vagy különféle okkult praktikák révén szenvedtek károsodást. 1997-ben lépett be az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségébe. 2005 óta tanít a római Regina Apostolorum főpapi egyetem „Ördögűzés és szabadító imák” kurzusain. Különböző olasz és külföldi egyházmegyék püspökeinek kérésére néhány éve papnövendékek és papok számára tart előadásokat az exorcizmus végzésével, az exorcizmus lelkipásztori megközelítésével és az okkultizmus különböző formáinak a társadalomban való elterjedése által előidézett problémákkal kapcsolatban..

Az Ancora (horgony) kiadó adta ki a „Mit csináljunk ezekkel a varázslókkal? Hogyan szabaduljunk meg a babonától és hogyan védjük meg magunkat a csalóktól” (2000); „A spiritizmus okozta károk. A Gonosz okkult akciói a túlvilággal történő állítólagos kommunikációk során” (2003) c. könyveit, míg a Paoline Editoriali Libri az „Ördögi megszállottság és az exorcizmus. Hogyan ismerjük fel a ravasz megtévesztőt?” (2006), a „Lázadó angyalok. A gonosz rejtélye egy ördögűző tapasztalatain keresztül” (2008) és a „Szűz Mária és az ördög az ördögűzésekben” (2010) címűeket.
2012. július 19-én az Ördögűzők Nemzetközi Egyesülete elnökének választották.

Bamonte atya egy nagyon érdekes előadást tartott az olasz ördögűzők országos gyűlésén 2013-ban és egyebek között megerősítette: Az ördögűzés során rendszeresen visszatérő jellegzetesség, hogy a Gonosz folyamatosan azt kéri, imádják, mintha Isten lenne. A Gonosz, aki képtelen elfogadni teremtmény mivoltát, beképzeli magának, hogy Isten és mohón vágyik az emberektől arra az imádatra, ami csak Istennek jár ki. Gyakran, amikor azzal foglalatoskodom, hogy kiűzzem, azt mondja: „Imádjatok, imádjatok, Isten vagyok, Isten vagyok. Essetek térdre, ha a nevemet kiejtik előttetek. Én vagyok a Mindenható! Hívjatok meg!” Ezekre a kifejezésekre a Rituale Romanum 20. szabványa által előírtak szerint (Titulus XII. De exorcizandis obsessis a demonio) a Szentírás szavaival válaszolok, pl. Jézus szavaival a pusztában: "Takarodj, sátán! Írva van: Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!"
Vagy Szent Pál szavaival: „Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr”.
(Fil 2, 10-11). Néha spontán hozzáteszek olyanokat, hogy „Csak az Atya, a Fiú és a Szentlélek az Isten. Nincs más Isten! Vesd térdre magad Előtte és imádd!” Ismételt felszólításaimra, hogy imádja az egyetlen igaz Istent, az egyik mondat, mellyel dühösen válaszolt nekem és amely kifejezi büszkeségét és gőgjét, ez volt: „Soha! Soha! Én Isten vagyok! Nézz körül és lásd, hogyan követ mindenki engem és hogyan keresi mindenki azt, amit én akarok neki adni!”.

Egy másik jellegzetes viselkedésmódja a Gonosznak az ördögűzések alatt, hogy gyakran beszél pusztításról, rombolásról: gúnyos hangon vesz számba mindent, ami szép, jó, egészséges, tiszta, harmonikus és azzal fenyeget, hogy elpusztítja. Kifejezi különleges gyűlöletét a házasság szentsége és a családi szeretetkötelék irányában, rendkívül erőszakosan reagál, amikor két jegyes házasságának a megáldására kerül sor vagy amikor a házasok megújítják házassági fogadalmukat. Egy napon (2005-ben) nagyon jól fejezte ki család iránti gyűlöletét ezekkel a szavakkal: „Még mindig nem tetszik nekem, ahogy a nők öltöznek. Még többet kell megmutatniuk a testükből, hogy a szex egyre inkább domináns lehessen és még inkább le tudjam rombolni a családokat!” Más alkalommal a nemi szervekre tett egyértelmű meghatározást, mint a: „a világ közepe”. Más dühödt reakcióival is találkoztam, például amikor olyan fiatalok jegyességére adtam áldást, akik nagyon komoly tisztasági fogadalmat tettek. Az Ördög úgy definiálta ezt az elhatározásukat, hogy az mocskosság.


Egy másik jellemvonása az Ördögnek, amely erősen megmutatkozik az exorcizmus során, az a benne forrongó gyűlölet. Élvezi a rosszat, bármilyen formájában is. Egyszer ezeket a szavakat kiabálta: „Vedd azt a mocskos könyvet az Apokalipszisről. Írnak benne egy asszonyról, aki szül. Én mindig azon dolgozom, hogy a gyerekeket felfaljam. Tudod, hogyan?” És leírta, szörnyűséges szavakkal, az anyaméhben lévő magzatok ezreinek minden nap és a világ minden részén folyó elpusztítását az abortusz révén és a kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális erőszakot. Az, ami még borzalmasabbá tette minden alkalommal ezeknek a leírását az volt, ahogyan hozzátette: „Ó, hogy élvezem!” Ugyanezt a kifejezést használta fiatalokra, akik a kábítószerrel emberi lárvákká alázzák magukat és az öngyilkos merénylőkre, akik felrobbantják magukat. Az a mód is mellbe vágott, ahogyan a dolgokat felcseréli: ahogyan a jót rossznak, a rosszat pedig jónak kiáltja ki: Például sok alkalommal, amikor valamilyen relikviát mutattam föl neki, azt mondta: „Micsoda bűz! Annak a bűze, aki Őt választotta!” (Jézus Krisztusra utal, Akinek a nevét gyűlöletből és megvetésből, sosem ejti ki). Amikor pedig Rózsafüzért mutattam neki, azt mondta: „Átkozott lánc, azzal a Kereszttel az alján!” Ha pedig szenteltvízzel hintettem meg, tiltakozott, hogy nem akarja, hogy megmossák azzal a vízzel, ami bűzlik és éget. Szavaimra: „Áldd meg Uram ezt a testvérünket!”, ezt mondta: „Legyen átkozott, magammal viszem a pokolba!”. Az Evangélium szavaira pedig, „Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok: Én felüdítlek titeket.” Rögtön azt válaszolta: Gyertek hozzám mind, gyertek ti mind, akik perverzek vagytok és én felüdítelek titeket!”.

Egyszer, mikor ördögűzést végeztem a következő exorcista szavakkal: “inimìce fidei, hostis, géneris umani, mortis adductor” (Hit ellensége, az emberi nem ellenfele, halálhozó), az ördög kifejezte ellenállhatatlan vágyát a rosszra ezekkel a szavakkal: „A bűn hatalma lesz nekünk oltárunk, amelyen feláldozzuk átkozott gyermekeid lelkét, azon az oltáron fogjuk vérét ontani átkozott fiaidnak. Van egy istene azoknak, akik gyűlölnek és ez az isten én vagyok!”

Azután pedig, rágalmazásaiból mindig kitűnik az is, hogy valóban ő az, aki folyamatosan megpróbálja megosztani az embereket és egyiket a másik ellen uszítani. Szereti kihangsúlyozni azt, hogy tetszik neki, ha az emberek gyűlölik egymást és vágyik az emberi gonoszságra, mert ahogy többször is megerősítette: „ez számomra étel, mely táplál és erősít”.

Apropó, annyiszor hallottam megerősíteni, hogy – a teológiával tökéletes összhangban – a rossz a mi akaratunk választása és amennyiben az emberi akarat, a kegyelemmel megtámogatva ellentmond neki, nem tehet semmit. Ugyanakkor, számtalanszor és egyértelműen fogalmazva megerősítette azt is, hogy az ő legfontosabb tevékenysége az emberek között a maga a kísértés. Egy alkalommal, amikor is az ördögűzés rítusa szerint ehhez a ponthoz érkezünk: „malorum radix, fomes vitiorum, sedùctor hòminum, proditor gentìum” (minden rossznak gyökere, bűn terjesztője, emberek elcsábítója, népek átejtője), akkor ezekkel az ékesszóló szavakkal fejezte ki kísértői feladatát: „A mi feladatunk az, hogy kísértsünk, mindig, mindenkit, mindenhol és minden körülmények között. Aki beleesik a hálónkba, örökre lezuhan hozzánk”.

Egy utolsó élmény, amelyet megemlítek, hogy az ördögűzések során mindig mélyen megérint engem az ima kézzelfogható ereje és hatásossága. Az exorcizmus egy liturgikus cselekedet, ezáltal az Egyház imája. Az ördögűző nem a saját nevében, hanem Krisztus és az Egyház nevében exorcizál. Így aztán, ha nagyon sajnálkozunk azon szenvedések miatt, melyeket az ördög okoz azoknak, akiket megszállva tart, jó ha elmélkedünk egy kicsit és így megértjük, hogy amennyiben ez az ima ilyen mértékben zavarja őt, akkor bármilyen más ima is, liturgikus vagy saját szavakkal elmondott ima meghozza gyümölcsét, feltéve, hogy mély hittel imádkozunk. Ez még akkor is igaz, ha nem látjuk ilyen kézzelfoghatóan és azonnal eredményét. Mindez arra ösztökél, hogy szeressük az imát, úgy a közösségit, mint az egyénit és növeljük a gyakoriságát és a kéréseinket, azzal a bizonyossággal, hogy az őszinte ima mindig jót hoz, saját magunkra is, még ha ez nem is nem érzékelhető az adott pillanatban. Emlékszem, hogy az ördög egyszer, akarata ellenére, nyilvánvalóan az Istentől kényszerítve ezt volt kénytelen mondani: „Ha ti, emberek, térden állnátok Előtte és dicsőítenétek, mint az angyalok, nem lenne semmink abból a hatalomból, amelyet ti biztosítotok nekünk fölöttetek”."
Az eredeti itt található: http://www.riscossacristiana.it/la-lotta-di-esorcista-contemporaneo-contro-il-demonio-di-don-marcello-stanzione/

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Szeretetem az emberiség iránt teljes. Én mindenkit szeretek, beleértve azokat is, akik a leggonoszabb tetteket követik el

2014. január 9. csütörtök, 21:41
Drága szeretett leányom, nézz magad körül – és mit látsz? Egy ellentmondásokkal teli világot. Az egyik oldalon szeretetet, örömet és jóakaratot fogsz látni. De ezt semlegesíti a másik oldal gyűlölete, amit a gonosz érez az emberiség iránt.
Tudnotok kell, hogy minden, amit láttok megtörténni a világban, a nyugtalanság, szomorúság, zavarodottság, a bizalom hiánya, minden méreg és gonoszság, csak egyetlen forrásból jöhet. Az emberiség ostora, a Sátán, aki kétségbeesett boldogtalanságot hozott létre Isten gyermekei között. Fájdalmaik az Enyémek lesznek, és éppen emiatt van az, hogy a gonosz ekkora pusztítást okoz: csakhogy bántson Engem.
Leányom, a mai naptól kezdve bármerre is járnál, és bármilyen arcot is látnál, úgy fogod látni azokat, ahogyan Én látom őket – mind Isten egy-egy gyermeke. Ó, mennyire szeretem mindnyájukat, mennyire szeretném dédelgetni őket, függetlenül hibáiktól és bűneiktől. Nem számít, hogy az, amit tettek, azért volt, csakhogy bántsanak Engem, Én még mindig szeretem őket – minden egyes embert. Nagy örömet érzek, amikor látom sugározni a szeretetet belőlük – egy szeretetet, amit Atyámtól kaptak Ajándékba, Aki megteremtette őket. Az Ő szeretetük az Én Szeretetem, mely hozzájuk vonzza a többi lelket, és aztán így Isten Szeretete mindenüvé szétterjed.
De amikor valamelyik lélekben fájdalmat és szenvedést látok, akkor fájdalmuk az Enyém lesz. Fájdalmukat okozhatja rettenetes szenvedés, amelyet éppen a mások iránti szeretet hiánya idézett elő, ami egyfajta vigasztalanságot hoz magával. Magányukat és elszigeteltségüket szintén érzem, és ez tovább éleszti Együttérzésemet.
Aztán vannak olyan lelkek, akik azzal töltik minden idejüket, hogy nem Tőlem származó dolgok után vadásznak. Azok, akik elutasítanak Engem, teljesen kettétörik a Szívemet. Mennyi Vérkönnyet hullatok ezekért a lelkekért, mivelhogy ők elvágták a köldökzsinórt, ami összeköti őket Üdvözítőjükkel – Aki egyetlen reményük a szabadulásukra! Amikor ezeket a lelkeket látod, leányom, szörnyű fájdalmat fogsz érezni a szívedben, ahogyan azt Én is érzem irántuk.
Végül, ott vannak azok, akik azt mondják, hogy Engem képviselnek, de akik arra sem méltók, hogy megtöröljék a Lábamat. Irántam való gyűlöletüket önszeretetük okozza. Mégis, nem számit, hogy milyen gyakran sértegetnek Engem és vezetik félre nyájamat, Én továbbra is vágyom a lelkük után.
Szeretetem az emberiség iránt teljes. Én mindenkit szeretek, beleértve azokat is, akik a leggonoszabb tetteket követik el. Ez így lesz egész végig. Én minden lelket át fogok ölelni, egészen az utolsó napig, amikor a lelkek megmentése érdekében tett minden Erőfeszítésem már teljesen kimerült, így tehát csak azok a lelkek fognak örökre elveszni Számomra, akik a fenevad mélységébe rohannak, és akik elutasítanak Engem, annak ellenére, hogy tudták, menyire szeretem őket.
Mindig szeressétek egymást, hibáitok ellenére is – ahogyan Én szeretlek benneteket. Amikor valaki rossznak talál benneteket, emlékezzetek Szeretetemre, és maradjatok csendben. Amikor megvettek másokat, akkor tudnotok kell, hogy ez a gyűlölet nem Tőlem származik. Amikor egymásra néztek, akkor úgy nézzetek a másikra, mintha az Én Szemeimmel néznétek őket. Senkit sem szabad elkerülnötök. Ehelyett legyetek együttérzéssel azok iránt, akik neheztelnek rátok, megbántanak benneteket, vagy bajt okoznak nektek, mert Én szeretem őket. Ha szerettek Engem, akkor szeretettel fogtok viseltetni azok iránt, akikkel kapcsolatba kerültök.
A Szeretet ragályos, mert Istentől származik. A Szeretetből csak jó származhat.
Jézusotok

Elmebeteg zsidók toboroznak a mozivásznon

Kevin Smith zsidó rendezésében készülő perverz filmalkotás kerül a mozikba. Már az alaptörténet beteges és pokolravaló, miszerint a megőrült Jézus ellen összefog az emberiség a sátánnal, hogy végleg félreállítsák Isten fiát. A filmben Jézus mindent elpusztítani akaró őrültnek van ábrázolva, míg az ördög kedves, humanista szerzet. Említett rendezőnk korábban is "megajándékozta" a filmnézőket eszement, torz lelkivilágával, elég csak a Stop Shop nevű, káromkodásokat és elferdüléseket dicsőítő "alkotását" említeni. Sajnos ezt egyfajta kultusz-filmként tartják számon. Az ízig-vérig zsidó rendező az alacsony költségvetésű produkciók híve, amiből persze maximális hasznot húz. Úgy tűnik ez a botrányos figura nyugodtan gúnyt űzhet a keresztény értékekből és Jézus Krisztusból, senki nem bojkottálja tevékenységét. Biztosak vagyunk abban is, hogy filmtermékei a szabadkőműves háttérhatalom parancsára vagy legalábbis beleegyezésével és támogatásával készülnek. Ez Amerika, a sátánisták paradicsoma.
Dunai István

Amiért szükséges az ima a gyermekekért - két eset

Két eset: Minden felelőst felmentettek a szentmiklósi gyerekkínzás ügyében, illetve már a második gyerek lett öngyilkos egy szakiskolában...
1. eset: Minden felelőst felmentettek a szentmiklósi gyerekkínzás ügyében
Éveken keresztül se a védőnő, se a gyerekorvos, se az óvoda, se az iskola, se a gyerekjóléti szolgálat nem vette észre, hogy szüleik rendszeresen szexuálisan bántalmazzák a három szigetszentmiklósi kisgyereket. Csak az elhanyagoltságuknak köszönhették, hogy végülis nevelőszülőkhöz kerültek, és brutális szüleiknek egy darabig még a láthatási joga is megmaradt. Ezt hozta ki a kormányhivatal által indított vizsgálat, amely a gyermekvédelmi jelzőrendszer működésére irányult. Senkivel szemben nem javasolták fegyelmi indítását.
A botrányt a Blikk cikke robbantotta ki tavaly november 26-án. A vádiratra hivatkozó cikkben megírták, hogy egy házaspár éveken át kínozta, rendszeresen megerőszakolta és verte három kiskorú gyerekét. A gyerekekkel a vád szerint fekáliát és patkányt etettek.
A legidősebb fiú 2000-ben, húga 2002-ben, öccse 2003-ban született. A vádiratban az Index információi szerint az szerepel, hogy a bántalmazás azóta tartott, „mióta csak az eszüket tudták”. Csak 2012 januárjában kerültek el brutális szüleiktől.
Az ügyben rögtön felvetődött a gyermekvédelmi rendszer szereplőinek a felelőssége, az a kérdés, hogy történhetett meg, hogy éveken át senki nem lépett hatékonyan közbe, nem védték meg a gyerekeket brutális szüleiktől.
A botrány első napja azzal telt, hogy mindenki hárított, november 27-én azonban közölte a Pest Megyei Kormányhivatal, hogy elrendelte: a Szociális és Gyámhivatal indítson vizsgálatot az ügyben. A gyermekvédelmi jelzőrendszer működésének vizsgálatát el is kezdték november 28-án, írta az Index megkeresésére szerdán a kormányhivatal. A vizsgálat lefolytatására 30 napjuk volt
A vizsgálat jogi hátterét egy 2006-os kormányrendelet adta, ez sorolja fel a szociális és gyámhivatal feladatait. Ezek között szerepel, hogy a hivatal „a gyermekvédelmi jelzőrendszer elégtelen működése esetén megteszi” a gyermekvédelmi törvény két bizonyos pontjában megadott intézkedéseket.
Az egyik ilyen pont a fegyelmi felelősségre vonásról szól. Azt mondja ki, hogy ha a jelzőrendszer valamelyik tagja (a felsorolás szerint például védőnő, háziorvos, gyermekorvos, családsegítő szolgálat, óvoda, iskola, rendőrség) jelzési vagy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a gyámhatóság – jelzésre vagy hivatalból – értesíti a fegyelmi jogkör gyakorlóját, és javaslatot tesz arra, hogy induljon fegyelmi az érintettel szemben. A másik pont azt rendeli el, hogy a gyámhatóság  ezzel egyidejűleg egyeztető megbeszélést tart, és a gyermekjóléti szolgálatnál kezdeményezi esetmegbeszélés megtartását.
A vizsgálat eredményéről ezt közölte a kormányhivatal:
A médiában korábban megjelent információkkal ellentétben, a vizsgálat szerint a gyermekekkel kapcsolatban álló védőnő, gyermekorvos, óvoda, iskola, illetve a gyermekjóléti szolgálat nem észlelte a gyermekek szexuális bántalmazását, ilyen jelzés sem szóban, sem írásban nem történt.  Nevelőszülőhöz való kerülésüknek oka nem a bántalmazó szülői magatartás, hanem rendkívüli elhanyagoltságuk volt. Az átmeneti nevelésbe vétel iránti eljárás során a gyermekeket pszichológus is megvizsgálta, de akkor sem tárt fel szexuális bántalmazásra utaló gyanút. A gyermekek már több mint fél éve nevelkedtek nevelőszülőnél, amikor újabb pszichológiai vizsgálat során szexuális abúzus gyanúja felmerült. A Városi Gyámhivatalnak a nevelőszülői hálózat jelezte a pszichológiai vizsgálatban feltárt gyanút, amely jelzésre a Szigetszentmiklósi Városi Gyámhivatal haladéktalanul büntetőfeljelentést tett, valamint a szülők kapcsolattartási jogát megszüntette a gyermekekkel.
Amikor visszakérdeztünk, hogy ezek szerint tehát a vizsgálat:
- semmilyen mulasztást nem állapított meg,
- semmilyen hibát nem azonosított, és ebből kifolyólag
- semmilyen változtatás (személyi felelősségre vonás, új gyakorlat kialakítása) szükségességének kimondását sem alapozta meg,
a kormányhivatal sajtófőnöke a kormány gyermekvédelmi intézkedéseiről írt általánosságban, azzal, hogy „a Szigetszentmiklóson történt szörnyűséges események” megerősítik ezek szükségességét.
Megjegyezte, hogy a „közigazgatás reformja a gyermekvédelmi rendszert elsőként érintette”. Példaként azt hozta fel, hogy 2013. január 1-jétől a járási gyámhivatalok létrejöttével megszűnt a jegyző és a gyámhivatal közötti ügyek áttétele, és lehetővé vált a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés. A kormányhivatal válaszközleménye megjegyezte, hogy az ő vizsgálatuk „a jelzőrendszer egy szeletére terjedhetett csak ki, további vizsgálatokra a hivatal nem volt jogosult”. November 27-én belső vizsgálatokat ígért az Index kérdésére a szigetszentmiklósi önkormányzat is. Az önkormányzat sajtómunkatársa, Vajna-Sallai Adrienn azon a napon az Indexnek az írta:
„A szükséges belső vizsgálatok el lesznek végezve. Az ügyet kivizsgáljuk, és mint minden alkalommal, így most is megtesszük a megfelelő intézkedéseket.” (Janecskó Kata - index)

2. eset: Csicskáztatás miatt ugrott le a 17 éves diák
Társai folyamatos kegyetlenkedése miatt akart öngyilkos lenni az a 17 éves fiú, aki kedd reggel a székesfehérvári Árpád Szakképző Iskola aulájában vetette le magát a legfelső emeletről, írja a Blikk. A diák a fehérvári kórház intenzív osztályán fekszik, egyelőre kómában van.
Az iskola diákjai közül a legtöbben arról beszélnek, hogy  a fiú ezért akart végezni magával, mert az iskola egyik bandája folyamatosan zaklatta. Állandóan csicskáztatták, megütötték, nemegyszer az is előfordult, hogy arcon köpték.
A kórházban fekvő fiú bátyja a Blikknek azt mondta: tudták, hogy többen szekálják öccsét, de ő sosem panaszkodott otthon. A báty szerint hiába kérték, hogy szóljon, ha segítségre van szüksége, nem mondott semmit, sőt az eset előtti este még vidáman elviccelődtek édesanyjával. A fiú szerint öccse önszántából nem ugrott volna, lehet, hogy kényszerítették vagy valahogy rávették.
A diákok közül többen nem mentek iskolába. Volt, akivel pszichológus is beszélgetett. Néhány diák ugyanis látta, amint a fiú leveti magát az emeletről és fejjel az aula kövére zuhan. Többen látták társuk vérben fekvő testét. A 17 éves fiút többször újra kellett éleszteni.
Az Árpád Szakképző Iskola egy másik tanulója karácsony előtt pár nappal lett öngyilkos. Egy társával együtt a vonat elé ugrott, őt már nem tudták megmenteni.Ima a gyermekek védelméért

Drága Istenünk kérünk, védj meg minden gyermeket az egész világon a fizikai és lelki bántalmazásoktól!
Küldd el a Szentlelked minden magányos és kétségbeesett gyermekre, hogy tudják nincsenek egyedül, és hogy Rád mindig számíthatnak. Angyalaid segítségével oltalmazd a veszélyben lévő gyermekeket. Ébreszd fel a szeretetet az emberek szívében, az árva gyermekek megsegítésére.
Imádkozunk minden olyan felnőttért, akik ilyen gyermekek közelében vannak, hogy Szentlelked segítségével jót cselekedjenek.
Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, hogy hatalmas erőddel állítsd le a gyermekekre zúduló csapásokat, és ébressz szeretet az emberek szívében!
Drága Szűzanyánk kérjük hathatós segítségedet és közbenjárásodat minden gyermek védelmében! Ámen.
*
Kérünk Téged Istenünk, hárítsd el a pedofília, az erőszak, a prostituálás veszedelmét a gyermekektől és minden kiszolgáltatott embertől! Leplezd le e gonoszságok művelőit, különítsd el őket, hogy soha többé semmilyen kárt ne okozzanak a senkinek!

A hamis proféta a meleg párokról

Ismét a melegekkel kapcsolatos fontos kijelentést tett Ferenc pápa. Bár legutóbbi megnyilatkozására talán nem figyelt fel annyira a világsajtó, mint amikor nyáron a Rio de Janeiro-i útjáról visszatérve beszélt a kérdésről, mégis ez is fontos mérföldkőnek tekinthető. Nyíltsága mintha a Vatikánban is némi zavart keltett volna.
Jól emlékezhetünk arra, amint nyáron Ferenc pápa a Katolikus Ifjúsági Világtalálkozóról hazatéve a repülőn, újságírók előtt az egyházfők közül elsőként beszélt az azonos neműekhez vonzódók ügyéről. "Ha valaki meleg és az Urat keresi, ki vagyok én ahhoz, hogy ítéletet mondjak róla? Mindannyian a testvéreink. Az elveszetteknek segíteni kell" - fogalmazott a pápa.
Az azonos neműekkel kapcsolatos véleménye gyökeresen eltér attól, amit előzőleg sok egyházi személyiség és magát katolikusnak nevező, akár befolyásos személy hangoztatott. Az egyház tanítása ettől persze még nem változik, de nem is kell újraírni a katekézist. Ferenc pápa ugyanis arra világított rá, hogy ennek az üzenete a diszkriminációra való ösztökélés helyett az elesettek, rászorulók társadalomba integrálásának elősegítése. Hogy szavai milyen hatást keltettek a világban, az is mutatja: egy amerikai meleg magazin, a The Advocate Ferenc pápát választotta meg a 2013-as év emberének.
Az egyházfő a fenti gondolatmenetet követte november 29-én, amikor szerzetesrendek vezetőivel találkozott. Beszédét január elején tette közzé a jezsuiták lapja, a La Civiltá Cattolica. Mint fogalmazott, a nevelés szempontjából "számunkra is nagy, időnként nehezen megérthető kihívást jelentenek" az azonos nemű párok". Hozzátette, az egyház nem eshet abba a hibába, hogy e párok gyermekeit "beoltsák" a hit ellen.
Ez a mondata legalább annyira fontos, mint a repülőgépen elhangzott megnyilatkozása, hiszen ezúttal sem akar szőnyeg alá söpörni egy az egyház szempontjából tabunak számító problémát, hanem szembenéz azzal a ténnyel, hogy létrejöhet családi közösség melegek között. Ferenc pápa rámutatott arra, a mai világ kihívásai miatt nem mindegy, miként közvetítik Krisztus üzenetét.
Hogy kijelentésével az egyházban is sokan egyetértenek, bizonyítja Domenico Mogaveronak, Mazara del Vallo olasz egyházmegye püspökének kijelentése, aki a La Stampa napilap múlt vasárnapi számában az azonos neműek kapcsolatának elfogadása mellett foglalt állást. Mint mondta, ellentmondana a keresztény irgalmasságnak és az emberi jogoknak, ha ezekre a párokra úgy tekintenének, mintha nem is léteznének. Ugyanakkor ő sem támogatná azt, hogy a meleg párok kapcsolata törvényileg ugyanolyan elbírálás alá essen, mint a férfi és nő által kötött házasságoké. De bizonyos jogok őket is megilletik - tette hozzá. Teljesen jogosnak tartaná például, ha lehetővé tennék számikra az özvegyi nyugdíj bevezetését.
Enrico Salmi, Parma püspöke, az olasz katolikus püspök kar családügyi felelőse szintén nem támogatná, hogy törvényben ismerjék el az azonos neműek viszonyát, ugyanakkor hitet tett a melegek emberi jogainak védelme mellett. Megfigyelők szerint már ez is némi elmozdulás a korábbi mereven elutasító állásponthoz képest.
Ezek a megnyilatkozások mintha némi zavart keltettek volna a Vatikánban. Federico Lombardi, a Szentszék sajtóirodájának vezetője cáfolta, hogy a pápa nyitni kívánna az azonos neműek kapcsolata ügyében. Kifejtette, csak arra kívánt utalni, hogy az iskolákban különböző társadalmi hátterű gyermekek tanulnak, elvált szülők gyermekei, s akár olyanok is, akiknek a szülei melegek. Mint Lombardi írta, természetes az, hogy az oktatás során mindezt nem lehet figyelmen kívül hagyni.
Tény, hogy 2010-ben, amikor Argentínában a latin-amerikai országok közül elsőként fogadták el az azonos neműek kapcsolatának törvény előtti elismerésére Jorge Mario Bergoglio, akkor még Buenos Aires érsekeként hevesen bírálta a jogszabályt. Ugyanakkor jól értesült argentin újságírók azt állították, a színfalak mögött Bergoglio már messze nem volt ennyire elutasító.
A kérdés azért is időszerű Olaszországban, mert a napokban tette közzé társadalmi programját Matteo Renzi, a balközép kormánypárt, a Demokrata Párt (PD) múlt év végén megválasztott elnöke. Ennek egyik eleme, hogy javasolja az azonos neműek kapcsolatának törvény előtti elismerését. Úgy véli, a jogszabályt brit példára kellene megalkotni. Olaszországban jelenleg a helyi polgármesteri hivatalok dönthetnek e kapcsolat elismeréséről. Eddig 145 település csatlakozott az előterjesztéshez.
A római kormányzat egyébként eddig két alkalommal, 2002-ben és 2007-ben is napirendre tűzte az azonos neműek törvény előtti elismerésével foglalkozó javaslatot, de törvény végül nem született, részben a Vatikán és az olasz püspökök heves ellenállása miatt.
Az azonos neműek házasodását lehetővé tévő brit törvényt júliusban fogadta el a londoni parlament két háza, hosszas tárgyalássorozat után. A törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy e párok 2014. március 29-től akár polgári, akár vallási szertartással házasságra lépjenek egymással.
Rónay Tamás
Népszava