2012. április 4., szerda

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

 Csak a közbenjáró imák által lehet a sötétségben lévő lelkeket megmenteni

2012. április 3. kedd, 20.00
 Drága, szeretett leányom, szeretném, ha Követőim megértenék azt az időszakot, amely mostantól a Nagyfigyelmeztetésig tart.
Intenzív imáitokra van szükség azon lelkek megmentéséhez, akik nem tudnak segíteni saját magukon. Ezen lelkek közül sokan nem fogják túlélni a Nagyfigyelmeztetést, ezért fontos, hogy ők , illetve mindazok, akik a halálos bűn állapotában vannak, meg legyenek mentve az Isteni beavatkozás által.
Szükség van most imáitokra, mellyel könyörögtök az ő lelkük üdvösségéért. Ez kell, hogy legyen a prioritás most számotokra a Nagyhét alatt, mert ha az Én Szent Nevemben kéritek szeretett Atyámat, hogy mentse meg ezeket a bűnösöket, imáitok meghallgatásra találnak majd.
Imahadjárat (43) „Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt”
„Ó, Mindenható Atyaisten
Szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében, és az Ő kereszthalálának, bűneinktől való megmentésének emlékére
Könyörögve kérlek, mentsd meg a lelkeket, akik nem tudják megmenteni saját magukat, és lehet, hogy halálos bűnben halnak meg a Nagyfigyelmeztetés alatt
Engesztelésül szeretett Fiad szenvedéseiért, arra kérlek Téged, bocsáss meg azoknak, akik képtelenek üdvösségre lelni, mert nem fognak elég sokáig élni ahhoz, hogy Irgalomért esedezzenek Jézushoz, a Te Fiadhoz, hogy szabadítsa meg őket a bűntől.
Ámen.”
Imádkozzatok valamennyi bűnösért. Legnagyobb óhajom az, hogy megmentsem az egész emberiséget.
Csak a közbenjáró imák által lehet a sötétségben levő lelkeket megmenteni.
Szeretett Jézus Krisztusotok