2012. április 6., péntek

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

 A Nagypéntek, különösen az idei, az a nap, amelyről valódi jelentésének megfelelően szeretném, ha megemlékeznétek

2012. április 5. csütörtök; 08.00
A Nagypéntek, különösen az idei, az a nap, amelyről valódi jelentésének megfelelően szeretném, ha megemlékeznétek.
Atyám küldött Engem a világba, és felajánlott Engem váltságul, a világ megmentéséért a pokol tűzétől.
Én azért jöttem, hogy szolgáljalak benneteket, gyermekek, nem azért, hogy elítéljelek titeket. Halálom egy különleges kegyelem volt, mely részetekről nem kíván egyéb kötelezettséget, mint elfogadni az Irgalom kezét, melyet Örök Atyám nyújtott nektek.
Ez az ajándék azért volt felkínálva, hogy az emberiség megkaphassa a kiengesztelődés ajándékát, hogy ezáltal alkalmassá váljon Atyám Királyságába belépni.
Mielőtt keresztre feszítettek Engem, részt vettem egy nagyon fontos Húsvéti Vacsorán Apostolaimmal, a Kereszthalálom előtti éjszakán.
Ez az Utolsó Vacsora egy másik különleges ajándékot biztosít. A Szent Eucharisztia ünneplésének ajándékát, mely a szeretet szentsége, hogy egy különleges ajándékkal szolgáljon nektek a Szentáldozásban, amelyben valóban magatokhoz vesztek Engem.
Igaz Jelenlétem a Szent Eucharisztiában, ma a világban, amikor dicsőítve van végig a Szentmisén, nagyon különleges kegyelmeket nyújt a kegyelem állapotában lévőknek, akik szeretnek Engem, akik magukhoz vesznek Engem.
Jelenlétem oly módon érezhető, hogy megerősíti a hiteteket, amikor elfogadjátok, hogy Én valóságosan jelen vagyok a Szent Eucharisztiában.
Ha elutasítjátok Jelenlétemet a Szent Eucharisztiában, akkor az egyik legjelentősebb ajándékot utasítjátok el, amit Én örökül hagytam, amikor a földre jöttem, hogy vezekeljek bűneitekért.
Meghaltam, hogy megváltsalak benneteket, és ez már önmagában egy hatalmas ajándék.
De hátrahagytam nektek egy nagyon különleges ajándékot, amelyben magatokhoz vehettek Engem testben és lélekben.
Fogadjátok el Jelenlétemet, és akkor lelketek közelebb kerül Hozzám, a Velem való valóságos egyesülésben.
Fogadjatok el Engem.
Ne hagyjatok el Engem.
Ne tagadjatok meg Engem.
Higgyétek el, minden kétséget kizáróan szívetekben, hogy az Atyaisten, szeretetéből fakadóan ajándékozott meg benneteket ezekkel az ajándékokkal.
Most elmélkedjetek Tanításaim valódi igazságán.
Ne fogadjátok el Keresztre feszítésemet, anélkül, hogy elfogadnátok az ajándékokat, melyeket szintén felkínáltam nektek az Utolsó Vacsorán. Mert, ha így tesztek, akkor megvonjátok lelketektől az élet kenyerét.
Szeretett Jézusotok
Az Emberiség Megváltója

Fülöp Ágnes: NAGYPÉNTEK

A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. ... a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá... Előttem van az a Taize-i liturgiáról egy kép, amely azt ábrázolja, hogy a sötét templomban a földön fekszik a kereszt, szárain mécsesek világítanak, körülötte sok térdelő leboruló vagy a keresztre hajló imádkozó ember. Hasonlóan vagyunk, lehetünk jelen a nagypénteki liturgiában. A szenvedő, értünk megfeszített Jézusban meglátva, felfedezve; - önmagunk sötétségét „Mi mindnyájan, mint a juhok tévelyegtünk, ki-ki a maga útjára tért…”, - azokat az embereket, akik születésüktől nem kapták meg azt a szeretetet, amellyel értékesnek éreznék magukat, és bizalommal nézhetnének életük örömei, megpróbáltatásai felé, - azokat a gyerekeket, akik akaratlanul is magukra vették környezetük szorongásait és ez erejükön és képességeiken felül megterhelte, vagy beteggé tette őket, - azokat, akik súlyos, gyógyíthatatlan betegséggel küzdenek és aggódnak szeretteikért, miközben fogy az erejük, - azokat, akiknek önző érdekcsoportok kapzsisága miatt; nincs munkája vagy családjukkal komoly anyagi-lelki krízist élnek át, - akik nem látják, nem hiszik, nem bíznak abban, hogy bármilyen megpróbáltatásból, sötétségből kijuthatnak a keresztfán meghalt, de feltámadt Üdvözítő erejéből. Folytathatom a felsorolást: kit látok, kivel azonosulok most a kereszten? Iz 52,13 - 53,12; Zs 30; Zsid 4,14-16; 5,7-9; Jn 18,1 - 19,42”.