A német egyház az elszakadás szélén táncol. Minden azon múlik, merre lép majd Róma.

katharina-ganz-kirchlicher-feminismus.jpgAz Oberzelli Ferences Nővérek rendfőnöknője szerint a németországi egyház "éjfél után öt perccel" jár a nők pappá szentelésének kérdésében, utalva arra, hogy egy ilyen esetleges újítás az Egyházban Németországon belül már most is megkésett lenne.
"Az egyházunkon belüli nemi egyenlőség eléréséhez drasztikus változtatásokra van szükség." - jelentette ki a 48 éves Katharina Ganz nővér (lásd a képen, ahol Ferenc pápától kérdez a rendi elöljárók nemzetközi találkozóján május 10-én, Rómában) a Würzburgi Katolikus Vasárnap (Würzburger katholischen Sonntagsblatt) nevű lapban. A rendfőnöknő interjúját a würzburgi egyházmegye is megosztotta a hivatalos közösségi oldalain.
Ganz szerint ha a kérdésben semmilyen változtatás nem történik, úgy "számos elkötelezett keresztény" fogja elhagyni a katolikus egyházat.
A mi kultúránkban többé már nem lehet azt közvetíteni, hogy az ajtó a nők felszentelése előtt zárva marad.
- magyarázta a ferences főnöknő.
Ganz szerint a ferences nővérek azt szeretnék, ha "öt püspök Németországból" kijelentené a pápának, hogy nem fogadják el a nők kizárását a papságból "változhatatlan isteni előírásként". A főnöknő szerint ez világossá tenné Ferenc pápa előtt, hogy szükség van a kérdés további diszkussziójára, különösen mert - szerinte - a nők pappá szentelésének lehetetlenségét az Egyház nem jelentette ki formálisan, tévedhetetlen tekintéllyel [Tévedés. Szent II. János Pál pápa megtette ezt az 1994-es "Ordinatio sacerdotalis" apostoli iratában. Részletes indoklást a nők pappá szentelésének lehetetlenségéről Szent VI. Pál pápa is adott az 1976-ban kiadott "Inter insigniores" nyilatkozatában. - KV szerk.]
Katharina Ganz a nyilatkozatában arra is hivatkozott, hogy az évek során az Egyház halálbüntetéssel kapcsolatos tanítása is megváltozott [Tévedés. Az összefoglalónkat erről lásd itt. - KV szerk.], így szerinte a nők pappá szentelésével kapcsolatos tanítás is változhat. Ganz ennek kapcsán felidézte, hogy Ferenc pápa a rendi elöljárókkal tartott májusi találkozóján világossá tette, hogy az Egyház tanítása a halálbüntetésről valóban változhat.
Ha az Egyház még mindig fennálló abszolutista, monarchista felépítését nézzük, úgy a pápának miért ne állna hatalmában és jogában az idők jeleire tekintettel megváltoztatni egy korábbi tanítást?
- tette fel a kérdést a rendfőnöknő.
Ganz nővér abban reménykedik, hogy német püspöki konferencia által meghirdetett "szinódusi út", amelyen a nők pappá szentelése is vitatéma lesz, megoldást ad majd a kérdésben, legalább Németország területén. A rendfőnöknő szerint egy ilyen helyi megoldás azután az egész világegyházra kihatással lenne. "Ez nem magányos út lesz majd." - értékelte Ganz.
Az Oberzelli Ferences Nővérek ("Jézus Szent Gyermeksége Szolgálóinak Kongregációja") közössége összesen 143 tagot számlál: 117-et Németországban, 19-et Dél-Afrikában, és 7-et az Egyesült Államokban. A közösséget 1855-ben alapította meg a würzburgi egyházmegyében Antonia Werr, Oberzell központtal. Katharina Ganz nővért idén választotta meg újabb 6 évre legfőbb elöljárónak a rend 23 fős képviselőtestülete. A rend 2016-ban azért szerepelt a német püspöki konferencia híroldalán, mert fiatal, új jelentkezők híján fel kellett adnia azt a 161 éves hagyományát, hogy a nővérek az Egyház számára hímzett mireruhákat készítenek.


A német egyház az elszakadás szélén táncol. Merre lép majd Róma?


Ferenc pápa egy idén júniusban kiadott levelében, amelyet a német katolikus egyház tagjainak címzett, arra kérte a német püspököket, ügyeljenek rá, hogy a "szinódusi úton" egységben maradjanak a világegyházzal.
Az Egyház szexuális erkölcstanát, a papi cölibátust, a homoszexualitást, és a nők felszentelését megvitató "szinódusi úton" a német püspökök azt szerették volna elérni, ha egy olyan fórum, amelyen a püspökök kisebbségben, a hívek válogatott képviselői pedig többségben vesznek részt, e tanításbeli kérdésekben "kötelező érvényű" határozatokat fogadhat el (külön) a német egyház számára. Ezt az eljárásrendet a Püspöki Kongregáció nevében annak prefektusa, Marc Ouellett bíboros, egy szeptember 4-én a német püspöki konferenciának küldött levelében "egyházjogilag érvénytelennek" mondta ki.
A német püspöki kar elnöke, Reinhard Marx bíboros - immár bevált kommunikációs trükként - válaszul azt mondta, minden halad tovább a tervek szerint, Ouellett bíboros levele csupán félreértésen, ti. a "szinódusi út" egy korábbi, azóta már átdolgozott tervezetén alapul. Ahogy elemzők rámutattak, bizonyíthatóan valótlan az, hogy Ouellett bíboros kritikáit a "szinódusi út" legfrissebb tervezete alaptalanná tette volna.
Szeptember 19-án Marx bíboros mindenesetre személyesen találkozott Rómában Ferenc pápával és Ouellett bíborossal azért, hogy eloszlassa az aggályaikat (nem mellesleg Marx szeptember 20-án már ugyanott a Szentszék példátlan költségvetési hiánya miatt összehívott válságtanácskozást vezeti).
A német püspökök szeptember 23-26-a között tartják a következő plenáris ülésüket, amelyen a "szinódusi út" eljárásrendjét hivatalosan is megszavazzák majd.


Német egyházmegyék már most is de facto szakadásban vannak


A német katolikus egyház 27 egyházmegyéjéből 14 már ma de facto szakadásban van, miután a helyi püspökök, a kérdésben felülírva az Egyház egységes tanítását, engedélyt adtak a papjaiknak a katolikus hívek protestáns házastársainak áldoztatására.
Az "interkommúnió" problémáját azonban bonyolítja, hogy Ferenc pápa a kérdésben eleinte maga is zavarkeltő üzeneteket fogalmazott meg, majd a "reformer" német püspökök mostanihoz hasonló trükközése nyomán az interkommúnió helyi engedélyezését személyesen jóváhagyta.
Ferenc pápa pontifikátusa alatt a német püspökök két hasonló ügyben már szintén "győzelmet arattak". Az újraházasodott elváltak áldoztatásának korábban csak helyi lázadásként bevezetett engedélyét Ferenc pápa az Amoris Laetitia apostoli buzdításában és argentin püspökök hozzáfűzött magyarázó dokumentumában emelte "hiteles tanítóhivatali megnyilatkozás" rangjára. Hasonlóan, a német reformer püspökök - XVI. Benedek pápával évekig hiába folytatott vitájuk után - sikeresen érték el Ferenc pápánál azt is, hogy a liturgikus szövegek nemzeti nyelvű fordításait a nemzeti püspöki karon belüli egyetértés esetén Róma automatikusan hagyja jóvá.

https://katolikusvalasz.blog.hu/2019/09/20/a_nok_pappa_szenteleset_koveteli_az_oberzelleri_ferences_noverek_rendfonoknoje
További cikkeink a németországi katolikus egyház állapotáról ide kattintva olvashatók.

Papok és diakónusok is támogatják a nők pappá szentelését követelő "Mária 2.0" nőmozgalmat Németországban

A freiburgi egyházmegye több papja és diakónusa is csatlakozott a nők pappá és diakónussá szentelését követelő német "Mária 2.0" mozgalom támogatói közé. Egy másik, az interneten közzétett támogatói ívet mostanra közel 100 német pap és 40 diakónus írta alá.
A támogatók között van a jezsuita író és iskolaigazgató Klaus Mertes, az erkölcsteológus pap Eberhard Schockenhoff, és Hubert Streckert karlsruhe-i esperes is. Korábban a paderborni érsek, Hans-Josef Becker hívta fel magára a figyelmet azzal, hogy a támogatásáról biztosította a mozgalmat.
A nők egyházbeli szerepe lesz az egyik témája a német püspöki konferencia által kezdeményezett "szinódusi út" nagyszabású megbeszéléssorozatnak, amely 2020 tavaszán (a katholisch.de cikke szerint 2019. decemberében) veszi kezdetét. A "szinódusi út" másik három kijelölt témája a "papi hatalommal való visszaélés", a "szexuális erkölcsök", és a "cölibátus" lesznek, amelyek mindegyikében változtatásokat szeretne elérni a német egyház az Egyház tanításában és gyakorlatában.

https://katolikusvalasz.blog.hu/2019/09/26/papok_es_diakonusok_is_tamogatjak_a_nok_pappa_szenteleset_kovetelo_maria_2_0_nomozgalmat_nemetorszag

Üdvözli és támogatja a "szinódusi utat" a német nyelvterületek ferenceseinek képviselőtestülete

A német nyelvterületek ferences közösségeinek képviselői üdvözölték és támogatásukról biztosították a német egyház által tervezett "szinódusi út" tanácskozássorozatot. Az advent első vasárnapján kezdődő sorozat "a hatalmi visszaélések", "a szexuális erkölcsök", "a cölibátus", és "a nők szerepe" témaköreiben kíván újításokat elérni a német egyházban - sokak reménye szerint pedig a teljes világegyházban is.
A Ferencesközi Munkaközösség (Interfranziskanischen Arbeitsgemeinschaft, röviden INFAG) nevet viselő szervezet támogató közleményét a würzburgi egyházmegye hozta nyilvánosságra csütörtökön. Az INFAG összesen 6500 tagot számláló 58 ferences közösséget foglal magába, köztük az oberzelli ferences nővérekét, amelynek rendfőnöknője, Katharina Ganz, néhány nappal ezelőtt a nők pappá szentelését követelte, a női egyenjogúság eszméjére hivatkozva.
Az INFAG közleménye a "szinódusi út" reformtörekvései kapcsán kijelenti: "Meggyőződésünk, hogy minden egyházi intékedésnek, különösen is a hatalom kezelésének, radikálisan igazodnia kell Jézus Krisztushoz és az evangéliumhoz." Ahogy a német püspöki konferencia hivatalos híroldala, a katholisch.de írja, a ferences egyesület "egy testvéri egyházért kampányol, amiben a férfiak és nők minden szinten képviselhetik a karizmáikat, és felelősséget vállalhatnak".
A német püspökök a nemzeti konferenciájuk csütörtöki fuldai nagygyűlésén megerősítette az elkötelezettségét a "szinódusi út" mellett. "Róma nem mutatott fel stoptáblát a 'szinódusi útra', ezért azt folytatni fogjuk." - magyarázta a püspöki konferencia elnöke, Reinhard Marx bíboros az újságíróknak. Tette ezt a bíboros annak ellenére, hogy júniusban Ferenc pápa már levélben figyelmeztette a német püspököket a "szinódusi út" miatt arra, hogy maradjanak egységben a világegyházzal; a Püspöki Kongregáció prefektusa, Marc Ouellet bíboros pedig egy szeptember 4-én kelt levelében "egyházjogilag érvénytelennek" mondta ki azt a tervezett eljárásrendet, miszerint a "szinódusi út" tárgyalásain a püspökök világi hívekkel együtt tanácskozva, kisebbségben vesznek majd részt, miközben a tanácskozó testületek határozatait a német egyházra "kötelező érvényűnek" fogadják majd el.
Marx bíboros biztosította a tudósítókat, hogy a "szinódusi út" előrehaladásáról folyamatosan tájékoztatni fogják majd Rómát. Az elnök bíboros azt is elmondta, hogy a szinódus tervezetét és eljárásrendjét a német püspöki konferencia nagy többséggel fogadta el (mint más forrásból immár tudható, a konferencia 69 püspök tagja közül 12 elutasította azt).
Az eljárásrendet most a tanácskozások laikus tagjait delegáló Német Katolikusok Központi Bizottsága (ZdK) kell, hogy elfogadja. A német püspöki kar világiakból álló tanácsadó testületének számító ZdK közismert a lázadásairól: ahogy például azt 2018 tavaszán megírtuk, a szervezet elnöke, Thomas Sternberg például arra buzdította a német püspököket, hogy a paphiány "megoldásaként" Róma engedélye nélkül is kezdjék meg Németországban a nős ("viri probati") férfiak pappá szentelését.
Ha lenne olyan német püspök, aki elsőként szentelne pappá viri probati-kat, sem Rómában, sem Németországban nem nagyon tiltakoznának ellene. Meg vagyok győződve erről. Csupán egy bátor püspökre lenne szükségünk, aki meg merné tenni az első lépést.
- jelentette ki akkor Sternberg.
A ferences közösségeket képviselő INFAG az új közleményében eközben "az Egyházban és a társadalomban jelenlévő populista és fundamentalista tendenciák" miatt fejezte ki félelmét és aggodalmát. A szervezet ennek kapcsán kijelentette: tiszteletet várnak el minden egyén felé, mivel minden ember Isten képmása.
Az INFAG szerint ellen kell állni az azokat az embereket érő diszkriminációnak, "akik másként élnek, szeretnek vagy hisznek" (a közlemény a "másként szeretnek" kitétellel a homoszexuális, míg a "másként hisznek" a nem katolikus hitű emberekre utalt). A katholisch.de a tudósításában itt megjegyzi, hogy a ferences egyesület ezzel a kijelentéssel "az egyház fennálló erkölcsi tanításával szembehelyezkedő álláspontot" foglal el. Mint ahogy azonban a püspöki kar híroldala hozzáteszi: "a szerzetesek azonban készek az útkeresésre ahhoz, hogy a saját hatáskörükön belül túlléphessenek az így keletkező ellentmondásokon, 'az evangéliumi hitelesség jegyében'".
Az INFAG azt is leszögezi, hogy a ferences testvérekkel és nővérekkel kapcsolatot tartva tisztában vannak azzal, hogy egyesek életvitelének - különösen a gazdag országokban élőkének - (az emberokozta klímaváltozáson keresztül) mennyire pusztító hatása van a szegényekre. A szervezet szerint ezért a ferencesek mindent meg akarnak tenni annak érdekében, hogy a kolostoraikat és más ingatlanjaikat "klímasemleges módon" működtessék.
Az INFAG 1982-ben alakult azzal a céllal, hogy a ferences lelkiséget őrizze az Egyházban és a társadalomban. A szervezet központi irodája a németországi Würzburgban működik. A képviselőik legutóbbi találkozóját a német püspöki konferencia fuldai nagygyűlésével egyidőben, szeptember 22-e és 26-a között tartották a reute-i kolostorban, Bad Waldsee mellett.

CIKKAJÁNLÓNK: Reformcunamit ígér 2019-re a német püspöki konferencia elnöke

Marx bíboros: 2019 tele lesz "nyugtalansággal és ellenállással" az Egyházban, az egyházi hagyományok tervezett megváltoztatásai miatt.