2012. július 6., péntek

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Isten az Atya: Senki sem tudja megmagyarázni, hogyan teremtettem a világot vagy az emberiséget, nem számít, mennyire igyekeznek, mert lehetetlen


2012. július 5., csütörtök, 15:30
Drága leányom, segíts Nekem bánatomban, mivel minden gyermekemért sírok, akik nem hajlandók elfogadni, hogy Létezem.
Mennyire vágyódom utánuk.
Mennyire sírok szegény lelkükért.
Az emberi felfogás (megértés) módja oly intelligens és gyors, mégsem sikerül nekik felfogniuk azt az Igazságot, hogy ki is vagyok Én valójában.
Én vagyok a Kezdet.
Én vagyok mindennek a Teremtője, ami létezik.
Én vagyok az ő Atyjuk, bár elutasítanak Engem.
Bárcsak látnák az Igazságot!
Bárcsak megengednék Nekem, hogy megérintsem a szívüket, így meg tudnám mutatni nekik azon csodálatos és dicsőséges terveimet, melyek rájuk várnak.
Ezen lelkek közül sokan nem ismernek Engem, bár nem a saját hibájukból.
Ezeknek a lelkeknek az Igazság bemutatásra kerül, így ők az Én Ösvényemet fogják választani.
Aztán azok, akik megkapták az Igazságot, de megengedték az emberi gondolkodásnak és az emberi intelligencia dicsőítésének, hogy megvakítsa őket, most elvesznek Számomra.
Sok ilyen lélek fog megtérni, de sokan fogják visszautasítani az Üdvösség Kelyhét, amelyet szeretett Fiam mutat be nekik.
Szívem gyermekei, könyörgöm hozzátok: Segítsetek megmenteni értékes gyermekeimet.
Könnyeim folynak ebben az időben, és arra kérlek benneteket, hogy Fiam Isteni Irgalmassága által, hozzátok őket Hozzám.
Oly sokan, ezek közül a lelkek közül, beleértve a fiatal gyermekeket is, dacosan és nyilvánosan utasítanak el Engem, azzal a céllal, hogy megmutassák másoknak, ők mennyire okosak.
Az emberi intelligencia túlzott tiszteletben tartása nem más, mint kísértés, melyet az ellenség terelt Gyermekeim lelkébe.
A fenevad felfalja Gyermekeim lelkét, és nekik fogalmuk sincs arról, hogy mit csinál velük.
Nagyon sok bukott angyal győzi meg arról az emberiséget, hogy az emberi intelligencia hibátlan.
Amikor az emberiség azt hiszi, vagy arról győzi meg magát, hogy a Teremtés Isteni Törvényeit ismeri, akkor egy álnok csapdába esik.
Senki sem tudja megmagyarázni, hogy hogyan teremtettem a világot, vagy az emberiséget, nem számít, mennyire igyekeznek, mert lehetetlen.
Mikor fogják megtanulni?
Mikor fogják végre meglátni, hogy a gyermekeim, azok a tiszta, egyszerű és alázatos lelkek, akik elfogadnak Engem, megértették az egyszerű igazságot?
Nekik nincs szükségük bizonyítékra, mert érzik Szeretetemet a tiszta szívükben, amelyet nyitva hagynak, hogy ez által Isteni Kegyelmeimmel eláraszthatom a lelküket.
Én vagyok a ti Istenetek, a Teremtőtök, és a Természetes Atyátok.
Gyermekeimnek, szeretett Fiam által és a saját akaratukból kell Hozzám jönniük. Nem kényszeríthetem őket.
Ti, gyermekeim, megkaptátok azt a hatalmat, hogy segítsetek lelkük megmentésében.
Azok, akik azon Kérésemre válaszolnak, hogy az imádság és az áldozatok által megmentsék testvéreiket, mindnyájan különleges kegyelmekben fognak részesülni.
Az Én hatalmam végtelen.
Csodáim, melyek Gyermekeim szenvedéséhez és imáihoz igazodnak, arra fognak szolgálni, hogy megmentsék az elveszett lelkeket az örök haláltól.
Szeretlek benneteket szeretett gyermekeim.
Gyertek és segítsetek Nekem egyesíteni dédelgetett családomat, és segítsetek Fiamnak legyőzni a Fenevadat, mielőtt még több Gyermekemet ellopna.
Szerető Atyátok
A Legmagasságosabb Isten