2011. augusztus 28., vasárnap

Az új IBM chip az emberi agyat utánozza


Az IBM egy új kísérleti számítógépchipet mutatott be, ami az emberi agyat utánozza, mivel képes bizonyos dolgokat felfogni, szerepet játszani és gondolkodni is. Az ilyen chippel ellátott gépeket „kognitív számítógépnek” keresztelték, azt állítva, hogy képesek tanulni tapasztalataikból, felismerni sémákat, új ötletekkel előállni és megérteni azok kimenetelét. Az újgenerációs chipek előállításánál az IBM a nanotechnológia, az idegtudomány és a szuperkomputerek fejlesztéseit ötvözte. A projekt 21 millió dolláros támogatást nyert a DARPA ügynökségtől (Fejlett Védelmi Kutatások Projekt Ügynöksége) a következő fázis kifejlesztésére, amit „neuromorfikus alkalmazkodó műanyag osztályozható elektronikai rendszereknek” neveztek el (Systems of Neuromorphic Adaptive Plastic Scalable Electronics – SyNAPSE). „Ez egy kimagasló kezdeményezés, ami messze túlmutat a Neumann-elveken, melyek immár fél évszázada uralják a számítógépek felépítését,” mondta Dharmendra Modha, a projekt vezetője az IBM Kutatóközpontnál. Modha hozzátette, hogy számos lehetőséget lát a chip üzleti, tudományos és politikai alkalmazása számára. „Az informatika felhasználási területei egyre több olyan funkciót igényelnek, amit a jelenlegi technológia nem képes teljesíteni. Ezek a chipek komoly előrelépést jelentenek a számítógépes fejlődésben és tulajdonképpen az új generáció megszületését jelzik.” Az IBM nyilatkozata szerint, bár a chipek egyértelműen nem biológiaiak, mégis az emberi agy szerkezete inspirálta felépítésük és működésük kialakítását. A „neuroszinaptikus mag” alapját digitális szilikon áramkörök alkotják. A tudósok egyelőre két működőképes prototípust állítottak elő, mindkettő 256 neuronból álló maggal rendelkezik, az egyik 262.144 a másik pedig 65.536 programozható szinapszissal. A csapat sikeresen demonstrálta a chip egyszerűbb alkalmazásait, mint a navigáció, a gépi látás, sémák felismerése, asszociatív memória és osztályozás. Mik lehetnek vajon a technológia potenciális felhasználási területei a fizikai világban? Az IBM szerint a cunami figyelmeztető rendszer lehet az egyik. „A kognitív számítógépes rendszer segítségével, figyelemmel kísérhetjük az egész világ vízháztartását, és a kihelyezett érzékelő hálózat és az azok által rögzített és jelentett hőmérsékleti, nyomás, hullámmagasság, akusztikai és ár-apály adatok segítségével pontosabb cunami figyelmeztetéseket lehetne kiadni a rendszer saját döntése alapján,” áll az IBM jelentésében. A Különvélemény című film világához közelítve az IBM elmondta, hogy az élelmiszerboltokban dolgozók számára olyan kesztyűket készíthetnének az új chippel, ami figyelmeztetné viselőjét, ha romlott vagy fertőzött áruhoz ér. Az új felhasználási lehetőségek mellett a legfontosabb, hogy az új chippel készült számítógépek lényegesen kisebbek lehetnek és energiaigényük is alacsonyabb lesz. 

Forrás: Computing.co.uk

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Üzenet az Egyháznak (Klérusnak) – ne engedjetek a világi társadalmak általi megfélemlítésnek

 

2011. augusztus 27. szombat
Leányom, bárcsak több pap és a Katolikus Egyház több tagja megnyitnák elméjüket, és elfogadnák, hogy Én szólok most a világhoz ezen üzeneteken keresztül, akkor az Én szívem könnyebb lenne.
Az Én ájtatos követőim azok, akik a világosság lángját tartják, ahogyan gőzerővel haladnak előre figyelmeztetéseim terjesztésével a világban, hogy arra bátorítsák Gyermekeimet, hogy Előttem ők maguk megtérjenek. Óh, mennyire elszomorít látnom, hogy azok a Felszentelt Szolgáim, akik azt vallják, hogy Szavamat, Tanításaimat kommunikálják a világnak, elméjüket mennyire bezárták. Annyira megkeményedett a szívük, hogy összetörik az Én szívem.
Tanításaim azt a tényt támasztják alá, hogy isteni kinyilatkoztatások vannak és voltak, az idők kezdetétől. Azt gondolták, hogy az Én Anyám vagy Én nem fogunk kommunikálni Gyermekeimmel évszázadokon keresztül? Örömmel szentelnek figyelmet a rég eltávozott szentek szavának, jóval azt követően, hogy üzeneteik eljutottak a világba. De nem úgy a maiaknak. A különbség most az, hogy nem fognak időt kapni, hogy lehetőségük legyen megemészteni ezeket az üzeneteket az eseményt követően. Mert több idő nem lesz, mint azt tudjátok.
Felszólítalak benneteket, felszentelt szolgáim és Szent Plébánosom (megj. a Pápa), hogy olvassátok Szavaimat (Üzeneteimet) az emberiségnek most. Soha nem volt annyira szükségetek a földi eseményekbe való beavatkozásomra, mint most. Emlékezzetek, hogy halottaimból támadtam fel és megígértem, hogy visszajövök. Mennyire vagytok felkészülve most? Milyen gyakran emlékeztetitek Gyermekeimet az Előttem való megtérés szükségességére? Milyen gyakran vagytok hajlandóak Gyermekeim bűneit meghallgatni, mikor olyan elfoglaltak vagytok? Nem biztosítotok időt a gyónások meghallgatására. Cserbenhagytok felszentelt szolgáim, és ezzel nagyon megbántotok. Megtagadni Gyermekeimtől a szentségekhez való jogukat – ez megbocsáthatatlan. Ébredjetek most fel és kövessétek az Én utasításaimat. Teljesítsétek a kötelességeteket Gyermekeimmel szemben, ahogyan azt Szent Fogadalmatokban ígértétek Nekem.  Kérlek, ne fordítsatok hátat Tanításaimnak.
A hit – és különösen szeretett felszentelt szolgáim hite – jelentősen gyengül.  Ez a sátán átkainak következménye, aki közöttetek jár egy ideje, pusztítást végezve Egyházamon belül és azon kívül. Emlékezzetek erre Felszentelt Szolgáim. Ez a sátán munkálkodása. Sohasem szabad megadnotok magatokat az ő gyötréseinek, hogy azzal eltávolítson benneteket az Irántam való kötelességetektől.
Hallgassatok most Rám. Figyeljetek az Én figyelmeztetéseimre, és készítsétek fel nyájamat, hogy most keresni tudják bűneikért a bűnbocsánatot. Úgy cselekedjetek, hogy egyházam folytassa majd a harcot Tanításaim igazságáért, és ne engedjen a világi (szekuláris, nem egyházi) társadalmak megfélemlítésének, hogy benneteket megrettentve sarokba szorítsanak. Mert ha ezt megengeditek, akkor megadjátok magatokat a gonosz kísértéseinek, akinek a hazugságai már lerombolták egyházam nagy részét.
Ti vagytok, felszentelt szolgáim, az Én mentőövem, és szükségem van most a segítségetekre drága Gyermekeim megmentésében, mikor azzal a gyötrelemmel néznek szembe, amely elméjüket elfordítja az Én tanításaim igazságától és az Én Örök Atyám létezésétől.
Felszólítalak benneteket, hogy hallgassatok meg Engem, ha hívlak benneteket.
Szeretett Tanítótok
Jézus Krisztus