2010. november 25., csütörtök

Medjugorjei Üzenetek 2010. november

Medjugorje, 2010. november 2.

Drága gyermekek! Édesanyai kitartással és szeretettel hozom nektek az élet világosságát, hogy megsemmisítse bennetek a halál sötétségét. Ne utasítsatok el, gyermekeim. Álljatok meg és nézzetek magatokba, hogy meglássátok, mennyire bűnösök vagytok. Lássátok be bűneiteket és kérjetek bocsánatot. Gyermekeim, nem akarjátok elfogadni azt, hogy gyengék és kicsik vagytok, de Isten akaratát teljesítve erősekké és nagyokká lehettek. Adjátok nekem megtisztult szíveteket, hogy megvilágítsam az élet világosságával, Fiammal. Köszönöm nektek.

Medjugorje, 2010. november 25.

„Drága gyermekek! Nézlek benneteket, és a szívetekben reménytelen halált látok, békétlenséget és éhséget. Nincs imádság, sem Istenbe vetett bizalom, ezért a Magasságbeli megengedi, hogy reményt és örömöt hozzak nektek. Nyíljatok meg! Nyissátok meg szíveteket Isten irgalma előtt és Ő mindent meg fog adni nektek, amire szükségetek van és betölti szíveteket békével, mert Ő a béke és a ti reményetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

2010.11.24.

2010. november 24. Szerda

Reggel álmomban láttam a Szűzanyát és megcsókoltam a lábát. Megkérdeztem tőle, hogy-hogy álmomban is láttam őt? Szűzanya: Drága gyermekem, látomásaiddal és álmaiddal szeretném, hogy közelebb kerülj hozzám. Észrevetted mostanában a különbséget? Mióta látsz engem, egyre jobban csodálsz, és szíved lángol irántam. Ez így helyes gyermekem! Mint égi édesanyád és lelki vezetőd vigyázni akarok a te kis lelkedre, és kezedet fogva vezetlek Szent Fiam felé. Az én anyai segítségem által nyerheted el az örök életet. Ezért bízd rám életedet és lelkedet, ha valóban el akarod érni célodat.

Sajnos újból rosszat cselekedtem és éreztem, hogy meg kell gyónnom. Jézus: Drága gyermekem, amit cselekedtél az valóban nem volt helyes. De Én ennek ellenére mégis felemellek irgalmammal és megbocsátok neked, ha őszintén megbánod cselekedetedet. Tanulj az eleséseidből és törekedj a tisztaságra, mert eljön az az idő, amikor meg kell állnod Szent Színem előtt.

Bűnbánati ima a szentmise elején
Látomásban mindenki térdelve mondta el a „Gyónom a Mindenható Istennek” kezdetű imát a Szentháromság jelenlétében és mögöttünk angyalok sokasága volt. Jézus: Drága gyermekem, ezt az imát tanuljátok meg őszintén és bűnbánó szívvel imádkozni! Mert mi Égiek valóban jelen vagyunk köztetek és figyelve benneteket mindig látunk és hallunk titeket.

Az „Uram, irgalmazz” alatt látomásban az Irgalmas Jézust láttam ülni a trónon, egyszerű ruhában. Jézus: Drága gyermekeim, kérjétek irgalmamat, mert én nem egy ítélkező bíró vagyok, hanem irgalmas Istenetek, aki végtelen szeretetéből szívére akar ölelni titeket.

Áldozati liturgia
Látomásban az Úr Jézus fehér ruhában állt az oltár asztalánál és mindkét oldalán egy angyal segédkezett. Majd leborulva és sírva láttam az Úr Jézust a Mennyei Atya trónja előtt . Úgy éreztem a látomás közben, hogy az Úr Jézus a Mennyei Atya irgalmát kéri számunkra. A Mennyei Atya azt mondta neki: Nem, Szent Fiam, most már cselekednem kell! Szent Szívem már nem tud elviselni ennyi bűnt, mely teremtett világom felől érkezik egészen a trónomig. Igazságosságom nem tud tovább várni. Közeledik végső szavam a Szentlélek felé. Atyai szeretetemből megadom a világon élő gyermekeimnek a nagy kegyelmet és lehetőséget, hogy megtérhessenek. Gyermekeim, ez az utolsó lehetőségetek, hogy megváltozzatok, és ellenségem, a gonosz uralma véget érjen e világon. Jézus: Mennyei Atyám, alázatosan elfogadom akaratodat, mert tudom, hogy döntéseden nem fogsz változtatni.

Isten Báránya
Látomásban az Úr Jézus tekintete rám szegeződött és ezt mondta: „Készülj fel gyermekem, találkozásunkra!”

Szentáldozás előtt
Látomásban az Úr Jézus megáldoztatott engem, majd homlokomra egy véres keresztet rajzolt. Jézus: Drága gyermekem! Megjelöltem homlokodat Szent Véremmel, mely nagy védelmet fog nyújtani számodra az elkövetkezendő megpróbáltatásokban.

Miatyánk alatt is volt egy látomásom. Mindannyian az angyalokkal együtt térdelve mondtuk a Miatyánkot. Majd a Mennyei Atyát láttam, aki megáldott bennünket. Mennyei Atya: Drága gyermekem megáldottalak benneteket, hogy ne csak szokásból fogadott szavaitokkal mondjátok ezt az imát nekem, hanem jótetteitekkel éljétek is meg.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

A lelki tökéletességhez vezető lépcső


2010. november 24. szerda, 2:30
Szeretett leányom, írd a következőket: A hit néha meginog, még a leghűségesebb követőimnél is, éppen akkor, amikor a legkevésbé számítanak erre.
Ez lényeges, mert hitük megpróbáltatásáról van szó, azért, hogy ez után a tapasztalat után megerősödve térjenek majd vissza Szívembe. Ne féljetek, ez egy próbatétel, amelyet Én engedek meg, azért, hogy Gyermekeim ezáltal erősebbé váljanak.
Nem könnyű, hogy megőrizzétek a Belém vetett hiteteket Gyermekeim, mert olyan sok akadály áll hűségetek útjában. Időről időre teljes ürességet fogtok érezni a lelketekben. Ez zavarttá tehet benneteket, mert azt érzitek, hogy magatokra maradtatok.
Hűséges követőimnek meg kell érteniük a következőket: annak ellenére, hogy talán magányosnak érzitek magatokat, Én sohasem vagyok távol tőletek. Mindezeknek a lelkiállapotoknak (eseményeknek) csak egyetlen célja van, hogy úgy megerősítse hiteteket, hogy biztosan minden alkalommal egy újabb lépéssel közeledjetek Felém. Ez az úgynevezett lépcső, a lelki tökéletességhez vezet, ami maga a Mennyország. Ez egy hosszú lépcső, és jó ideig eltarthat, míg eléritek a legfelső fokát. Minden egyes lépcsőfok egy új felismerést eredményezhet a megtapasztalandó leckék révén, melynek köszönhetően elnyerhetitek a szükséges kegyelmeket a lelki tökéletességhez, amely révén bejuthattok Atyám Paradicsomába.
Minden egyes megmászott lépcsőfokkal tetszésem szerinti új tudásra tesztek szert. Néha nehéz. Máskor igazságtalan – legalábbis úgy tűnik. De minden megmászott lépcsőfok után sokkal jobban fogjátok érteni Tanításaim igazságát.
Némelyek hamar megmásszák ezeket a fokokat, miközben mások időt hagynak maguknak. Az ájtatos követőim közül néhányan elveszítik a bátorságukat, aztán egy-két lépést előremennek, olykor pedig hármat hátra. De ez természetes. Mások, akik túl gyorsan haladnak előre, annyira elbizakodottá válnak, ami meggyőzi őket arról, hogy már minden lelki dolgot értenek. De ez a csaló útja, aki elhiteti és elfogadtatja veletek ezt a hamis magabiztosságot. Minden nektek adott ajándék csakis Tőlem származik. Ezeket határtalan szeretetemből kapjátok, hűséges követőim. Soha sem szabad azt hinnetek, hogy ezt egyedül csak magatoknak köszönhetitek, csak azért, mert erős a hitetek. Igen, hitetek lehet erős érzékeny szíveteknek köszönhetően. De ez is egy ajándék Tőlem. Ahhoz, hogy elérhessétek a legfelső fokot az Irántam való szeretetetekben, alázatosnak kell lennetek. Legyetek erényesek minden időben.
Feltétlenül mutassatok magabiztosságot hitetekben, mert ez kedves Nekem. De soha ne essetek abba a tévedésbe, mintha teljesen ismernétek a Mennyország titkait. Eredendő bűnben megszületett emberként csak az idő nyilatkoztatja ki nektek ezeket a titkokat, Gyermekeim.
Mindig igyekezzetek elfogadni azt, hogy minden megpróbáltatás, amelyet küldök nektek, nem más, mint egy ajándék Tőlem.  Minden ajándékomnak az a célja, hogy megerősítse az Irántam érzett szereteteteket.
Nagyon büszke vagyok minden Gyermekemre, akik hisznek Bennem, akik tisztelnek és figyelnek Rám. Ahhoz, hogy felemelhesselek benneteket Atyám Paradicsomának teljes dicsőségébe, törekednetek kell a Velem való tökéletes egyesülés dicsőségére.
Ehhez, Gyermekeim, egy kis időre és türelemre van szükség, mielőtt még teljesen átadnátok Nekem lelketeket. Amint ez megtörténik, az Én misztikus Testem részévé váltok az örökkévalóságig.
Gyermekeim, adjátok át magatokat tökéletesen tiszta Szeretetemnek, és soha nem kell visszanéznetek, vagy félnetek, mert Karjaimban-biztonságban lesztek.
Legyetek erősek hűséges Gyermekeim, még az akadályok láttán is, mert Én soha nem hagyom el szeretett hűséges követőimet. Soha.
Szerető Megváltótok, Jézus Krisztus