Anthony_Kennedy_official_SCOTUS_portrait_810_500_55_s_c1

Anthony Kennedy, az amerikai legfelsőbb bíróságnak az azonos neműek házasságával kapcsolatban egyik igennel szavazó tagja, a Harvard jogi egyetem hallgatósága előtt kijelentette, hogy a házassággal kapcsolatban vallásos meggyőződéssel rendelkező alkalmazottaknak le kellene mondaniuk.
A bíró úgy gondolja, hogy amennyiben egy köztisztviselőnek erkölcsi aggályai vannak a homoszexualitással kapcsolatban, két választása van: vagy betartja a törvényt vagy lemond hivataláról.
A bíró egy hallgatói kérdésre válaszolt, ami azt firtatta, hogy mit kell tennie egy kormánytisztviselőnek, aki nem ért egyet a legfelsőbb bíróság döntésével az azonos neműek házasságával vagy az abortusszal kapcsolatban, illetve, hogy az alkotmány biztosítja-e az ilyen pozícióban lévő állampolgároknak, hogy saját erkölcsi meggyőződésük szerint járjanak el.
Kennedy szerint a válasz, nem, nincs joguk megtagadni a törvény betartását.
Érdekes módon, véleménye alátámasztására Kennedy megemlítette, hogy a Harmadik Birodalom idejében csak kevés bíró mondott le hivataláról.
„Mit gondolnak, hány bíró mondott le a Harmadik Birodalomban?”
A kérdést síri csend fogadta, amire Kennedy három ujjának feltartásával válaszolt.
„Úgy gondolom, hogy nagy tisztelet jár azoknak, akik inkább lemondanak, minthogy olyasmit tegyenek, ami ellenkezik erkölcsi nézeteikkel.”
A bíró elismerte, hogy azok a keresztények, akik a saját erkölcsi értékeik szerint erkölcsileg korruptnak ítélt törvényeket kénytelenek betartatni, erkölcsileg nehéz helyzetbe kerülnek.
„A törvény azonban kimondja, hogy egy köztisztviselő, a törvény által előírt feladatai teljesítéséhez köteles betartani a törvényt.”
Egyes keresztény vezetők ironikusnak tartották azt a feltevést, hogy a köztisztviselők számára az tekintendő erkölcsösnek, ha az erkölcstelenséget követik.
Kennedy arról nem beszélt, hogy a vallásos meggyőződést egyetemes igazságnak tekinti-e.
Mat Staver, a Liberty Counsel elnöke a következőképpen reagált a felvetésre:
„Az igazságtalan törvényeknek ellen kell állni. Az Egyesült Államok történelmében számos példát találunk az erkölcstelen törvényekkel szembeni ellenállásra, még elnökök részéről is.”
„A vallás- és lelkiismereti szabadságot védeni kell,” mondta Staver, hozzátéve, hogy az erkölcsösség éppen az ellenkezőjét követeli annak, mint amit Kennedy hirdet.
„Azok a jogászok vagy bírók mondjanak le, akik figyelmen kívül hagyják az alkotmányt és a saját akaratukat akarják ránk erőltetni.”
A melegpárti aktivisták üdvözölték a bíró észrevételeit. Az Új Polgárjogi Mozgalom nevű online folyóirat szerint „Kennedy nem hagyott játékteret azoknak a Kentucky állambeli tisztviselőknek, akik „vallásos meggyőződésük” figyelembe vételét követelik.”

Forrás: lifesitenews.com