2020. március 31., kedd

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Közel van a Mennyek Országa

2020. 03. 01, Vasárnap
Láttam az üdvözült lelkeket, akik kezükben tartották a Szentírást. Ezek az áldott lelkek azt mondták felém:
„A Mennyben Istent színről-színre látjuk. Megismertük a maga teljességében az Ő igazságait, titkait, amit földi életünkben folyamatosan kutattunk. Mi most is szüntelenül elmélkedünk, szemlélődünk az Ő lényegén, mert Ő egy olyan misztérium, ami kimeríthetetlen.”

Hallottam, hogy a Szentírást felolvassa valaki oly hangosan, hogy mindenütt hallani lehetett. Az üdvözültek így szóltak: „Isten szava örökké él!”

Láttam, hogy az angyalok folyamatosan énekelnek Isten csodatetteiről és arról, hogy a világban Isten mindig győzedelmeskedik a rossz fölött. Ez a mi szemünk elől el van rejtve. Ám az angyalok tökéletesen látják, hogy Isten mikor és hol aratja le győzelmét (ez jelentheti pl. egy bűnös megtérését, vagy azt, hogy valaki életét adta felebarátjáért, egy újszülött csecsemő születését, egy vértanú halálát stb.). Számomra ez hatalmas reményt adott, hiszen a világban a Sátán uralkodik, és mindenütt káosz van a bűn miatt.
Megkérdeztem a drága Jézust arról, hogy mi a célja azzal, hogy oly sokszor megmutatja a Mennyországot. Ő így felelt:
„Leányom, közel van a Mennyek Országa. Keskeny és göröngyös út vezet Atyám Országába, és igen kevesen tartanak ki mindvégig az Én követésemben. Akik kitartottak, azokból boldogok és szentek lettek. Vannak olyan szentek is, akikről semmit nem tudtok. Minden ember földi élete egy zarándokút. Azt akarom, hogy az Én gyermekeim tanuljanak Tőlem és a szentektől. Akinek célja az üdvösség elérése, annak el kell sajátítania a szentté válás útját. Én vagyok a Szentek Szentje, és egyedül Én tehetek szentté bárkit a kegyelmem erejével.”

Mária Magdolna

 

Néri Szent Fülöp

2020. 03. 02, Hétfő
Álmomban egy régi templomban jártam, ahol egy szentéletű pappal találkoztam. Felismertem ezt a személyt, aki nem volt más, mint Néri Szent Fülöp. Egyszerű, fehér ruhában volt és folyamatosan mosolygott, humora pedig kedves volt. Gyerekek voltak mindig körülötte. Fülöp atya megkért engem, hogy legyek mellette és segítsek neki. Miután megtettem, amire kért, látta rajtam, hogy szeretnék vele valamit megosztani. Sírtam a bűneim fölött, mert méltatlannak éreztem magamat Jézus kegyelmeihez. Fülöp atya végül azt válaszolta nekem:
„Leányom, igen mély alázat van benned. Valóban nem vagyunk méltók Isten kegyelmeire, Ő mégis végtelenül szeret minket.”

Mária Magdolna
Jézus válasza a kézbe áldozásról

2020. 03. 08, Vasárnap
A Magyar Katolikus Püspöki Kar kiadott egy hivatalos rendelkezést a koronavírus miatt. Az egyik mondat különösen fontos:
„Kérjük a szentmiséken a kézfogás és a nyelvre áldoztatás elhagyását és a kézbe áldoztatás általánossá tételét...”
Szívem mélyén megkérdeztem Jézustól, hogy hogyan tekintsünk e rendelkezésre és mit tegyünk ebben a helyzetben. Ő így válaszolt:
„Gyermekeim, nemrég azt mondtam nektek: Egyházam számára fájdalmas időszak következik. Íme, a szemetek láttára beteljesedett ez a prófécia. Látom szívetek fájdalmát és hallom aggodalommal teli imáitokat, kiáltásaitokat. Sokan kérdezitek Tőlem, hogy most mi a helyes cselekvés: az engedelmesség vagy az engedetlenség.
Gyermekeim, bármennyire fáj a szívetek, tegyétek fel magatokban a kérdést: azt akarjátok, hogy a lelketek az Eucharisztia által táplálékhoz jusson vagy megvonjátok önmagatoktól az üdvösség forrását? Elsősorban azért adjatok hálát, hogy még köztetek vagyok. Szentséges Szívem vérzik a változtatások miatt, de a legnagyobb fájdalmam az, hogy sokan nem hisznek a szentelmények erejében és az Én valóságos jelenlétemben az Oltáriszentségben. Bizony mondom nektek, hogy aki tiszta hittel, lélekkel, bűnbánattal magához veszi Szent Testemet – még ha koronavírus is lenne köztetek –, Én meg tudlak gyógyítani benneteket. Lesznek templomok, ahol még lehet nyelvre áldozni. Más helyeken azonban kötelezően bevezetik a kézbe áldozást. Elsősorban a városokban lévő templomok lesznek kitéve e szigorú rendelkezésnek, aztán pedig a vidéki templomok következnek. Keressétek azokat a helyeket, ahol még van lehetőség nyelvre áldozni. Ha a közvetlen környezetetekben nem találtok megoldást, akkor a végső megoldás nem más, mint az engedelmesség. Szentelt vizet tartsatok magatoknál egy kis üvegben, ami elfér akár a zsebetekben is. Így meghinthetitek magatokat, mielőtt beléptek a templomba.
Gyermekeim, amikor kézbe fogtok áldozni, Én tudom, hogy ezt külső kényszer hatására teszitek. Mindenképpen táplálni akarom a lelketeket, hogy éljetek. Különbséget teszek a szándék és a cselekvés között. Irántam való szeretetből legyetek engedelmesek! A lázadás nem vezet eredményre. Ne vonjátok meg önmagatoktól a legnagyobb Jót, Engem! Legyen szívetek szándéka tiszta, engedelmes és alázatos!”

Mária Magdolna


Én vagyok az élők és holtak bírája

2020. 03. 09, Hétfő
Jézus: „Gyermekeim, amikor kézbe áldoztok, akkor ne tekintsétek bűnnek ezt a cselekedetet. A II. Vatikáni zsinat számtalan változást jelentett Egyházam számára, pl. a térdeplőket elvették. Ennek ellenére Én, a ti Uratok még mindig köztetek maradtam, mert az üdvösségeteket akarom. Sokan vádoljátok felszentelt fiaimat hitetlenségükért, mégis nincs jogotok fölöttük ítélkezni. Én vagyok az élők és a holtak bírája, ezért az ítélet joga is egyedül Engem illet.
Gyermekeim, legyetek óvatosak, mert Barabás lelkülete még mindig jelen a világban! Ő a békét lázadás és harc útján akarta elérni. Örüljetek, hogy még templomaitok nyitva vannak és egyáltalán magatokhoz vehettek Engem. Adjatok hálát azokért a papokért, akik továbbra is áldoztatnak nyelvre! A rossz sokasága között lássátok meg a jót is, ami az Én gondviselésem jele. Én alázattal elviselem Egyházam rendelkezéseit, kivétel a bűnt. A felelősség súlya nem a ti vállatokra nehezedik, hanem azokéra, akik megírták a rendelkezést. Imádkozzatok, hogy az Eucharisztia iránti tisztelet növekedjen! Imádkozzatok azokért, akik Szent Testemet nem különböztetik meg a kenyértől! Az ő lelkük nagyobb veszélyben van, mint azoknak, akik tiszta hittel és lélekkel fogadnak Engem a szívükbe.”

Mária Magdolna

Az Antikrisztus hatalom iránti vágya csillapíthatatlan

2020. 03. 16, Hétfő
Jézus:
„Gyermekeim, eljön az idő, amikor korlátozott módon fogtok tudni élelemhez jutni, vagy csak szigorú feltételek mellett. A világot előkészítik a fenevad bélyegére, mert az Antikrisztus úgy léphet színre, ha az emberiség az ő bélyegét viseli (homlokukban vagy jobb kezükben). Ő csak úgy kezdheti el az uralkodását, ha a népét már időben térdre kényszerítette. Senkivel sem fognak kivételezni, mert írva van:
Megteszi, hogy minden kicsiny és nagy, gazdag és szegény, szabad és szolga bélyeget viseljen a jobb kezén vagy a homlokán; és senki se vásárolhasson vagy adhasson el, ha nem viseli a vadállat bélyegét: a nevét, vagy a nevének számát. Ez a bölcsesség. Akinek van értelme, számítsa ki a vadállat számát; mert ember száma az, és a száma hatszázhatvanhat (Jel 13, 16-18).”
A mostani állapot fokozatosan fog kiszélesedni. Az Antikrisztus fogát csikorgatva akar színre lépni, mert a hatalom iránti vágya csillapíthatatlan. Az emberiség lassan készen áll az ő személyének befogadására. Az emberek a biztonságuk érdekében önként meg fognak hajolni az új rendszer, az új világvallás előtt, hogy általa életüket megmentsék. Mielőtt ő megmutatkozik nyilvánosan, Én közbe fogok lépni a Nagy Figyelmeztetés által, amely a zűrzavar csúcspontján következik be. Közeledtek ehhez a világeseményhez, amely rövid időre feltartóztatja az Antikrisztust. A Nagy Figyelmeztetés célja az emberiség megtérése és a Sátán uralmának lerövidítése. Imádkozzatok és figyeljétek a jeleket! A próféciák a szemetek láttára teljesednek be.”

A templomok bezárása

2020. 03. 17, Kedd
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia újabb rendelkezéseket hozott, melyből az egyik fontos mondatot szeretném kiemelni:
„A templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell eljárni, ezért a nyilvános liturgia 2020. március 22., nagyböjt 4. vasárnapjától a templomokban szünetel. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani.
Jézus válasza:
„Gyermekeim, templomaitokat bezárják mindenhol, és így nem fogtok tudni szentségekhez járulni úgy, mint eddig. Az egész Mennyország sír, mert Én el leszek zárva tőletek. Akármennyire fáj a szívetek, ne ítéljétek el papjaitokat és püspökeiteket! Ne csodálkozzatok, hogy ezek megtörténnek, hiszen Róma elvesztette hitét! Róma állapota kihat az egész Egyházra, ami elkerülhetetlen számotokra is.
Gyermekeim, nem tehettek mást, minthogy otthon imádkoztok, követitek a Szentmiséket élő adásban, rádióban és mély bűnbánatot gyakoroltok. Most kell igazán lelketek tisztaságára vigyáznotok. Végezzetek lelki áldozást otthonaitokban oly méltóképpen, mintha Szentmisén vennétek részt. Határozatlan ideig fog tartani ez az állapot, de ti legyetek türelmesek és kitartóak! Egy pillanatra se gondoljátok azt, hogy Én nem vagyok veletek, sőt most még közelebb leszek Hozzátok, mert vágyaitokat fokozni fogom az Irántam való szeretetre. Ezt az időt tekintsétek kegyelemnek is, mert most fogjátok igazán átérezni, hogy milyen nagy ajándék a Szentgyónás és Szentáldozás szentsége. A lélek él, és vágya nem szűnik meg az üdvösség tápláléka iránt. Ezt a kegyelmet azok kapják meg, akik napi rendszerességgel áldoztak. Imádkozzatok a hit és remény ajándékáért, mert a Sátán ezt fogja igazán támadni bennetek! El akarja hitetni majd veletek, hogy Én magatokra hagytalak titeket! El akarja venni minden reményeteket, hogy kétségbeessetek! A Sátánt dühíti, amikor az Eucharisztia kerül a középpontba. Minden terve ellenére tudja, hogy Én sok lelket Magamhoz vonzhatok.
Gyermekeim, semmiképpen se vádoljátok Egyházamat, mert nem látjátok, hogy milyen szellemi harc zajlik körülötte. Minden évszázadban voltak világjárványok, és a Sátán mégsem tudta teljesen megakadályozni, hogy Én köztetek legyek. Bízzatok az Én mindenhatóságomban, gondviselésemben és szeretetemben! A legrosszabb helyzetből a legnagyobb jó is keletkezhet. Ne féljetek, csak higgyetek!”
Mária Magdolna

Egyházam fennáll a világjárvány ellenére is

2020. 03. 19, Csütörtök
Jézus:
„Drága gyermekeim, most ebben a fájdalmas időszakban gondoljatok arra, hogy ez kegyelmi időt is jelent számotokra. Lehetőséget kaptok arra, hogy elcsendesedjetek és átgondoljátok az életeteket. Tartsatok mély bűnbánatot, és elmélkedjetek mulasztásaitokon! A Nagy Figyelmeztetés napja egyre közeledik, és a legnagyobb szívfájdalmatokat a mulasztások fogják okozni. Egyházam a rendelkezéseket egyetemessé tette határozatlan időre. A járványt csak hittel, imával és böjttel lehet megállítani.
Gyermekeim, a Sátán angyalaival együtt vígan örvendezik, mert gonosz terveik hamarabb megvalósultak, mint gondolták volna. Ám nem tudják, hogy Én bölcsességemben még ebből a helyzetből is a legnagyobb jót hozom ki. Adjatok hálát, mert most a családok jobban össze fognak kovácsolódni a járvány miatt! Adjatok hálát, mert több időtök lesz megállni és eltöprengeni önmagatokon! Imádkozzatok a bűnösökért, hogy megtérjenek! Akik nem hittek a próféciákban, most lehetséges, hogy hinni fognak. Ez az időszak arra fog tanítani titeket, hogy felismerjétek az élet igazi értékeit, és mélyebb hittel keressetek Engem a szívetekben, mert Én továbbra is ott élek bennetek, amíg nem követtek el súlyos bűnt.
Gyermekeim, angyalaim őrködnek az Eucharisztia mellett. Ők is sírnak, de tudják, hogy az Én gyermekeim a megpróbáltatások ellenére is kitartanak Mellettem. Lesznek, akik távolabb kerülnek Tőlem, mert gyenge a hitük. Mások jobban fognak ragaszkodni Hozzám, mint eddig valaha. Örüljetek, mert az áldozat még nem szűnt meg, hiszen papjaim a maguk csendjében mindennap szentmisét mutatnak be Nekem! Amikor lelki áldozást végeztek, angyalaim misztikusan elviszik hozzátok az Én Szent Testemet, amely üdvösségetek eledele. Hittel fogadjatok Engem, és akkor Én kegyelmemmel betöltelek titeket. Bizony mondom nektek, az Én szeretetem most is töretlen Egyházam iránt, melynek ti is tagjai vagytok. Egyedül a bűn utálatos a szememben, mert megsebez Engem, aki Magam vagyok a szeretet. Én, mint Örök Bíró számon fogom kérni a bűnösöket, mert az ítélet nem fog elmaradni fölöttük sem a Földön, sem pedig a túlvilágon. A pásztor és a nyáj most el van fizikailag választva egymástól. Ez most olyan próbatétel, amilyet az emberiség már átélt a nagy járványok idején (pestis, kolera, spanyolnátha). Egyházam mégis fennállt és ez adjon nektek hatalmas reményt!”

Mária Magdolna

Az emberiségnek Fiam igazságosságának kapuján kell most áthaladnia

2020. 03. 21, Szombat
Láttam, hogy a Szűzanya lábai előtt Magyarország térképe volt elhelyezve, melyet magyar szentjeink imádságos lélekkel körbe térdeltek. A szentek imáival egyesült minden magyar ember imája is, és ennek hatására egy különleges, tűzből álló védőpajzs vette kerül hazánkat. Magyarország őrangyala megjelent mellettem, és így szólt:
„Magyarországot szentjeitek szeretetének védőpajzsa veszi körül, akik szüntelen imádkoznak a Boldogasszony oldalán Jézus szent színe előtt. Ez a védőpajzs megtartja a kegyelemben hazátokat, de ez nem jelenti azt, hogy ti nem részesültök azokban a megpróbáltatásokban, mint a világ más országai.”
Láttam, hogy a mi Urunk, Jézus egy kardot tartott a jobb kezében, melyet Magyarország fölé helyezett. A Szentlélek ezt sugallta nekem:
„Jézus Krisztus, a második isteni személy igazságos kardjának súlyát helyezi Magyarországra.”

Ekkor a Szűzanya szeretett Fia mellé állt, és közbenjárt a magyarokért. Mennyei Édesanyám e látomás után ezt üzente:
„Gyermekeim, Magyarországnak tisztulnia kell. Láthatjátok, hogy a tisztulás folyamata immár elkezdődött. Egy pillanatra se gondoljátok azt, hogy minden imátok, áldozatotok (pl. Szent Korona előtti imádság, közösségben végzett ima, engesztelés), amit eddig vállaltatok, kárba veszett. Ellenkezőleg, szeretett Fiam figyelembe veszi és a magyar nép javára fordítja. A koronavírus hazátokban is lassan elterjedt. A járványt ti sem kerülhettétek volna el. Az emberiségnek most Fiam igazságosságának kapuján kell áthaladnia. Akik esedezve kérték Fiam irgalmát, nem lesz mitől félniük - még ebben a helyzetben sem-, ha továbbra is őszinte, mély bűnbánatot tartanak otthonuk csendjében és elkerülik a halálos bűnt. Elérkezett az ideje annak, hogy magyar népem Isten felé forduljon. Adjatok hálát, hogy kormányotok törekszik arra, hogy ebben a válságos helyzetben is a magyar nép javát szolgálja! A vírus most nagyobb megpróbáltatást jelent számotokra, mint a határaitok védelme.

Gyermekeim, a magyar Egyház döntését alázattal fogadjátok el, még akkor is, ha könnyes szemmel gondoltok a szentmisére. Fiam áldozata örök, így eltörölhetetlen. Ti most nem vehettek részt nyilvános szentmisén (csak virtuálisan), de lélekben ott lehettek Fiam oltára előtt, miképpen a tisztítótűzben szenvedő lelkek is. Isten előtt nincs lehetetlen. Otthonaitok csendjében alakítsatok ki egy szentélyt, ahova méltóképpen meghívhatjátok Fiamat.

Gyermekeim, a mostani időszak a Nagy Figyelmeztetésre készít fel benneteket. Ha körülnéztek, láthatjátok, hogy ez az állapot fog bekövetkezni a Szentlélek eljövetele után (csak sokkal nagyobb változásokkal). Jól használjátok fel az időtöket, és ne tékozoljátok el! Fiam földi Egyháza is időt kapott az elcsendesedésre, tisztulásra. Ti továbbra is Fiam testének tagjai vagytok. A szíveteket (ha Jézus a szívetek királya) nem választhatják el Jézustól, aki összeköt titeket Mennyei Atyátokkal. Én, a ti Édesanyátok veletek vagyok és imáitokat, kéréseiteket továbbítom szeretett Fiamhoz. Édesanyaként látom mennyire féltitek családtagjaitokat a vírus veszélye miatt. Akiknek menniük kell, azokat el kell engednetek. Mások még időt kapnak a megtérésre. Isten dönt minden ember élete fölött. Ne féljetek, mert édesanyai oltalmam veletek van.”
Mária Magdolna

Lelki áldozás

2020. 03. 25, Szerda
Irgalmasság órájában (15:00-16:00)

A rózsafüzér imádkozása alatt őrangyalom lélekben elvitt egy templomba. A tabernákulum két oldalán szeráf angyalok álltak, akik őrizték az Eucharisztiát. Láttam, hogy a tabernákulum, ajtaja kinyílt és a Szentostyák fényben ragyogtak. Az Úr Jézus megjelent és így szólt:
„Gyermekeim, ez az óra a halálomra emlékeztet titeket. Ebben az órában irgalmam és kegyelmem átölel minden embert, aki méltó tisztelettel, hódolattal és imával Felém fordul. Azt akarom, hogy ez az óra legyen a bűnbánattartás és a lelki áldozás ideje is. Most a koronavírus miatt nem gyűlhettek össze közösségben, de lelki értelemben újra együtt imádkozhattok és együtt járulhattok lelki áldozáshoz, ami misztikusan össze fog kötni Velem titeket. Természetesen mindenkinek szabad akarata van, és választhat más időpontot is pl. amikor élőben közvetítik a Szentmisét a tévében, rádióban vagy az interneten.

Gyermekeim, az irgalmasság órája nemcsak a haldoklók órája, hanem a ti órátok is. Ha együtt imádkoztok egy időpontban, akkor kegyelmem különösen megerősít titeket a rátok váró nehéz időszakban, amely nem múlik el egyhamar. Olaszország élő példa arra, hogy a koronavírus milyen következményekkel jár. Magyarország is kiveszi a részét a világválságból és az abból fakadó megpróbáltatásokból. Ebben az órában egységre hívlak titeket, mert csak közös erővel, imával kerülhettek ki győztesen a próbatételekből. Imádkozzatok arra a szándékra, hogy ez a megpróbáltatás a magyar nép lelki-testi megújulására szolgáljon! Vannak gyermekeim, akik nem tudják, hogy miképpen járuljanak lelki áldozáshoz, amely Nekem is kedves. Azt kérem minden gyermekemtől, hogy a lelki áldozás előtt indítsa fel önmagában a bűnbánatot lelkiismeretvizsgálattal együtt, melyben segítséget jelent ez az ima:

„Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.” (Szentmise elején szoktuk imádkozni)
Amikor ezt elmondtátok, akkor mondjátok el mellé a Kyrie-t és a kafarnaumi százados szavait:

„Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj,
hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.”
Miután mély bűnbánatot tartottatok, Én misztikusan megáldoztatlak titeket, ha hittel fogadtok Engem. A lelki áldozás nem helyettesíti a valóságos Szentáldozást, ám kegyelmem kimeríthetetlen és Előttem nincs lehetetlen. Megadom nektek a kegyelmet, hogy a hit, remény és szeretet erényében növekedjetek. Szentséges Szívemből pedig kiemelek egy égő lángot, melyet a szívetekbe helyezek azzal a céllal, hogy szüntelen vágyakozzatok Utánam. Azt a szent vágyakozást adom nektek, melyben a szentek is részesültek. Ők egész életükben Velem akartak lenniAz egyesülés pillanata pedig fokozta bennük az Irántam való szeretetet. A szentek életében is előfordult, hogy nem tudták mindennap magukhoz venni Szent Testemet, de mégis kitartottak Mellettem és az ördög megszégyenülten távozott."
Aki szeretne más imát, imádkozhatja a lelki áldozás azon imáit is, melyet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ajánl mindenkinek:
Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak.
Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni,
jöjj, legalább lelki módon, a szívembe!
Magamhoz ölellek, mintha már ott lennél, és teljesen egyesítem magamat Veled.
Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled! Ámen.


Vagy:
Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből.
Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban,
hogy Veled élhessek.
Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre!
A mi Urunk, Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!
Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen.
Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.
Mária Magdolna

Szent Péter és a viharos tenger

2020. 03. 29, Vasárnap
Az Úr látomásban az Egyház állapotát mutatta nekem. Láttam, hogy a Szent Péter-bazilikát – misztikus értelemben – egy viharos tenger veszi körül. A tenger hullámai elárasztották Rómát és vele együtt Európát is. A tenger sok áldozatot magával sodort. Láttam néhány csónakot, amelyben az emberek rózsafüzért imádkoztak. Más csónakokban papok imádkoztak az Eucharisztia jelenlétében. A viharos tengerben sokan kiáltottak segítség után. A legtöbb ember elmerült, mire odaért a segítség. De néhányan időben megmenekültek. Számos csónak kezdett vízzel megtelni, de valamilyen erő fenntartotta őket. A tomboló viharban Szent Péter jelent meg, és így szólt:
„Gyermekeim, az Egyház most azt az állapotot éli át, melyet én is átéltem az apostolokkal együtt a Galileai-tengeren. Félelmünkben így kiáltottunk: „Uram, ments meg minket! Nem törődsz azzal, hogy elveszünk?” (Mt 14, 24-33) A világban hitetlenség uralkodik. A templomok üresen állnak. Európát az újpogányság lepte el, miközben Jézus Krisztus Egyháza háttérbe szorult. Ne csodálkozzatok azon, hogy újabb világjárvány sújtotta Európát és a világot! A járványnak sok halálos áldozata lesz, és akik lebetegszenek, lehetőséget kapnak a megtérésre. A félelem és kétely időszakát élitek most. Az Úr ezt kérdezte tőlünk: „Miért féltek ennyire, ti kicsinyhitűek? Hol van a ti hitetek?” Teljes hittel, bizalommal hagyatkozzatok Jézusra, aki nem feledkezik meg rólatok egy pillanatra sem. A megpróbáltatás során higgyetek abban, hogy Ő hatalmas és kegyelme túlárad a bűn ellenére is.
Gyermekeim, a bűn embere már készen áll az uralkodásra. A Sátán általa fogja megpecsételni a hatalmát. Akik őt követik, már elkészítették neki a trónt, amelyen uralkodhat. Imádkozzatok, mert ő a keresztények sokaságát is meg fogja téveszteni azzal, hogy az igaz messiásnak vallja magát! Rómában a káosz eluralkodott, és természetfeletti csapások, égi jelek érik. Figyeljétek a jeleket, mert abból sok mindenre következthettek. Én, Szent Péter, a kőszikla, látom az Egyház halálát és ugyanakkor a föltámadását is, mely Krisztus dicsőséges eljövetelének napján fog beteljesedni. A nap és az óra előttem is ismeretlen, de azt tudom, hogy közel van. Azon a napon a sátán az Isten elleni küzdelmében csakis vesztesen kerülhet ki.”

A tisztulás kegyelem, nemcsak büntetés

2020. 03. 30, Hétfő
Irgalmasság órájában
Jézus: „A lelki áldozás során az Én békémet adom nektek. Az őszinte, mély bűnbánat által Szent Véremmel megtisztítalak titeket. Az Én különleges Erőm tölti be a lelketeket-testeteket. Éljetek a lelki áldozás és az általános feloldozás kegyelmével, amely erősíti a szívetekben az Irántam való hitet és szeretetet! Sokan aggódtok hazátok miatt. Akik meghalnak, kegyelemben részesülnek, mert nem kell átélniük mindazt, ami még ezután következik. Akik hosszú ideig szenvednek, nem tudják, hogy a szenvedés érdemszerző lehet számukra. Imádkozzatok, hogy a bajban felismerjék, hogy Nélkülem nem lehet teljes az életük! Ebben az órában engeszteljetek az Eucharisztia ellen elkövetett bűnökért is, amellyel súlyosan megsértenek Engem. Édesanyám veletek van, mint Királynő az ő népével. Ő közel van hozzátok, és most is Hozzám akar vezetni titeket. Palástját nyújtja nektek, hogy oltalmában részesülhessetek. Magyar kormányotok igencsak próbára van téve. Támogassátok őket imáitokkal, és kérjétek, hogy Szentlelkem vezesse őket a döntéseikben! Magyarország nem pusztul, hanem tisztul. A tisztulás kegyelem, nemcsak büntetés.”


Engesztelő imádság a káromkodások és az istentelen beszédek bocsánatáért:
Áldott legyen az Isten!
Áldott legyen szent neve!
Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember!
Áldott legyen Jézus neve!
Áldott legyen szentséges Szíve!
Áldott legyen drága szent Vére!
Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb Oltáriszentségben!
Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek!
Áldott legyen Isten fölséges Anyja, Mária!
Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása!
Áldott legyen dicsőséges mennybevétele!
Áldott legyen Szűz Mária szent neve!
Áldott legyen Szent József, Mária tisztaságos jegyese!
Áldott legyen Isten az ő angyalaiban és szentjeiben! Ámen.

Loyolai Szent Ignác imája, ami segít nekünk jobb emberré válni és közelebb kerülni Jézushoz:
Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg engem!
Krisztus oldalából kifolyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád,
és szentjeiddel dicsérjelek téged,
mindörökkön-örökké.
Ámen.

Mária Magdolna