2012. március 3., szombat

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Isten, az Atya: Figyelmeztetés a sátáni kultuszokra és a New Age tanaira vonatkozólag

2012. március 2., péntek, 12:20
Leányom, a végső megtisztulás során, az emberiség megpróbáltatásai egyre fokozódnak, amelyre - még szeretett Fiam, Jézus Krisztus Második Eljövetele előtt - szükség van.
A Föld fel fog erre - az Általam megígért dicsőséges eseményre - készülni, amely a legnagyobb ajándék a Paradicsom megteremtése óta.
Nagy várakozással várjatok erre az eseményre, mert ez az Új Paradicsom olyan valóság, amelyre minden férfi, nő és gyermek törekedni fog.
Úgy készüljetek fel, hogy ti magatok, családjaitok és barátaitok alkalmasak lehessetek arra, hogy az Én Új Királyságom földjén járhassatok, amely drága szeretett Fiam, Jézus Krisztus uralma alatt fog állni.
Ha ezt a kérést figyelmen kívül hagyjátok, el fogjátok veszíteni jogos örökségeteket.
Ha csak egy percre is bepillanthatnának a bűnösök ebbe a dicsőséges teremtett valóságba, akkor a földre rogynának, és könyörögnének azért a kegyelemért, hogy beléphessenek a kapuin. 
Egyedül csak azok lesznek képesek arra, hogy ezt az új, békés és dicsőséges létet élvezzék, akik egyszerű és tiszta szeretettel vannak Irántam, Mennyei Atyjuk és szeretett Fiam, Jézus Krisztus iránt.
Sajnos a sátán, sok gyermekem lelkét befeketítette, így ők képtelenek lesznek arra, hogy megkülönböztessék az igazságot a koholmánytól.
Leányom, szörnyű hazugságok kerülnek a világba a sátáni kultuszok és a New Age tanításai által.
Azok a szegény gyermekeim, akiket elcsábítottak a hazugságok, melyeket színes délibábként fogalmaztak meg, egy új bolygó létezésében hisznek.
Nekik egy másfajta Paradicsomot ígérnek. De az nem létezik.
Amikor a sátán elcsábítja és megnyeri azok lelkét, akik hisznek benne, akkor az örökkévalóságig kínozni fogja őket.
Ha látnátok az arcukon azt a rémületet, amikor a haláluk után a sátán karmai között találják magukat, kettészakadna a szívetek.
Mivel ők annyira szerencsétlenek, fontos, hogy figyelmeztessétek ezeket a lelkeket mindarra a gyötrelemre, ami előttük áll.
Imádkozzatok értük. Ne hagyjátok abba soha. Sok esetben csak az áldozatként önfelajánlott lelkek szenvedései menthetik meg őket a pokoltól.
Azokhoz szólok, akik hisznek Bennem, az Atyaistenben: most arra kérlek benneteket, hogy mondjatok ellen a hamis isteneknek, a hamis bálványoknak, a hamis tanoknak, a jövendőmondóknak és a New Age tanainak, amelyek egybevéve a semmire vezetnek.
Mindezt a megtévesztés királya, a sátán, a ravasz hazug hozta létre.
Semmitől sem fog visszariadni, hogy elszakítson Tőlem benneteket, drága gyermekeimet.
Kérlek benneteket, gyermekeim, hogy imádkozzatok ezekért a lelkekért, mely megvigasztal Engem, szeretett Atyátokat. 
Vigasztaljatok Engem. Idővel majd meg fogjátok érteni Mennyei Királyságom misztériumát.
Isteni Akaratom misztériuma időben kinyilatkoztatásra kerül majd.
Idővel, hűségetek és szeretetetek által segíteni fogtok Nekem, hogy végre családom az Én Királyságomban egyesüljön, amely - már a kezdettől fogva - minden gyermekem számára meg volt teremtve. 

Köszönöm, leányom, szenvedésedet. Köszönöm, gyermekeim, hogy válaszoltatok Mennyei hívásomra.
Most áldásom teljességébe részesítelek benneteket, de azt nektek kérnetek kell Tőlem:

„Mennyei Atya, segíts nekem kicsivé lennem, mint egy gyermek a Te Szemeidben.
Kérlek, áraszd rám kegyelmeidet, mert csak így tudok hívásodra válaszolni, minden gyermeked megmentése érdekében. Ámen.”

A ti szeretett Mennyei Atyátok
A legmagasságosabb Isten