2013. október 14., hétfő

Ruhájuk alig van, botrányuk viszont annál több: a magukat szinte kényszeresen romlottnak beállító sztárok nem csak a saját életükkel játszadoznak: több százezer, értük rajongó tinédzsernek mutatnak akaratlanul is példát.Forrás: AFP
Megszokottá váltak a botrányaik
Régebben még a szexfüggő, élvhajhász embereket nevezték hiperszexuálisnak, de manapság már inkább azokra a viselkedésjegyekre értjük, melyek egyes fiatal sztároknál fordulnak elő: alig valamit takaró ruhában öltögetik a nyelvüket, fogdossák magukat vagy a táncosaikat, és láthatóan mindent elkövetnek annak érdekében, hogy észrevegyük, ők bizony szexualitással bíró lények. Táncuk már nem különböztethető meg a bordélyok showműsoraitól, dalszövegeik hemzsegnek a káromkodásoktól, miközben dalaikat milliók hallgatják. Az MTV díjátadóján Miley Cyrus, akiért annak ellenére, hogy már nem tinilány, kislányok milliói rajonganak továbbra is, botrányosan lenge öltözékben jelent meg, és lejtett furcsa párzási táncot. Klipjeiben anyaszült meztelenül látható, s szinte minden nap címlapra kerül valamilyen erős szexuális tartalmú megnyilatkozásával.

Miley Cyrus is egy elmeprogramozot t. Mint a zeneipar nagy része. Ezzel az egyre jobban ránk erőltetett szexualitással pedig azt próbálják elérni, mint annak idején az 1960-as 1970-es években a droggal, hogy szokjanak rá az emberek, és még jobban torzuljon el a kultúra.
Miley Cyrus nincs egyedül
Miley azonban - akárhogy is igyekszik - nyomába sem ér Rihannának, aki faarccal nyúl magához szinte bárhol és bármikor, felöltözni nem igazán hajlandó, nap mint nap botrányos fotókat oszt meg magáról, nyíltan vállalja, hogy alkohollal és droggal él, s már sikerült megszereznie a pop mérgező hercegnője címet is. Láthatóan kiválóan megél abból az alaptézisből, mely szerint szexszel mindent el lehet adni.
Ami azonban a leginkább aggasztó, hogy ezt a viselkedést a 18, sőt, a 16 éven aluli kislányok is sokszor menőnek és követendő példának tartják. Dionne Taylor büntetőjogi szakértő szerint a botrányos viselkedésű sztárok rombolják az átlagos lányok önbizalmát. Szerinte ettől nemcsak a lányok önbizalma csökken, de tanulmányi eredményeikre és későbbi elhelyezkedésükre is hatással lehet.
A szupersztárság kevés: szexikon akarok lenni!
Dr. Rusz Edit szexuálpszichológus egyetért a szakértővel: "A sztárok világában az utóbbi időben egyre jobban elharapózott a szexualitás. A tehetség, a sztárság, a szépség mellett még szexikonként is óhajtanak tündökölni. Ők nemcsak szupersztárok akarnak lenni, hanem szexszimbólumok is. Ennek következtében nem ritka, hogy olyan "szakértői véleményeket" osztogatnak fölényesen, amely az ő szexuális túlfűtöttségüket reklámozza, bár - őszintén szólva - ezek nem mindig fedik a valóságos szexualitásukat. Viszont olyan szinten kitárulkoznak a színpadon, mely sikeresen fokozza a népszerűségüket, és olyan kívételes nőnek állítja be őket, akikért a férfiak mindent megtennének.

Rihanna
Egy egészséges exhibicionizmus - természetesen - fontos a sztároknál, de az nem igaz, hogy ők bármit megtehetnek. Az önjelölt szexikonok tehetsége iránt érzett elismertség áttevődik egy "értéktelenebb" nemiség irányába, vagyis Rihanna és társai feláldozzák a tehetségüket a szexuális kisugárzásért, és ezért ambivalens érzéseket táplálnak fiatal rajongóikban. Mindent és bármit megtesznek a sikerért, ami azt jelzi, hogy intelligenciájuk nem áll a lehető legmagasabb szinten, és nem bíznak a saját tehetségükben, mivel túlzott testiséggel próbálják azt fűszerezni.
A tinédzserek pedig, akik amúgy is állandó konfliktusban állnak önmagukkal, a szülőkkel, a felnőttekkel, a világgal, és persze szépek, híresek és szexisek kívánnak lenni, odáig juthatnak a sztárok ilyen jellegű magamutogatása miatt, hogy elhagyva a tehetség iránti vágyat, elegendőnek tartják, ha a szexuálisan túlfűtött viselkedéssel tűnnek ki társaik közül. Megcéloznak egy olyan jellegű káros exhibicionizmust, amelyhez nem köthető semmiféle tehetség, és bekerülnek egy olyan társaságba, ami ez alapján a viselkedés alapján ítéli meg őket, és a jövőben - ha egy darabig pozitív érzéseket mozgósít is - előbb-utóbb értéktelen használati tárgyként kezeli őket. Nem ismerik meg a lelki, érzelmi kötődés szépségét, erkölcsi értékrendjük elferdül, és megharagszanak a világra, hisz ők is "csak" azt teszik, mint kedvelt ideáljaik és ők a sztárokkal ellentétben mégis elbuknak.
Így keverednek össze a még éretlen fiatalok fejében a hamis illúziók. A sztárok pedig arra nem gondolnak, hogy a tehetségükkel felkeltett figyelem mellett a romboló viselkedés, szexuális kitárulkozás milyen mérvű elferdült moralitást sugall a fiataloknak."

Life

Magyarok Nagyasszonyának ajánlották Miskolc városát

Október 12-én a miskolci minorita templomban mutatott be szentmisét Ternyák Csaba egri érsek. A város papságának kérésére, a hit éve alkalmából, a város védőszentje, Szent István király példája nyomán felajánlotta Miskolcot, vezetőit és lakosait a Boldogságos Szűzanyának, a Magyarok Nagyasszonyának. Az eseményről Gróf Lajos írt beszámolót.
A szentmise eléjén, köszöntőjében Szarvas Péter kerületi esperes, a Szent Anna-templom plébánosa elmondta: egy évvel ezelőtt kezdték el tervezni a hit éve miskolci programjait. „Sok szép rendezvényen túl vagyunk már, igyekeztünk megszólítani hónapról hónapra a város híveit, lakóit. Ma egész évi ünnepünk legjelentősebb eseményéhez érkeztünk. Szent István király, emberi erejét gyengének érezve, halála előtt égi pártfogót keresett nemzetünk számára. Hitének megnyilvánulása volt az az esemény, amikor a Szűzanyának felajánlotta népünket, nemzetünket. Mi ma hitünket nyitjuk meg az égiek előtt, és kérjük Magyarok Nagyasszonyának pártfogó segítségét” – fogalmazott Szarvas Péter. Megköszönte Ternyák érseknek, hogy elfogadta a meghívást és a felajánlás megtételét.
A főpásztor kifejezte: nagy örömmel fogadta a kezdeményezést, „hogy együtt ünnepeljünk a hit éve alkalmából a miskolci hívekkel, hogy a várost, az itt élő vezetőket, pedagógusokat, iskolákat, családokat, híveket, plébániákat felajánljuk a Boldogságos Szűzanyának, ahogy azt első szent királyunk tette, hogy felajánlásunkat ő vigye tovább az Úristennek. Ezen a szentmisén imádkozzunk városunkért, minden lakójáért, hogy meg tudjuk újítani lelkesedésünkkel, meggyőződésünkkel, mély hitünkkel ennek a városnak az arculatát.
Tudjuk, nem az számít, hányan vagyunk. Isten szemében az Ószövetségben sem az számított, amikor tíz igazért megmentett volna egy várost, hanem hogy legyenek olyanok, akik valóban az Istent tekintik életük középpontjának. A mai napon erről szeretnénk tanúságot tenni, hogy mi, akik itt vagyunk és a mi családunk mindent megtesz az Istenért, mindenre képes az Istenért. Egészen biztos, hogy ezt a mi felajánlásunkat és áldozatunkat elfogadja, nemcsak miérettünk, hanem az egész városért is. Mindenkiért imádkozunk tehát ebben a szentmisében” – hangsúlyozta az egri érsek.
A szentmisében e szavakkal ajánlotta fel Miskolc városát és minden lakóját Magyarok Nagyasszonyának:
Mindenható örök Isten! Kérünk, őrizd meg kedves magyar hazánkat minden külső és belső veszedelemtől, és a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriának, Magyarország nagyasszonyának, Szent Péter és Pál apostolnak, Szent István első, apostoli királyunknak és minden szentednek könyörgése által adj magyar népednek egységet és békességet. Távolíts el tőlünk minden háborúságot és tévelygést, hogy anyaszentegyházadnak hite szerint Neked mindvégig bátorságos szabadsággal szolgáljunk.
Áldd meg Miskolc városát, áldd meg városunk vezetőit, áldd meg városunk papjait, áldd meg az itt élő családokat, áldd meg a legkisebbeket. Neked ajánljuk mindannyiukat. Neked ajánljuk e városban élő minden embert. Kérünk, áldj meg bennünket, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.


(Egri Főegyházmegye)

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Ti nem ismertek Engem, mivel nem ismertek fel Engem


2013. október 13. vasárnap, 18:00
Drága szeretett leányom, amikor ti, akik elhagyatottnak érzitek magatokat és bizonytalannak a világ iránti Szeretetemet illetően, soha nem szabad feladnotok, hogy hívjatok Engem, hogy segítsek nektek.
Időről időre a reménytelenség, a félelem és a magány érzését fogjátok érezni, amennyiben betartjátok Szent Szavamat, mely a Szentírás által a világnak adatott. Még most is, amikor Szent Evangéliumomat még mindig bemutatják nektek, nagyon elszigeteltnek fogjátok érezni magatokat, mivel csak kevés ember ülteti azt gyakorlatba, amit Szent Szavam által tanítottam nekik.
Ha azt mondjátok, hogy szeretitek felebarátotokat, és mégis rágalmazzátok őt, ti akkor is Hozzám tartoztok. Ha azt mondjátok, hogy hisztek a Tízparancsolatban, de ti azokat a saját életmódotoknak megfelelően igazítjátok, akkor vakok vagytok az Igazságra. Ha elfogadjátok az Általam nektek adott Szentségeket, de megszegitek azokat, akkor ti megsértetek Engem. Amikor Szent Igémet másoknak hirdetitek, és magatokat előtérbe helyezvén azt mondjátok, hogy ti Isten Szemében méltóbbak vagytok, mint ők, akkor megbántotok Engem. Amikor azt a kijelentést teszitek, hogy Isten Szavának nincs jelentősége egy modern világban és azt alkalmassá kell tenni, hogy elnyerje egy szekuláris világ tetszését, akkor ti Isten Arcába köptök. Amikor úgy vélitek, hogy a Rólam való tudásotok felülmúlja Szent Szavamat, ahogyan azt most ezeken az Üzeneteken keresztül adom nektek, és hogy azokban hibák vannak, akkor ti figyelmen kívül hagyjátok az Igazságot. Ti nem ismertek Engem, mivel nem ismertek fel Engem.
Tehát, még közületek azok is, akik egyetértenek azzal, ahogyan ti Szent Szavamat értelmezitek, de elutasítanak Engem ebben a Küldetésben: ti már elhagytatok Engem. Nektek különösképpen hívnotok kell Engem, hogy segítsek nektek, mert Nélkülem semmik vagytok.
Jézusotok

NAGYFALUI ÜZENET, 2013 OKTÓBER

213- A SZŰZANYA MEGJELENÉSÉRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE - OKTÓBER
"Boldog vgay, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked!" (Lk. 1,45)
A Szentírásból a Jelenések könyvének 12. fejezetében elmélkedjük át Szűz Mária és Szent Mihály győzelmét a sárkány felett.
Havi mottó: "Angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadon!" (90 Zsolt, 11)
Havi imaszándék: azért fohászkodjunk, hogy e hónap folyamán és a hátralevő életünkben az Őrangyalok iránti szeretetben növekedjünk!


A mennyei Atya tanítása 2013 októberében

"Szeretett Teremtményeim!" Ebben a hónapban a jó és a rossz angyalokról beszélek nektek.
Mit kell tudjatok általában a jó angyalokról? A jó angyalaim tiszta szellemek, akiknek testük nincsen! Ők amikor különleges küldetésben vannak fátyolszerű, látható alakot ölthetnek magukra. Ráfáel arkangyal, aki az ifjú Tóbiást kisérte az útján egy előkelő zsidónak az alakját öltötte magára. Szent Fiam sírjánál az angyalok ifjak alakjában, Szent Fiam Mennybemenetelekor fehér ruhában, férfiak alakjában voltak. Szent Fiam Születésekor, Szent Péter apostol kiszabadulásakor, mennyei fényességben jelentek meg. Jó angyalaim felsőbbrendű lények, akiket nagy ismerettel és erővel ruháztam fel. Földi teremtményeim bármeilyen tökéletesek, lehetnek tökéletesebbek, az angyalaim a célnál vannak, további tökéletességre nem tehetnek szert. Angyalaim változatlanok. Földi teremtményeim még elveszíthetik az üdvösségüket, az angalaim, akik a próbán már átmentek már nem. Ha kitartotok a keskeny úton, részesei lehettek angyalaim boldogságának. Angyalaimat a sajaát dicsőségükre, saját boldogságukra valamint a szolgálatra teremtettem. Jó angyalaim az emberekre az örök üdvösség megszerzésében segítik.
Mit kell tudjatok Őrangyalaitokról? Azokat az angyalokat, akik őriznek titeket Őrangyaloknak nevezem. Tudnotok kell azt, hogy Őrangyalaaitok boldogan állnak a ti rendelkezésetekre. Számukaz a legörvendetesebb dolog, ha egy lelket is megmentenek az üdvösségre. Örömmel mondog nektek azt, hogy minden embernek, családnak, városnak, országnak, nemzetnek ... van Őrangyala. Az őrangyalaim jó gondolatokat sugalmaznak és az akaratokat jóra serkentik. Az Őrangyalok imádságaitokat, böjtjeiteket, jócselekedeteiteket elém hozzák. Őrangyalaim által megtudhatjátok rátok vonatkozó Akaratomat, ugyanúgy mint Ábrahám, Zakariás és Szent Leányom, Mária. Tudnotok kell azt, hogy az Őrangyalok megjelenése először félelmet kelt, de azután örömmel tölt el titeket. A gonosz lelkeknél ez fordítva szokott történni. A jó angyalok embei alakban, a gonosz lelkek legtöbbször állatok alakjában jelennek meg. Az Őrangyalok oltalmát úgy biztosíthatjátok, ha szent életre törekedtek, tisztelitek, szeretitek őket és naponta kéritek a segítségüket. Számíthattok minden nap az Őrangyalaim segítségére. Ők védelmetik az életeteket, a veszélyben - kísértésben segítenek és a halálotok pillanatában az Égbe röpítenek titeket.
Mit kell tudjatok a gonosz lelkekről?
Ők kezdetben nagyon kedvesek voltak, a Szentlélek lakott bennük! Egy idő után, amikor felfedtem előttük az ember teremtését, megváltását és ehhez kértem a segítségüket, sokan kevélységből Ellenem és angyalaim ellen fordultak és ezért büntetésből az örök kárhozatra kerültek. Ők a próbát nem állták ki. A gonosz lelkek vezére Lucifer! Ők nincsenek mind a pokolban, időnként a Föld körzetében vannak és a világ fejedelmeként a rosszra akarnak befolyásolni titeket. Az utolsó ítélet napján lesznek végleg megítélve és akkor az emberiség előtt fog ismetté válni a gonoszságuk és büntetésük. Szent Fiam Megváltása sajnos rájuk nem vonatkozik. Vigyázzatok arra, a gonosz lelkek nem barátaitok, nem jóakaróitok, hanem ellenségeitek, akik irigységből a bűnre csábítanak titeket, hogy ti is a kárhozatba jussatok. Ők nem akarják azt, hogy a Mennyben elfoglaljátok a helyüket. Akik hallgatnak a világosság angyalára, mert a jó látszatában tűnik fel, azokat megfossza vallásuktól, szabadságuktól, lelki békéjüktől és végső soron az Örök Boldogságtól. Azért gyűlöli az Egyházat és szolgáit, mert azok lerombolják az ő hatalmát és a lelkeket kiveszik az ő uralma alól. Én arra kérlek titeket, hogy ne féljetek a gonosz lélektől. Ha féltek tőle, ő ordító oroszlánná válik, ha nem féltek tőle nyuszikává válik. Ha az Én parancsaimat megtartjátok és a bűnbe nem egyeztek bele a gonosz lélek kárt nem tud okozni nektek. A gonosz lélek láncra kötött kutya, csak odáig mehet, ameddig a lánca engedi. Csak azoknak áérthat, akik vakmerően közel mennek hozzá. Ő olyan halász, aki bevetette a horgot a vízbe (a világba), de a halakat nem kényszerítheti, hjogy a horogra kapjanak. Én arra kérlek titeket, a gonosz bármikor kisért, azonnal imádkozzatok és határozottan utasítsátok el! Valójában, csak a bűn által nyerhet a gonosz lélek hatalmat felettetek. Kivételesen, amikor egyeseket meg akartok tisztítani, megengedem, hogy megalázza őket a gonosz. Ha kitartanak választottaim a küzdelemben, nagy tökéletességre jutnak. Soha ne felejtsétek el senki a világon nem kap erején felüli kisértést és keresztet sem. Ez éltessen titeket a támadások közepette.
Befejézésül
arra kérlek titeket újra, hogy minden nap kérjétek a jó angyalok segítségét, mert csak ezáltal tudnak hatékonyan segíteni nektek. Ugyanakkor tanuljatok meg azonnal ellenállni a gonosz léleknek, amikor kísért titeket. Ezáltal ti lesztek győztesek! Győzelmetek érdekében, minden nap használjátok Egyházam segítő eszközeit: Szent Fiam és Szent Lányom segítségét kérjétek, higgyetek a szentségek és a szentelmények erejében, gyónjatok és áldozzatok rendszeresem, értékeljétek a lelki közösséget, zarándokhelyeket, kilencedeket, szenvedéseiteket ajánljátok fel a gonosz lélek megkötözéséért... Ha ezen a keskeny úton haladtok a győztesek megszámlálhatatlan táborába fogtok tartozni. Most megáldalak titeket, az egész Szentháromsággal a bátorság lelkületével!!!


Konkrét feladatunk: útra induló szeretteinknek mondjuk: "Az Isten Angyala kísérjen téged" (Tób. 5,21)!


VISSZATEKINTÉS 2013 SZEPTEMBERÉRE
Mit üzent a Szűzanya a szeptember első napjaiban? "Szeretett fehér rózsácskáim!!! Ne felejtsétek el, hogy édesanyátokként szeretlek titeket. Megköszönöm, hogy áldozatot vállalva eljösztök engesztelni a Szentháromság Hegyére! Nemsokáre eljön a nagy ünnep számotokra, amikor az Isten Akaratából látni és hallani fogtok Engem!!! Ez, egész életetekben felejthetetlen kegyelem lesz és egyben Égi jutalom is kitartásotokért. Megjelenésem alkalmával, az Égből lehozom mindazokat a kegyelmeket, amelyekre nektek és szeretteiteknek szükségetek van. Addig is törekedjetek úgy élni, hogy a Szentháromság legyen megelégedve veletek. Tanuljatok meg a bűnre nemet mondva, az erényekre igent mondva folyamatosan kegyelmi állapotban maradni. Szeressetek mindenkit, még az ellenségeiteket is. Elégedett vagyok veletek, ha Szent Fiam által megengedett fizikai és lelki szenvedéseket békésen élitek meg. A legjobb úton haladtok, ha komoly engesztelő lelkülettel mindent felajánlotok az egész emberiség jobbra fordulásáért, a purgatóriumban lévők kiszabadulásáért és a gonosz lelkek megkötözéséért! Befejezésül arra kérlek titeket, hogy minden este, a lefekvés előtt tegyétek fel mgataoknak a kérdést: "Vajon a Szentháromság ma megvolt-e velem elégedve?" "
Mi kell jellemző legyen az igazi engesztelőkre? Ők, Isten segítségével megtanulják, hogy az ellenkezőjét tegyék, amit a világ fiai tesznek. Amikor látják, hogy a világ fiai: gőgősek, széthúznak, haragot tartanak, ők tudatosan alázatosságra, szeretetegységre és kiengesztelődésre törekednek. Amikor az engesztelők látják, hogy a világ fiai: Isten ellen, Isten nélkül, irigységben, káromkodásban, részegeskedésben, anyagiasságban élnek, ők tudatosan Isten mellett döntenek az Isten dicsőítésükkel, józan életükkel, maradandó kincseket gyűjtve mennek előre. Amikor a világ fiai szeretik az önpusztító eszközöket: a cigarettázást, szeszes italokat, drogot, túlzott munkát ... ők tudatosan vigyáznak testükre, amely a Szentlélek temploma, amelyet fel fog támasztani az Úr. Amikor a világ fiai a paráznaság, a házasságtörés, a test bűnös kiélői, a világosság fiai a testi és lelki tisztaságot szeretik. A világ fiai: pesszimisták, reménytelenek, uralkodnak egymás felett, engedik , hogy a gonosz lélek vezesse őket, a világosság fiai optimisták, szolgálnak és a Szentlélek vezeti őket. A világosság fiai nem értékelik az életet, a halál kultúráján dolgoznak: abortálással, eutanáziával, öngyilkossággal, gyilkossággal, háborúval; a világosság fiai az élet kultúráját építik. Az igazi engesztelők jelmondata: "Contra torrentem! Szemben az árral, a világ szellemével!" Ha erre képessé válunk, igazi engesztelőkké, keresztényekké válunk.
Miért szeretik az engesztelők a családfa gyógyítást? Ekkor lehetőségük, hogy lerendezzék önmagukat és szeretteiket a bűnbánat, a szabadító és gyógyító ima által. Ez alkalommal mise kilencedekkel és mise gregoriánok sorozatával lerendezik az őseiket, hogy a múltból csak áldás jöjjön feléjük. Ekkor lerendezik az abortált, elvetélt és lefagyasztott magzatokat is. Ekkor lerendezik a házaikat, útjaikat, amelyek a gonosz uralma alá kerültek. A családfa gyógyítás által megismertetjük a lélekmentő eszközöket és azok használatára bátorítjuk az engesztelőket. A közös misefelajánlás és közös engesztelés által rendkívüli kegyelemben részesülünk. Ezért szeretik az engesztelők a családfa gyógyítást, amely ezután három hónaponként lesz.
Bocs József piarista atya tanúságtétele: 1950-ben földműves családban születtem. Egy bátyám van. Édesapám vallásosabb családjából, három pap lett. Édesapámnak mindig csodáltam a szelídségét. Édesanyám is mélyen vallásos volt, szegénysége miatt nem lett apáca. Ő, önmaga helyett, engem ajánlott Istennek. Magamban, háromféle hivatást különböztetek meg, amelyek egymásra épülnek és kiegészítik egymást: papi, szerzetesi és engesztelő hivatást. Papi hivatásom a családomban, lelki közösségem és a plébánosom által érlelődött meg. A piarista rendben, amely a gyermekek tanításával foglalkozik, megélem a szeretetközösséget, Isten után paptestvéreimmel is. A lelki közösségben könnyebben élem meg a testi fogyatékosságomat, ugyanis kétoldali csípőficammal születtem, amely csak 50 év után oldódott meg. Fiatal pap koromban, Natália nővér vezetett be az engesztelő hivatásba. Teljes megtérésem, édesanyám halálos ágya mellett és egy karizmatikus közösségben következett be. Ennek a tanulmányozása felé fordultam és nyitottabb lettem Isten közvetlen beavatkozására, 2007-ben, híveim hívására kerültem először Szilágynagyfaluba. Itt ismerkedtem meg Csilik atyával, Éva Asszonnyal és Vad Ilonával, akik az engesztelő közösség vezetői voltak. Legjobban az fogott meg, amikor láttam, hogy a Szentháromság hegyen különböző vallásúak és nemzetiségűek együtt imádkoznak, engesztelnek és szeretik egymást kiengesztelődve. Itt értettem meg azt, hogy a Szentháromság engesztelésre és annak terjesztésére hív Magyarországon. Ezután került sor a váci Szent Anna piarista templomban - ahol szolgálok- a nemzeten belüli kiengesztelődésre. Csilik atyával és Vad Ilonával rendszeresen találkozunk, beszámolunk a tapasztalatainkról, kijavítjuk - kiegészítjük egymást és imádkozunk egymásért, Így haladunk szeretett egységben az engesztelés útján, amelyre meghívtak minket, veletek együtt az Égiek.
Házi feladat októberre:
"MINDEN NAP KÉRJÉTEK A JÓ ANGYALOK SEGÍTSÉGÉT, HOGY EZÁLTAL MÉG HATÉKONYABBAN TUDJANAK SEGÍTENI NEKTEK!!!"
Előretekintés 2013 novemberére
Novemberben 1-2-3; 7 -én lesznek engesztelések 13 órától a Szentháromság Hegyen!
egész hónapot a Szentlélek tiszteletére ajánljuk fel és a purgatóriumban lévőkért imádkozzunk.
November 24-én, vasárnap 13 órakor, Krisztus Királyt jelenlétünkkel és egy szál virággal fogjuk megörvendeztetni.

BERNARD FELLAY PÜSPÖK FERENC PÁPÁRÓL: Egy valódi modernistával állunk szemben

JOHN VENNARY írása, amely a Catholic Family News c. havi lapban jelent meg

Bernard Fellay püspök figyelmeztetett október 12-én: "az Egyház helyzete katasztrofális és a jelenlegi pápa tízezerszer rosszabbá teszi azt."
A püspök ezeket az Angelus Press Konferencián mondotta 2013. okt. 11-13-a hétvégén, Kansas Cityben.


Fellay püspök úr, a Szent X. Piusz Társaság rendfőnöke beható előadást tartott szombat délután, amelynek középpontjában a 3. fatimai titok állott, amely egy anyagi csapásra, valamint az Egyház komoly válságára adott világos jövendölést.

Ez a beszámoló kiemeli a püspök szombati konferenciájának és vasárnapi prédikációjának néhány főbb drámai szempontját.

Fellay püspök részletesen idézte Lúcia nővér szavait azoknak, akik olvasták a 3. titkot és azoknak, akik ismerik azt. Megjegyezte, hogy Lúcia nővér azt mondta, hogy ha tudni akarjuk a 3. titok tartalmát, olvassuk el a Jelenések könyve 8-13. fejezeteit. /A 3. titok részleteit a Catholic Family News novemberi kiadásában közöljük./
Lúcia nővér utalása a Jelenések könyve 8-13. fejezeteire különlegesen dermesztőek, mivel a 13. fejezet vége szól az Antikrisztus eljöveteléről.
Fellay püspök megjegyezte, hogy Szent X. Piusz pápa pontifikátusának kezdetén azt mondta, hogy a "kárhozat fia" már lehet, hogy a világon van. Azt is megjegyezte, hogy XIII. Leó pápa imája Szent Mihályhoz megemlíti, hogy a sátán el akarja foglalni Róma székét.
A püspök idézte Luigi Ciapi kardinálisnak, a XII. Piusztól II. János Pálig valamennyi pápa teológusának szavait, aki ezeket mondta: a 3. titokban többek között arról olvasunk, hogy az Egyház nagy hitehagyásának ideje legfelülről érkezik.
Hosszasan foglalkozott az 1957-ben elhangzott híres és drámai interjúval Fuentes atya és Lúcia nővér között, amelyben /a nővér/ megismételte, hogy "több nemzet el fog tűnni a föld színéről", és hogy "a sátán mindent el fog követni, ami hatalmában áll, hogy elragadjon Istennek szentelt lelkeket."
Miután Isten szolgái összezavarodtak és tévedésekbe keveredtek, a hívők magukra lettek hagyva, hogy küzdjenek saját üdvösségükért. A segítség, melyről Isten embereinek kellene gondoskodniuk, nem található. Ez "a legnagyobb tragédia, amely elképzelhető az Egyház számára."
Az idő nagyon komoly. Komolyan kell vennünk üdvösségünket, és ebben a törekvésünkben meg lettünk fosztva attól a nagyon fontos elemtől, amely az egyházi hatóságok támogatása lenne. Micsoda tragédia ez.
Beszélt Lúcia nővér vigasztaló szavairól, amelyek szerint Isten két utolsó segítő eszközt adott nekünk: a szent Rózsafüzért és szívünk odaadását Szűz Mária Szeplőtelen Szívének.

Róma/SSXP
Fellay püspök utalt a 2012-i drámára az SSPX és a Vatikán között: "Ha látjuk, mi történik most /Ferenc pápasága alatt/ hálát adunk Istennek, hálát adunk, hogy megmenttettünk  bármiféle megegyezéstől a múlt évben. És elmondhatjuk, hogy a Rózsafüzér-hadjáratnak, amelyet folytattunk, egyik gyümölcse, hogy meg lettünk kímélve egy effajta szerencsétlenségtől. Hála legyen Istennek. Nem arról van szó, hogy nem akarunk katolikusok lenni, természetesen azok akarunk lenni, katolikusok is vagyunk, és jogunk van hozzá, hogy katolikusként ismerjenek el bennünket. De nem fogjuk veszélyeztetni kincseinket ezért. Természetesen nem."
Így folytatta: "különös, hogy egyesek továbbra is úgy tesznek, mintha mi még mindig egyezségre akarnánk jutni Rómával. Szegény emberek. Felhívom őket, hogy bizonyítsák, amire gondolnak. Azt hiszik, hogy én valami másra gondolok, mint amit teszek. Meg sem fordul a fejemben."
Ami a Rómával folytatott megbeszéléseket illeti: "mindenfajta irány az elismerésre befejeződött, amikor aláírásra adtak át nekem egy dokumentumot 2012. június 13-án. Ugyanezen a napon közöltem velük: "ezt a dokumentumot nem fogadhatom el." A kezdetektől fogva, előző év szeptemberétől, megmondtam nekik, hogy nem tudjuk elfogadni ezt a folyamatossági hermeneutikát /értelmezéstant/, mert ez nem igaz és nem valós. Valóság ellenes. Ezért mi nem fogadjuk el. A Zsinat nincs folyamatosságban a Hagyománnyal. Nincs. Ezért, amikor Benedek pápa kérte, hogy fogadjuk el, hogy a II. Vatikáni Zsinat lényeges része a Hagyománynak, mi azt mondjuk: "sajnos, ez nem a valóság, ezért mi ezt nem írjuk alá. Nem fogadjuk ezt el."
Ugyanez vonatkozik a Szentmisére. Nem csupán az a kívánság, hogy ismerjük el az új misét érvényesnek, feltéve, hogy azt korrektül mutatják be, stb. de azt is, hogy az törvényes /licit/. Megmondtam nekik: "mi nem használjuk ezt a szót. Ez nem megfelelő szó. Híveinknek éppen elég zavart okoz az érvényesség elfogadása, ezért azt mondjuk nekik: "az új mise rossz, és ők ezt megértik. Egy korszak!" Persze, a római szaktekintélyek nem voltak ettől túl boldogok.
Így folytatja: "sohasem állt szándékunkban, hogy úgy tegyünk, mintha a Zsinatot jónak tekintenénk, sem az, hogy az új misét legitimnek fogadjuk el."
"A 2012. április 15-i szöveg, melyet Rómának nyújtottunk át, nagyon, hogy úgy mondjam, tapintatos szöveg volt, amelyről feltételeztük, hogy helyesen értelmezik, és hogy elvszerűen olvassák majd, ahogy ez az egész ügy le lett vezetve.
Ez az elvszerűség nem volt újdonság az Egyházban; a Szentlélek nem olyan értelemben lett megígérve Szent Péternek és utódainak, hogy egy új kinyilatkoztatásban a pápa valami újat fog tanítani, hanem hogy segítsége által a pápa szentül megőrizze és hűségesen átörökítse a hit letéteményét. Ez a tévedhetetlenség meghatározásához tartozik az I. Vatikáni Zsinatban. Ez volt az elv, az egész dokumentum alapja, amely kezdettől fogva kizár bármiféle újdonságot. "
"És ilyen módon, vedd ki bármely részét a szövegnek ezen elv nélkül, ez azt jelenti, hogy szövegeket alkalmazunk, amelyek sohasem tartoztak sem a gondolkodásunkhoz, sem az életünkhöz. Ezek a mondatok önmagukban kétértelműek, és ezért, hogy elkerüljük a kétértelműséget, bevettük és követni kívántuk az I. Vatikáni Zsinat ezen elvét. Sajnálatos módon, lehetséges, hogy ez túlságosan finoman volt fogalmazva és ezért visszavontuk ezt a szöveget, mert nem volt elég világos, ahogyan meg volt írva.
Így nagyon világos, hogy elvünk mindig is ugyanaz: hűségesnek maradni! Egy kincsünk van. Ezt a kincset nem "birtokoljuk". Ezt a kincset kaptuk, és tovább kell adnunk a következő generációnak. És ami elvárható tőlünk, az a hit és a hűség. Nincs jogunk ahhoz, hogy kockáztassuk ezeket a kincseket.  Ezek azok a kincsek, melyek kezünkben vannak, és nem fogjuk elvesztegetni azokat."
Fellay püspök visszatért Lúcia nővér l957-es állításaihoz, hogy a Rózsafüzér és a Szeplőtlen Szívnek való odaadás az utolsó két eszköz, amelyeket Isten az emberiségnek adott.
Azt mondta, hogy határozottan egy anyagi csapás vár a világra. Ez valami nagy dolog, ami előttünk áll. Hogyan? Mikor? Fogalmam sincs. De ha mindent összeegyeztetünk, világossá válik, hogy  Isten megelégelte az ember bűneit."
Azután beszélt azokról a bűnökről,amelyek égbekiáltóak, ilyenek az abortusz és a természet ellenes bűnök, amellyel utalt a házassággal és az azzal kapcsolatos bűnök nem természetes újra-definiálására.
Arról is szólt, ami úgy tűnik, mint egy eljövendő keresztényüldözés. Mit tegyünk? Ne essünk pánikba, mert annak semmi értelme. Amit szükséges megtennünk, az a munka, mindennapos kötelességeink. Ez a felkészülés legjobb módja.
Azzal folytatta, hogy "nagyon ijesztő időben" élünk, de nem vagyunk reménytelenek. Megjegyezte, hogy "az Egyház helyzete kétségbeejtő. És a jelenlegi pápa tízezerszer rosszabbá teszi a helyzetet."
"XVI. Benedek pápa pontifikátusának kezdetén azt mondtam, a válság az Egyházban folytatódni fog, de a pápa megpróbálja féken tartani azt. Ez azt jelenti, hogy az Egyház folytatni fogja zuhanását, de mintegy ejtőernyővel. Ferenc pápa pontifikátusának kezdetével azonban azt mondom, hogy ő elvágja a köteleket és zuhanó rakétává teszi azt.
Ha a jelenlegi pápa folytatja azt az utat, amelyet elkezdett, akkor meg fogja osztani az Egyházat. Ő mindent szétrombol. Az emberek így azt fogják mondani: lehetetlen, hogy ez legyen a pápa, mi visszautasítjuk őt. Mások azt mondják majd /és ez jelenleg Fellay püspök álláspontja/: "Várjatok, tekintsétek őt pápának, de ne kövessétek. Haragot vált ki. Sokan elbátortalanodnak, látván, amit az emberek az Egyházban tesznek és kísértést fognak érezni, hogy eldobják maguktól az egészet."
De - emlékeztetett -  Isten sokkal, sokkal nagyobb, mint mi vagyunk. Isten képes arra, hogy Egyháza folytathassa tevékenységét és ezeken a tökéletlen szolgákon keresztül is tud működni. "De még egyszer ismétlem, ne kövessétek őket. Kövessétek őket, ha az igazságot mondják, de ha ostobaságokat mondanak, ezeket ne kövessétek. Az igazság engedelmes követésének Istenhez kell kapcsolódnia. Ha azt mondom, engedelmeskedem egy személynek, akkor az a személy Isten tükre kell hogy legyen. De ha a tükör Istennel ellenkező dolgokat mond nekem, akkor az már nem tükör többé, tehát már nem követem őt."
Fellay püspök megjegyezte, hogy nem tehetjük, hogy egyszerűen kérdés nélkül engedelmeskedjünk a jelenlegi pápáknak, mert ezáltal elpusztítanánk önmagunkat, veszélyeztetnénk a hitünket. 
Követve Lúcia nővér figyelmeztetését, XIII. Leó és X. Piusz pápa után Fellay püspök
Újból figyelmeztetett, hogy beléptünk az Antikrisztus idejébe, de nem tudhatjuk, mikor, vagy milyen távoli jövőben következhet ez be.


VASÁRNAPI PRÉDIKÁCIÓ

Fellay püspök visszatért ezekhez a témákhoz vasárnapi prédikációjában, a főpapi nagymisén, amelyet a Páli Szent Vincéről elnevezett templomban mutattak be Kansas City-ben.
Részletezett néhány Fatimával kapcsolatos kérdést, a titkot, a 2012-es drámát Rómával, azután néhány súlyos problémáról beszélt Ferenc pápával kapcsolatban.
"A kezdetektől" mondotta, "az a benyomásunk, hogy valami nincs rendben ezzel a pápával. A kezdetektől meg akarta különböztetni magát, mint aki más, mint az összes  többiek."
Kis példa erre, hogy Ferenc pápa ragaszkodott a fekete cipők viseléséhez, a szokásos vörös pápai cipők helyett, de ez kicsiség a nagyobb ügyekhez képest.
"Arra kell tekintenünk", mondta a püspök, "hogy mi az ő elképzelése az Egyházról, a Zsinatról, és hogy mik a tervei."
"A Világifjúsági Nap táján történt, ez év júliusában, hogy Ferenc beszéd-lavinába kezdett, interjúk, telefonok stb. Nem kell, hogy előttünk legyen ez ügyben minden részlet, de ami van, elég ahhoz, hogy halálos aggodalom töltsön el.
Ami tipikus a modernistára, ahogyan X. Piusz pápa figyelmeztetett Pascendi-ben: a modernista időnként eretnek módon beszél, máskor pedig ortodox módon. Fellay püspök példát mutatott be az egyik ilyen ellentmondásról: Egy kora októberi interjút említett, amely Ferenc pápa és Eugenio Scalfari, a La Repubblica" c. lap ateista újságírója között zajlott le Rómában, ahol Ferenc pápa egy veszélyes relativizmust látszik támogatni.

Scalfari: Szentséged, van-e a jóról egy egységes koncepció? És ki az, aki meghatározza, hogy mi az?

Ferenc pápa: Mindannyiunknak van elképzelése a jóról és a rosszról. Bátorítanunk kell az embereket, hogy afelé közeledjenek, hogy amit gondolnak, az jó.

Scalfari: Szentatyám, ezt megírta nekem levelében. A lelkiismeret autonóm /önrendelkezésű/, mondotta Ön, és mindenkinek a saját lelkiismeretét kell követnie. Azt gondolom, ez egyike a legmerészebb lépéseknek, amelyeket egy pápa tett.

Ferenc pápa: Ezt én megismétlem most. Mindenkinek megvan a saját elképzelése a jóról és a rosszról és a jót kell választania, és követnie és harcolnia kell a rossz ellen, ahogyan ő azt elgondolja.  Ez már elég lenne ahhoz, hogy a világ egy jobb hellyé váljék.

Jó adag emócióval Fellay püspök ezt mondta a pápa válaszára: "Ez igazán nem katolikus! Mert bármit is gondolok, annak semmi értéke nincs, ha nem egyezik a valósággal. Van lelkiismeretünk, de ez csak akkor vezet bennünket a Mennyországba, ha lelkiismeretünk Isten tükre. A lelkiismeretet Isten törvényei szerint kell alakítani. Azt feltételezni, hogy mindenki teljesítheti a saját elképzelését, az egyszerűen ostobaság",  mondotta Fellay püspök.
"Ennek semmi köze a katolikus tanításhoz. Ez tökéletesen viszonylagos" /abszolút relativitás/.

Egy héttel ezután Ferenc pápa beszélt az ördög elleni küzdelem szükségességéről, az ördöggel való utolsó csatáról, hogy senki sem küzdheti le a gonoszt félig, és hogy küzdenünk kell a relativizmus ellen. Pontosan az ellenkezőjét állította annak, amit a "La Repubblica" c. lapnak mondott.

Ime a róla szóló rövid összefoglalás.

FERENC A ZSINAT EMBERE

Következő:
Mi az elképzelése Ferenc pápának a II. Vatikáni Zsinatról? Ez megtalálható a sokszor publikált, jelen, hosszú interjúban a jezsuitákkal, amit világszerte különböző helyeken publikáltak, Amerikában is, a jezsuiták "America" c. magazinjában.

Fellay püspök azt mondja, hogy "Ferenc pápa egyértelműnek találja, hogy a Zsinat óriási siker volt. Mi volt a Zsinat fő témája? Hogy újra tanulmányozzák a Hitet a modern kultúra fényében. Azt mondhatnánk: Megtestesíteni az Evangéliumot  a modern világban. Ferenc nagyon boldog ettől és hiszi, hogy a Zsinat sok jó gyümölcsöt termett. Az első példa, amit felhoz, a liturgia - a megreformált liturgia. Ez a szép gyümölcse a Zsinatnak. Ő ezt mondja. És nagyon boldog tőle."
Ferenc azt mondja: "az Evangéliumnak a modern kultúra számára való újra-olvasata visszafordíthatatlan, tehát, nem megyünk vissza. Szemben állunk egy nagy harccal."
A régi miséről Ferenc úgy beszél "Vetus Ordo" /régi rend/. Ferenc úgy hiszi, hogy Benedek pápa talán segített helyreállítani a régi misét, mint egy tapintatos cselekedetet azok számára, akik még ehhez tartják magukat.
"De ne várjátok Ferenctől, hogy visszatérjen a régi miséhez. Esetleg tolerálni fogja azt /megengedi, hogy zaklatás nélkül bemutassuk/. Isten tudja.
De Ferenc úgy látja, probléma van a régi misével. Mert vannak, akik ideologizálják a misét. Találjuk ki, kikre is céloz? Nincs szükség rá, hogy sokat mondjak. Így hát mi fog történni velünk? Amit én látok: szinte megszállottság van Ferencben azokkal szemben, akik a múltba tekintenek. Figyeljünk szavaira:
Ferenc pápa: "Ami aggasztó, az a "Vetus Ordo" átpolitizálásának veszélye, annak a kihasználása… Ha a keresztény a helyreállításnak, a törvényességnek híve, ha mindent világosan és biztonságosan akar, akkor semmit sem fog találni. A hagyománynak és a múltra való emlékezésnek segítenie kell nekünk abban, hogy meglegyen a bátorságunk ahhoz, hogy új korszakot nyissunk Isten felé. Azok, akik manapság mindig fegyelmező megoldásokat keresnek, akik túlzott hitelvi biztonságra vágynak, azok, akik makacsul próbálják újra felfedezni a múltat, amely már nem létezik, azoknak statikus és belülről irányított nézeteik vannak a dolgokról. Ily módon a hit egy eszmévé válik sok más eszme között. Nekem dogmatikus bizonyosságom van: Isten minden ember életében jelen van."
Fellay püspök folytatja: "A benyomásunk a jelen pápáról az, hogy lelkesedik azért, ami "körülbelül", "megközelítőleg"; és mindenáron menekülni akar az elől, ami túlságosan világos és egyértelmű. De hát a hit ilyen /egyértelmű/, mert Isten ilyen. Nos hát, ez nem az amit ő /Ferenc/ gondol."
Másik zavaró idézet Ferenc pápától: "Ha valaki azt mondja, találkozott Istennel, teljes bizonyossággal, és meg sem érinti a bizonytalanság, akkor ez nem jó. Számomra ez egy fontos kulcs. Ha valakinek mindenre megvan a válasza - ez bizonyítja, hogy Isten nincs vele. Ez azt jelenti, hogy ez egy hamis próféta, aki a vallást saját céljaira használja.
Isten népének nagy vezetői, mint Mózes, mindig hagytak magukban helyet a kételkedésre."

Fellay püspök így kiált válaszában: "Miféle Szentírása van? Milyen Bibliája van, hogy ilyen dolgokat mond? Ez szörnyű. Mi köze ennek az Evangéliumhoz? A katolikus hithez? Ez szín tiszta modernizmus, kedves felebarátaim. Egy valódi modernistával állunk szemben."
"Mennyi időre lesz szükségük az embereknek az Egyházban, hogy felálljanak és felkiáltsanak: 'Semmiképpen!' /nem fogjuk elfogadni ezt az új tanítást/. Remélem és imádkozom, hogy ez történjék. De ez óriási szakadást jelent az Egyházban."

Úgy beszél a pápáról, hogy zűrzavart kelt, és emlékeztet bennünket arra, amit a pápa sürgetett a Világifjúsági Napon: sürgette az ifjúságot, hogy keltsen zűrzavart. Fellay püspök válasza: "Hihetetlen. Sohasem hallottunk ilyesmiről /hogy egy pápa így beszéljen/. De ez az, amit ő akar."
Ferenc azt is közli, hogy nagy csodálója az ultra liberális jezsuita Martini bíborosnak /aki éve halt meg/. Martini írt egy könyvet, felhívással egy totális forradalomra az Egyházban. És ez az, amit Ferenc kíván. És elmondta nekünk, hogy az a nyolc bíboros, akiket kiválasztott az Egyház megreformálására, úgy gondolkodik, mint ő.
Fellay püspök azt mondja, sokáig folytathatnánk a hasonló példákat.

Az utolsó példa: ökumenizmus

Fellay püspök azt mondja, Ferenc pápa szerint "nagyon kevés dolog történt ebben az irányban." Ez meglepő, mondja a püspök, mert az ökumenizmus rengeteg meg nem említett csapást mért az Egyházra, a katolikus nemzetekre. Mégis, a jelenlegi pápa azt állítja, nagyon kevés, szinte semmi sem történt ebben az irányban.
Összefoglalása részeként Fellay püspök azt mondja: "A titokzatos árnyék az Egyház felett sohasem volt ilyen nagy. Igen kemény időknek nézünk elébe. Semmilyen illúziónk ne legyen. És világos, hogy az egyetlen megoldás, hogy ragaszkodjunk ahhoz, amink van; tartsuk meg, ne engedjünk belőle semmilyen körülmények között.
Szent X. Piusz pápa azt mondta, minden katolikus számára lényeges, hogy ragaszkodjék a múlthoz. A jelenlegi pápa épp az ellenkezőjét mondja: "felejtsétek el a múltat, dobjátok oda magatokat a jövő bizonytalanságának."
"Határozottan szükségünk van Mária Szeplőtelen Szívére. Ami tapasztalatot nyújt, az a fatimai titok. Tudjuk, mit kell tennünk: imádkozni, imádkozni, imádkozni és bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat. Imádkozni Szűz Mária Szeplőtlen Szívéhez, az eszközök pontosan megadattak számunkra ezekben a nehéz időkben, és imádkozzuk a Rózsafüzért. "
"Legyetek biztosak", mondja Fellay püspök, "a következő Rózsafüzér ima-hadjárat nincs messze. Menjetek a Rózsafüzérhez. Mondjátok azt minden nap. A hit számára nagyon veszélyes időkben élünk, és szükségünk van erre a mennyei közbenjáróra."A cikk írója,  John Vennary: "Jelen voltam a Kansas Cityben tartott konferencián és a vasárnapi prédikáción. A riport egyenesen az én feljegyzéseimből és a beszédek komplett audio felvételeiből származnak."
Fordította: Z. K.

Tanúságtétel többszörös gyermekáldásról


"A férjemmel 11 éve vagyunk házasok, és az első hét évben nem született gyerekünk. 
7 évi kitartó ima és mindenféle orvosi próbálkozások után 2010. szeptemberében megszületett első kisfiunk, akinek a Sámuel nevet adtuk (nem véletlenül).  Ő még mindenféle rágódás és utánajárás, kérdezősködés után inszeminációval fogant. Arra jutottunk akkor, hogy ezzel nem vétkezünk.

Mikor ő kicsit több, mint egy éves volt, eljutottam egy kétnapos lelkigyakorlatra Zakariás és Jacob atyához. Itt számomra még sosem tapasztalt dolog történt velem: megkaptam a lélekben nyugvást. Még előtte sosem láttam ilyet, így nagyon meglepett. Mégjobban meglepett, hogy másnaptól kezdve újra tudtam imádkozni, ami az előző öt évben nem volt jellemző. Isten meggyógyította a lelkemet, azokat a sebeket, amit ez a sok év gyermektelenség okozott.  De még más is történt, csak ezt akkor még nem tudtam. Kb. 2 nappal a lelkigyak után megfogant második kisfiunk. Mindenféle gyógyszer és kezelés nélkül.

Most, hogy ő is elmúlt egy éves, eljutottam a Szeretet Földje Találkozóra. A közbenjáró imánál arra kértem a fiatal párt, hogy azért imádkozzanak, hogy lehessen megint kisbabánk. Itt megint megkaptam a lélekben nyugvást, és két hét múlva újabb pozitív tesztet tartottam a kezemben.

Persze biztos valaki még erre is azt mondja, hogy véletlen, meg ha egyszer egy üzlet beindul meg ilyenek, de én ezt nem hiszem el. Két ilyen véletlen már nincs..."
(B. Katinka )"