2011. szeptember 1., csütörtök

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Az Én hadseregem, több mint 20 milliós főből álló csoportra fog növekedni

2011. augusztus 31., szerda, 21:00

Drága, szeretett leányom, az a szeretet, amelyet irántad és követőim iránt érzek, áthullámzik Rajtam és rendkívüli örömet hoz Nekem. Milyen nagyon szeretlek benneteket, mind! A ti odaadásotok, alázatotok, bizalmatok és tiszta szeretetetek Irántam, mindennap egyre erősödik. Nem érzitek ezt? Ez az Én ajándékom egyenként mindenkinek közületek, az Én tiszta lelkeimnek, akik kiszakadtak a mindennapi életből, hogy Engem kövessenek a Paradicsom felé vezető ösvényen.

Gyermekeim, ti, akiket a Szentlélek felébresztett, akkor, amikor májusban a világra kiáradt, most olyan áhítatot fogtok érezni, amely sokak számára közületek, eddig ismeretlen volt. Most gyorsan összegyűjtöm hadseregemet és ez nemsokára több mint 20 milliós főből álló csoportra fog növekedni. Minél nagyobb a hadseregem, annál jobban tudja a Szentlélek ereje összeterelni gyermekeimet, a csaló legyőzésére. Isteni vezetésem most sugalmazni fog lelketekben, akár észreveszitek, akár nem. Ez olyan lesz, mintha egy belső kapcsoló lenne bennetek. Amikor szeretetem hívni fog benneteket, hogy másokat megtérítsetek, akkor ti, természetes módon válaszolni fogtok hívásomra. Ez a Szentlélek ereje, és ezt most a föld minden sarkában érezni lehet majd.

Most minden vallási felekezet, minden hitközösség, minden faj, minden nemzet válaszolni fog az igazság fényére. Ők mindannyian olyan értékesek Örök Atyám előtt. Ő most megpróbál minden férfit, minden nőt és gyermeket elérni, hogy meghallhassák hívását. A sátán képtelen lesz ellenállni azoknak az imáknak, amelyeket követőim imádkoznak. Szorítása engedni fog és ez nemsokára bekövetkezik. Az ima és követőim hite dühössé teszik őt. Mivel, neki (a sátán) fáradozásai ellenére sem sikerül, Atyám teljes akaratára való tekintettel, hogy a gondolkodásban kétségeket idézzen elő, ezért a gyenge bűnösökre fogja figyelmét fordítani. Ezek a gyermekek már annyira össze vannak zavarva és a halálos bűn miatt annyira megtörtek, hogy vonzódni fognak hozzá.  Lelkük sötétsége miatt képtelenek lesznek önmaguk megvédésére. Erősen imádkozzatok, hogy lelkük megmenekülhessen.

Ez a korszak, amikor Egyházam bár különleges akadályokkal szembesül, amelyeket a bűnök okoznak, mégis követőim által újjá fog épülni a földön. Erre, időre lesz szükség, de amikor ez beteljesedik, akkor Egyházam vissza fog térni eredeti dicsőségébe és erősségében is meg fog újulni.

Kiválasztott népemmel együtt (az Egyház) be fog lépni Atyám dicsőséges királyságába. Ennek az eseménynek a kellemességét, amikor a világ az ördögtől és annak minden gonoszságától meg fog szabadulni, köszöntenetek kell gyermekeim. Ez a béke új korszaka lesz, amely, mint látjátok, készülőben van a földön. Az előtettek álló idő, talán nehéz lesz számotokra, gyermekek. Csakis Rám összpontosítsatok és akkor túl fogjátok ezt élni. Aztán a béke következik, amelyet már vártok.
Szerető Megváltótok,

Jézus Krisztus