2012. augusztus 14., kedd

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Szűz Mária: Gyermekem, hamarosan a világ prófétáinak és látnokainak nagy része nem fog többé üzeneteket kapni
 
2012. augusztus 13., hétfő, 19:45
Gyermekem, hamarosan a világ prófétáinak és látnokainak nagy része nem fog többé üzeneteket kapni, annak érdekében, hogy utat csináljanak ezeknek a legfontosabb üzeneteknek.
Hamarosan a látnokok általi munkám nagy része le fog állni, hogy teret engedjen a Szentlélek Hangjának, amely neked adatik, a végidők prófétájának.
Sok felbukkant hamis próféta fog még torkaszakadtából kiáltani, és csak azok a hangok lesznek, versenyezve a figyelemért, ezekkel az igaz, végső égi üzenetekkel szemben.
Önmagadért, gyermekem, nem kell félned, mert ez a küldetés védve van.
Nem csak te vagy az, aki ezért a küldetésért dolgozik. Az egész Mennyország, az összes angyal és szent veled együtt dolgoznak. Ezért soha nem szabad magányosnak érezned magad, még akkor sem, ha szenvedsz.
Naponta akadályozva vagy Isten ellenségei által.
Tervek vannak folyamatban, hogy megakadályozzák az Igazság Könyvének kiadását, de ez az üldöztetés a végéhez közeledik.
Mindig maradj közel Hozzám, Édesanyádhoz, hogy Szent Palástommal körbe vehesselek, megvédve a gonosztól.
Te egyre erősebb és bátrabb vagy, de fáradtnak érzed magad. Ez el fog múlni, és a világ megkapja majd az Igazság Könyvét, melyet már oly régóta megígértek neki.
Menj most, és köszönd meg Istennek ezt a nagy küldetést.
Az Égiek mind áldanak téged.
Mi mindennap fogjuk a kezedet, és az összes szent védelemben részesít téged.
A csata akkor kezdődik, amikor az első könyvet eladták. Ez az egész világon elterjed majd, így megfelelően kell felkészülnöd.
Kiálts segítségért és megkapod azt.
Menj békével és szeretettel.
Szeretett Édesanyád,
Az Üdvösség Anyja

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK
Mária Julianna által adott üzenete
 
 
2012. augusztus 13. Szentmise, Szentáldozás után az Úr Jézus:
“Drága kislányom! Készülj, mert beviszlek abba a gyönyörű fényáradatba, Isten Szent Színe látására, amelyet ember ki nem mondhat, mert nincs rá szókincse. Minden emberi értelmet meghaladó az Isten dicsősége. Emberi szavakkal ki nem fejezhető. Az Isten és az Ő szent angyalai és szentjei ebben az őket körülölelő fényáradatban, dicsőségben és szeretetben zengik dicsőítő himnuszaikat örökkön örökké. Ahhoz, hogy valaki ide bejusson, nem kell mást tenni, minthogy mindenek felett szeresse és imádja az egy igaz örökké élő Istent. Őt szeretni annyit jelent, hogy megteszitek az Ő parancsát, a főparancsot, és mindent, ami ebből fakad. Istent imádni annyit jelent, hogy a szíveteket szüntelenül újra meg újra felemelitek Hozzá, a végtelenül Szent, tiszta Szeretethez. Minden figyelmetek Rá irányul, a szívetek csordultig van az Iránta érzett szeretettel, és ezért a szeretetért mindent megtesztek felebarátaitok, sőt ellenségeitek érdekében is. Mert a szeretet abban áll, hogy azt tesszük, amit a szeretett Lény megkíván tőlünk.
Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”